Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kristendom’

Överläkare. Civilingenjör. Docent.

Känn på orden, låt dessa stavelser glida runt i din munhåla. Ser du, redan innan du vet vad de vill ha sagt så känns det som om de redan har rätt, oavsett vad. De är fundament inom den akademiska världen helt enkelt.

Nu råkar det vara så att tre herrar med dessa titlar (överläkare, civilingenjör och docent) har läst en bok och blivit så till sig över den, ety den förkunnar det minskade stödet för evolutionsteorin. Ja, du vet, det minskade stödet från alla forskare i hela världen. Allt detta ”minskade stöd” kokas ned till tre referenser:

Denna idé [anm: ingen högre mening] var också ledstjärna för Dr. John C. Sanford, då han under 25 år verkade som professor i genetik på Cornell University i USA. Sent i sin akademiska karriär, och under mycken vånda, skulle han dock komma att ifrågasätta denna idé, vilket tvingade honom att ompröva allt han tidigare trott på.

Resultatet av denna omprövning är en fascinerande bok: ”Genetic Entropy & the Mystery of the Genome” … och är viktig läsning för dem som är genuint intresserade av utvecklingen på jorden.

Denne John C Sanford var inkallad som vittne inför Kansas skolstyrelse gällande huruvida enbart evolution skulle läras ut. Naturligtvis är det Intelligent Design som man försöker få in på schemat. Utfrågningarna av Sanford ger både ett och annat att fundera över innan man köper boken:

Q. So would it be fair to say that while you were an atheist, you didn’t find any personal reasons to critically analyze the theory or to challenge it?

A. Yes. Well, as an atheist, there’s no– there’s no alternative hypothesis because if– if no one– and there’s no designer or creator, then you have to believe that the universe created itself.

Q. How old is the earth, in your opinion?

A. I cannot intelligently say how old it is except it’s much younger than I think widely believed.

Q. Give me your best estimate.

A. Less than 100,000 years old.

Q. Less than 10,000?

A. Conceivably.

Q. Conceivably less than 10,000?

A. Yes.

Q. Conceivably less than 5,000?

A. No.

Q. So it’s somewhere between 5 and 10,000 years of age?

A. Between 5 and 100,000. But I would like to–

Q. No, I’m asking the questions.

A. Okay. You ask the questions.

Q. Do you accept the general principle of common descent, that all of life is biologically related back to the beginning of life? Yes or no?

A. No.

Q. Do you accept that human beings are related by common descent to prehominid ancestors? Yes or no.

A. No.

Q. If the answer is no, as you have indicated–

A. Uh-huh.

Q. — what is your explanation for how human– the human species came into existence?

A. My explanation, humbly offered, is that we were created by a special creation, by God.

Kanske inte så förvånande då att hans bok som omnämns i debattartikeln ges ut av Feed My Sheep Foundation (i Texas) och har detta som omslag. Vad som kanske är mest ironiskt över allt detta är att vi ska lita på tre herrar som inte har ett smack att komma med, akademiskt sett, inom evolutionslära. I sin tur så vill man att vi ska ta och använda oss av en bok, utgiven av en ärkekristen stiftelse, skriven av en man som tror att jorden är mellan 5,000 till 100,000 år gammal och att vi är skapade av Gud. Inte ens ”någon intelligent skapare” utan den kristna Guden.

Såsom vi tidigare påvisat här så finns det en mycket stark tendens bland de… alternativa rörelserna att använda sig av auktoritetsargumentet. Denna debattartikel är alltså inget nytt, i det här fallet är auktoriteten en överläkare, en civilingenjör och en docent som viftar med en illa dold partsinlaga från ID-lägret.

Read Full Post »

Matt Dillahunty, värd för The Atheist Experience, är som vanligt klockren och rakt på sak när han i detta klipp pratar om Gud och moral, eller snarare avsaknaden därav hos Gud och i kristendomen.

Se även detta klipp (inledningen till ovanstående) där han pratar lite mer om allt omoraliskt i Bibeln.

Read Full Post »

Lagom igångsparkad av en mastig frukost och säsongsavslutningen av The West Wing (briljant serie, se) är det dags att ta tag i en SvD-ledare som alla, relevanta bloggar redan avhandlat. Liksom med TV-serien är jag hopplöst sent ute med det mesta, men tanken är god i alla fall.

Jesus loves me! this I know, For the Bible tells me so. Little ones to Him belong; they are weak but He is strong.

Jesus loves me! this I know, For the Bible tells me so. Little ones to Him belong; they are weak but He is strong.

I den ovan nämnda artikeln passar Göran Skytte på gråta ut över att det är ok att häckla folk som tror på en 2000 år gammal godnattsaga med zombies och gatumagiker men inte ok att säga att ”homosexuella är äckliga”. Förutom den uppenbara skillnaden mellan de två angreppssätten så är det intressant ur ett ursprungsperspektiv.

Ty när det gäller somligt (till exempel kristen tro) kan man säga vad som helst utan att det leder till reaktion i media. Men tänk tanken att en känd svensk kyrkoledare skulle uttala sig som Bard, fast om gay-rörelsen: ”Jag hatar gay-kulturen för den är så äcklig”. Då vet vi vad som skulle hända. Anmälningar, stämningar, gatlopp i media.

Ledaren fortsätter med att ondgöra sig över att TT ändrar om det könsliga epitetet ”hon” till ”han” för en mantalsskriven kvinna som vill tituleras ”man”. Det som direkt kittlar mitt sinne i ledaren är naturligtvis inledningen, att påstå att sexuell läggning och religiös övertygelse skulle vara olika sidor av samma mynt. Skyttes problem med detta kommer att granskas, könsliga epitet äro icke i fokus denna söndagsmorgon…

Kristendomen kom att bli en ”riktig” religion på 300-talet i och med Konstantin Is godkännande 313. År 380 blev kristendomen Roms officiella religion via ett dekret från Theodosius I, början på slutet av det Romerska imperiet (vilket utesluter teorin att det var sodomi som var boven i dramat). Sverige kristnades runt 1000-talet men har idag en väldigt sval inställning till hela religionen, trots att 74.3% av befolkningen räknas som medlemmar i Svenska Kyrkan (can you say ‘tvångsanslutning’, boys and girls?).

Att vara kristen (eller tillskriva sig någon religiös övertygelse) är att göra ett val; personen väljer att tro på den kristna läran, att bibeln är Guds ord och att Jesus var dennes son på jorden. Tillhörighet i kyrkan bestämmer vilka detaljer man väljer att tro på, inklusive om homosexualitet är ”syndigt” eller del av Guds rike.

Rätt många av de kristna samfunden framför idén att sexuell läggning också skulle vara ett val, att man bekänner sig till en viss läggning helt enkelt. Därför är homosexuella syndare, de skulle kunna gilla att åtrå en partner av motsatt kön men är helt enkelt motsträviga. Under en längre tid så har detta utsatts för rättmätigt motstånd på ideologisk basis, en inställning som på senare tid fått allt fler vetenskapliga bevis att luta sig mot.

Göran Skytte - han framträder även på barnkalas

Göran Skytte - framträder även på barnkalas

Om man nu inte kör huvudet i sanden utan drar slutsatsen att homosexualitet är en naturlig del av människans natur står det allt mer klart att clownnäsan sitter på Göran Skytte (om det nu rådit tvivel). Ety (se, även jag kan använda sådana ord) att dra en genetisk betigning över samma kam som ett fritt val är inget annat än a) önsketänkande från delar av den religiösa sidan, b) galimattias för övriga.

Att välja att tro på en zombiegud, gatumagi och 900-åriga båtbyggare anses fortfarande, om Skytte ursäktar, vara helt i linje med samhällskroppens syn, oavsett vad TT rapporterar. Att anse att en sexuell läggning är mer ok än en annan och därtill påstå att det är ett val förtjänar inte annat än den tidigare nämnda clownnäsan och ett matchstraff från Ledarsidorna.

Kanske har detta att göra med den senare tidens debackel, där en del undersökningar (mer eller mindre seriöst utförda) antyder att populationen av religiöst troende har en lägre utbildningsgrad/IQ/EQ (beroende på undersökning) än icke-troende? Naturligtvis är det ett område som inte direkt lånar sig till tydliga tolkningar då många faktorer ligger bakom resultaten, men den övergripande slutsatsen känns inte direkt avlägsen.

Dock kan man kanske vrida frågeställningen något och fundera på intelligenskvoten/utbildningsgraden hos de troende på den fundamentalistiska kanten. Att försöka vrida och bända debatten till den nivån verkar befinna sig på den lågstadienivå man brukar arbeta på. Eller är det så att Skytte & Co känner sig så utsatta på sin ekumeniska högerkant att de måste piska på en så uppenbart död häst i tron att Svenssons ute i stugorna kommer ta med högafflarna och facklorna till nästa gudstjänst? Fan tro’t.

Read Full Post »

(klicka på bilden för full storlek, tecknare: Matt Bors)

Apropå Christer Sturmark et als debattartikel och repliken från prästen Annika Borg. Läs båda artiklarna och ta er en fundera på det som framställs, från båda sidor. Själv tycker jag väl att Borg gör något av ett intellektuellt självmål då hon åberopar det myckna medlemskapet i Svenska Kyrkan som orsak till att public service trycker ut kristna program av olika slag:

För det tredje är det väl inte orimligt att public service i sitt utbud speglar det faktum att nästan sju miljoner av landets invånare tillhör Svenska kyrkan.

Är det orimligt att anta att detta argument är lite ohederligt då a) man föddes in i Svenska kyrkan innan 1996 och b) väldigt få vet hur man går ur kyrkan?

Och i anknytning till detta pekar jag åter på frågeställningen i denna post; varför är det ok att pådyvla ickereligiösa människor religiösa budskap, medan det anses icke-ok att argumentera för icke-religion med en religiös person?

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: