Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kungahuset’

DN.se skriver om det absurda och otidsenliga i successionsordningen, d.v.s. att våra regenter i kungahuset, särskilt den som ska ärva tronen, bland annat måste  fördöma islam.

I den grundlag som reglerar tronföljden, successionsordningen från 1809, står att medlemmar av kungahuset måste vara av den ”rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”. Annars är man ”från all successionsrätt utesluten”.

För en längre genomgång och tidigare — fortfarande gällande — diskussion kring detta rekommenderas den tidigare artikeln: Ett sekulärt samhälle, men inte för alla

Men vi noterar i alla fall att TT:s redaktion alltså bara hunnit till februari 2009 i Tankebrott-arkivet. De har säkert mycket annat att läsa också.

Read Full Post »

[I dessa ystra prinsessbröllopstider har ämnet aktualiserats igen.  DN tar i artikeln Kungahuset måste fördöma islam fasta på det absurda och otidsenliga i successionsordningen. Återstår bara att se hur lagen följs…]

Som prins eller prinsessa har man nog ett ganska så bekymmersfritt liv,  med alla tänkbara bekvämligheter och påpassningar man kan tänka sig. Men det man inte undgår är tvånget att bekänna sig till en religiös tro, mer specifikt den evangeliska läran, enligt den Augsburgiska bekännelsen.

en intervju med Pär Westberg läser vi att

[kronprinsessan Victoria inte har] religionsfrihet, men hennes blivande make, Daniel Westling får tillhöra vilken religion han vill. – Barnen däremot måste fostras i den evangeliska tron.

Ska det kanske mest sekulära samhället i världen tvinga barn att inte bara bekänna sig till, men också uppfostras i, en specifik tro? Ska ett samhälle med grundlagsskyddad religionsfrihet verkligen göra undantag för vissa? Låt vara att de inte behöver bli praktiserande frikyrkopredikanter, men att avkräva en sådan bekännelse tillhör en svunnen tid och står i stark kontrast till ett samhälle där ingen ska påtvingas eller indoktrineras i en tro om de inte själva väljer det.

För att få behålla sin plats i successionsordningen måste en av kunglig släkt alltså tvingas bekänna en tro som de kanske varken har eller vill ha. Man kan orda om monarkins vara eller icke-vara till dags ände, men tydligt är att delar av de historiska och traditionella delarna av dess innehåll är helt enkelt uppenbart förlegade. Ett sekulärt samhälle måste gälla för alla; ingen ska påtvingas en tro, och inte heller ska tro (i synnerhet inte en specifik) vara ett krav för individer, som inte valt grupptillhörigheten, för att godkännas.

I dagens monarkfamilj är de religiösa inslagen förmodligen inte särskilt framträdande eller centrala, men grundprincipen är så fundamentalt fel. Barn ska inte tvingas in i en tro. De ska, om de själva vill, få upptäcka tron och bestämma sig för dess plats i deras liv.

En harmlös detalj, kan man tycka, men implikationen är att det är acceptabelt att tvångsindoktrinera barn. Det är nog mer lämpat för totalitära stater än för ett modernt sekulärt samhälle som Sverige. Denna kvarleva kan också få intressanta följder för det mångkulturella samhälle vi lever i, i det att bekännelsen dikterar att

[…] man fördömer ”alla kätterier” såsom ”manikéerna, […] valentinianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika. I teorin betyder detta att det svenska statsöverhuvudet enligt lag måste ställa sig mot islam och fördöma denna religion, i praktiken har denna lydelse aldrig haft någon praktisk betydelse.

Nu kan man fråga sig, varför uppmärksammas inte detta? Det är givetvis inte så att konungen utlyser krig mot oliktänkande eller liknande, men detta är ändå vad lagen säger, och eftersom han uppenbarligen inte följer direktiven, vad nytta gör det då att ha kvar en sådan relik som de facto inte fyller någon som helst funktion idag?

Trots vissa brister tror jag allas vår knug har uppfostrat sina barn med mer integritet än så och att de därmed också slipper detta tvång privat, även om de tvingas gå under eventuellt falskt flagg hela sina liv, förutsatt att de vill behålla kölappen i successionsorndningen). Men främst hoppas jag att de kungliga barnbarnen lär sig tänka kritiskt och självständigt, oavsett mer eller mindre påtvingad tro.

Tillägg: Även Dagen håller med om det principiellt felaktiga i att tvingas in i en tro. Mer om detta i ledaren.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: