Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Andrew Wakefield’

Välkomna till vårdcentral Tankebrott. Kavla upp ärmen på tröjan, titta på den gulliga kattungeplanschen och bit i den här kulan. Det är dags att återigen ta upp vaccinationsfrågan…

Sagostund & retoriska frågor

Föreställ er följande scenario:

En känd och respekterad läkare inom skolmedicinen blir ertappad med att förfalska sin mest inflytelserika studie. Det visar sig också att han fått pengar från en advokatbyrå för att producera bevis så att man kan stämma producenten av ett populärt naturläkemedel. Utöver detta har läkaren ett eget medel på gång som skulle konkurrera med det populära naturläkemedlet.

När ni föreställt er detta upplägg vill jag att ni också föreställer er reaktionen hos de som vurmar för alternativbehandlingar. Tror ni att man

a) skulle rycka på axlarna och inte bry sig, eller

b) kräva läkarens huvud på ett fat, hävda att det här är precis det man varnat för om onda Big Pharma och att alla som stött läkaren åtminstone borde begära avbön på sina bara knän?

Och de som stött läkaren? De som trodde på dennes forskning, tror ni att de kanske skulle fundera över sitt stöd och kanske titta lite extra i vad anklagelserna består av? Troligen.

Exakt detta har skett, varje punkt här ovan har uppdagats och redovisats. Det är bara en liten skillnad från scenariot jag just presenterat. Den person som ertappats med att fuska i sin forskning och tagit emot pengar för att producera bevis mot konkurrerande medel samt patentera ett ersättningsmedel tillhör alternativrörelsen, eller mer specifikt vaccinmotståndsrörelsen där han, trots att denna information har uppdagats, framhålls som en förebild och hjälte.

Det finns ytterligare en skillnad när man tänker efter. Vi frågar oss, lite retoriskt; tror ni att den alternativa rörelsen har krävt Wakefields huvud på ett fat samt reflekterat över att även den egna rörelsen kan fuska, ta emot pengar och drivas av profithunger?

Andrew Wakefield, pengarna & studien som drogs tillbaka

28 februari 1998 publiceras artikeln Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children i tidskriften The Lancet. Bakom studien står läkaren Andrew Wakefield tillsammans med tolv kollegor. Studiens slutsats var att tolv undersökta barn led av tarmåkommor och olika grader av utvecklingsstörningar, där autism pekades ut i nio av fallen.

Vad som gjorde studien så potentielt uppseendeväckande var att föräldrarna till barnen, och Wakefield indirekt, hävdade bestämt att dessa utvecklingsstörningar skulle ha uppkommit direkt efter vaccination med MMR-vaccin.

Dock ifrågasates studien rätt omgående. Och vad värre var för Wakefield, det började rapporteras om kopplingar till en advokatfirma som skulle stämma vaccintillverkare, samt ett skissande på ett patent på ett eget vaccin som ersättare till MMR-vaccinet.

Nu, tretton år senare börjar bilden klarna kring studien som Wakefield genomförde och vad som skedde runt omkring. För att summera:

  • Wakefield avlönades av en advokatbyrå för att arbeta på en studie som skulle ligga till grund för en stämning. Totalt drog Andrew Wakefield in £435 643 samt omkostnader
  • Ett stort antal diskrepanser med bakgrunden för de i studien ingående barnen. Allt från att man dokumenterat problem inom vården med utvecklingen innan vaccination till att barnet uttryckligen inte var autistiskt. Även tarmproblem återfanns bland barnen innan vaccination
  • Elva av tolv deltagande familjer ansåg att vaccinerna låg bakom deras barns situation
  • Wakefield sökte patent på ett vaccin som skulle fungera som alternativ till det utpekade MMR-vaccinet
  • 2004 drog The Lancet tillbaka delar av artikeln när 10 av läkarna bakom studien drog tillbaka sina namn. 2010 drogs hela artikeln tillbaka på grund av att studien genomförts på oetiska grunder. Vi på Tankebrott skrev om detta i postningen ”Vaccin orsakar autism”-artikel dras tillbaka
  • Barnen till studien ”rekryterades” genom organisationer inom antivaccinationsrörelsen (bl.a. JABS). Detta innebar att man använde sig av ett barn från bl.a. USA.
  • 2010 drogs Wakefields läkarlegitimation (PDF) in i Storbritannien. Wakefield har överklagat detta beslut

Detta är bara en del av det som uppdagats kring Wakefield och dennes förhavanden. Vill man läsa mer finns en väldigt omfattande genomgång i Brian Deers artikelserie för British Medical Journal (del 1, del 2), dock på engelska. Vill man ha en kort och koncis sammanfattning på svenska så kan man läsa DN, SvD eller Dagens Medicin.

Trots den uppsjö med bevis mot Wakefields studie och dennes delikata jävsituation så fortsätter folk att sprida hans, och andra vaccinationskritikers, påståenden, rykten och lögner.

It’s a matter of opinion… I helvete heller!

Och hur ska man bemöta denna åsiktsströmning nu då? Ska man respektera de oliktänkande, de som framför åsikten att vacciner är av ondo och att de istället för att hjälpa oss bidrar till att göra oss sjuka? Ska man se det som ett spel där varje åsikt spelar sin roll, utan att för den sakens skull vara viktigare än en annan?

Jag säger; i helvete heller.

I helvete heller att jag tänker sitta och stillatigande se hur mässling, polio och TBC gör ett återtåg i vårt samhälle.

I helvete heller att jag tänker finna mig i att barn dör, får hjärnskador eller blir döva på grund av följdverkningar från sjukdomar som är fullt möjliga att sätta stopp för.

I helvete heller att jag tänker respektera läkare, fil. dr:er eller lekmän som aktivt propagerar och debatterar för att man inte ska vaccinera sig själv eller sina barn.

Och innan någon drar förhastade slutsatser så vill jag understryka att detta gäller just den (mer eller mindre) offentliga debatten. Vanliga föräldrar som inte är insatta, som är oroliga eller som får dåliga råd är personer som jag mycket väl kan sympatisera med.

Tyvärr, får man lov att säga, kan vi se tecken på att vaccinationsförnekare syns allt mer även i Sverige och är alltmer högljudda i debatten. Något som vi trodde var förbehållet USA och England…

Vi är inte besparade – svenska exempel

Ett exempel på den här typen av deltagande i den offentliga debatten är Sanna Ehdin, författare och utbildad immunolog. Varför är det intressant att nämna hennes utbildning, undrar ni? Jo, därför att det är viktigt att påpeka att utbildning inte är en garant för att det man argumenterar för per automatik är rätt.

När det kommer till vaccin så har Ehdin varit både kategorisk och något mer öppen för tolkning. Som exempel:

Som immunolog är jag tveksam eller negativ till vaccination, tror det finns betydligt bättre och skonsammare vägar att gå.

[källa]

Självklart inte – det [anm: thiomersal] används som konserveringsmedel o antibaktierellt o annat kan användas. Alt [sic] kan man låta bli vaccinationer också.

[källa]

På sin sajt nämner Sanna att hon inte är emot vaccinering av barn, men (det finns alltid ett men) frågan är ”… när det sker och mot vad”. Dels kan man notera att det klingar obehagligt bekant med Jenny McCarthy et als ”too many too soon”, och dels ser man att referensen för detta uttalande är från Vidarklinikens barnhälsovård. Go figure.

Vidarkliniken förespråkar, bland annat, både homeopatiska preparat och andra tvivelaktiga behandlingsmetoder, t.ex. mistelextrakt mot cancer (på Tankebrott har vi skrivet om detta i Vidarklinikens vidare ursäkter tar vid och O Vidarinstitutet, where art thou? )

Här i närtid har Ehdin varit aktiv kring vaccinationsfrågan på flera plan. Hon var ute och cyklade med den här på Tankebrott omskrivna ”ökningen” av missfall i USA efter vaccination. Och nu senast har hon skrivit en bloggpost om att vaccinationerna inte hade den historiska effekt man tidigare hävdat. Låt oss titta på den sistnämnda postningen och dess centrala tema.

Falskt om falskt om vaccination

Visste du att mässling, kikhosta, sharlakansfeber och tuberkulos minskade tack vare en bättre livsstil och inte på grund av vaccinationer? För de världslomfattande vaccinationsprogrammen startade efter att farsoterna nästan försvunnit.

Vetenskaplig forskning visar att de stora farsoterna minskade på grund av bättre boendeförhållanden, folkbildning om hälsa, bättre näringsrik kost och allmänt bättre levnadsförhållanden från 1900-talets början fram till 1960-talet.

För det första kan man inte låta bli att fråga; vilken vetenskaplig forskning? För självklart har dessa faktorer spelat in, men vad Ehdin inte nämner är det faktum att sjukvården blev effektivare, med nya hjälpmedel som gjorde att överlevnadsgraden steg. Införandet av t.ex. järnlungan gjorde att man kunde rädda patienter som inte kunde andas själva på grund av polio.

Sen kanske en understrykning är på plats i vad vi tittar på i alla dessa fall här nedan. Det är alltså förekomsten av sjukdomen som sådan, inte dödligheten i sjukdomen.

Hur som, låt oss fokusera på påståendet att sjukdomarna skulle ha försvunnit innan vaccinationerna påbörjades för mässling, kikhosta, sharlakansfeber och tuberkulos.

Statistik över mässlingen i USA och England/Wales

Graf över mässlingen i USA och England/Wales 1940 och framåt (klicka för större)

För mässlingen har jag letat fram två exempel från västvärlden; USA och England/Wales. Båda graferna visar med all önskvärd tydlighet vad som händer när man införde vaccinationen.

Graf över kikhosta i USA och England/Wales (klicka för större)

För kikhosta återfinns historisk statistik för USA här och för England/Wales här. Vaccination mot kikhosta infördes i USAs fall vid slutet av 40-talet och i Englands fall vid slutet av 50-talet. Notera vad som händer med kurvorna vid denna tidpunkt.

Vad som kan vara intressant att nämna för just kikhosta är att man har bra underlag på vad som händer när vaccinationsgraden går ned.

Three countries – Great Britain, Sweden, and Japan – cut back the use of pertussis vaccine because of fear about the vaccine. The effect was dramatic and immediate.

In Great Britain, a drop in pertussis vaccination in 1974 was followed by an epidemic of more than 100,000 cases of pertussis and 36 deaths by 1978.

In Japan, around the same time, a drop in vaccination rates from 70% to 20%-40% led to a jump in pertussis from 393 cases and no deaths in 1974 to 13,000 cases and 41 deaths in 1979.

In Sweden, the annual incidence rate of pertussis per 100,000 children 0-6 years of age increased from 700 cases in 1981 to 3,200 in 1985.

Graf över tuberkulosfall i England/Wales samt vaccinationsinförande

För tuberkulos återfinns statistik för England/Wales här. Jag tog mig friheten att omvandla det hela till en graf, där den röda linjen indikerar när i tiden som vaccination mot sjukdomen infördes.

När det kommer till sharlakansfeber så var det aldrig riktigt aktuellt att vaccinera mot den på större skala, även om ett vaccin togs fram redan 1924. Allmän vaccinering genomfördes aldrig då man upptäckte att penicillin hade bra effekt på sjukdomen.

Skulle Ehdins (och en del med henne) slutsats stämma skulle vi inte se någon markant nedgång efter införande av vaccin i dessa grafer här ovan. Alternativt skulle vi se en kraftig nedgång under modern tid redan innan införandet, något vi inte gör.

Och med detta vill vi ha sagt… ?

Då var det dags att badda axeln, kavla ned armen och ta emot en klubba för att ni läsare varit så duktiga. Innan ni lämnar oss för att invänta biverkningarna hemmavid vill vi på Tankebrott att ni funderar på vad som skrivits i den här postningen, och vad det har för innebörd.

För trots att vi åtnjuter en allt högre medelålder och välmående har vi samtidigt allt färre medborgare som personligen varit med om vad sjukdomar som polio, tuberkulos och mässlingen kan ställa till med. Och i takt med att dessa försvinner kommer vi också till det läge där vi som samhälle börjar ifrågasätta varför vi ska vaccinera mot allt ovanligare sjukdomar (fenomenet, känt som ”den framgångsrika preventionens paradox”, diskuteras i Fokus artikel om vaccin).

I kombination med konspirationstänkandet (”Big Pharma vill bara tjäna pengar!”) minskar vaksamheten mot vad det kan innebära att få till exempel mässlingen. Med detta ökar också risken för att vi åter får se utbrott av sjukdomar som normalt sett inte är svårstoppade. Och när vi pratar om risker handlar det om livslånga men och dödsfall, inte alltid bara en irriterande snuva som man blir av på en vecka.

Det är hög tid att bemöta okunskapen, dumheterna och lögnerna med fakta. Tanken att varje åsikt är sant för uttalaren måste suddas ut, utan pardon. I den här konfrontationen är vaccinationsområdet ett område så gott som något att börja med. Artikeln här, en sammanställning av Wakefieldaffären och ”vaccin räddade oss inte” på svenska, är ett sätt att bemöta motståndet där ute. Vår förhoppning är att ni som läser detta känner er motiverade att engagera er i den här frågan också. Om än så bara genom att länka till den här artikeln när ni stöter på dumheter likt det som Ehdin och hennes gelikar sprider.

Read Full Post »

Vaccin är en av världshistoriens mest framgångsrika uppfinningar. Få medicinska landvinningar har bevisligen räddat ens i närheten lika många liv, men trots detta har en växande högljudd grupp av antirealister fått för sig att vaccin antingen är dödliga häxbrygder eller att de orsakar autism (trippelvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund specifikt) och en hoper andra åkommor (vaccin i allmänhet).

Denna skräckpropaganda kan den brittiska läkaren Andrew Wakefield till stor del beskyllas för. Wakefield blev uppmärksammad för en studie som pekade på klara orsakssamband mellan MPR-vaccin och autism. Studien publicerades 1998 i den ansedda tidsskriften The Lancet, vilket bara det har bidragit till att hans resultat har betraktats med otillbörlig legitimetet. Studien och dess resultat har kritiserats, bland annat för dess upplägg och för att ingen har lyckats reproducera resultaten (misstankar om direkt forskningsfuskande förekommer), men också för att den verkade ha genomförts i strid med de etiska riktlinjer som engelska läkarkåren ställt upp för medicinska studier, vilket nu också har fastställts.

The Lancet har nu dragit tillbaka artikeln och skriver:

Following the judgment of the UK General Medical Council’s Fitness to Practise Panel on Jan 28, 2010, it has become clear that several elements of the 1998 paper by Wakefield et al are incorrect, contrary to the findings of an earlier investigation. In particular, the claims in the original paper that children were ”consecutively referred” and that investigations were ”approved” by the local ethics committee have been proven to be false. Therefore we fully retract this paper […]

Att Wakefield var upphovsman till ett vaccin som skulle ersätta MPR-vaccinet kan, för att uttrycka sig onödigt försiktigt, ha en del att göra med vilka resultat han fick. En annan intressant och inte så obetydlig detalj i sammanhanget är att han finansierades av advokater som företrädde föräldrar som försökte hålla vaccintillverkare ansvariga för skador som påstods orsakas av just MPR-vaccinet. Då är det självfallet praktiskt och viktigt att ha studier som pekar på sådana skador.

Den befarade kopplingen mellan vaccin och autism har trots allt tagits på allvar och ett flera stor studier har genomförts för att undersöka om det kan tänkas ligga något bakom all oro, men slutsatserna är entydiga; man har inte kunnat finna några som helst belägg för att det finns fog för vaccinskräcken. Vaccin orsakar inte autism, helt enkelt. Autism har av allt att döma en stor genetisk komponent, men ännu är inte orsakerna helt klarlagda. På sina håll har avsaknaden av fullständig kunskap om vad som orsakar autism ansetts innebära att man inte kan avfärda vaccin som boven i dramat, men det är givetvis inte sant.

Resultaten har inte fått vaccinhatarna att ändra åsikt, eftersom de varken lutar sig mot vetenskap eller förstår den i många fall, vilket gör det föga sannolikt att det The Lancet gjorde kommer medföra några ändrade agendor i vaccinmotståndarnas läger.

En artikel i Göteborgs-Posten uppmärksammande nyheten om Wakefields studie och berör den obefogade vaccinskräcken som den lett till världen över, med allvarliga konsekvenser som följd. Sjukdomar som idag med lätthet går att förebygga och undvika har blossat upp och orsakat onödigt lidande samt tragiska dödsfall, allt på grund av en irrationell, ovetenskaplig och helt ogrundad skräck för vaccin. Artikeln poängterar att

[o]roliga men okunniga föräldrar i flera länder har fattat beslut om att säga nej till vaccination, vilket har gjort att sjukdomar som mässling, som i princip varit utplånade, åter- igen börjat få fäste.

För människor som lever i dag är det kanske svårt att förstå hur mycket skador allvarliga sjukdomar åstadkom innan vaccinationsprogram blev legio. Påssjuka orsakade infertilitet och gravida som smittades av röda hund riskerade att få allvarligt skadade barn. Mässling kan i värsta fall leda till allvarlig lunginflammation, hjärnhinneinflammation, skador på nervsystemet eller till och med döden.

Nya vaccin utvecklas hela tiden, till de flestas stora glädje, men verklighetsförnekarna får väl förmodas se livräddande åtgärder som något ont och hemskt. Välkomna bidrag gör vaccinforskningens framtid ljusare, och man kan bara föreställa sig den totala härdsmältan hos antivaccin-lobbyn om ett autismvaccin (mot förmodan) utvecklas.

Read Full Post »

… och ytterligare ett antal barn i respirator. Allt på grund av en sjukdom som skulle kunna vara utrotad i, åtminstone, Europa idag.

Där har ni ett handfast exempel på vad som händer när folk drar sina egna slutsatser istället för att läsa på och kritiskt granska tillgängligt material. I England har fallen ökat med 36%, i USA har fallen mer än fördubblats medan Sverige klarade sig hyggligt med ”endast” 25 smittade förra året. En av de absolut största orsakerna till detta är en del medborgares misstanke om att MPR-vaccin (mässlingen, påssjuka, röda hund) skulle orsaka autism.

All denna oro och misstänksamhet kan spåras tillbaka till en enda artikel. En artikel som publicerades i The Lancet 1998 av Andrew Wakefield där han påstod sig ha hittat en koppling mellan MPR-vaccination, inflammatorisk tarmsjukdom och autism:

We identified associated gastrointestinal disease and developmental regression in a group of previously normal children, which was generally associated in time with possible environmental triggers.

I klartext: normala barn får vaccination mot bland annat mässlingen, tidigare normala barn utvecklar autism. Media vädrade blod. Vad mer kunde man begära; ett mental handikapp som kunde knytas till en av de vanligaste medicinska behandlingar som finns… Och barn var inblandade. Under ett antal år var det alltför många tidningar som spenderade sin tid med att skrämma föräldrar istället för att kontrollera fakta.

Andrew Wakefiled, fru och demonstranter...

Andrew Wakefield, fru och demonstranter...

Trots allt, det var ju faktiskt en läkare som kommit fram till att 12 barn, i studien, hade fått autism av vaccinationen. Men något stämde inte riktigt. Ju mer man började testa teorierna och gräva i resultatet, desto mer frågetecken dök upp.

En av de deltagande pojkarna sades ha fått symtom på autism en vecka efter vaccinationen. Detta visade sig, vid kontroll, inte stämma:

The boy’s medical records reveal a subtly different story, one familiar to mothers and fathers of autistic children. At the age of 9½ months, 10 weeks before his jab, his mother had become worried that he did not hear properly: the classic first symptom presented by sufferers of autism.

Testets enda flicka skulle ha uppvisat symtom på autism två veckor efter vaccinationen. Ej heller korrekt. Inte heller det faktum att två andra pojkar skulle varit symtomfria:

Before she was admitted, she had been seen by local specialists, and her GP told the Royal Free of “significant concerns about her development some months before she had her MMR”.

Child Six, aged 5, and Child Seven, aged 3, were said to have been diagnosed with regressive autism, with an onset of symptoms “one week” and “24 hours” after the jab respectively.

But medical records show that neither boy was “previously normal”, as the Lancet article described all the children, and that both had already been hospitalised with brain problems before their MMR.

Utöver detta har det dykt upp fler oegentligheter kring denne Wakefield, bland annat att ett patent hade sökts för något som gör exakt samma sak som MPR-vaccinet innan studien publicerades.

En väldigt välskriven genomgång av hela karusellen finns i denna artikel från Times Online, signerat Brian Deer. Denne man har även en välmatad hemsida där en sektion vikts åt Wakefield/vaccinations-debacklet.

Vad jag har kunnat se så är vi förhållandevis förskonade från grundlösa artiklar i våra tidningar, de som hittades på ämnet uttryckte mer eller mindre klart att ingen koppling mellan vaccination och autism har kunnat identifieras. Dock finns det väldigt mycket osäkerhet ute bland föräldrar och frågan finns fortfarande flytande där ute.

Risken, som jag vädrat både en och två gånger tidigare, är att det allmänna laissez-fair-attityden leder till att fler personer aktivt ifrågasätter dels vaccinationens hälsoeffekter och dels ifrågasätter varför de ska vaccinera sig/sina barn över huvud taget. Vi har ju en befolkning som är immun, så vad är skadan? Tja, en effekt är att vi riskerar att tappa denna immunitet hos folket. Detta har alltså skett i England för mässlingen:

With less than 95% of the population vaccinated, Britain has lost its herd immunity against the disease. In 1998 there were 56 cases reported; last year there were 1,348, according to figures released last week that showed a 36% increase on 2007. Two British children have died from measles, and others put on ventilators

Självklart ska oron tas på allvar, men det ska också hanteras genom att informera och utbilda, inte klappa på huvudet. Som sagt, vi har det inte så illa i Sverige men folks förståelse utav vetenskap och dess bidrag är på tillbakagång. Risken finns att vi hamnar i en liknande situation som denna i England.

Slutligen, varför skriver jag om detta? En barnlös människa som inte varit i närheten av autism? Förutom den vetenskapliga aspekten så blir jag rakt av förbannad på personer som använder redan utsatta för att driva sina egna agendor. Att det ens finns en tillstymmelse skuldbeläggande, till att föräldrar till drabbade barn ska fråga sig varför de tog emot vaccinationen är tillräckligt för att se rött. Det är inte bara oansvarigt, det är på gränsen till kriminellt.

När föräldrar till fullt friska barn väljer bort vaccination och då riskerar sina barns kortsiktiga och långsiktiga hälsa, allt på grund av en sedan länge motbevisad teori, då borde en person, och en bransch, känna ansvar. Något säger mig dock att Wakefield inte känner något direkt ånger i Texas. Återstår att se hur media hanterar föräldrars oro, vetenskapen och framtiden.

På VoFs forum finns en bra tråd gällande detta ämne.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: