Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘konspirationsteorier’

Vad har 11 september-attentatet, John F Kennedy och månlandningen gemensamt? De ingår alla i konspirationsteorier. Vi pratar om riktiga konspirationer och påhittade konspirationer och sammansvärjningar.

-> Lyssna på avsnittet här!

Frimurare, Illuminati och inte minst judar (!) har hamnat i skottgluggen för diverse konspirationsteorier genom åren och vi tar dig tillbaka till tidernas begynnelse och berättar om hur det startade.

Månlandningen. Se videon Moon Landing Hoax – Wires Footage som ganska övertygande visar att astronauterna faktiskt hänger i rep och ingenting annat. På bloggenBad Astronomy kan du läsa flera av konspirationsteoretikernas påståenden liksom motargumenten till dem. Även mytjägarna från tv-programmet Mythbusters testade månmyter i ett helt program.

11 september. Filmen Loose Change liksom Zeitgeist tar på ett trovärdigt sätt upp argument för att 11 september-attacken var ett insiderjobb. Du kan också se enkommenterad version av Loose Change. Vi förklarar några av de vanligaste argumenten som ofta tas upp av konspirationsteoretiker och, naturligtvis, motargumenten.

Svininfluensan. Sverige är förstås inte undantaget från konspirationsteorier. Flour sägs tillsättas till kranvattnet som ett sätt för staten att kontrollera medborgarnas sinnen. Svininfluensan var också något som läkemedelsbolagen hade konstruerat för att kunna sälja vaccin, om nu detta inte krockar med en annan konspirationsteori som säger att vaccinet i sig är farligt. Kvinnan som började gå baklänges efter en vaccinspruta orsakade en enorm mediestorm och hon upptäcktes senare gå normalt (och ha bytt dialekt), vilket också diskuteras i programmet.

Även Skeptikerpodden har blivit föremål för konspirationsteorier. Det påstås att vi är avlönade av andra vetenskapsföreningar samt att John Houdi är Garvarn (!) eftersom vi intervjuade honom i avsnitt åtta.

Read Full Post »

Hejsan!

Om ni nyligen har hittat hit,  kanske via SVT Debatt eller Kalla Faktas program, kanske vi kan erbjuda lite snabblänkar till material på den här webbplatsen om främst 11 september som kan vara av intresse.

Hoppas ni hittar artiklar som ni finner läsvärda, även om andra ämnen. Ge oss gärna era kommentarer och synpunkter på artiklarna ni läser. Diskussioner välkomnas!

Read Full Post »

Eller, än mer korrekt: Tankebrotts genmäle på Vaken.ses genmäle på Tankebrotts debattartikel.

Ett par dagar efter att Tv4:s Kalla Fakta inledde granskningen av den svenska ”sanningsrörelsen” förra söndagen kontaktade SVT Debatt Tankebrott och bad om en debattartikel om konspirationsteorier och deras samhällspåverkan.  Sagt och gjort, en debattartikel skrevs ihop och skickades över.

Som ett led i detta verkar det också som om folket bakom Vaken.se, med Mikael Cromsjö i spetsen, fick samma erbjudande om en artikel. Och om man ska tro deras forum så är denna artikel Mikael Cromsjös svar. Just nu återfinns artikeln på Sourze.se, men den borde alltså dyka upp på SVT Debatt också. Om eller när detta sker får tiden utvisa helt enkelt, denna artikel kommer uppdateras med länk när så sker. Tillägg: och där var artikeln på plats på SVT Debatts webbplats.

Men oavsett publiceringsplats är ett genmäle på denna artikel naturligtvis självskrivet. Således presenterar vi här nedan en genomgång av debattartikeln, inklusive våra kommentarer. Mycket nöje.

Cromsjö inleder artikel, med rubriken Tänk kritiskt om det du hört om 9/11:

Det finns en rädsla för att gå vilse i informationen som finns tillgänglig och därmed skapa sig en felaktig världsbild, vilket är något som jag förstår helt. Därför är vetenskapsteori ett av de viktigaste ämnena som vi tar upp på Vaken.se.

Här har vi alla någonting att lära. Vi måste använda oss av vetenskaplig metodik. Vi måste utveckla vår förmåga att tänka kritiskt och vi måste förstå vikten av att noggrant granska information vi får. Vi kan inte fortsätta att okritiskt acceptera den information som presenteras för oss, vare sig det kommer professionellt paketerat genom media, eller genom det fria internet.

Tvivelsutan är vetenskaplig metodik det som ackumulerar den kunskap som ger oss den livskvalitet vi idag har. Vetenskapsteori är viktigt för att förstå skillnaden mellan riktig vetenskap å ena sidan och pseudovetenskap, eller annan klandervärd företeelse å andra sidan.

Om nu dessa etiketter är viktiga för Vaken.se, varför sprider man då sådan ovetenskaplig och felaktig ”information” som man de facto gör om t.ex. vaccin? Varför publicerar man på Vaken.se artiklar som framställer vaccin som någon sorts massförstörelsevapen, precis som om det inte finns både enorma mängder belägg för deras positiva effekter och massiv kunskap om dem och deras beståndsdelar?

Cromsjö får dock medhåll i det att man bör vara kritisk mot information man läser, både i media och på andra ställen på internet. Detta gäller givetvis det material man själv förmedlar och därför blir Cromsjös inledande stycken inte bara ironiska, utan även rent löjeväckande. Såvida inte Cromsjö menar att det det är dags att börja tänka kritiskt; d.v.s. dags att sluta med att okritiskt sprida desinformation och obelagda påståenden eller feltolkade slutsatser.

Låt oss ta fallet med Desiree Jenkins, som Vaken.se framhålls som ett avskräckande exempel på hur ”farliga vaccin är”. Här utmålas svininfluensavaccinet som det som orsakade kvinnans påstådda neurologiska sjukdom, vilket det inte var, kvinnan led istället av en psykosomatisk åkomma. Detta är naturligtvis inget som tas upp i artikeln på Vaken.se. Istället piskar man vidare på den döda hästen och påstår att vaccin även orsakar autism, vilket vid det här laget har vederlagts grundligt. Några sådana kopplingar finns helt enkelt inte. Läs om detta på till exempel CDC.gov (engelska) eller på Socialstyrelsen.se (s.26, pdf-varning). I övrigt rekommenderas Neurologicas artiklar om autism.

Är det en fråga om selektivt vetenskapligt och kritiskt tänkande som Vaken.se förespråkar? Om inte, varför gör man inte det intellektuellt hederliga och berättar att inga studier har lyckats påvisa det orsakssamband som Vaken.se påstår att det finns mellan vaccin och autism?

Det är just på grund av den låga vetenskapliga kvalitén på den officiella utredning som sanningsrörelsen har vuxit fram så starkt. I organisationen Architects and Engineers for 911 Truth[1] har 953 professionella arkitekter och ingenjörer ställt krav på en ny och verkligt oberoende utredning av händelserna kring den 11:e september 2001. Andra organisationer som kräver en ny utredning är bl.a. Pilots for 911 Truth[2], Scholars for 9/11 Truth[3], Veterans for 911 Truth[4], Firefighters for 911 Truth[5], Lawyers for 911 Truth[6], Medical professionals for 911[7] och Political Leaders for 9/11 Truth[8].

Visst finns det folk som kräver både det ena och det andra. Men på vilka grunder? De stora orden om vikten av vetenskapligt och kritiskt tänkande faller platt när det här sedan bara refereras till sidor där precis den aspekten saknas; dessa är inte vetenskapliga källor. Det är, helt enkelt, åsikter och tyckande som presenteras som om det vore fakta. Faktum är att detta är det enda som man refererar till, den digitala motsvarigheten till upprop och vi ställer oss frågande till vad detta över huvud taget har med vetenskap att göra.

Det handlar inte om att jag vill att du ska tro på en viss teori, utan jag tror på din förmåga att själv skapa dig en egen uppfattning.

Här ser vi alltså igen att fakta och belägg inte är så viktiga som Cromsjö inledningsvis ville få det att verka som. Vi ser istället det som vi i vår debattartikel underströk; att åsikter och egna uppfattningar framhålls som lika viktiga och trovärdiga som fakta och belägg, oavsett om det man tror på är sant eller ej.

Låt oss titta på någonting som faktiskt hände den 11:e september 2001.

Två flygplan flyger in i World Trade Center-tornen och samma dag kollapsar tre skyskrapor symmetriskt rakt ned. Alltså TVÅ flygplan men TRE skyskrapor som nästan helt pulveriseras. Den tredje skyskrapan, WTC 7, låg ca 100 meter längre bort och var 47 våningar hög.

Sen finns det flera teorier om vad som hände, jag ska kort presentera två av dessa.

En teori är att Osama bin Laden med Al-Qaeda konspirerar mot USA. De lyckas kapa flygplanen, överlista USA:s försvar och mot alla odds få ned alla tre byggnaderna.

Att koka ner komplexa händelser till några få meningar kan få det mesta att framstå som futtigt, orimligt och mystiskt. Försök att beskriva till exempel Tysklands utveckling mellan första och andra världskriget på samma sätt, eller varför inte Vietnams hantering av USA under Vietnaminsatsen?

Hur som helst, det är det första rent konkreta som vi kan diskutera kring i alla fall. Vi kan konstatera till en början att hus i material som betong och stål som kollapsar tenderar att pulveriseras, detta oavsett flygplanens inblandning. Flygplanen påbörjade en händelsekedja som skulle visa sig ha oanade komplikationer, med bränder och påföljande strukturella svagheter som följd.

Vad som Al-Qaida företar sig genom att  ”överlista USA:s försvar” förstår vi inte riktigt. Kanske kan det vara det faktum att Cromsjö tror, liksom många konspirationsövertygade, att amerikanska luftförsvaret NORAD även håller i inrikesansvaret. Detta ansvar ligger inte primärt på militären utan på amerikanska luftfartsverket, FAA. Bin Ladens mål var inte heller att få husen att rasa, detta var en oväntad bonus för Al-Qaida. Målet var istället att iscensätta en spektakulär attack och få så mycket uppmärksamhet som möjligt.

Slutligen, notera hur Cromsjö delar upp det hela mellan vad som ”verkligen” skedde och sen den teoribildning som vidtagit (förutom att den ena har en massiv bevisning och andra… inte har det). Alltså; genom den uppspaltning utmålas det inledande stycket som om det är något alla är överens om, även på konspirationssidan. Men är då detta verkligen vedertaget inom den så kallade ”sanningsrörelsen”? Knappast, titta runt på nätet så ser man att även en så pass enkel sak som beskrivs av Cromsjö är ifrågasatt. Det räcker med att gå till Cromsjös eget forum för att konstatera att det inte råder konsensus kring detta.

En annan teori är att det militärindustriella komplexet, dvs samma typ av människor som bl.a. släppte ned atombomber över Hiroshima och Nagasaki, låg bakom attentatet. Med alla tänkbara resurser till sitt förfogande utförde de en avancerad militäroperation där de tog över flygplanen, flög in dem i byggnaderna och demolerade sedan alla tre skyskraporna.

Felslut och argumentationsfel är inte ovanliga på Vaken.se. Inte heller den här artikeln missar tillfällen att begå sådana. ”Den typ av människor”, som här inte så elegant ska få oss att instinktivt ogilla de som utpekas som ansvariga för 9/11-attackerna, är givetvis ingenting annat än ett så kallat guilt by association.

Massmedierna ger bilden av att det första alternativet är det enda möjliga, trots uppenbara brister i den teorin. Men kan det inte finnas andra möjligheter? Det är slutligen upp till dig att avgöra vad du tror. Vill du låta någon annan besluta för dig vad som är sant och falskt? Eller ska du undersöka det själv och skapa din egen uppfattning?

Bristerna som här nämns är inga brister som gör hela officiella förklaringen ogiltig. Det är istället så kallade anomalier, eller detaljer. Det rör sig helt enkelt om fragmentariska delar av den officiella förklaringen som antingen har förklarats ofullständigt, eller så har ingen (vetenskapligt hållbar) förklaring kunnat ges, av olika anledningar.

Den som ägnar sig åt vetenskapsteori och vetenskapligt tänkande inser att anomalier inte stjälper en teori rakt av. De är visserligen oförklarade eller låter sig svårligen förklaras, men det innebär inte å andra sidan att den övergripande förklaringen inte håller. Dubbelnegationen till trots.

Fundera också över det faktum att man från den så kallade ”sanningsrörelsens” sida anser att en obesvarad fråga kring den officiella versionen stjälper hela teorin. Samtidigt kan man på inget sätt presentera en egen, sammanhållande teori. Frågan är då varför man inte är lika obevekligt hård mot den egna teorin.

Vi står inför en ny tidsålder. Genom IT-revolutionen har all information hittat ut på internet och är numera allmänt tillgänglig för alla som söker. Det går inte längre att dölja någonting och slutligen kommer sanningen att visa sig. Den sanningsrevolution som vi nu är på väg in i innebär många möjligheter. Det finns nu en chans att vi för första gången skall få ett samhälle som verkligen kan möta våra behov.

Cromsjö har en något idealiserad bild av hur nätet funkar, vi vill nog hävda att man har svårt att hitta all information där ute på den globala datornätet. Däremot kan vi konstatera att det i alla fall finns väldigt, väldigt mycket information att tillgå. Och bland denna information finns det också mycket skitsnack att tillgå. Arbetet för folk idag som är ute på nätet är i många fall just att försöka se vad som är relevant och pålitligt samt vad som är irrelevant och opålitligt.

Den revolution som omnämns i originalartikeln innebar också att vilken person som helst med en dator och en uppkoppling kan lägga upp vad denne känner för på nätet. I vissa fall är detta fördelaktigt och samhällsnyttigt, för ett exempel räcker det med att titta på  wikileaks.org. Samtidigt handlar det om att titta på sådant material källkritiskt. Är det en rimlig källa, är det ”allt” material och är det korrekt återgivet, frågor som borde vara helt grundläggande för varje läsande person. Om och om igen har den så kallade ”sanningsrörelsen” visat sig inte ha något intresse av att ställa sådana frågor, istället är det viktigare att den egna världsbilden upprätthålls. Med en sådan bevekelsegrund har man således överseende med brister på både återgivelse, ursprung och saklighet.

Om vi tittar tillbaka så ser vi historieböckerna fyllda till bredden med hänsynslösa härskare som förslavat sitt folk, satt dem i koncentrationsläger och mördat dem. Men hur många kan föreställa sig att det ska kunna hända igen? Hur mycket har egentligen förändrats i människans natur? Många tror att den så kallade demokratin och de så kallade fria massmedierna ska rädda oss. Men vi vet själva att Tysklands demokrati kunde bli en diktatur samt massmedian ett propagandaredskap över en natt.

Det här är nog en burk som vi tror att Cromsjö egentligen inte vill öppna upp. För att dra paralleller med vad som skedde i Tredje Riket för 70 år sedan och vad som sker idag innebär också att man öppnar upp en liknelse mellan t.ex. folket på Vaken.se och de som i dagligt tal kallas för ”förintelseförnekare”. De sistnämnda vill ju också ”bara” ställa frågor kring den officiella teorin, eftersom den skulle vara ”full av hål och felaktigheter”. Förvisso är detta ett ytterst svagt argument i sig, det kan vi tillstå, men likväl är vägen för en sådan liknelse öppen. Och det är kanske en fråga som personer i rörelsen bör ställa sig, för det är också något man bör kunna svara på.

Att sedan utmåla det nazistiska övertagandet av Tyskland som att det skedde ”över en natt” är inget mindre än svagsint. Lever man i en sådan villfarelse saknar man den historiska kontexten, Weimarrepublikens framväxt samt den politiska utvecklingen efter Burgerbräukeller-kuppen… För att bara nämna några få punkter.

Och när vi sedan reser oss upp och varnar för de faror som vi ser komma så ropar sanningsministeriet ut – tankebrott!

Martyrens slängkappa går i en färg som då inte klär denna rörelse särskilt väl, hur gärna man än vill drapera sig i dess kulört. Att hävda att man utpekas för att ägna sig åt det populära uttrycket (och, naturligtvis, världsberömt bloggnamn) tankebrott är på sätt och vis väldigt talande för rörelsen och dess bevekelsegrunder.

Tankebrott kan i dagligt tal sägas vara att man inte ”får” tänka vissa tankar, en term som populariserades i Orwells bok 1984. Men vi ställer oss lite undrande till vari kritiken mot själva tankarna finnes. Ingenstans, oss veterligen, säger media (eller vi, för den delen) att man inte får tänka si eller så, däremot avkräver i alla fall vi att man presenterar fakta och källor när man påstår något. Motiveringen och argumentation går före själva åsikten. Håller de förstnämnda kan man mycket lättare respektera (kanske rentav acceptera) den sistnämnda.

Att då dra till med martyrstämpeln får det hela mer att framstå som ett dagis där barnet som inte får som det vill skriker ”DUMMA DIG!” till den som nu står i vägen. Detta blir också extra tydligt när artikeln inleds med vidlyftiga ord om vetenskaplighet, men det enda man kan erbjuda i denna form visar sig vara vanliga upprop och inget annat. Återkopplingen till åsikter som fakta ter sig allt klarare.

Cromsjö avslutar artikeln med ett rungande upp till kamp-artat slagord:

Kunskap är frihet!

Vi inspireras av detta barrikadklättrande, men tar gärna avstamp i vår utbildningshistoria. För när har väl valspråket som Uppsala Universitet stoltserar med över ingången till aulan passat bättre än nu?

Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större


Andreas Anundi

CJ Åkerberg

Read Full Post »

Vi tipsar om en debattartikel på SVT Debatt om  konspirationsteorier och vilken påverkan de har på sakfrågor och samhället i stort.

Vad tycker ni om saken? Kommentera gärna här och låt oss läsa era åsikter om ämnet i fråga.

Read Full Post »

Skratta åt den ene, humma och nicka åt den andre. Detta klipp är kanske mer sorgligt än vad det är riktigt roligt men det understryker något som är essentiellt när det kommer till konspirationsteorier: okunskap och ignorans. Videon filmas av en kvinna som kräver att få veta exakt vad som finns i vattnet som skapar regnbågen som syns i videon. Lösningen på detta ”problem” torde redan ha berättats för kvinnan under hennes grundskoleperiod, hur vattendropparna bryter ljuset osv. Men det är inte så det funkar, man ser något och direkt så tolkas det hela för att matcha ens egen världsföreställning.

We are in ur internets, making you lolz

We are in ur internets, making normalz lolz

Exemplet ovan skrattar nog de flesta åt, men när tomtar som dessa dyker upp är det förfärande många som hummar och nickar och tror att det finns fog för oro.

Most people discover the reality of chemtrails by initially reading about it on the Internet and then going outside and looking up into the sky. They are shocked to realize that what they had been reading about (and studying photographs of) is also taking place right over their heads.

Man tar något man ser, fogar det efter ens egen världsbild och, voilà, en konspirationsteori är född. Allt måste tas ”at face value”, som det kallas. ”Jag ser artefakt X, och X måste fungera utifrån a) bara det jag kan se och b) min egen föreställning av omvärlden”. Således är kondensstrimmor egentligen ondskefulla sprayningar, ett rasande höghus en del i en konspiration att ta över världen och drottning Elizabeth II egentligen en elak ödla.

Än så länge är Sverige förhållandevis skonat från sällskap av de amerikanska/engelska slagen, någon virrpanna dyker till och från upp i debatten men på det hela taget är det en rätt obskyr samling människor. Personligen skulle jag däremot gissa att på att frågorna som sådana, om inte rörelserna, kommer att ta en större plats i debatten då medborgarnas förståelse för vetenskap och dess delområden är på stadig nedgång.

Samtidigt behöver man kanske inte vara så pessimistisk (även om det är läge par preference här), det finns ljusglimtar. Amerikanska Skeptic Society skriver i sitt veckobrev för 4:e juni om hur den skeptiska rörelsen punkterade 11 September-relaterade ”sanningsrörelsen”. Intressant läsning för den intresserade.

Som en passus, tack vare snacket om Elizabeth och ödlor, måste jag posta en indie-favorit; svenska bandet The Mopeds med låten ”Lizard”.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: