Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lee Harvey Oswald’

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, förintelseförnekare med flera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Efter 11 september-lektionen (och tillika lathund) började tankarna snurra kring vad man skulle kunna titta på efter 11 september hade avverkats grundligt här på Tankebrott. Ganska snart efter detta började jag återigen läsa Gerald Posners Case Closed och slogs av att vi här har ett perfekt ämne att avhandla i lathundsformat. Det är en konspiration som väldigt många, även i Sverige, känner till. Det är också ett ämne där väldigt många ”vet” vad som egentligen hände (dvs. att det var fler skyttar och/eller att Oswald var oskyldig).  Mycket har skrivits om Lee Harvey Oswald och från konspirationshåll finns det olika syn på hur denne man passar in i den stora konspirationen. Vissa hävdar att Oswad inte fanns i närheten av ett gevär eller ens var kapabel till att skjuta, andra menar att han förvisso var inblandad men att det var andra som låg bakom hans engagemang.

Som alltid bör det dock påpekas att den här artikeln på intet sätt kan gripa över hela konspirationsteoriserandet kring mordet på John F. Kennedy. Antalet teorier tycks vara oändligt, således har jag valt att koncentrera mig på de absolut vanligaste frågeställningarna och teorierna kring JFK, Lee Harvey Oswald samt den ödesdigra dagen i Dallas, 1963.

Konspirationsteori: Oswald var inte våldsam av sig, inte heller visade han några särskilda tendenser åt det hållet.

Motpåstående: Lee Harvey Oswald hade en trasslig barndom och växte upp förhållandevis svåra omständigheter. Fram till sin 18-årsdag hade han bott på 22 platser runt omkring New Orleans, Dallas och New York. Hans uppväxt var till största delen faderslös (hans biologiska far dog två månader innan Oswald föddes, i oktober 1939) och mellan 1942 och 1943 sattes barnen i familjen på barnhem då hans mor inte kunde försörja dem alla.

Under sin i uppväxt var Oswald något av en enstöring, undandragen och svår att få kontakt med. Hans problem i skolan i New York ledde till en beordrad psykiatrisk utvärdering där läkaren bedömde Oswald som:

… personality pattern disturbance with schizoid features and passive–aggressive.  Lee has to be seen as an emotionally, quite disturbed youngster who suffers under the impact of really existing emotional isolation and deprivation; lack of affection, absence of family life and rejection by a self-involved and conflicted mother.

Slutsatsen i utvärderingen var också att Oswald skulle fortsätta behandlas inom den psykiatriska vården. Detta skedde dock inte då hans mor såg till att ta med honom tillbaka till New Orleans innan någon behandling kunde påbörjas. Även om Oswald var tillbakadragen med andra visade han våldsamma tendenser gentemot sin mor, som han slog ett antal gånger under uppväxten.

I vuxen ålder fortsatte Oswald att visa tendenser på att kunna ta till våld då det framkom att han slog sin ryska fru vid upprepade tillfällen. Dessutom visade han upp den tidigare omnämnda passiva-aggressiva tendenserna då han vägrade att lära sin ryskspråkiga fru engelska utav rädsla att hon skulle vändas mot honom.

Utöver dessa drag och incidenter finns också mordförsöket på General Walker (se Mordförsöket på Generalmajor Edwin Walker nedan) där bevisen pekar på att det var utfört av Oswald.

Konspirationsteori: Oswald utbildades förvisso på skytte i marinkåren men han visade sig inte vara någon särdeles duktig skytt. Detta skulle innebära att han inte kunde skjuta så pass bra som krävdes från fönstret vid boklagret.

Motpåstående: Efter tre veckors utbildning på M1 Garand-geväret sköt Oswald en serie som renderade i en poäng på 212, två poäng över nivån för att klassas som sharpshooter (osäker på om den svenska rollen som ”skarpskytt” motsvarar detta), den näst högsta nivån inom marinkåren vid den här tiden. Denna grad innebar att han kunde träffa ett mål på 10 tum (~25 cm) från ett avstånd på 200 yards (~183 meter) 8 gånger av 10.

Utbildningspersonal i marinkåren, ansvariga för skjututbildningen, konstaterar att baserat på Oswalds genomförande av utbildningen och skjutresultaten var det inga problem för honom att utföra mordet på Kennedy.

Konspirationsteori: Oswald hade inget gevär hemma, det som hittades i boklagret var planterat eller så tillhandahölls geväret av andra aktörer.

Motpåstående: Lee Harvey Oswald höll sig med en alternativ identitet, Alex J. Hidell, som han använde till bland annat till sin postbox. Denne Hidell beställde ett Carcano-gevär (kaliber 6.5 mm)  med kikarsikte. Bevisen som pekar på att det var Oswald som beställde (och mottog) geväret är flera. Skrivstilen på beställningen på geväret matchar Oswalds handstil, leverans skedde till postboxen som Oswald hyrde samt det faktum att Oswald poserar med geväret på flera kort som hans fru tog.

Carcano 6.5 mm

Carcano 6.5 mm

Efter mordet genomgick geväret noggranna undersökningar som visade att fiber från Oswalds tröja återfanns i gevärskolvens ändplatta, på kolven fanns också ett avtryck från en handflata som identifieras som Oswalds.

Geväret förvarades invirad i en filt i ett garage vid det hus som hans fru bodde i för tillfället. På morddagen såg flera personer Oswald bära på ett paket, invirat i en filt. Mannen som körde Oswald till jobbet den morgonen trodde det var campingutrustning medan Oswald ska ha sagt till kollegorna på boklagrat att paketet innehöll gardinstänger.

Mordförsöket på Generalmajor Edwin Walker

Edwin Walker var en pensionerad general som var känd för sin starka antikommunistiska övertygelse och segregationsvänliga inställning. Walker avskedas från sin tjänstgöring i Väst-Tyskland då han hade spritt extremistpropaganda till sina mannar. Tack vare Walkers engagemang mot kommunismen fick Oswald upp ögonen för generalen och dennes farlighet.

I Oswalds ögon var Walker en tvättäkta fascist som företrädde en fascistisk organisation. Han jämförde till och med mordförsöket på Walker med den teoretiska möjligheten att mörda Hitler.

Generalmajor Edwin Walker

Generalmajor Edwin Walker

På kvällen 10 april 1963 besköts Walker när denne satt vid ett skrivbord i dennes matsal. Kulan hade dödat generalen om det inte hade varit för att kulan träffade fönsterkarmen och på så sätt ändrades dess bana. Istället skadades Walker i armen av den nu splittrade kulan.

Det som binder Oswald till dådet är dels ett avskedsbrev han hade skrivit till sin fru och dels kulan som hittades vid brottsplatsen. Brevet skrevs  i händelse att han skulle gripas efter att mordet genomförts (brevet hittades först i december 1963). Kulan från mordförsöket var så pass skadad att inga ballistiska test kunde göras, däremot utfördes neutronaktiveringstest på kulan. Dessa tester visade att det med absolut största säkerhet var en kula från samma tillverkningsomgång som de två kulor som träffade president Kennedy.

Konspirationsteori: De kort som frun sägs ha tagit på med Oswald och geväret, det kan mycket väl vara en förfalskning. Om det nu är en förfalskning så faller en stor del av beviset för att Oswald ägt geväret.

Motpåstående: De omtalade korten är en av de stora hörnpelarna inom konspirationsteorierna kring Kennedymordet. Det är egentligen det enda ”fysiska” beviset som alltså binder Oswald till vapnet innan mordet begicks. Frågor har ställts om allt från skuggors vinklar till huruvida det verkligen är Oswald som håller i geväret, eller om ansiktet är inklistrat i efterhand.

Fotona ifråga togs i mars 1963 och visar Oswald ståendes i sin trädgård med geväret, en revolver samt två stycken marxistiska nyhetsblad (The Worker samt The Militant). Fotona togs av Oswalds fru Marina med parets egna kamera, en Imperial Reflex Duo-Lens 620.

När fotona visades för Oswald efter mordet förnekade han att det var han på korten samt sa att de var förfalskade. Detta motsägs av både Marina Oswald (som säger sig ha tagit korten) och Oswalds mor, modern berättade att hon sett ett av korten och att Marina brände kortet på dagen efter mordet.

När House Select Committee gjorde sin undersökning av fotona fick man tag på ett kort som Oswald gett till en bekant där han skrivit ”Fascistjägare – ha ha ha” (på ryska) samt ”To my friend George, Lee Oswald, 5/IV/63”. Handstilen studerades av experter, medan man inte kunde binda den ryska texten till Oswald hävdade man däremot med att den engelska texten var skriven av Oswald.

Under House Select-arbetet undersöktes korten av ett team av fotoexperter som hade en helt annan möjlighet att undersöka korten än vad Warrenkommissionen hade ifråga om kortens äkthet. Man identifierade unika märken som kameran lämnade efter sig på negativen, så pass unika var dessa märken att man kunde utesluta ”vilken annan kamera som helst”.

Utöver detta tittade man på skärpedjup, kornsammansättning, exponering och andra tekniker som skulle kunna peka på om korten var förfalskade eller inte. Tjugoen frågor som ställts innan undersökningen bemöttes, ingen fråga lämnades obesvarad eller ledde till någon slutsats om att det inte var Oswald samt korrekt gevär på bilderna.

Oswald med geväret som döda Kennedy

Oswald med geväret som dödade Kennedy

Konspirationsteori: Geväret som påstods ha skjutit Kennedy har en så pass långsam laddningsmekanism att det aldrig kunde ha använts för att skjuta tre skott. Det måste finnas fler skyttar.

Motpåstående: Beroende på vilken källa man ska sätta sin tillit till så behövde Oswald mellan 4.8 och 5.6 sekunder på sig att skjuta tre gånger samt ladda två gånger (första kulan låg redan i loppet). Kritiker hävdar att det inte gick att utföra detta moment och samtidigt kunna skjuta med precision.

Ett antal försök har visat att det går (4.1 sekunder utav personer som inte kan geväret, ända ner till 3.3 sekunder i House Select Committee-test) att utföra dessa moment med precision men egentligen är det ovidkommande.  Utförliga analyser av Zapruderfilmen visar att Oswald hade närmare 8 sekunder på sig, totalt, för att sikta, skjuta och ladda om.

Differensen i tid kommer från Warrenkommissionens antagande att det första skottet träffar Kennedy i nacken och guvernör Connally i bröst och hand, andra missar och tredje träffar Kennedy i huvudet. Analyser visar att det med absolut största sannolikhet är det första skottet som missar, andra skottet tar i nacken på Kennedy och guvenör Connallys bröst och hand samt det tredje som träffar Kennedy i huvudet.

Kennedy träffas, från Zapruderfilmen (notera de höjda armarna i första kortet)

Kennedy träffas, från Zapruderfilmen (notera de höjda armarna i övre rutan)

Konspirationsteori: När Kennedys huvud träffas ser man tydligt hur det kastas tillbaka, som om skottet kom från sidan eller framifrån. Det är inte möjligt med sådan huvudrörelse om skottet kommer bakifrån.

Motpåstående: Även om det ser konstigt ut så är det en korrekt fysisk reaktion som stämmer överens med vad som borde hända med en höghastighetskula som träffar ett tunt skal med mycket mjuk materia, fjärran från flygande kroppar som i Hollywoodfilmer. Kortfattat kan man säga att den materia som Carcanokulan tar med sig på vägen ut agerar som ett utlopp (”jetstråle”) vilket leder till att huvudet tvingas bakåt. Detta exemplifieras bra i denna video från Bullshit.

Den så kallade magiska kulans väg... Inte så magisk när man tittar närmare

Den så kallade magiska kulans väg... Inte så magisk när man tittar närmare

Konspirationsteori: Hur kan en enda kula röra sig såsom hävdas av Warrenkommissionen? Det är fysiskt omöjligt, se på illustrationen ovan.

Motpåstående: Ja, det är fysiskt omöjligt om det vore så att man tagit i beaktande två faktorer; kläderna samt placeringen i bilen. Den korta förklaringen är att man utgått från skotthål i kläderna samt att Kennedy och guvernör Connally satt i linje och på samma höjd när skottet föll (se bilden ovan), dock var så inte fallet.

Om man utgår från Kennedys kläder och tittar på in- och utgångshål går skottet in längre ned och utgångshålet högre upp på kroppen än som var fallet. Vid obuktionen kom man fram till att presidenten träffats av två kulor, en i ryggen och en i bakhuvudet. Vid obduktionens början kunde läkarna inte hitta något utgångshål i halsen (man hade inte sett presidentens skjorta), detta var till stor del på grund av den trakeotomi som gjordes på presidenten i samband med upplivningsförsöken. Röntgenbilder visade dock på vilken väg som kulan tagit; från hålet i ryggen passerar kullan precis intill bröstkorgens första ryggkota (som skadas) och ut genom halsen, precis vid slipsknuten.

Placering i bilen vid skott nummer två

Placering i bilen vid skott nummer två

Vid försök och simuleringar har man kommit fram till att kulan träffade Kennedy med en hastighet av 1 700-1 800 feet/sekund (518-548 m/s). Kulan går in i Kennedys rygg, passerar ryggkotan och går ut genom halsen (notera att inga bendelar har träffats). I det här läget, när kulan lämnar Kennedys kropp, har den börjat tumla (gör ”kullerbyttor” i luften), så när Connally träffas ligger kulan på sidan, detta antyds bland annat av ingångshålet i Connallys axel.

När kulan träffar Connally har den tappat mycket lite fart (då inga bendelar träffades), men väl inne i Connally slår kulan mot ett revben (högre, femte) och går ut under höger bröstvårta på Connally. Kulan träffar sedan den höjda, högra armen. Fortfarande tumlande går den in baklänges och träffar strålbenet i armen. Slutligen går kulan ut ur armen, på dess ”undersida” och har tillräckligt med fart för att precis penetrera vänstra låret.

Konspirationsteori: Om det nu inte är en konspiration, hur kommer det sig att House Select Committees undersökning slog fast att det fanns två skyttar och att denne befann sig vid Grassy Knoll?

Motpåstående: Uttalandet om flera skyttar (och ett fjärde skott) lutar sig mot den akustiska analys man gjorde av inspelning från polisradion hos Dallaspolisen. Efter analys tyckte man sig kunna höra ett fjärde skott, varpå detta togs med i slutsatsen. Dock visade det sig vid närmare granskning att inspelningen vad gjord flera minuter efter mordet på Kennedy.

1982 tillsattes en grupp av National Academy of Science för att studera huruvida man gjort en korrekt bedömning av tillgängligt ljudmaterial. Deras slutsats var att det fanns stora brister med föregående kommittés arbet och slutsats.

Konspirationsteori: Hur kom det sig att Jack Ruby bara kunde gå in och ”råka” befinna sig vid den plats där Oswald togs ut 24 november? Att det var en ren slump att han var beväpnad och kunde befinna sig längst fram är lite för otroligt.

Motpåstående: För att den här teorin ska fungera finns det en viktig detalj i det här som måste fungera; Jack Ruby måste veta när Oswald skulle komma ut genom dörren i garaget under polishuset. Då det var ett ytterst kort ögonblick som Oswald var exponerad för folk så handlar det om exakt timing i en tid före mobiltelefoner, instant messaging och liknande.

Jack Ruby var en nattklubbsägare i Dallas som drev den inte alltför framgångsrika klubben Carousel. Klubben, som var något av en burlesqueklubb mätt i dagens mått, gjorde att han hade kontakter över hela Dallas, både med polismän och med yrkeskriminella. Det finns de som hävdar att Ruby hade mer än ”kontakter” med yrkeskriminella men det föreligger inga bevis för detta, istället handlar det troligen om gemensamma bekanta eller dylikt.

I och med att Ruby hade kontakter inom polisstyrkan i Dallas samt det faktum att han var en väldigt entusiastisk och ”gåpåig” person lyckades han ta sig in i polishuset på kvällen till den 22:a och bevittnade en presskonferens (där han även fastnade på bild). Ruby var så uppriven av mordet på Kennedy att han gav order om att hålla nattklubben stängd utav respekt för den avlidne presidenten och var därmed ”ledig” att bevittna presskonferensen. Väl på plats interagerade han även med presskåren och pratade med poliser och åklagare på plats.

Folk runt omkring Ruby upplevde att han snabbt verkade tappa det mentala fotfäste han hade i verkligheten efter mordet. Han började mumla för sig själv, han verkade disträ och allmänt bortkopplad. Något hade klickat i huvudet på Ruby, helt enkelt. Den 24:e november blev Ruby uppringd av en av sina anställda, hon behövde få ut sin lön, vilket Ruby gick med på och lovade att ordna under dagen. Han åkte ned till Dallas centrum och gick in på ett Western Union-kontor för att ordna med utbetalning.

Slump eller illvillig konspiration?

Slump eller illvillig konspiration?

Medan Ruby ordnade med överföringen befann sig Oswald fortfarande i häktet. Den överföring som var planerad till klockan 10 på morgonen hade skjutits på flera gånger och först vid klockan 11 var man klar med förhören. Då man meddelade Oswald att överföringen skulle påbörjas bad Oswald om att få byta kläder, vilket ordnades.

Ruby var klar vid Western Union-kontoret vid 11:17 och befann sig då bara en kort promenad från polishuset. Medan polisen ordnade med en falsk transport för att försöka minska trycket på den riktiga transporten smet Ruby förbi den vaktande polismannen via en serviceinfart. 30 sekunder innan Oswald sköts var Ruby alltså inne i huset, inte ens framme vid pressuppbådet och dörren där Oswald togs ut. Resten av händelseförloppet är tragiskt uppenbart.

Om vi tittar på händelseförloppet och kraven för att en konspiration skulle skulle fungera så skulle den anställda på Rubys klubb vara med på det hela, dessutom skulle framskjutandet av transporten synkroniseras med Ruby (på något sätt), Rubys ärende på Western Union skulle också hanteras på sådant sätt att det föll perfekt samman med den bil som strax efter ställde sig utanför polishuset så att han kunde smita in. Dessutom måste Oswald själv varit med på konspirationen då hans klädbyte tog så pass lång tid att Ruby precis hann anlända vid dörren.

Ruby visade tecken på att vara fjärmad från verkligheten direkt efter mordet. I stort sett varje polis han mötte på väg till cellen fick frågan om de inte kände igen honom, han var ju Jack Ruby!

På frågan om varför han sköt svarade Ruby till en början att han gjorde det för att bespara Jacqueline Kennedy den smärtsamma processen att återvända till Dallas. Senare drog dock Ruby tillbaka detta uttalande och hävdade att det var en av hans försvarare som kom med det påståendet. Detta har dock motbevisats då Ruby gav denna beskrivning till den som behagade lyssna innan försvararen ens hunnit anlända. Mycket pekar på att Ruby tog till denna anklagelse på grund av frustration och besvikelse med sitt försvar, enligt honom själv var det en självklarhet att han skulle bli den hjälte han såg sig som.

Rubys brott var faktiskt en fantastisk räcka av slumpmässiga händelser, det hade räckt med en aktivitet som tog lite längre (eller kortare) tid för att hela händelsekedjan skulle ta en annan väg. Men att påstå att det är en konspiration gör det hela än mer fantastiskt då det inte går att planera så pass mycket slump utan att det kör ihop sig utmed vägen. Ibland händer faktiskt saker bara, utan en illvillig hand i bakgrunden som styr.

Slutsats

Det finns hyllkilometer på hyllkilometer skrivet om Kennedymordet, både prokonspiration och mer verklighetsbaserat (eller vad man ska kalla det). Med tanke på hur extremt invävd konspirationen är med populärkultur idag lär den aldrig dö ut, oavsett hur mycket man debunkar. Det finns alltid fler ”okända” faktorer att ta upp, fler än de som avverkats i denna artikel.

Jag har medvetet valt att inte ta upp de mer flyktiga och skakiga teorierna, som Oswaldkopian, Oswalds påstådda underrättelsetjänstarbete (kort tid som radaroperatör i det militära), Oswalds tid i Ryssland samt hans försök att åka till Kuba. Dessa aspekter är förvisso närvarande bland konspirationsteorierna, men så pass omfattande att de inte passar i en lathund. Dessutom är det inte riktigt de teorier som är de mest välkända bland gemene man.

Vill man läsa på mer som finns det oändligt mycket att gräva sig genom där ute. Här nedan finns det ett antal länkar för ett börja med, kan också rekommendera Posners bok Case Closed. Läs den och se om det fortfarande håller att hävda att det fanns fler skyttar, att Ruby var beordrad att döda Oswald, att Oswald arbetade för CIA/FBI/KGB/GRU eller andra mer eller mindre välformulerade teorier.

– Tack för idag, slut för idag! –

Källor som användes för denna artikel:

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: