Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘chemtrails’

Titt som tätt har jag och Andreas, bloggens andra medförfattare, hamnat i en sits då vi fått en replik på något vi skrivit. I vissa fall har det varit en replik direkt riktad till oss eller så har det varit en ”replik” som istället berör ämnet allmänt.

Oavsett typ av replik ställs man alltid inför: ska vi orka svara eller inte?

Det är helt enkelt en fråga om att värdera vinsten i att besvara mer eller mindre tokiga idéer. Lägg därtill att man ska sätta sig ned och läsa igenom material, länka, citera, källkolla och så vidare. Rätt snabbt kommer man fram till att man inte orkar.

Så är det denna gång också. Våra… vänner på en svensk konspirationstroende sajt har sett det för gott att lägga upp ett öppet brev samt en ”genomgång” av radioprogrammet Genier och foliehattar (hemsida). Där bemöter man bland annat mitt inhopp på ett mindre än bra sätt. Och då konfronteras jag men frågan ovan – ska jag orka?

Naturligtvis orkar jag inte. Det är inte värt nedlagd tid, ingen kommer att övertygas av den andra sidans argument. Dessutom är repliken (eller det ”öppna brevet”) så dåligt skrivet så det är inte värt mödan.

Så vad gör man i det här läget? Jag bestämde mig för att göra en pedagogisk övning först. Peka ut lite felaktigheter samtidigt som man underhåller läsaren.

Retorik blir roligare med tecknade gubbar...

Retorik blir roligare med tecknade gubbar…

Men det där var ju bara en misstolkning och en del felaktigheter. Vad kan man göra nu? Jag vet, ett urgammalt meme som få har sett! Bra idé, farbror-som-minns-en-tid-före-internet-memes!

DInosaur discussion - chemtrail style!

DInosaur discussion – chemtrail style!

Några av läsarna ler nu lite överseende och tänker att ”nu har CJ verkligen gett upp”. Haha, inte på långa vägar, när man spenderar tid på att icke-svara på repliker kan man få fram kreativa lösningar… Som en rage face-stripp om chemtrailstroende.

Rage faces - memesvaret på Ipren-mannen

Rage faces – memesvaret på Ipren-mannen

I det här läget skulle ett ”TEH OLD” passa utmärkt. Men jag tänkte att rage faces absolut inte är vägs ände. Mhm, jag vet vad ni tänker säga, ”CJ, varför inte skapa en Hitler reacts to…?”. Självklart gjorde jag det (tyvärr ej visningsbar på mobila enheter), ni behöver inte tacka mig.

Där har ni det; fyra sätt att bemöta en i grunden lönlös diskussion med konspirationstroende.

Read Full Post »

Den här artikeln trodde jag aldrig att jag behövde skriva. Jag trodde ämnet var dött även för de mest övertygade svenska konspirationstroende.

Året var 2009 och jag befann mig i Göteborg för att föreläsa om konspirationsteorier. Efteråt sitter jag och äter middag med några bekanta och får frågan ”vilken är den konspirationsteori du tror är för extrem för att ‘någon’ ska tro på den?”. Mitt svar då var, utan tvekan, chemtrails.

För vem kan tro att vanliga kondensstrimmor skulle vara något annat än just kondensstrimmor. Och varför skulle man spraya oss med påstådda kemikalier? Nä, den idén kommer aldrig få fotfäste i Sverige tänkte jag.

Vi spolar fram till 2014 och konstaterar att en riksdagskandidat varnar för dessa spår i himlen, en riksdagsledamot har beställt en utredning om fenomenet och Sveriges Radio ger konspirationsteorin ett eget inslag (där för övrigt jag deltar).

Men vad är chemtrails och finns de på riktigt? Låt oss dra igång dagens lektion…

Chemtrails – påstådd funktion och sammansättning

Som med så många konspirationsteorier finns det ingen samstämmig syn på vad dessa chemtrails är för något. Detta är ett problem i sig, hur ska man kunna ta ställning till ett påstående när man inte vet över huvud taget funktion i detta?

Nej då, vi ställer bara frågor...

Nej då, vi ställer bara frågor…

Men minsta gemensamma nämnaren är att de troende hävdar att de spår som flygplan lämnar efter sig på himlen är av två typer: kondensstrimmor och chemtrails. Det är alltså skillnad på dessa två, synliga för blotta ögat. Chemtrails ligger kvar längre och ser annorlunda ut gentemot kondensstrimmorna.

Som en troende beskriver det:

Chemtrails (CTs) look like contrails initially, but are much thicker, extend across the sky and are often laid down in varying patterns of Xs, tick-tack-toe grids, cross-hatched and parallel lines. Instead of quickly dissipating, chemtrails expand and drip feathers and mare’s tails.

In 30 minutes or less, they open into wispy formations which join together, forming a thin white veil or a ‘fake cirrus-type cloud’ that persists for hours…

Funktionen i att spraya råder det som sagt delade meningar om. Vissa hävdar att det görs för att förhindra en global uppvärmning, andra hävdar att det handlar om att göra oss sjuka medan de lite mer ute på läktaren anar att man försöker styra våra tankar och beteenden.

Hur detta ska åstadkommas är lite oklart, oavsett vilken funktion man påstår att ”de” ägnar sig åt. En del aktivister säger sig ha analyserat prov som visar höga halter av barium och aluminium i provtagningen, en del säger att det finns vittnesmål och bilder. Oavsett hur det ligger till, vi kommer återkomma till detta specifika påstående lite senare. Låt oss istället börja med när dessa chemtrails dök upp på konspirationstroendes radar.

Spåren på himlen – chemtrails historia

Som en hel del konspirationsteorier är inte chemtrailstron särskilt gammal. Och som så många andra konspirationsteorier har den här tron sitt ursprung i USA.

En sida som grävt rejält i chemtrails högt som lågt är Contrail Science. Mike West, mannen bakom sidan, har ägnat bakgrunden hel del grävande och åtminstone hittat dess populära genombrott:

The folowing link takes you to an archived copy of a conspiracy theory web page from 2000:
http://web.archive.org/web/20000817011330/azwest.net/user/slim/
On it is a link to a file entitled “GENOCIDE.TXT” containing emails from 1997, the first part of which originally came from the BIOWAR-L mailing list dated 9/18/97.

Here you have the key elements of the chemtrail theory, that there are two types of contrail, one that goes away, and one that does not. Further more the one that does not will make you sick.

En av de mer aktiva och drivande i den här frågan var journalisten
William Thomas
. På 90-talet hävdade han, tillsammans med andra engagerade, bestämt att USAs regering besprutade befolkningen.

Den här teorin tog fart, Williams bjöds in till en radioshow med tydlig konspirationsinriktning och chemtrails blev allt mer ett fenomen som folk kände till och kom att bli en av de grundidéerna som cirkulerar i denna rätt obskyra värld.

Men det bör understrykas att det här med chemtrails inte plötsligt uppstod. Idéerna som den ger uttryck nämns bakåt i tiden någorlunda frekvent. Till och med på 50-talet förekom det upplevelser att spåren på himlen påverkade hälsan.

Kondesstrimmor – Så funkar det

Kondensstrimmor, eller på engelska contrails, från flygplan uppstår (med ett undantag) till en början på ungefär samma sätt som när din andedräkt blir som rök på kalla dagar. Men som du märkt ligger ju inte din andedräkt kvar i luften som ett spår direkt. Varför är det så?

Svaret stavas kyla. Högt upp, där många plan flyger, ligger temperaturen under -40 grader C. Vad som händer då är att de små vattendropparna direkt fryser till iskristaller. Till skillnad från din andedräkt kan inte vattendropparna förångas, det är för kallt för det. Vad som händer sen hänger ihop med mängden fukt i den omgivande luften.

Om fukthalten i omgivande luften är lägre än mellan 60-70% kommer iskristallerna att direkt övergå till gas via det som kallas sublimering (det vill säga att det övergår direkt från ett tillstånd till ett annat). Men om fukthalten är över 70% kan reverserad sublimering ske, det innebär att kringliggande fuktig luft bildar is vid kontakt med iskristallerna. Detta innebär att iskristallerna blir större och sjunker snabbare, något som innebär att kondensstrimmorna sprids ut över himmeln på grund av bland annat olika vindhastigheter.

Jag skrev ovan att det finns ett undantag hur kondensstrimmor uppstår och det hänger ihop med det man ser vid till exempel landningar eller akrobatiska manövrering nära marken med flygplan. Det som uppstår då är areodynamiska kondensstrimmor.

Vad som händer är att trycket på ovansidan av vingen sjunker, när luften rör sig genom det sjunkande trycket kondenserar fukten i luften till vattendroppar tack vare en lägre temperatur. Och i vissa fall fryser vattendropparna i den lägre temperaturen, det innebär att man ser ”röken” efter flygplansvingarna (eller andra detaljer).

Men det måste vara fuktigt för att det här ska ske, därför syns den här typen av kondensstrimmor framför allt i varmt och fuktigt väder (kallt väder är allt som oftast torrt). Och då det är varmt kommer iskristallerna snart att dunsta, vilket gör att den här typen av effekt inte ligger kvar särskilt länge efter planet.

Chemtrails – Så funkar det

 

Allvarligt, jag har inte den blekaste...

Allvarligt, jag har inte den blekaste…

Chemtrails – Det här påstår man

Ok, den här är lite lättare. Låt oss se det här kapitlet som något av en FAQ, frågor som ställs ofta och som kan besvaras på ett enkelt sätt.

Konspirationsteori: Som kondensstrimmorna ser ut har det aldrig sett ut tidigare. Chemtrails skiljer sig från kondensstrimmor, ligger kvar längre och är större.

Motpåstående: Så är inte fallet. Det finns många kort från 90-talet, 80-talet och ännu längre tillbaka som visar alla möjliga kondensstrimmor. Smala, breda, utspridda, koncentrerade. Kvardröjande och flyktiga. Betänk också att reguljära passagerarflygningar började först på slutet av 50-talet och har ökat allt eftersom. Knappast konstigt att personer som var barn på 60-talet inte minns den här typen av himmel.

Konspirationsteori: Det finns bilder på flygplan där man ser sprayutrustningen som används.

Motpåstående: De bilder som sprids visar vattenbehållare i flygplan. Varför vill man ha vatten på plats? För att simulera passagerare och olika sorters belastningar inne i kabinen. Komplett med slangar och pumpar för att skifta sida under planets flygning för att simulera till exempel lastförflyttning.

Ni har väl sett "SUPERHEMLIGT GIFT"-trucken parkerad vid planet till Mallis?

Ni har väl sett ”SUPERHEMLIGT GIFT”-trucken parkerad vid planet till Mallis?

Konspirationsteori: Man har mätt upp kraftigt förhöjda halter av barium och aluminium efter överflygningar med ”besprutningsplan”.

Motpåstående: Det finns många där ute som ser sig manade att ta olika sorters prover för att bevisa existensen av de påstådda gifterna som sprutas ut från plan. Jag skulle drista mig till att påstå att ingen av dessa personer är utbildade i att ta den här typen av prov eller att tolka resultaten från dem. Felen man gör vid provtagning är massiva, man kontaminerar proven (”smutsar ned” med t.ex. aluminiumverktyg), man tar ”fel” prover, man tolkar data fel och så vidare och så vidare. En bra sammanställning på hur det brukar se ut finns på den utmärkta sidan Contrail Science.

Konspirationsteori: Planen besprutar oss på hög höjd för att täcka in ett visst område

Motpåstående: På så pass hög höjd finns ingen garanti att man vet var en påstådd besprutning landar. Vätska fryser och dunstar, partiklar driver med vinden på olika oförutsägbara sätt. Om man ska spela med lite i konspirationstron kan man ju undra hur smart det är att bespruta sina ”egna” utav misstag.

Hur snabbt olika partiklar når marken från 10 km höjd

Hur snabbt olika partiklar når marken från 10 km höjd

Konspirationsteori: ”Jag såg det sprayande planet och strax efter blev jag illamående”

Motpåstående: Kanske är den här typen av påstående en av de mer talande för hur chemtrailstroende fungerar. För det finns inte en chans att få dessa symtom, även om hela chematrailskonceptet var helt och fullt sant. Bilden här till höger visar varför, partiklar av en viss storlek tar en extrem lång tid på sig att nå ned till marken. Ibland kan de sväva omkring i atmosfären i åratal innan de når marken. Även de större partiklarna tar flera timmar på sig att komma ned.

Därför är det inte rimligt (ett svårt ord att använda i dessa sammanhang) att personer pratar om att de känner sig direkt påverkade och att exempelvis en skål med ättika ”rensar upp” luften runt omkring dem.

Konspirationsteori: Det är känt att myndigheter har sprayat moln med olika substanser för att nederbörden ska öka, därför är det inte orimligt att de sprayar på detta sätt nu

Motpåstående: Det är fullkomligt sant att man använder sig av olika spraymetoder för att få ut mer nederbörd (kallas cloud seeding), men det sker med dedikerade flygplan och fullt synligt. Dessutom sker det på andra höjder är reguljärflygning. Det är så mycket som skiljer detta från det som chemtrails påstås vara, så det är svårt att påstå att detta är bevis för att konspirationstron är sann.

Sammanfattning

Samtidigt som det här ämnet har förekommit i media, tack vare politiker inom Miljöpartiet och Centern bland annat, så kändes det som om det var dags för en genomgång. Men samtidigt vill jag inte ge den här tron för mycket energi eller uppmärksamhet eftersom

  1. Det är en så fantastiskt avlägsen teoretisk möjlighet, långt bortom rimlighetens gräns
  2. Vi vet hur kondens fungerar (trots allt, it is condensation)
  3. Allvarligt, det är så otroligt dumt

Som så alltid med konspirationsteorier så undrar vi lite mer verklighetsfrämjande hur allt hänger ihop, varför har inte någon sett bevis, varför vill man göra så här, hur fungerar det, hur många är egentligen inblandade, varför vill statsmakterna kontrollera oss på ett sånt osäkert sätt, är det inte en otroligt osäker investering för ett väldigt kostsamt projekt, hur får man till det rent praktiskt, borde inte de massiva mängderna kemikalier göra de icke-inblandade på flygplatsen misstänkta, vem bestämmer när kemikaliesprayen ska sättas på och stängas av, om det är piloten som bestämmer av/på för kemikaliesprayen så är det en jäkla massa piloter med i den här konspirationen, herre gud orkar ni ens läsa hit, om inte flygbolagen är med på det här så kan man undra hur de ställer sig till ökade bränslekostnader för att flyga runt med ett antal ton ”okänd last” hela tiden, om flygbolagen är med på det hela så är det en jäkla massa ledningsgrupper som sitter inne på en hel del riktigt allvarlig information (och ingen av dessa avslöjar för sina partners någonting över huvud taget?)…

Listan kan göras hur lång som helst. Vi kan lugnt konstatera att kondens inte är farligt, däremot vet vi att flygtrafiken bidrar till att släppa ut brutala mängder koldioxid och därmed bidra till klimatförändringar. Där har vi något verkligt att oroa oss för.

Tack för idag, slut för idag!

Read Full Post »

Skratta åt den ene, humma och nicka åt den andre. Detta klipp är kanske mer sorgligt än vad det är riktigt roligt men det understryker något som är essentiellt när det kommer till konspirationsteorier: okunskap och ignorans. Videon filmas av en kvinna som kräver att få veta exakt vad som finns i vattnet som skapar regnbågen som syns i videon. Lösningen på detta ”problem” torde redan ha berättats för kvinnan under hennes grundskoleperiod, hur vattendropparna bryter ljuset osv. Men det är inte så det funkar, man ser något och direkt så tolkas det hela för att matcha ens egen världsföreställning.

We are in ur internets, making you lolz

We are in ur internets, making normalz lolz

Exemplet ovan skrattar nog de flesta åt, men när tomtar som dessa dyker upp är det förfärande många som hummar och nickar och tror att det finns fog för oro.

Most people discover the reality of chemtrails by initially reading about it on the Internet and then going outside and looking up into the sky. They are shocked to realize that what they had been reading about (and studying photographs of) is also taking place right over their heads.

Man tar något man ser, fogar det efter ens egen världsbild och, voilà, en konspirationsteori är född. Allt måste tas ”at face value”, som det kallas. ”Jag ser artefakt X, och X måste fungera utifrån a) bara det jag kan se och b) min egen föreställning av omvärlden”. Således är kondensstrimmor egentligen ondskefulla sprayningar, ett rasande höghus en del i en konspiration att ta över världen och drottning Elizabeth II egentligen en elak ödla.

Än så länge är Sverige förhållandevis skonat från sällskap av de amerikanska/engelska slagen, någon virrpanna dyker till och från upp i debatten men på det hela taget är det en rätt obskyr samling människor. Personligen skulle jag däremot gissa att på att frågorna som sådana, om inte rörelserna, kommer att ta en större plats i debatten då medborgarnas förståelse för vetenskap och dess delområden är på stadig nedgång.

Samtidigt behöver man kanske inte vara så pessimistisk (även om det är läge par preference här), det finns ljusglimtar. Amerikanska Skeptic Society skriver i sitt veckobrev för 4:e juni om hur den skeptiska rörelsen punkterade 11 September-relaterade ”sanningsrörelsen”. Intressant läsning för den intresserade.

Som en passus, tack vare snacket om Elizabeth och ödlor, måste jag posta en indie-favorit; svenska bandet The Mopeds med låten ”Lizard”.

Read Full Post »

<span>%d</span> bloggare gillar detta: