Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Annika Dahlqvist’

Efterdyningarna från debatten kring vaccinationen mot svininfluensan verkar aldrig ta slut. Från att ha varit en öronbedövande storm för dryga året sen infinner sig aldrig riktigt tystnaden. Är det födelsen av en svensk antivaccinationsrörelse vi ser, eller är det bara ett fenomen av hjulet som gnisslar högst får mest smörja?

Oavsett vad så har vi fått skäl att granska ytterligare ett påstående som dykt upp på senare tid. Nämligen påståendet att missfallen i USA ökat med 700% efter vaccination mot svininfluensa. Japp, du läste rätt; Sju. Gånger. Fler. Missfall.

En tsunami av missfall!

Doktor Dahlqvists la för drygt en vecka sen upp en postning med en länk till sajten Natural News där Dahlqvists postning hade rubriken Svininfluensavaccinet kopplat till 700% ökad missfallsfrekvens. Sen dess har hon sett för gott att lägga till ett frågetecken till rubriken då det:

… uppkommit frågetecken om det öht har varit en signifikant ökad missfallsfrekvens där i USA det senaste året, och om den isf har samband med vaccinationen. Det måste ju utredas vidare.

Ok, så det var alltså ”kanske” falskt alarm. Men vad handlar artikeln på Natural News om och vad var det som ursprungligen fick doktor Dahlqvist att reagera?

Artikeln som det länkas till målar upp en ytterst obehaglig bild. Amerikanska motsvarigheten till Smittskyddsinstitutet, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), hade fått en rapport som pekade på att antalet missfall hade ökat lavinartat under 2009:

According to the report, the rate of miscarriage among pregnant women during the 2009 H1N1 / swine flu pandemic soared by over 700 percent compared to previous years, pointing directly to the vaccine as the culprit

Stora ord och stora anklagelser. Men varifrån kommer denna rapport? Och vilket institut eller person har gett ut den? Svaret får vi längst ned i nyheten. ”Rapporten” kommer från sajten Progressive Convergence som är en vaccinkritisk organisation, i termens lösaste bemärkelse. Att CDC ignorerat en sådan rapport kanske inte direkt förvånar. Man stöder och informerar bland annat om Vaccination Liberation Army som i sin tur informerar om:

… the risks and dangers of vaccines, the risks of prescription drugs, the philosophy of sovereignty of personhood, and liberation through mental clarity and spiritual and physical health

Exempel på skrämselpropaganda (infowars.com)

Således har källan till den här rapporten redan ett uttalat ställningstagande mot vaccinering. Hur som helst, det kan fortfarande finnas en poäng med deras kritik. Vi gräver vidare…

Progressive Convergence presenterar framför allt två stycken ”rapporter”. Den ena rapporten (pdf-varning) är ett utdrag ur den amerikanska databasen över biverkningar från vaccin, VAERS. Ur den har man gjort utsortering på alla former av graviditeter där barnet dött och där modern fått vaccinering.

Den andra rapporten beskriver hur man extrapolerat antalet fall från VAERS-databasen och hur dessa kan översättas till nationell nivå. Och det är här man börjar göra väldigt mycket antaganden.

Based on this data, presuming:  a) the women who died were  not vaccinated since they allegedly came down with the 2009-A-H1N1 flu that led to their deaths, b) there were about 4 million who were pregnant during the flu  season,  c) the pregnancies were single, and d) about 25% of pregnant women were vaccinated with an H1N1 flu shot, this means that the risk of fetal death in the unvaccinated mothers who died from H1N1 complications was about 1 in 1,500,000 (1.5 million); while the risk of fetal death in the first trimester was about 1 in 8,000 (126 in 1 million).

Hur ser det ut ”normalt sett” i USA då? Beroende på vilken källa och omfattning av inräknade år ser det ut på följande vis:

  • Antal graviditeter per år (borträknat aborter):
    ~4 400 0000 – 4 800 000
  • Totalt antal missfall / år: ~500 000 – 696 000
  • Antal missfall, procent: ~11,3 – 14,5%

Dessa värden bygger på de genomsnittsvärden som hittas här och här och befinner sig i den nedre delen av skalan. Andra undersökningar pratar om en nivå mellan 15-20%, där en av orsakerna till diskrepansen är att det inte alltid är uppenbart för den drabbade att hon är gravid.

För det första, oavsett hur fel eller rätt uträkningen från Progressive Convergence är så handlar det inte om en ökning med 700%, det säger sig självt. Rapporten hävdar att vaccinationen skulle ökat antalet missfall med dryga 1588 stycken. Detta motsvarar 0,009 – 0,012 % av pressumptivt vaccinerade kvinnor med missfall per år (om man antar att vaccineringen fördelas jämnt). Det vill säga; en sådan liten andel kan lika gärna tillskrivas metodfel eller brister i underlaget.

Ytterligare problem med organisationens underlag är att man dels baserar sig på anekdoter och dels baserar sig på ofullständiga vaccinationsrapporter (t.ex. i rapportunderlaget har man själv skrivit till antaganden och gissningar). VAERS är ingen komplett databas, i den finns rapporter vars innehåll dikteras av den rapporterande instansen själv. Således varierar information och omfattning. Och man kan inte, utifrån denna databas, dra några slutsatser kring kausala samband (något man från VAERS själva understryker).

Är detta ett okänt område då? Saknas det data och undersökningar? Nej, det gör det inte. Det finns faktiskt studier inom detta område, nya studier till och med. Till skillnad från de ovan nämnda rapporterna är dessa utförda av personer inom sjuk/hälsovård och granskade i relevanta publikationer. Till exempel:

  • Influenza vaccine given to pregnant women reduces hospitalization due to influenza in their infants (länk)

CONCLUSIONS: Influenza vaccine given to pregnant women is 91.5% effective in preventing hospitalization of their infants for influenza in the first 6 months of life.

  • Influenza A/H1N1v in pregnancy (länk)

CONCLUSIONS: Earlier treatment with antiviral agents is associated with improved outcomes for pregnant women and further actions are needed in future pandemics to ensure that antiviral agents and vaccines are provided promptly to pregnant women, particularly in the primary care setting. Further research is needed on longer-term outcomes for infants exposed to AH1N1v influenza, antiviral drugs or vaccines during pregnancy.

  • Perinatal and maternal outcomes in critically ill obstetrics patients with pandemic H1N1 Influenza A (länk)

CONCLUSION: Pandemic H1N1 2009 influenza virus has the potential to cause severe illness in pregnant patients. Those patients requiring ICU admission for respiratory support have a high risk for poor fetal and neonatal outcome. The experience of this cohort underscores the appropriateness of public health measures directed at prevention and early treatment of H1N1 infection in pregnancy.

Och slutligen, man har också direkt tittat på om vaccination har någon inverkan på foster och antalet missfall (även om A(H1N1) ligger i den bortre änden av spektrat är den intressant nog att ta med):

  • Adverse events in pregnant women following administration of trivalent inactivated influenza vaccine and live attenuated influenza vaccine in the Vaccine Adverse Event Reporting System, 1990-2009 (länk)

CONCLUSION: No unusual patterns of pregnancy complications or fetal outcomes were observed in the VAERS reports of pregnant women after the administration of TIV or LAIV.

Sammanfattning, eller: varför så snabb på ”posta”-knappen?

Sanna Ehdin

Siffrorna här ovan har tagits fram genom några enkla sökningar via Google och den medicinska databasen PubMed. Och med en smula kritiskt tänkande så ter sig den ovan angivna siffran på 700% ökning av missfall inte bara som fel, utan rent av löjeväckande. Det visade sig också vara en slutsats som inte återfinns i den publicerande organisationens källor heller. Dock, hade man tagit sig lite tid att gräva ytterligare så borde det stått klart att problemen ligger i både hantering, källor och resultat.

Tyvärr får den här typen av totalt vansinniga påståenden fotfäste därför att okritiska, men populära, individer i Sverige (Sanna Ehdin t.ex.) ser det för gott att posta allt som förstärker deras världsbild. Då spelar det mindre roll om siffrorna är uppåt väggen, eller om källan är ett gäng glada amatörer.

Man kan inte besväras av ”fakta” eller hur verkligheten fungerar, för det skulle ju innebära att man måste överge delar av sin världsbild. Nej, bättre då att klänga fast vid allt man håller med om och avfärda alla motsägande uppgifter som ”konspirationer” eller ”köpta”.

Nåväl, förhoppningsvis har jag lyckats reda någon form av ordning i denna totala soppa. Slutsatsen är som alltid att man bör ta oro på allvar, att misstankar bör utredas, men låt sådana utredningar hanteras och granskas av utbildad personal. Det vill säga, sådana som har kunskaper om statistiska metoder, epidemiologi och liknande.

Och skulle man verkligen vilja grotta ned sig i rekommendationer inför denna säsongs influensahantering over there rekommenderas till exempel Prevention and Control of Influenza with Vaccines (länk). Där diskuteras både graviditeter, inklusive komplikationer, samt risk kontra nytta med vaccinering av riskgrupper.

Tillägg 2010-12-14: Nu har Steven Novella på Neurologica också skrivit en blänkare om Natural News-artikel.

Read Full Post »

Arbetet fortskrider med bokförfattandet. Tills dess att vi gjort rätt för oss så ser det ut som om ni får nöja er med dessa något kortare inlagorna. Men frukta icke, Tankebrott fortsätter att agera i kulisserna.

Så här i påsktider är temat för de flesta tidningar med någon form av mat/hälsa-sektion naturligtvis allt som har med ägg att göra. Till exempel har tidningen Aftonbladet en artikel ute där man konstaterar att ägg är som balsam för hälsan:

Forskning visar att ägg är nyttigare än du tror

Den kanske mest självklara maträtten på påskbordet är ägg. Dessutom är det ofarligt – och nyttigt att äggfrossa. Forskningsrön slår fast att man kan äta obegränsat med ägg – och att det är bättre för hälsan än vad man tidigare har trott. I en ny undersökning har Livsmedelsverket testat 500 ekologiska ägg. Och de preliminära resultaten visar att ägg innehåller mer näringsämnen än man tidigare trott.

Men så skönt, då slipper man ha ångest vid påskbordet! Äntligen vet man att ägg är ofa – Men vad i… !

Fettdoktorns äggdiet kan vara farlig
Ät så många ägg du önskar – kolesterol är helt ofarligt. Så lyder fettdoktorn Annika Dahlqvists påsktips.
– Hon vet inte vilken skada hennes kost orsakar, kontrar hjärtspecialisten Karin Schenck-Gustafsson.
I en färsk artikel i Läkartidningen slår fyra professorer och överläkare fast den härskande teorin att mat med mycket kolesterol ökar risken för hjärtinfarkt.
”De senaste 15 åren har vi sett övertygande dokumentation av effekten av kolesterolsänkning på risken för hjärtinfarkt och stroke”, skriver Anders G Olsson, Finn Bengtsson, Annika Rosengren och Per Tornvall i artikeln, som sammanfattar de senaste forskningsrönen.

Ovanstående text är hämtad från Expressens artikel som går i påskens tecken.

Ägglikt olika...

Ägglikt olika...

Vi kan konstatera åtminstone två saker. Ett, oss veterligen så förordar väl inte doktor Annika Dahlqvist någon specifik ”äggdiet”. Och två, man undrar om den ena tidningen visste vad den andra skulle skriva. För även Expressens artikel målar upp ett scenario där kolesterol inte anses vara boven bakom hjärtinfarkter eller stroke.

Men som alltid med den här typen av nyheter brukar det kunna bli intressant ju mer man tittar på grundmaterialet. För egen del blev vi lite nyfikna när vi såg Aftonbladets referens till en viss brittisk undersökning om äggens förträfflighet. En professor Bruce Griffin vid universitetet i Surrey var en av medförfattarna till rapporten (pdf-varning) som Aftonbladet hänvisade till (via BBC News nyhet). Och det är alltså denne Griffin som man citerar i artikeln.

Troligen har Aftonbladetreportern sökt runt på Google efter artiklar som kan stödja artikelns positiva budskap. Om man dock tar och gräver runt lite mer finns det en del problem med att enbart förlita sig på Griffins et als resultat.

En faktor som kanske inte är konkret problematist för grundmaterialet utan mer färgar resultatet är osäkerheten om vem som finansierat studien. Särskilt då det visar sig att båda författarna bland annat arbetar som ”… advisors to the British Egg Industry Council on scientific issues.”.

Sedan kan man konstatera att undersökningen är en övergripande, mindre strikt studie av litteratur på ämnet, detta innebär bland annat att författarna inte presenterar någon närmare metod för hur man bearbetade resultaten. Inte heller beskriver man hur urvalet av de olika rapporterna sköttes.

En bra genomgång av artikeln och dess resultat och potentiella problem återfinns på brittiska hälsovårdsmyndighetens sida.

Dock vill vi understryka att vi inte har några större åsikter om studiens resultat. Det är möjligt att ägg inte har den påverkan på kolesterol som man tidigare antagit. Däremot finner vi det något humoristiskt att man publicerar så diametralt olika artiklar på samma dag och att man hänvisar till en studie man med största sannolikhet har hittat via Google och bara läst ett referat av.

Men man kan också fråga sig om Expressen bara är ute efter att dra igång någon form av beef med Dahlqvist i ena ringhörnan och… övriga i den andra. För om man läser artikeln så säger Dahlqvist att ägg är helt ok att äta i större mängder (vilket inte motsägs av till exempel nutritionisten från LVM). Vad man klankar ned på från läkarhåll är den stora mängden fett som konsumeras via dieter som till exempel LCHF.  Well, fighten lär gå vidare, oavsett hur den sätts upp av kvällspressen.

Read Full Post »

Kort nyhet innan året är till ända:

Årets folkbildare och förvillare 2009

2009-12-28

Till Årets folkbildare 2009 utses professor emeritus Staffan Ulfstrand. Årets förvillare är läkaren Annika Dahlqvist.

Just nu återfinns inte särskilt mycket information att tillgå på Vetenskap och Folkbildnings hemsida, vi får nog skäl att återkomma till detta. En inte alltför svår gissning är att doktor Dahlqvist kommer dra på sig martyrmössan i rödaste rappet, utnämningen är ju bevis för att hon 1) är på rätt spår och 2) VoF är köpt av big pharma/big food/big brother…

Uppdatering – Och där kom motiveringarna. Årets folkbildare, Staffan Ulfstrand:

Till Årets folkbildare 2009 utses evolutionsbiologen och författaren Staffan Ulfstrand för hans entusiasmerande och pedagogiska böcker om evolutionen och hans många populärvetenskapliga föredrag, särskilt under det dubbla Darwin-jubileet 2009. Staffan Ulfstrand medverkar flitigt i naturprogram, frågespalter och debatter om biologi och beteenden. Han har även vid ett flertal tillfällen på ett pedagogiskt sätt förklarat evolutionen när den utsatts för vantolkningar och missförstånd.

Årets förvillare, Annika Dahlqvist:

Till Årets förvillare 2009 utses läkaren Annika Dahlqvist. Skälet är att hon under året uttalat sig på ett särskilt ovederhäftigt sätt om kopplingen mellan kost och sjukdom. Hon har varnat för vaccination mot svininfluensa och i stället förespråkat en omläggning av kosten, helt utan något vetenskapligt stöd. Om hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer.

Annika Dahlqvist har också spridit egendomliga påståenden om kopplingen mellan kosten och cancer. Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer. Bakom myndigheternas råd ser hon en konspiration av industriintressen. Hon påstår att ”etablissemangets” kostråd orsakar cancer och att mammografi därför inte skulle behövas. Ett sådant uttalande riskerar att leda till att kvinnor avstår från mammografi och till att fler fall av bröstcancer inte upptäcks i tid. I stället för att förstå att det ligger diskussioner bakom varje beslut, där fördelar vägs mot nackdelar med de rekommendationer som ges, föredrar Annika Dahlqvist konspirationsteorier.

Som läkare har Annika Dahlqvist ett särskilt ansvar för att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Att i stället sprida okunnigt tyckande och direkta felaktigheter är att missbruka sin ställning och det motiverar att hon får utmärkelsen Årets förvillare.

Relaterade webbplatser:

Read Full Post »

Vid det här laget är Annika Dahlqvists ”rekommendationer” ett hett ämne, både här och där.

Hennes senaste bidrag som frenetisk spridare av vetenskapsfientliga irrbloss ser vi i hennes inlägg ”Svininfluensavaccinet har orsakat 25 dödsfall i USA?”.

Istället för att vi ägnar ännu mer energi åt att bemöta Dahlqvistskans skrämselpropaganda hänvisas läsarna helt sonika till bloggen Medvetenskap som tar sig an detta.

Varsågoda: Annika Dahlqvist-effekten? Guillaine-Barrés syndrom och vaccin.

Mycket läsvärt!

Read Full Post »

Inte för att jag säger att doktor Annika Dahlqvist blev felciterad i denna artikel (även om hon hävdar felcitering… men samtidigt fortsätter hävda ursprungstesen), men den här seriestrippen är inte särskilt långt ifrån hur Aftonbladet och dess gelikar arbetar.

Hur vetenskapsjournalistisk fungerar (klicka för större)

Hur vetenskapsjournalistisk fungerar (klicka för större)

Ursprungligen från Saturday Morning Breakfast Cereal, via Pharyngula.

Read Full Post »

Kanske var det mina beska ord som gjorde att doktor Dahlqvist kände sig nödgad att bemöta den allt högre kritik som riktas mot henne. Kritik som riktar sig både mot hennes konkreta arbete med LCHF-metoden men kanske främst (och klart mer allvarligt) hennes vetenskapssyn.

Men här kommer förklaringståget, redo att släppa en hel skock med vetenskapspassagerare på debattperrongen… Nähä, lokföraren ger fingret och tåget blåser förbi stationen:

Sanningen är sig själv oavsett vilka ord som används i TV.
Var och en kan lätt prova själv. Ät LFHC en period, och byt sedan till LCHF med naturliga råvaror, och känn vilken av kosterna som ger dig bästa hälsoupplevelsen. Sen ska du lita på din kropp mera än på ”forskningen”, som är utsatt för så mycket påverkan av ekonomiska krafter som vill få oss att köpa mycket kolhydrater, margarin, matoljor och annat skräp.

Finns det någon i vårt avlånga land som kan upplysa denna distriktsläkare hur vetenskap fungerar? Att det inte handlar om att tycka och ”känna efter” för att ha lika rätt som vetenskapliga studier och undersökningar.

Mais non, istället fortsätter denna fars där tyckande trumfar allt. Man kan bli mat(t) för mindre…

Read Full Post »

Säg ”LCHF” och jag får en något dimmig blick och håller på att ramla baklänges. Säg ”Annika Dahlqvist” och gör det än värre. Normalt sett brukar jag hålla mig utanför hela kostdebatten, mycket tack vare det enormt uppskruvade tonläget från båda läger (men där LCHF-troende nog får sägas står för största skramlet).

Dock har doktor Annika Dahlqvist sett det för gott att ge sig in i debatten kring vaccination och svininfluensa efter en krönika i DN, skriven av Karin Bojs. Där påpekar Bojs det problematiska i en debatt där tyckande och troende går före grundläggande, vetenskaplig bevisning.

En tidig version av det vaccin som Sverige ska använda, en så kallad prototyp, har testats på 5.000 vuxna personer. Nu testas slutversionen på ytterligare 9.000 personer, inklusive barn. Testen visar hittills att en hel del människor, fler än en på tio, får lätta biverkningar såsom huvudvärk, muskelvärk samt svullnad och rodnad där sprutan går in.

Ett fåtal – färre än en på tusen – får värre biverkningar såsom nervsmärta och kramp.

Detta gillas, som sagt, inte av doktor Annika Dahlqvist.

Hon litar på att experterna, som i sin tur kan vara påverkade av vaccinfabrikanterna, har rätt när de bedömer att riskerna av influensan är större än av vaccinationen. Facit får vi i bästa fall efteråt. Riskerna av influensan visar sig direkt i form av komplikationer och död, men biverkningar av vaccinet kan uppstå senare i former som man inte direkt kan härleda till vaccinet.

Och inte blir det bättre när Aftonbladet intervjuar. Där framgår det att det kan vara så att all hysteri kan vara ”Big Pharmas” fel samt att det kan vara så att hälften av svenskarna inte kommer att vaccinera sig. Att ha en doktor som uttalar sig i dessa ordalag skulle naturligtvis inte ha något med saken att göra. Dessutom en doktor som inte verkar förstå principen bakom hjordimmunitet eller vetenskapliga principer.

Vetenskapliga studier är aldrig annat än avbilder och i värsta fall förvanskningar av verkligheten.

Samt det numera berömda citatet angående hennes inhämtande av fakta. Förvisso i samband med LCHF men det torde knappast vara bättre ställt när det kommer till immunologi

Jag är inte så bra på engelska och jag är inte van att läsa vetenskapliga arbete. Jag hinner helt enkelt inte läsa en massa engelsk text…

Alltså; utan att vara utbildad på området och med en ”viss” brist inför den vetenskapliga metoden så uttalar sig doktor Dahlqvist tvärsäkert om vaccination och immunitet. Det som jag kanske finner mest graverande i den här soppan är kommentaren om vaccinet och dess biverkningar. Såsom det framställts kan man tro att det är en helt ny form av läkemedel, vilket det inte är. Vad som är nytt i vaccinet är den specifika virusstammen och inget annat. Men till skillnad från fantasimediciner (homeopatiska till exempel) måste läkemedel genomgå tester för att utesluta farliga biverkningar.

The flu vaccine uses the same basic technology that has been used for decades, and therefore it is very reliable and the risks are fairly well known. Each year the vaccine has to be tweaked to target the likely strains of Influenza A that will be prominent that year.

So the risks from the vaccine may vary slightly as new strains are being targeted, but over the last 30 years since the 1976 episode the risk of GBS has been steady at about 1 in a million – far less than the risk of the flu itself.

Therefore the accusation that the upcoming H1N1 flu vaccine is untested is not a fair or accurate statement. It is highly tested. But it is true that the particular strains targeted will be new. Some charge that therefore vaccinating the public will amount to a large “guinea pig” experiment.

This is a naive and misleading statement, however. The fact is that every single medical intervention, every new drug on the market, is in the same situation. Even if we highly test a new drug or treatment in thousands of subjects, it may be marketed to millions. We cannot possibly know the statistical effects on millions of people until it happens. There is therefore nothing different about the H1N1 vaccine from any other mass medical intervention.

Vill doktor Dahlqvist fortsätta äta sina mackor utan den ”gula skokrämen!” så må det vara hänt, men när man har ett så pass stort (och troende) följe som hon har bör man väga sina ord på silvervåg. Så istället för att se till vad vetenskapen kan komma fram till fortsätter istället doktor Dahlqvist att vägledas av sin magkänsla och med den vita rocken och stetoskopet som garant för att allt är sant.

Notera att det här är en komiskt framträdande, dock låter det skrämmande likt vad som förespråkas av vissa element:

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: