Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nanotermit’

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, förintelseförnekare med flera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Detta ämne, 11 september-konspirationer, var uppe som ett av alternativen i omröstningen om vad man ville se behandlat i denna artikelserie. Ämnet fick inte alltför många röster så prioriteringen har legat annorstädes när artikelämnen valts. Men ämnet har alltid legat och pyrt i bakhuvudet, främst med tanke på att artikeln om filmen Zeitgeist är den särdeles mest lästa här på Tankebrott.

Dessutom blev det aktualiserat när en kommentar efterfrågade en enkel och sammanfattande artikel över vilka konspirationsteorier som finns där ute och vad det finns för motargument, utan länkspaghetti. Tanken här är således att bistå med en överblick över 11 september, där jag utgår från vad som påstås från konspirationssidan föjlt av motpåstående från ”officiellt” håll. I slutet av artikeln återfinns en länksamling, uppdelat på ämnesområde.

Del 7 – Lathund till 11 september-konspirationer

Så, var börjar man någonstans i ett så pass stort ämne? Nå, det finns säkert bättre sätt men för att få en överblickbarhet så kommer jag att utgå från följande rubriker; före 11 september, WTC 1 & 2, WTC 7, Pentagon samt United 93. Så långt som absolut möjligt kommer jag att undvika länkar i texten, detta öka läsligheten så mycket som möjligt. För den som verkligen vill gräva ner sig i detaljfrågorna rekommenderas 911 Myths eller Screw Loose Change.

Notera att denna artikel på intet sätt är tänkt att vara en absolut genomgång av alla existerande konspirationsteorier eller alla existerande fakta som motsäger dessa teorier. Se den istället som just en lathund, en introduktion till vad som påstås från konspirationshåll och vad som motsäger deras teorier. Se länkarna ovan för mer detaljer. Jag kommer med största sannolikhet att lägga till lite länkar och konspirationsteorier framöver. Titta i kommentarerna till denna artikel för att se vad som fixats…

Före 11 september

Konspirationsteori: Pentagon och NORAD hade övningar innan 11 september där World Trade Center och Pentagon attackerades. Således övade man för att kunna utföra attackerna under 11 september.

Motpåstående: Denna teori har delvis rätt, NORAD höll i en övning strax innan millenieskiftet där man bland annat övade på att hantera en situation med ett kapat plan som hade World Trade Center som mål. Dock var planet i övningen inkommande från utlandet, därav NORADs inblandning.

Med tanke på att World Trace Center var målet för terrorister 1993 är det kanske inte så konstigt att byggnaderna var mål för denna övning. Dessutom bör det noteras att detta var en regional övning, för att testa rutiner och respons på specifika situationer.

Konspirationsteori: Samma dag som attacken mot New York och Washington DC pågick militärövningar där NORAD ingick. Detta gjorde att förvirringen ökade när budet om de fyra kapade flygen började skickas mellan FAA och NORAD.

Motpåstående: Operation ”Northern Vigilance” pågick mycket riktigt under 11 september. Detta var dock ett svar på en rysk övning med bombplan som pågick vid denna tid, som svar på detta placerades amerikanska jaktplan i norra Kanada och Alaska.

Så fort meddelande kom att flygplan kapats avbröts övningen och NORAD rensade systemet från övningssimuleringen för att kunna hantera situationen.

WTC 1 & 2

Konspirationsteori: Flera andra hus konstruerade av metall/stål har brunnit men inte rasat. Om den officiella versionen skulle vara sann så är det första gången som ett hus rasar på grund av brand.

Motpåstående: Vad man bör ha i åtanke (förutom att 11 september-attackerna var, i sig, ”första gången” något liknande hände) är att WTC var unik i sin uppbyggnad, och i de skador som huset fick utstå.

För det första; World Trade Centers konstruktion skiljer sig kraftigt åt när det kommer till konstruktion i jämförelse med till exempel Madrid/Windsor Tower. WTC var uppbyggt av en ”tub i en tub”-design, medan de exempel som tas fram från konspirationssidan brukar vara en lösning med stål och betong i ett nätverk (tänk kuber av stålbalkar).

För det andra; de hus som tas upp som motexempel träffades inte av en Boeing 767 i hög hastighet. När WTC byggdes tog man in i beräkningarna att huset skulle hålla för en kollision med en mindre, lättare och långsammare Boeing 707. Då hade man heller inte räknat in bränslets påverkan. Kollisionen innebar att de träffade våningsplanen förlorade viktigt stöd från stålpelare som ingår i den upprätthållande konstuktionen.

För det tredje; i och med kollisionen förstördes mycket av brandisoleringen runt stålbalkarna och exponerade dessa för den påföljande branden. Med temperaturer på över 800 grader celsius försvagades stålet så pass mycket att en kollaps var oundviklig.

Konspirationsteori: NIST [anm: National Institute of Standards & Technology] hävdar att så kallad ”pancaking” orsakade tornens kollaps. Detta är omöjligt.

Motpåstående: Nej, NIST hävdar att ”pancaking” uppstod efter att kollapsen inleddes, således är detta fenomen orsakat av husens ras och inte tvärt om.

Konspirationsteori: Man ser tydligt rökpuffar [anm: brukar omnämnas som squibs] strax innan/medan husen rasar. Detta är tecken på explosioner som orsakar husraset.

Motpåstående: ”Problemet” med dessa explosioner är att de ser ut att öka i takt med husets kollaps. En explosion borde vara som störst vid själva detonationögonblicket för att sedan bli allt mindre. Såsom dessa rökpuffar beter sig är det rimligare att anta att det är damm, skräp och annat löst material som pressas ut i samband med husets kollaps.

Eftersom World Trade Center var byggt som det var (tub i en tub) så är det ej heller orimligt att tänka sig att tryck byggs upp vid kollapgsen, likt en kolv i en cylinder, varpå luften tar alla vägar ut som finns på vägen ned.

Konspirationsteori: Smält stål hittades i källaren utav World Trade Center. Detta tyder på att termit användes. Dessutom brinner inte flygbränsle tillräckligt varmt för att smälta stål.

Motpåstående: Detta är en av de vanligaste påståenden som cirkluerar på nätet. Det finns förvisso en viss koppling till konspirationsteorin nedan men det har även en bäring på smält stål i allmänhet.

Bortsett från det ”smälta stålet” som finns på bild och video (se nedan) så är det en specifik bild på en glödande stålbalk som får igång konspirationsteoretikerna. Frågan som ställs är ”hur kan stål glöda 6 veckor efter raset om det inte var termit och annat inblandat?”.

Om vi bortser från den uppenbara diskrepansen mellan explosioner och termit så är det här en kombination av missförstånd och okunskap. Missförstånd därför att man inte vet hur stål beter sig och ser ut när det är uppvärmt. Okunskap eftersom man inte vet vad en exoterm reaktion är.

Beroende på temperatur så går järn från grått till rött till orange till gult till vitt i färg. Bara för att stål har en annan färg än sitt naturliga tillstånd betyder det inte att det kommer att smälta eller har varit smält. När järn är tillräckligt varmt kan det reagera med vattenånga för att bilda järnoxid och väte och vi har således en reversibel reaktion.

Och nej, det finns inga rapporter om smält stål i källaren. Håll koll på alla dessa diskussioner kring vad för material man hittar. Alla konspirationsteorier pratar om stål (steel) medan vad man pratar om från myndighetshåll är metall (metal).

Konspirationsteori: Det finns bildbevis på smält stål som rinner ut från fasaden. Detta kan vara ett bevis på att termit används.

Motpåstående: Här handlar det egentligen om vad som är mest troligt. Det skulle kunna vara termit, men mycket mer troligt är att det handlar om flygplanskroppens aluminium som smälts och blandats med andra, brännbara material från tornet för att slutligen rinna ut på den lägsta punkten.

Konspirationsteori: På bilder från de raserade husen ser man tydligt hur stålbalkar har kapats i enlighet med hur termit används. Således är detta tecken på att just termit användes för att få tornen att rasa.

Motpåstående: Vad dessa, väl utvalda bilder inte visar är det faktum att de kapats efter det att tornen rasat. Se denna bild som exempel på arbetet som utförs.

Konspirationsteori: Nu har en artikel publicerats i en vetenskaplig tidskrift av bland annat en dansk professor där slutsatsen är att bevis finns för att så kallad nanotermit användes i WTC 1 & 2.

Motpåstående: Artikeln är mycket riktigt publicerad av bland annat en dansk professor i kemi, tillsammans med Steven Jones, välkänd sedan tidigare i dessa konspirationssammanhang. I denna artikel är slutsatsen att det man har hittat måste vara tecken på nanotermit och inget annat. Dels finns det ett invändningar mot metoden av insamling (kontamineringsrisk föreligger bland annat), dels finns det kritik mot föresatsen att det endast kan vara nanotermit som återfinns i dammet. En av de tydligare kommentarerna kring detta återfinns i denna postning.

Det om själva artikelns innehåll. När det kommer till artikeln och dess vetenskaplighet så vill man gärna göra gällande från konspirationshåll med just den här artikeln att den är granskad (s.k. peer-review) i tidskriften Bentham Open Access, vetenskap och allt.

Dock finns det flera problem med det påståendet:

  1. Bentham har på senare tid ägnat sig åt pay-to-publish. Lite krasst sagt så handlar det om att betala för att få ut artikeln, kanske inte riktigt liktydigt med “låt resultaten tala för sig”.
  2. Oavsett vad som skrivs på Benthams hemsida så är detta inte en granskad artikel. Efter att danska TV2 intervjuade Harrit så kontaktades kvinnan som sades vara redaktör för den delen av Bentham som artikeln publicerades under. Hon hade ingen aning om att artikeln publicerades, hon hade över huvud taget inte ens sett den. På grund av detta avsade hon sig sitt uppdrag.

Konspirationsteori: Hus av den här storleken/byggmetoden borde rasa åt sidan. Att de faller rakt ser ut precis som kontrollerade sprängningar.

Motpåstående: ”Tack vare” den kollapsande överdelens enorma tyngd, i kombination med konstruktionen (kom ihåg, tub i tub) och den påföljande ”pancaking”-effekten (se ovan) föll tornen rakt ned. Detta är inte något unikt för dessa hus, se länken nedan om ”progressive collapse” för exempel på byggnader som fallit rakt ned.

Konspirationsteori: Ett flygplan, B25 Mitchell, flög in i Empire State Building 1945, huset klarade sig utan några större skador. Hur kan dessa passagerarflygplan orsaka sådan stor skada?

Motpåstående: Beroende på hur mycket bränsle som fanns i de planen som flög in i husen 2001 så var de åtminstone mer än fyra gånger (väldigt, väldigt snällt räknat) så tunga som B25-planet. Utöver detta så flög de in i tornen med en hastighet av 750 km/h och 950 km/h medan B25-planet hade en maxhastighet av 500 km/h.

En kombination av fart, massa och bränsle gör att denna liknelse knappast har något att tillföra.

Konspirationsteori: Ögonvittnen hörde/kände explosioner innan husen rasade.

Motpåstående: När tusen ton stål och material börjar röra på sig kommer det inte att låta som en andeviskning. Står man brevid så kommer det ofelbart att smälla till när balkar brister och huset börjar kollapsa. Bara för att ljudet påminner om en explosion betyder det inte att det var en explosion.

Det brukar vara ett ögonvittne framför andra som framhålls av konspirationsrörelsen, en William Rodriguez som sa sig ha hört explosioner i källaren före World Trade Center träffades av ett flygplan. Förutom problemet med explosioner i källaren så kan vi konstatera att han tidigare sagt att han kände mullrande i huset. Han ändrade dock sin historia 2004 samtidigt som en grupptalan väcktes mot Bush, Cheney och 50 andra.

Konspirationsteori: Det finns en bild på en kvinna som befinner sig på den plats i WTC-husen där planet träffade. Hur kan hon överleva om det är så varmt som man påstår?

Motpåstående: Problemet är att vi inte vet varifrån kvinnan kommer ifrån. På bilden ovan brinner det inte vid mynningen, alltså kan vi anta att det är en stund efter kraschen. Detta innebär också värmen är koncentrerad längre inåt tornet med allt vad det innebär för omgivande temperaturer. En trolig hypotes är att kvinnan kommer från några våningsplan ovanför eller under och har sökt sig till öppningen av okänd anledning, kanske för att komma undan röken eller för att det helt enkelt var ljust där.

WTC 7

Konspirationsteori: World Trade Center 7 träffades inte av något plan, brann inte särskilt mycket men ändå så rasade det.

Motpåstående: När man diskuterar World Trade Center 7 är det en bra början att hålla koll på väderstrecken och var huset låg. Sett ur ett nord/syd-perspektiv var WTC 7 placerad strax norr om WTC 1 (norra tornet), med endast det lägre WTC 6 mellan dem.

När World Trade Center 1 rasade träffade rasmassorna intilliggande husen, inklusive WTC 7 (se detta foto till exempel). Detta innebär att det var södra sidan som fick motta de skador som uppstod på huset. Vad man brukar visa upp i konspirationssammanhang är den norra änden av huset med den retoriska frågan ”ser huset skadat ut?” ställd. Faktum är (var) att södra sidan fick påtagliga skador i och med WTC1 kollaps.

Utöver detta härjade kraftiga bränder i huset och tillgången till vatten var kraftigt begränsat. Även här brukar man visa upp alla sidor utom den södra sidan för att påvisa att inga bränder härjade. Tittar man på södra sidan får man en annan bild, där bolmar röken ut från i stort sett hela byggnaden.

Absolut inga bränder eller skador - look away!

Absolut inga bränder eller skador - look away!

Konspirationsteori: Byggnadens ägare, Larry Silverstein, tog ut en rejäl försäkring med ersättning för terroristattacker  på huset innan 11 september.

Motpåstående: Att vara försäkrad mot terroristattacker var inget nytt. Redan 1993 ingick en ersättning till Silverstein för terrorattacken mot WTC, en ersättning som landade på 510 miljoner USD.

Dessutom har det visat sig att Silverstein först ville försäkra husen till en alltför låg kostnad (1.5 miljarder USD). Utöver detta hade förhandlingar kring kontrakten ej avslutats vid attacken, på grund av detta har juridiska strider pågått över ersättningssumman. Inte alltför smidigt sätt att ”tjäna pengar” på 11 september.

Konspirationsteori: Larry Silverstein erkänner direkt i ett videoklipp att man sprängde huset.

Motpåstående: I en intervju säger Larry Silverstein, angående WTC7, att i en diskussion med en fire department-chef hade de kommit överens om att tillräckligt många liv förlorats den 11 september och att det smartaste vore att ”pull it”.

Ska man tro konspirationsteoretikerna så är detta en term som används inom demoleringsbranschen för att spränga hus. Detta trots att personer inom denna bransch ej känner igen termen. Förutom förvirringen kring denna term så skulle det också innebära att New Yorks brandkår var involverade i en sprängning av WTC7, ett åtagande som verkade högst osäkert (att man borde spränga det det vill säga).

Vad som däremot låter klart mer troligt är att man med ”pull it” åsyftade den insats som arbetade runt WTC7. Att dra tillbaka de brandmän som fortfarande befanns sig kring huset för att undvika spillan av fler liv helt enkelt.

Konspirationsteori: BBC rapporterar att WTC 7 har rasat trots att huset syns i bakgrunden av nyhetssändningen.

Motpåstående: Mellan 08:46 och 17:20 lokal tid så kapas fyra plan, tre flygs in i byggnader, ett kraschar på ett fält, tre hus kollapsar, presidenten befinner sig på hemlig ort, ett landsomfattande flygförbud råder och kaos råder i New York. Är det då så konstigt att ett rykte letar sig upp till en korrespondent som pressas att hela tiden få fram nya uppgifter att presentera?

Vid den tiden som detta rapporteras (16:47 lokal tid) kan det knappast rådit någon tvekan om att huset skulle rasa (se ovan om bränderna och skador). Således är det troligaste att ord som ”kommer att rasa” blev ”har rasat”.

Pentagon

Konspirationsteori: Flertalet vittnen säger att piloten av AA Flight 77, Hanji Hanjour, var en dålig pilot. Hur kan han göra en så pass svår manöver vid inflygningen mot Pentagon?

Motpåstående: Återigen får man hålla i åtanke vad man diskuterar här. Det är alltså en person som är certifierad transportpilot via Amerikanska Luftfartsverket vi pratar om här. Han har alltså godkänts för att framföra och hantera plan av den typen som flög in i Pentagon.

Absolut inga vrakdelar här i AA-färger - look away!

Absolut inga vrakdelar här i AA-färger - look away!

Konspirationsteori: Egentligen är det en missil som träffade Pentagon. Det finns inte några plandelar från en 757 på bilderna.

Motpåstående: Angående missilteorin motsägs detta av både ögonvittnen samt telefonsamtal från det kapade planet. Dessutom återfanns planets svarta låda på plats och DNA-tester kunde identifiera besättning och passagerare.

Dessutom, vi är vana vid att se vid flygplansolyckor är resultatet av en krasch vid start eller landning, ett förlopp som ofta sker vid väldigt låga hastigheter. På grund av denna låga hastighet bryts ofta planet i delar istället för att gå sönder i mindre bitar.

När American Airlines 77 träffade Pentagon var hastigheten påtagligt högre än vid landning. Tack vare hastigheten och anslagsenergin pressades, och förstördes, flygplanskroppen mot huskroppen (som tidigare förstärkts mot till exempel terroristattacker). I kraschen bröts vingarna av och blev en del av den totala flygplanskroppen.

När ett plan fyllt med bränsle kraschar finns det en stor risk att brand uppstår, en brand som ofta konsumerar en stor del av planet. Detta skedde också med plan AA 77, så förutom anslaget mot huskroppen kan brand adderas till orsaken till att inget fullstort plan återfanns på gräsmattan.

Däremot så återfinns det en hel del flygplansrester vid Pentagon, inklusive motordelar. Dock väljer naturligtvis konspirationsteoretiker vilka bilder man visar.

Konspirationsteori: Titta på fasaden på huset som träffades, skadorna motsvarar inte på långa vägar flygplanets storlek.

Motpåstående: Den bild som ofta sprids i dessa sammanhang är utav den redan kollapsade fasaden av Pentagon. Redan cirka 20 minuter efter att AA 77 kraschat in i Pentagon skedde denna kollaps. Andra bilder visar en fasad där hela bottenvåningen täcks av skum från brandbekämpningen.

United 93

Konspirationsteori: Ett oidentifierat, vitt jetplan sågs cirkla runt nedslagsplatsen. Detta skulle kunna vara det plan som sköt ned United 93.

Motpåstående: Det vita planet som sågs cirkla runt nedslagsplatsen var en Dassault Falcon 20 från VF Corp (ägare av Wrangler Jeans bland annat). Planet hade ombetts av FAA att göra en överflygning av området och konfirmera att United 93 hade kraschat. Då man redan befann sig för inflygning mot en närbelägen flygplats var detta inga större bekymmer för besättningen. Man gjorde en överflygning, rapporterade vad man såg (hålet i backen) och fortsatte sedan mot den ursprungliga destinationen.

Vad gäller nedskjutningen finns det inga tecken på detta, bland annat så saknas det karakteristiska mönstret av främst turbinblad som skulle varit synliga innan nedslagsplatsen. Dock ska man inte missta detta med de motordelar som hittades efter planets nedslagsplats. Vid en krasch på 750 km/h rakt ner i backen så är det inte så främmande att tänka sig tyngre vrakdelar som slungas vidare.

Konspirationsteori: Egentligen så landade United 93 i Ohio, det var ett annat flygplan som kraschade i Pennsylvania.

Motpåstående: Detta är en missuppfattning som fått ett eget liv. Det verkar vara en sammanblandning av identiteter mellan United 93 och Delta Airlines 1989 som resulterade i en lokal nyhetsartikel som ligger till grund för denna konspirationsteori.

Delta Airlines 1989 fick landa vid Cleveland Hopkins International Airport därför att man fruktade att det hade blivit kapat och/eller innehöll sprängmedel. Delta Airlines beslöt dessutom att behålla flygplanet i Cleveland då det delade samma flygmönster som ett av de plan som flög in i World Trade Center.

Övrigt

Konspirationsteori: Bin Laden är inte uppsatt som Most Wanted på FBIs webbplats för inblandningen i 11 september-attackerna. Alltså ”vet” man från myndigheternas sida att han inte är inblandad, alternativt att man inte har bevis mot honom.

Motpåstående: Skälet till att Osama Bin Laden inte stämplas för 11 september-attackerna på FBIs webbplats är på grund av Bin Laden ej har formellt delgivits misstanke för detta brott. Han är eftersökt på de formella anklagelserna om delaktighet i bombattackerna mot två av USAs ambassader.

Denna hantering är i enlighet med hur FBI jobbar. ”Kelley [anm: tidigare delstatsåklagare i New York] said the issue is a matter of legal restrictions and the need to be fair to any defendant… If I were in government, I’d be troubled if I were asked to put up a wanted picture where no formal charges had been filed, no matter who it was”.

Konspirationsteori: Flera av kaparna lever fortfarande. Flera, stora nyhetskällor rapporterar om detta.

Motpåstående: Till en början rådde det en förvirring kring vilka kaparna var och vilka namn som använts vid attackerna. Bland annat återfinns artiklar på BBC och The Telegraphs webbplatser om detta.

Vad som sällan nämns i denna diskussion är att man väldigt tidigt visste att kaparna använt sig av stulna identiteter. Därför har även det rapporterats som om kaparna levde när det egentligen handlar om männen som fått sina identiteter stulna. Detta har förklarats i otalet artiklar, men naturligtvis får dessa ingen större spridning i konspirationskretsar.

Konspirationsteori: USA har ett starkt flygvapen som snabbt kan agera vid hot. Att man inte kunde hitta flygplanen och skjuta ned dessa visar att NORAD/militären medvetet undvek att avhjälpa situationen.

Motpåstående: För det första är det ett missförstånd kring vem som har ansvar för vad i USAs luftrum. För det andra så är det en extrem förenkling av hur det går till i dessa lägen.

Inom USAs luftterritorium är det först och främst FAA som har ansvar för att hålla koll på flygtrafiken. På ”marknivå” så är det ATC (air traffic controllers, flygledare) som har hand om detta. Vid en misstänkt kapning ska ATCn bedöma hur rimligt det är att något allvarligt skett. Om en kapning bedöms ske så ska en överordnad kontaktas som bedömer materialet och beslutar huruvida man ska kontakta FAA (Amerikanska Luftfartsverket). På FAA är det en särskilt utpekad ”hijack coordinator” som hanterar dessa frågor.

Denna person kontaktar i sin tur National Military Command Center för att få upp plan att eskortera det kapade planet. Ansvarig hos Military Command Center kontaktar NORAD för att få reda på om det finns jakt redo för uppdraget. Sedan ska man ”bara” få ett ok från Försvarsmyndigheten (Department of Defense). Efter detta har ordnats kan planen lyfta.

Lägg därtill att USA vid denna tidpunkt hade 14 plan vid sju baser i hela landet på 15-minuters-standby så förstår man kanske att det inte är gjort i en handvändning. Dessutom var det stora svårigheter med att hitta planen då dessa stängde av sina transpondrar, en manöver som effektivt förvandlade dem till en variant av nålar i en höstack.

Länkar

Före 11 september:

WTC 1 & 2

WTC 7

  • WTC7 – sida om WTC7 och varför det kollapsade, inklusive Silverstein-biten
  • BBC News – om den ”för tidiga” kollapsnyheten

Pentagon

Övrigt

  • Washington PostBin Laden, Most Wanted For Embassy Bombings?
  • 911 Myths, Intercept TimeAngående hur snabbt det ”borde” gå när man skickar upp jakt mot misstänkta plan
  • BBC News – Redaktören förklarar hur det kom sig att kaparna rapporterades som levande efter 11/9.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: