Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Veckans tankebrott’ Category

Sent omsider levereras nu utnämningen av förra veckans tankebrott, och även denna gång är det två händelser som gjort sig förtjänta av utmärkelsen.

Homeopathy without boarders

Antivetenskapliga aktioner och overksamma böner

Vecka: 13
Brottstitel: Uppluckrande av undervisningsstandarder och i förläningen fördummande av skolungdom genom illa dold kreationistagenda, samt avdagatagande av avkomma med religiösa förtecken och orsaker.
Sammanfattning:

Om kreationisternas framgång i Texas:
Aldrig skall kreationisters kamp mot vetenskap, särskilt evolutionsteorin, upphöra. I fredags genomfördes en omröstning i skolstyrelsen i Texas som, trots att den inte medgav alla krav som ställdes, underlättar kreationisternas spridande av sin religiösa antivetenskapliga propaganda. De nya reviderade formuleringarna i skolstadgarna skapar ett sätt för intelligent design-anhängarna att låta sina pseudovetenskapliga idéer att sippra in i vetenskapliga sammanhang.

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet:
En 16 månader ung pojke sa inte ”amen” efter maten i den sekt hans mamma tillhörde i Baltimoreområdet, således förvägrades han mat och vatten tills han avled. Efter detta följde dagar av böner över kroppen, i väntan på hans återuppståndelse. Inget sådant mirakel skedde. Istället stoppades barnets kropp i en resväska med malkulor och gömdes sedan i ett skjul. Diskussioner förs kring målet att mordet utfördes av religiös övertygelse och inte utav vanföreställningar.

CJs kommentar:

Om kreationisternas framgång i Texas… För några år sedan hade tidningen Time en intressant artikel om utbildning, närmare bestämt den ”brain drain” (kompetensflykt, fritt översatt) av akademiker från Europa till USA som just då pågick.

Nåväl, beslutet i Texas kommer knappast påverka denna situation i vår närtid men USA står redan idag inför utbildningsproblem med minskad förståelse för vetenskap och minskat intresse för naturvetenskapliga ämnen i gemen bland skolelever. Och det är en del av dessa skolelever som ska läsa vidare och, så småningom, bli landets ledande forskare och lärare.

Att då komma från en utbildning som inte får, eller vågar, påpeka för en elev att dennes syn på vetenskap faktiskt inte är korrekt, gör helt enkelt att risken för en urholkning i utbildningsnivån är en realitet. Såsom en intervjuad lärare från artikeln länkad ovan säger:

”Telling a student that they can’t be penalized grade-wise because they subscribe to a specific opinion on science – that will be a big problem. It opens science up to being a relative thing.”

”And you can imagine a teacher thinking, ‘I’ll have a potential lawsuit from this student if I grade them down, so I’m not even going to touch on controversial topics like evolution, the age of the Earth, the formation of the solar system, etc.'”

Samtidigt finns det motkrafter i den här affären, som tur är. Många engagerar sig i det här fallet och det lär inte vara sista gången vi får höra något om detta, även på våra breddgrader. Personligen tycker jag att konflikten summeras bäst av en representant för vetenskapssidan i den här konflikten:

”When you have dentists and insurance salesmen and attorneys deciding what students should learn about science in a public school classroom, you’ve got a problem…”

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet… Vill ”vuxna” tro på en zombiegud, en upplyst fåraherde eller en uppsjö av gudar är det helt okej, så länge man inte prackar på denna tro på folk i ens närhet. När barn tvingas in i religiösa rörelser, framför allt de som utövar fysisk disciplinering, då har man passerat gränsen för all mänsklighet.

Vad som gör hela den här historien extra sorglig är det snedsteg som rättssamhället gör om man ger mord utförda under religiös övertygelse ett slags frikort inför ansvarsfrågan:

Silverman [anm: försvarsadvokaten] said he and prosecutors think Ramkissoon was brainwashed and should have been found not criminally responsible; prosecutors declined to comment. Although an inability to think critically can be a sign of brainwashing, experts said, the line between that and some religious beliefs can be difficult to discern.

”At times there can be an overlap between extreme religious conviction and delusion,” said Robert Jay Lifton, a cult expert and psychiatrist who lectures at Harvard Medical School. ”It’s a difficult area for psychiatry and the legal system.”

Ursäkta? Kan ni upprepa detta en gång till, för jag tyckte mig höra att man försökte likställa vissa former av religiös övertygelse med vanföreställningar. Men, tyvärr, är detta naturligtvis bara en juridisk fint som försvaret spelar ut för att hjälpa sin klient så mycket som möjligt.

De personer som vägrar att inse vad religiös övertygelse kan ställa till med behöver inte titta längre än till en resväska, innehållandes kroppen av en 16 månader gammal pojke som svalt eller törstade ihjäl för att han inte sa amen efter maten!

Anundis kommentar:

Om kreationisternas framgång i Texas… I årtionden har kampen om klassrummet pågått på andra sidan pölen. Efter Kitzmiller mot Dover-fallet för några år sedan, då Intelligent Design-anhängarna möttes av ett fatalt, men rättvist, domslut har deras strategi omformats. Nu ska istället ID och kreationism inte uttryckligen läras ut alla gånger. Istället vill man fokusera på ”svagheter” i de olika vetenskapliga områdena, för att därefter (får man nog förmoda) kunna erbjuda andra alternativa förklaringar, såsom… hm…  ”God did it!”.

Denna kontrovers mellan religiösa samfund och folk med en mer sansad syn på utbildning och vetenskap har fått till följd att skolor i USA faktiskt har övervägt att helt och hållet utelämna undervisning om evolutionsteorin och t.ex. Big Bang, för att inte stöta sig med (och riskera att bli stämda av) de som har en alternativ syn på verkligheten. En konsekvens av denna urlakning av vad utbildning och vetenskap innebär är att nästa generation styrande i USA kan komma att ha en mycket grund och felaktig syn på vetenskapliga frågor.

Vi har sett den förra administrationens ställningstagande mot vetenskapliga frågor, som antingen baseras på religiösa föreställningar eller på ren och skär okunskap, eller i vissa fall både och. Det kan tänkas vara oviktigt för oss svenskar, men det vore naivt att tro att det i många avseenden mäktigaste landet inte har någon påverkan på resten av världen, både vad gäller forskning och andra frågor.

Att det ändå pågår en aktiv kamp som medvetet vill förstöra skolans roll som lärosäte för sunda och korrekta vetenskapliga uppfattningar är skamligt. Man frågar sig, vad vill de uppnå? Ett land av vetenskapligt illiterata eftersläntare? Jag tror dock att inte alla av dessa som kämpar på lokal nivå för sin religiösa världsbild verkligen inser vad de gör, vilka effekter deras agerande får eller kan få.

Som tur har den nuvarande presidenten en väldigt klar syn på religionens roll i det offentliga, och även hur vetenskap ska och bör bedrivas. Förhoppningsvis kommer även detta sippra ner i leden, även om inte mycket talar för det, och leda till att skolor inte ska eller får ta hänsyn till elevers eventuella religiösa uppfattningar när det kommer till vetenskapliga områden. Det är nog, trots allt, bra för världen om så sker.

Om bönerna som inte hjälpte det döda barnet… ”Folk får väl tro vad de vill, det skadar väl ingen!” är något man ser och hör alltför ofta. När fall som dessa uppdagas får man istället höra att dessa inte ska betraktas som riktiga troende, att deras handlande inte skedde på grund av religionen. Det är svårt att se varför och hur dessa skulle ha en felaktig tolkning av sin religion, och att alla som inte håller med i sin tur har den rätta tolkningen.

”She wasn’t delusional, because she was following a religion,” Silverman said, describing the findings of the doctors’ psychiatric evaluation.

Försvaret försöker hävda att grymheterna i fallet berodde på vanföreställningar, och med all rätt påpekas det att skiljelinjen mellan religion och just sådana är oskarp. Det innebär inte att det inte går att skilja dem åt överhuvudtaget, eftersom ingen klar linje går att dra. Däremot kan man med all rätt undra varför en mer modest föreställning om en gudagestalt inte är en villfarelse. Detta ska inte betraktas som en förolämpning av de mer tillbakalutade troende som läser detta, bara som en uppmaning till att själv försöka dra en skiljelinje, och se vilka kriterier man anger för att en trosuppfattning ska gränsa till (eller vara en) villfarelse. Ett tankeexperiment som väcker många frågor och ger upphov till intressanta diskussionsunderlag.

Vidare kan man fråga sig om försvarsadvokat Silverman menar att om man är anhängare av en religion därmed per automatik inte kan vara desillusionerad, men även i det fallet blir varken det ena eller det andra godtagbart eftersom dådet var religiöst betingat.

I det aktuella fallet är det alltså utom allt tvivel att religionen bär skuld. Det var tack vare, på grund av och trots den som ett barn bragdes om livet. Det var dess föreställning om vad som är rätt och fel att göra (att säga amen är tydligen det som väntas) och dess uppfattning om att Gud kunde återuppliva barnet som orsakade hela situationen. Det går, och kommer säkert att hävdas att om det inte varit för religionen så hade det kunnat vara en annan sorts sekt eller hjärntvätt som orsakade tragedin. Det medhålles att så må vara, men två fel gör inte ett rätt. En religiös föreställning blir inte ursäktad eller mindre framträdande bara för att det hade kunnat vara andra orsaker som låg bakom.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

Veckans Tankebrott fortsätter med vecka 12 och undersöker vad världen fann för gott att kasta över oss, likt en nedkräkt uteliggarfilt. Och återigen blir det en tvådelad historia.

Censur & Religiös krigföring

Censur och Religiös Krigföring

Vecka: 12
Brottstitel: Kausualitetssanning vid kontrollerande av informationsflöde samt religiöst invokerande vid krigshandling.
Sammanfattning:Veckans Tankebrott är ett tvådelat åtal; dels censur och dels religiös krigföring

Censur… I Australien har diskussionens vågor gått höga efter det att Labour-partiet la fram ett förslag under 2008 om en total filtrering av kontinentens Internetkoppling mot omvärlden. Tanken var att sätta stopp för PEDOFILER! och spelsajter och lite porr… och lite annat smått och gott. Då man inte har tillräckligt med röster för att lyckas med detta har man lagt detta på is. Däremot upprätthåller man en svartlistning av ett antal sajter som ska hindra australiensare att besöka dessa. I veckan dök ett dokument upp på Wikileaks som sägs vara denna svartlistningslista, en lista som visade sig innehålla så mycket mer än barnporrsrelaterade saker.

Religiös krigföring… På fredagen publicerade tidningen Haaretz en artikel som gjorde gällande att den krigföring som Israeliska krigsmakten ägnade sig i Gaza under årsskiftet hade innehållit en stark, religiös prägel.

he rabbinate brought in a lot of booklets and articles, and … their message was very clear: We are the Jewish people, we came to this land by a miracle, God brought us back to this land and now we need to fight to expel the gentiles who are interfering with our conquest of this holy land. This was the main message, and the whole sense many soldiers had in this operation was of a religious war.

CJs kommentar:

… Om Australiensisk censur. Varje gång jag för diskussioner med censurförespråkare så dyker alltid, alltid, alltid argumentet ”har du rent mjöl i påsen…” upp. ”Om du inte surfar på barnporr har du inget att vara rädd för!”. För det är ju därför som man upprättar dessa svartlistningar, sätta stopp för pedofiler och utnyttjandet av barn, inget mer. Allt annat är försvarande av övergrepp på barn…

Men liksom med den svenska ”barnporrfiltreringen” så visar det sig att, om nu listan är korrekt (se nedan), det är a) noll insyn i arbetet med listan och b) godtyckligheten vid adderande av sajter till listan är stor.

Varför jag flaggar för korrektheten för listan är för att den är hemlig och således ej öppen för ett jämförande. Naturligtvis har berörd myndighet (ACMA) gått ut och förnekat listans korrekthet. Detta för att misstänkliggör den läckta listan och, till viss grad, misstänkliggör de som läcker då det anses vara en brottslig handling. Men, frågar sig vän av ordning, varför ska man då eftersöka den som läckt listan till en början? Om listan är fejkad är det ingen skada skedd…

Med tanke på statens respons kan man anta att listan är korrekt. Detta då det visar sig att bland annat en tandläkares hemsida, ett spelföretag och en kennel verkligen är blockerade. Orsaken till blockeringen ingår i hemlighetsmakeriet, således kan man inte få reda på varför ens egen sajt lags till.

Och det är här som Australien nu befinner sig. Med en svartlistning som är ytterst godtycklig, och där domänägare kan bötfällas $11 000 om dagen för misshagliga länkar börjar det hela mer och mer likna ett Kafkasamhälle alla olagligheter är över huvud taget förbjudna att diskutera. Och vad som är potentiellt skadligt för befolkningen styrs av sittande tjänstemän som befinner sig utanför all form av övervakning och kontroll. För övrigt, här återfinns dokumentet på Wikileaks.

Och för den som trodde att det svenska ”barnporrfiltret” var mycket bättre kan läsa Oscar Swartzs (Polisens hämnd, Preteen boy rape, Barnporr hittat på Googles servrar) och Blogge Bloggelitos genomgång av filtrets effektivitet. Med det resultat som de kommer fram till kanske man får lite perspektiv på vad för struntprat ECPAT slänger sig med i debatten.

… Om religiöst krig. Oavsett hur man ställer sig till konflikten i mellanöstern går det inte att förneka den religiösa framtoning som ligger bakom, i stort sett, varje skärmytsling. I detta har den Israeliska försvarsmakten faktiskt varit förhållandevis sekulariserad i sin roll som deltagare i konflikten. Dock verkar detta ej vara riktigt fallet längre.

In the past decade or two, religious nationalists, including many from the settler movement in the West Bank, have moved into more and more positions of military responsibility. (In Israeli society, they are a growing force, distinct from, and more modern than, the black-garbed ultra-Orthodox, who are excused from military service.)

I denna framväxt av en allt mer religiöst motiverad militär kom Hamas framväxt bland palestinierna som en obehaglig synergieffekt. Helt plötsligt kunde båda sidor använda sig av religiöst färgat språk när det gällde att motivera sina anhängare. Kunde en händelse, en folkgrupp eller en plats härledas till religiös dokumentation fanns således också ett skäl till att agera mot dessa.

Avslöjandet att rabbiner ”eggat på” soldaterna kanske inte kommer som en stor överraskning för något av lägren, dock är det en obehaglig påminnelse om religionens mörkare sidor och vad den kan få personer att göra.

Anundis kommentar:

… Om Australiensisk censur.

Internet är en värld utan gränser, såväl territoriella som bildliga. Där finns allt från det värsta till det bästa; något för alla, helt enkelt. Det är förståeligt att myndigheter och andra institutioner vill och (och i vissa fall även) bör reglera innehållet, men när censuren/kontrollen blir moralinriktad och utan klara skiljelinjer eller definitioner, och har inslag av stor godtycklighet, som i det här fallet, då hamnar man snabbt i Orwellska domäner.

Att försöka filtrera barnporr må vara ett ädelt mål, men det medför stora svårigheter. För det första, hur ska det definieras? Vi vet alla vad vi själva skulle betrakta som barnporr, men för ett automatiserat system är distinktionen mellan dokumentation av regelrätta övergrepp och harmlösa bilder på barn inte på långa vägar någon självklarhet.

När en stat eller myndighet väl  har möjlighet att filtrera ”icke-önskvärt” material är det inte svårt att föreställa sig att makthavare gärna utvidgar listan över sidor som de anser är subversiva, ”omoraliska” eller på andra sätt oönskade. När detta sker och allmänheten står utan insyn och möjlighet att påverka lever man i en polisstat som mången av de forna diktatoterna bara kunde drömma om. Kontroll över information, kontroll över det folk läser. När listor som denna upprättas, hur och på vilka grunder hamnar sidor på den? Ska det vara upp till en kommitté att bestämma detta? Ska det vara folkomröstningar? Eller ska säkerhetstjänsten bestämma det?

I det aktuella fallet har till synes oskyldiga sidor inkluderats i listan, men någon orsak till detta verkar inte vara känd för utomstående. Man kan spekulera i orsakerna, men en gissning är lika god som en annan. Klart är dock att bara det faktum att sidor med annat innehåll än det tänkta nu fanns med på listan borde få alla varningssignaler att ljuda. Vad är syftet med spärrlistan, egentligen? Vem är det som ska skyddas från vad? Och varför?

… Om religiöst krig.

Det kan inte komma som en överraskning att konflikterna i Mellanöstern har religiösa inslag, även om det gäller så uttalade som i det aktuella fallet. Att konflikten inte hade varit så infekterad och svårlöst om inte just religiösa grunder hade gjort all form av samexistens omöjlig bör inte heller vara otänkbart. Även om den israeliska armén har undvikit heligt krig-retoriken (i alla fall utan att det sipprat ut till utomstående) bottnar en stor del av konflikten i att två skilda religioner gör direkta anspråk på landområdet.

När religiösa föreställningar används som motiv och ursäkt för krigföring hamnar överenskommelser alltid i skymundan. Dogmer och gudadekret står över rationalitet och diplomati. Skiljelinjen mellan de rättrogna och de otrogna blir skarp och tydlig, den andra sidans religiösa världsbild kolliderar med den egna och att försöka förena de två leder till att man måste försöka bortse från religionerna och istället låta sekulära idéer råda.

Palestinakonflikten är inte, och har aldrig varit utan, många orsaker men om religionen får ännu mer framträdande roll som drivande faktor blir chansen för en lösning inte större. Teokrater på båda sidor av konflikten häller bensin på elden genom att hävda den egna sidans rättmätiga ägande av landområdena, och nu när båda parter har tydliga jihadhetsare blir problemet knappast lättare att lösa, eftersom ingen av den ena alla den andra sidans krigshetsare kommer att acceptera ”de otrognas” existens, än mindre övertagande av landområden. Religiösa föreställningar komplicerar alla intressekonflikter, och med dem som direkta och motiverande krafter finns få eller inga kompromisslösningar som kan accepteras av båda parter.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

Veckans Tankebrott fortsätter med vecka 11 och de dumheter vi fann däri.

Homeopathy without boarders

Datorspelens påverkan

Vecka: 11
Brottstitel: Sammankopplande av datoraktiviteter med massivt våldsutbrott
Sammanfattning:
Återigen är det en skolskjutning och återigen är det någon som använder händelsen för att föra fram sin ideologi. I detta fallet är det en debattartikel som försöker koppla samman datorspel med skolskjutningar:

Nej, det som utmärker Tim Kretschmer och alla de andra gärningsmännen är deras intresse för våld och deras fascination för så kallade ”killer-spel” och film med ultravåld.

Unga killar spelar datorspel vilket leder dem till att mörda, helt enkelt.

CJs kommentar:
När en liknande incident skedde i Finland i höstas var det DN:s Lars Weirup som försökte göra den smaklösa kopplingen mellan FRA-lagen och möjligheterna att stoppa skolskjutningar. I det här fallet är det en socialantropolog som försöker spela på oroliga och ignoranta föräldrars fasor inför ungdomarnas aktiviteter.

De scener som utspelat sig i de här skolorna är vardagsmat både i film och i många av dessa spel, (Counter strike, Doom, Grand Theft Auto) där tortyr, våldtäkter och grymma avrättningar premieras.

Men framförallt, borde vi inte fråga oss själva vad det är för ett slags samhälle vi håller på att skapa? Ett samhälle där allt fler barn och ungdomar isolerar sig framför sina datorer med spel och filmer som lär ut och glorifierar våld. Om inte i form av skolmassakrar så ger detta kanske utslag i den färska statistik som visar hur lavinartat den grova misshandeln har ökat.

Skälet till att detta blir Veckans Tankebrott är egentligen inte artikeln i sig utan att den är toppen på isberget i en moralpanisk, löst sammanhållen, subkultur där man under årens lopp ersätter vad som ligger bakom oönskade beteenden hos ungdomar (sexdebut, våld, språk), oavsett om det är serietidningar, hårdrock eller skräckfilmer.

Organisationer som Fair Play försöker framställa sitt engagemang i debatten som ett objektivt sådan (Hur påverkar datorspel våra barn?) men där en tydlig negativ inställning genomsyrar arbetet:

Spelandets baksidor förblev därför den berörda, enskilda familjens angelägenhet. Projektet Fair Play startades för att göra den till samhällets

Den ovan nämnda artikeln på Newsmill åberopar ett antal undersökningar som stöd för tesen kring våld och datorspel, främst då C.A Andersons studier. Vad som kan vara värt att notera här att artikelförfattaren inte nämner Folkhälsoinstitutets metaanalys om spelande, Hälsoeffekter av tv- och datorspelande (2005). Kanske kan det bero på det resultat man kommer fram till:

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att datorspelande ger positiva effekter på reaktionstid och spatiala förmågor (rumsuppfattning samt förmåga att tankemässigt hantera former och mönster). De spatiala förmågorna används i problemlösning och är viktiga delar av vår intelligens. Det vetenskapliga stödet för negativa effekter som aggressivitet och övervikt är svagt/oklart.

Mycket snack och lite hockey kanske, men likväl tycker jag det är viktigt att försöka belysa den mark på vilken dessa åsikter vilar. Om man undanröjer, eller minimerar, våldsexponeringen så skulle man bli av med allt faktiskt våld och dess konsekvenser är kanske en vacker tanke, men ack så naiv.

Psykisk obalans, utsatthet, trasig bakgrund och ett frånvarande vuxensamhälle, det är de parametrar som borde minimeras om vi ska slippa liknande våldsutbrott i framtiden. Allt annat är att blanda samman orsak och verkan…

Anundis kommentar:

Så fort en tragisk olycka eller ett hemskt vansinnesdåd som detta sker kommer moralpaniken; syndabockar ska utses, och är det inte dataspelens fel så är det evolutionsteorins fel, eller kanske skräckfilmernas påverkan som orsakat det. Det ligger nära till hands att välja det som ungdomar sysslar med, något som den äldre generationen sällan förstår sig på riktigt. Det har våldsamma inslag, det är relativt nytt, och det ”kan väl inte vara bra att de sitter där vid sina datorer hela dagarna?”.

Det behöver inte nämnas att det saknas tydliga belägg för ett orsakssamband mellan våldsamma datorspel och dito beteende i verkliga livet. Visserligen kan en enskild individ påverkas negativt att diverse spel, men det gäller för allt. Alla har inte de mentala spärrarna och verklighetsförankringen för att hantera intrycken. Somliga har dessutom rätt så bestämda åsikter om vilka mer eller mindre frihetskränkande eller rentav våldsamma handlingar som får göras i t.ex. religionens namn, men moralpanikens fanbärare skriver inga debattartiklar om att barn ägnar sig åt religion.

Vi har sett det förr, genom åren har ungdomars tidsfördriv klandrats för det dåliga i samhället. När ska man inse att de socioekonomiska problemen, utanförskap och kanske bristande förebilder med all sannolikhet har mycket större skuld till händelser som den i Tyskland nu senast än vad dataspel har. Det må ha varit som det var med den unge mannens problem, men om det är så enkelt att det är spel som Counter Strike som är syndabocken, då borde väl dessa dåd vara, inte turligt nog relativt sällsynta, men istället vardagsmat med tanke på antalet aktiva spelare.

Det är att göra det lite för enkelt för sig om man beskyller datorspelen för många av hemskheterna vi ser i samhället. Antingen blundar man för de övergripande problemen som finns, eller så övertolkar man spelens kraft och påverkan på gemene man.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

Då det inte blev något Veckans Tankebrott förra veckan ser vi det för gott att göra ett något större nedslag denna gång i dumheterna i världen…

Homeopathy without boarders

Katolska kyrkan visar sin filantropi

Vecka: 10
Brottstitel: Exkommunicerande av civilister, involverade i familjetragedi
Sammanfattning:
En 9-årig Brasiliansk flicka blir våldtagen av sin styvfar och blir gravid på kuppen. Modern och en läkare försöker få till en abort för flickan, detta i ett land där abort är förbjudet enligt lag. Undantag kan göras i extremfall, då till exempel moderns hälsa hotas eller vid våldtäkt.

Redan i tidigt skede motsatte sig den lokale, katolske ärkebiskopen det faktum att flickan skulle få abortera fostren. Han utkrävde en exkommunikering av alla inblandade, och det verkar som om han får stöd från Vatikanen på denna punkt.

CJs kommentar:
Ibland står man utan ord för hur dogmatiskt, okänsligt och omänskligt en organisation kan bete sig. Man skulle kunna tro att den katolska kyrkan lärt sig av sina misstag på senare tid när det kommer till vårdandet av sin image världen över.

Nog för att det blottade förakt som en del visar inför dogmatisk religion kan, i stort, vara lika ”illa” som det man kritiserar, men i detta fall finns det inga som helst ursäkter. Med all önskvärd tydlighet har Vatikanen satt ner foten och sagt att kyrkans ack så bakåtsträvande intresse alltid går före barns väl och ve.

Men vad begär man utav en kyrka som tror att påven är Guds utsände på jorden? Personligen föreslår jag att våra svenska katoliker tar sig en extra funderare över kyrkkaffet hur det står till med moralen i deras trossamfund. Kanske också, i höjd med vaniljdrömmarna, fundera på hur man kan försvara en sådan prioritering. Själv har jag en alldeles för bitter smak i munnen för att få mig något för tillfället.

Matteusevangeliet 16:19:

I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.”

Anundis kommentar:
Katolska kyrkans representanter upphör inte att förvåna. De senaste årens skandaler, varav några tas upp av CJ här ovan, får mig att flämta inför den totala avsaknaden av massavhopp från kyrkan, eller åtminstone mer högljudd kritik på både gräsrotsnivå och högre. Den auktoritära centralt styrda kyrkan verkar tyvärr fortfarande utöva och äga en nästan medeltida makt över sina undersåtar. Har man anhängare som verkligen tror och accepterar att ledaren är vikarierande gudagestalt, då blir det väl lätt att man får dem att bortse från smärre fadäser inom kyrkans hägn.

I det aktuella fallet ser vi återigen hur ålderdomliga, världsfrånvända och inhumana dekret övertrumfar medmänsklighet utan tillstymmelse till hänsyn till de berörda parterna. Det illustreras bäst av följande uttalande av biskop José Cardoso Sobrinho.

Guds lag står över alla mänskliga lagar. Så när en mänsklig lag… strider mot Guds lag, saknar den mänskliga lagen värde.

Sällan skådar man så fullkomligt hjärndött resonemang. En nioårings liv står på spel, för att inte tala om den förmodligen ytterst plågsamma erfarenheten att uppfostra sin styvpappas barn som tillkommit genom våldtäkt, och vad prioriterar man? Ofödda foster, vars liv i mångt och mycket inte kan jämföras med ett redan existerande och utvecklat sådant. Och såklart, Guds ord. Det får man inte glömma. Gud vill förmodligen orsaka så mycket lidande som möjligt genom att se till att dessa tvillingar ska växa upp i en trasig familj, med minst sagt underliga värderingar från det faderliga hållet, och med en mamma som fortfarande är ett barn själv.

Hela den här händelsen kan dessutom tolkas som ytterligare ett sätt att indirekt hålla pedofiler om ryggen, eftersom Vatikanen alldeles uppenbart inte fokuserar på den aspekten av den här tragiska episoden, och istället får det att verka som att det är något av en mindre detalj i och med deras inte direkt översvallande kritik mot styvfaderns agerande.

Som om ovanstående inte var nog meddelas det att den nioåriga flickans mamma och läkarna som utförde aborten nu har bannlysts från kyrkan, och detta försvaras av Vatikanen. Det må stå dem fritt att ha vilka regler de vill, men att på detta sätt bedriva utpressning mot människor i svåra stunder är bara motbjudande. Världens minsta fiol spelar för Kardinal Giovanni Battista Re som tycker att ”attacken på den brasilianska kyrkan är orättvis”.

Vi på Tankebrott rekommenderar dessutom läsning på Orsakverkan om tankar kring saken i fråga. Klicka här och här.

Veckans nästan-Tankebrott:

Veckans Tankerätt:

Read Full Post »

Veckans Tankebrott fortsätter i oförminskad styrka. Denna gång glänser vi till med ett parallell-tankebrott, när brottet är för viktigt för att förpassas till notiserna.

Homeopathy without boarders

Mindre strålning för att öka strålningen

Vecka: 8
Brottstitel: Ökande strålning begränsas till mindre strålning, leder till ökad strålning, samt ett addendum.
Sammanfattning: På Christofer Fjellners EU-blogg kan man läsa sammanfattningar från omröstningar i EUs miljöutskott:

När det gällde mobiltelefoner hade belgiskan Ries… föreslagit att gränsvärderna för de radiosignaler som sänds ut ifrån basstationer för mobiltelefoni skulle sänkas. Detta trots att EU:s vetenskapliga expertpanel SCENHIR så sent som för några veckor sedan konstaterade vad som konstaterats i rader av undersökningar: det finns inga hälsorisker med dagens gränsvärden

Vad jag i arbetet med Ries-betänkande lärt mig är desto svagare basstationer, desto mer strålning från mobiltelefonen

CJs kommentar:
Återigen får man exempel på vad som händer när tyckande går före vad vetenskapen pekar på. Trots att man vet att a) dagens gränsvärden ej är på något sätt farliga och b) minskad masteffekt leder till högre uteffekt från telefonen så kommer alltså förslag på minskad masteffekt.

Detta är inte första gången som Ries, eller EU, är ute och cyklar när det kommer till vetenskap och folkhälsa. Tyvärr får man också känslan av att det blir allt vanligare. Istället för att försöka nå ut till medborgare, oroliga likväl som obekymrade, försöker populister skaffa sig politiska poäng genom att föreslå lösningar som, i bästa fall, ”bara” kostar pengar.

Addendum: Efter en rättmätig fråga i kommentarerna till förra veckans utnämnande vill jag ta tillfället i akt och utlysa ett parallellbrott; äkta Tankebrott. Från det att Geert Wilders nekades inträde till Storbritannien enkom för sina åsikters skull har jag funderat på dess innebörd och implikation. Ganska raskt kom nästa spik i kistan, rev. Phelps nekades inträde till landet, baserat på dennes uttalade åsikt om homosexuella.

Jag när inga som helst sympatier för Phelps, och Wilders inställning kan jag för lite om för att uttala mig. Däremot så är det med stark oro man ser utbredningen av denna inställning till obekväma åsikter. Liksom med alla obekväma politiska, moraliska eller filosofiska ståndpunkter måste dessa få uttryckas utan inskränkning från statsmakten, allt annat är ett hån mot yttrandefriheten.

Anundis kommentar:
När elallergi, elöverkänslighet och andra omdiskuterade, strålningsrelaterade folksjukdomar sprider sig är det kanske mer på sin plats att rikta åtgärderna mot de verkliga orsakerna och inte mot symptomen. Symptomen i dessa fall är nämligen i högsta grad verkliga och säkerligen plågsamma för de som upplever dem, men det är snarare orsakerna till dessa som bör granskas och framför allt behandlas, eftersom vi vet att elöverkänslighet (eller vad det kallas för just nu) är en sjukdom som inte beror på de påstådda bovarna i dramat; master, telefoner, skärmar eller vad det nu kan vara.

När då de påstått elöverkänsliga får vatten på sina kvarnar i och med dylika uttalanden blir strävandet än mer frustrerande. Hur ska man nå ut till gemene man med korrekt informationen om strålning när politiker efterlyser just det som de ”elsjuka” själva förespråkar? Det är förståeligt att elallergikerna vill ha en yttre faktor att beskylla och reglera, istället för att försöka råda bot på andra faktorer som yttrar sig i psykosomatiska åkommor. Till dags dato finns inga forskningsresultat som bekräftar eller ens stödjer den påstådda sjukdomen, varför det är rimligt att anta att den inte finns: att symptomen till stor sannolikhet beror på annat. Forskningen pågår dock, men hittills ser det inte ut som att skäl för oro finns.

Att på detta sätt indirekt legitimera sjukdomen (obs, inte symptomen!) som inte verkar finnas gör mer skada än nytta. I och med detta tillåts förvirringen kvarstå, när man istället borde går ut på bred front och försöka råda bot på de underliggande faktorerna istället. Då kanske man slipper ogrundade och absurda förslag som bannlysning av trådlös utrustning på sjukhus.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

Andra veckan av Veckans Tankebrott och, tur för oss, det verkar inte som om idiotierna där ute i samhället direkt har minskat.

Homeopathy without boarders

Guds bevarande av nationen

Vecka: 7
Brottstitel: Invokerande av deitet i avslutande av retorisk övning i officiella sammanhang
Sammanfattning: Kd-politikern Else-Marie Lindgren tycker det vore på sin plats att Reinfeldt lånar lite USA-glans och avsluta några av sina tal med ”Gud välsigna Sverige”:

Jag tycker det skulle vara suveränt om statsministern kunde säga detta för vi är fortfarande ett kristet land. Det är viktigt att ledningen ska kunna bekänna sin tro

CJs kommentar:

Visst, i vissa lägen är det lite surt att publicera en veckospalt. Detta är ett icke-ämne som snabbt brann ut, men icke desto mindre är det troligen veckans, i särklass, dummaste idé. Först och främst, detta är naturligtvis ett försök att försöka få upp religionen på dagordningen för ett parti som alltmer blir ett parti i marginalen.

Sedan är argumentet att vi är en kristen nation lite löjeväckande. Ja, vi har en kristen bakgrund men idag är Sverige som nation sett väldigt sekulariserat. Att införa religion i den politiska debatten vore löjeväckande. Jag tror, utan att våga mig ut på en alltför smal planka, att Reinfeldt skulle vinna mer gehör för att ge sina topp 5-tips på The Pirate Bay i avslutningarna på sina tal än att slänga på en kristen vers.

Att åberopa historien som skäl till återinförande av sedvänjor kanske låter fint och nobelt, men har lite värde i en debatt. För om vi ska använda oss av Gud i tal, eftersom vi är ”… ett kristet land”, då är det kanske passande att återinföra ihjälhackandet av munkar och bondeuppror på landet. Detta är, trots allt, också saker som vår nation bygger på.

Anundis kommentar:

Det mesta är vid det här laget redan sagt om detta synnerligen, trots ursprunget, oväntade förslag. Men, som vi alla vet är Sverige ett sekulärt land. Inte ett kristet land. Att därmed föreslå något sådant här, alldeles oaktat Reinfeldts eventuella religionstillhörighet (som tydligen antas vara kristendom), är befängt. Vad kd:s ståndpunkt om detta är har inte framkommit med någon önskvärd tydlighet, men att en riksdagsledamot för fram detta som ett seriöst förslag är nog så anmärkningsvärt.

Jag undrar lite stilla, varför just den judeokristna guden, och varför ska denne bara välsigna Sverige? Är det inte lite orättvist mot alla andra gudar som kan tänkas förekomma bland de svenska medborgarna, för att inte tala om hur uteslutna alla andra länder ska känna sig när de utelämnas ur välsignelsen. Varför är inte Lindgren mån om att allas religiösa önskemål ska tillgodoses?

Nej, detta förslag är lika skrattretande som ålderdomligt förlegat och har turligt nog inte hörsammats i den mån Elsa-Marie Lindgren säkert hade hoppats. Det sekulära samhället ska och bör inte åberopa, inbegripa eller göra anspråk på religiösa företeelser i den offentliga arenan. Det är till allas fördel om religionen hålls privat.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

Från och med den här veckan börjar vi här på Tankebrott med ett veckoinslag som, passande nog, kallas för Veckans Tankebrott. Tanken är att vi utser den aktuella veckans mest kvasivetenskapliga, ignoranta eller helt enkelt dummaste händelse/förekomst. Så, utan några fler omskrivningar, låt oss gå vidare till brottsakten.

Homeopathy without boarders

Homeopaths without Borders

Vecka: 5
Brottstitel: Scharlatanism, med internationell prägel
Sammanfattning: via PZ Myers eminenta blogg blir vi uppmärksammade på att vi nu har ytterligare en internationell organisation som ska ägna sig åt att hjälpa människor, Homeopaths without borders. Tanken är att bistå med sjukvård till de länder som idag saknar adekvat dito:

It is our main aim to transfer homeopathy to those countries, where public health care and medical supply of the people is sub-standard, for whatever reasons. Homeopathy also proves very effective in healing physical and mental injury in situations of war or political crisis.

CJs kommentar:
Ja, vad ska man säga? Är det ett försök att rida på internationell förbrödring och ”räck ut en hand”-mentalitet eller bara ett cyniskt sätt att försöka snärja utvecklingsländers redan skakiga sjukvård? Risken är ju naturligtvis att det är det senare, få in ett homeopatitänk till en början och du har garanterat dig både en marknad och en hävstång i den internationella debatten kring alternativmedicin.

Liksom med FN-uttalandet om skyddande av religioner från anstöt så kan man anta att det inte vore helt främmande att ta fram något liknande för alternativmedicin. Kan man etablera tanken att det är en livssyn istället för en behandlingsform, ja då har man garanterat sig en framtida existens. Att leverera destillerat vatten till u-världen kan göras på ett klart mer effektivt, och renhårigare, sätt.

Anundis kommentar:
Att västvärldens välbärgade och industrialiserade länder, med avancerad och välutvecklad medicin, fortfarande i viss mån accepterar kvacksalveri som homeopati och andra fullständigt absurda och bevisat overksamma medikamenter är helt förbluffande. Engelska kungahuset t.ex., den så respekterade och vördade institutionen, har i många år både stött och förespråkat alternativmedicin, däribland homeopati. Men att dessa bluffmakare till medicinare nu exporterar sitt lurendrejeri till krigs- och krisdrabbade länder med i många fall redan undermålig vårdapparat är värdigt en ordsvada utan dess like. Det är bara Gränslös Idioti.

Veckans Tankebrott är mer än ett tankebrott. Det är ett brott mot all rim och reson och medmänsklighet, som om homeopati i sig självt inte redan var det. Blotta tanken på en internationell armada av homeopater med ett vårdpatos lika verkligt som den inbillade effekten av det skakade vattnet de propagerar för, redo för gränsöverskridande ”hjälpinsatser” är skrattretande, skrämmande och patetisk. Att på detta sätt utnyttja människor i nöd och i behov av riktig vård för egen vinning förtjänar en om inte fysisk så åtminstone en verbal garottering på allmän plats.

Veckans nästan-Tankebrott:

Read Full Post »

« Newer Posts

%d bloggare gillar detta: