Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘GSK’

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

Apropå påståendet att läkemedelsbolagen skulle sett till att få någon form av immunitet för skador som skulle kunna uppstå i och med vaccinering med t.ex. Pandremix.

Man har grävt fram ett dokument (pdf-varning) från EU-kommissionen som behandlar A(H1N1)-influensan och WHOs klassificering av denna som pandemi. I detta dokument hittar man en formulering som man anser är svart på vitt att läkemedelsbolagen kommer undan med… allt.

In such a case marketing authorisation holders, manufacturers and health professionals are not subject to civil or administrative liability for any consequences resulting from the use of a vaccine when such use of an unauthorised vaccine is recommended or required by a competent authority in response to the pandemic situation

Låter rätt allvarligt, va’? Inget ansvar och icke-godkänt läkemedel. Och visst, det är vad som sägs i dokumentet. Men… det brukar alltid komma ett men i dessa meningar. Men, låt oss titta på vad man säger i stycket innan:

Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents. This encompasses pandemic situations, such as the Influenza A (H1N1) 2009 pandemic.

Notera att det står ”member states may”, alltså kan (vid behov). Notera sen också när detta behov infaller (när t.ex. en pandemi inträffar). Och notera också formuleringen om läkemedlet, ”unauthorized” (alltså otestat/icke godkänt). Är Pandremix otestat? Nej, bevisligen inte (pdf-varning).

Och tittar vi lite extra noga på det citerade stycket så finns det också en fotnot som i sin tur hänvisar till artikel 5 i EU-direktiv 2001/83/EC, DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 6 NOVEMBER 2001 ON THE COMMUNITY CODE RELATING TO MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE.

Varför är detta nu intressant? Jo, det märks rätt snart varför man hänvisar hit. Vi plockar fram paragraf 2, på sidan sjutton i direktivet och läser (eller, här, citerar):

2. Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents, toxins, chemical agents or nuclear radiation any of which could cause harm.

Alltså, det handlar helt enkelt om att medlemsstater har rätt att köpa in och använda läkemedel som ej testats fullt ut i extrema nödfall. Nödfall såsom sjukdomar, gifter eller radioaktivt nedfall. Ta gärna en titt på när dokumentet upprättades (november, 2001) och fundera hur världen såg ut i det läget. Larm om ricin, antrax och smutsiga bomber tillhörde vardagen, då är det knappast konstigt att man ser till att göra utrymme för nödsituationer inom EU. Och om man nu tar till dessa läkemedel sp kan inte tillverkarna hållas ansvariga för följderna, föga förvånande. Naturligtvis diskuteras det i direktivet även det faktum att beslut tas av experter och berörda parter, men det är utanför denna diskussion.

Således kan vi alltså svara; nej, GSK har fortfarande ansvar för Pandremix och kan mycket väl ställas till svars om nu något skulle vara konstigt med produkten.

Read Full Post »

<span>%d</span> bloggare gillar detta: