Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘samhälle’

Sällan skådar man så intressanta resultat från studier rörande religiositet som de Dagen.se presenterade häromdagen!

Studierna som det refereras till säger, i korthet, att unga amerikaner idag skapar sin egen religion; de väljer själva vad som är bra i Bibeln och hur den ska tolkas. Inget nytt egentligen för den som någonsin har pratat med en religiös som inte är bokstavstroende, men att få det svart på vitt är alltid bra.

Barna Group, en seriös och rättskaffens organisation som bedriver studier kring just religiösa frågor, redovisar i studien med rubriken Christianity Is No Longer Americans’ Default Faith en del märkvärdiga resultat. Sammanfattningen säger att

[t]he study discovered that half of all adults now contend that Christianity is just one of many options that Americans choose from and that a huge majority of adults pick and choose what they believe rather than adopt a church or denomination’s slate of beliefs. Still, most people say their faith is becoming increasingly important as a source of personal moral guidance.

Den inledningen väcker onekligen nyfikenhet, så vi går vidare till mer detaljerad redovisning.

The survey shows half of Americans believe the Christian faith no longer has a lock on people’s hearts. Overall, 50% of the adults interviewed agreed that Christianity is no longer the faith that Americans automatically accept as their personal faith, while just 44% disagreed and 6% were not sure.

Two-thirds of evangelical Christians (64%) and three out of every five Hispanics (60%) embraced that position, making them the groups most convinced of the shift in America’s default faith. The study also showed that residents of the Northeast and West were much more likely than those from the South and Midwest to assert that Christianity has lost its place as the first faith option people consider. People who said they are politically conservative, however, saw things differently than did the rest of the country: a slight majority of conservatives claimed that Christianity remains the natural choice of most Americans.

Det förvånar inte att den konservativa delen av demografin håller fast vid det gamla (hence the name conservative, Sherlock!), men att övriga delar erkänner andra religioner än deras traditionellt egna kan tyda på några saker. Antingen är de övriga från en annan kultur, och därmed är också religionen förmodligen annan. Eller så har de helt enkelt tröttnat på dogmatiska dekret om Den Rätta Tron, och vågar sig ut på nya jaktmarker efter ”svar”. Detta kan, om man drar det till sin spets, leda till att en folklig rationalism är i antågande, eftersom De Gamla Svaren inte längre tydligen duger. Jag hoppas det ligger något i den tolkningen, och att utforskandet av De Nya Svaren fortlöper i rask takt så Sökarna äntligen kan hamna i en plats utan vidskepelse och sagoväsen.

Studien sökte också svar på hur moralen påverkas av respondenternas religiositet.

By an overwhelming margin – 74% to 23% – adults agreed that their religious faith was becoming even more important to them than it used to be as a source of objective and reliable moral guidance.

[…]

A sizeable majority of almost every subgroup of the population accepted this perspective as an accurate representation of their personal experience.

Ovanstående är uppseendeväckande, minst sagt. Att basera sin moral på en samling av i grunden så omoraliska och motsägelsefulla doktriner och dekret är löjeväckande. Att påstå att Bibeln står för en objektiv moral är att visa sig vara slav under någon annans åsikter om vad som är rätt och fel, d.v.s. att inte kunna tänka själv. Jag undrar om dessa 74 % tycker att allt som står i Bibeln är objektiva moraliska rättesnören, eller om bara en del är det, och hur de isåfall avgör skillnaden. Här vill jag påminna läsaren om Euthyphros dilemma.

By a three to one margin (71% to 26%) adults noted that they are personally more likely to develop their own set of religious beliefs than to accept a comprehensive set of beliefs taught by a particular church. Although born again Christians were among the segments least likely to adopt the a la carte approach to beliefs, a considerable majority even of born again adults (61%) has taken that route. Leading the charge in the move to customize one’s package of beliefs are people under the age of 25, among whom more than four out of five (82%) said they develop their own combination of beliefs rather than adopt a set proposed by a church.

En intressant utveckling, verkligen. Men det kan bara betyda att i förlängningen ifrågasätter man sin tro som sådan, om en initial kritisk tangegång har inletts, vilket är ett stort steg i rätt riktning. Den Heliga Skrift är inte så helig längre; bara för att det står i Bibeln betyder inte att det är sant. Men det rimmar samtidigt lite illa med den ökade tilltron till Bibeln som moraliskt rättesnöre.

Andra resultat från studien:

  • Av de som beskrev sig som kristna tror nästan hälften att Satan inte finns, eller, mer än hälften tror att Satan existerar, beroende på vilken vinkling man vill göra.
  • En tredjedel tvivlar på att Jesus syndade (när han levde). [Min anm: Om han levde, that is.]
  • 40 % tycker inte att de har något ansvar att missionera.
  • 25 % avvisar tanken att Bibeln är ofelbar och oklanderlig i det den förespråkar.

Värt att poängtera är alltså att en betydande andel av de ”nya kristna” inte tycker att faller på deras lott att sprida ordet om något som de anser har brister och inte är fullt korrekt och rätt.

I tankarna kring studiens implikationer nämner George Barna att en konsekvens av den nya formen av kristendom är  att

[g]rowing numbers of people now serve as their own theologian-in-residence. One consequence is that Americans are embracing an unpredictable and contradictory body of beliefs.

(min förstärkning)

Ja, du läste rätt. Herr Barna menar, antar jag, att Bibeln i sig inte är motsägelsefull och att huvudpersonen, i alla fall i Gamla Testamentet, inte är lynnig och har ett svängande humör. I beg to differ, som Barnas landsmän säger. Men det är ett ämne för en annan , mycket längre, artikel. Jag nöjer mig med att påpeka att den som påstår sådant, den har inte läst Bibeln eller ägnar sig åt avancerade och intellektuellt ohederliga försköningar och teologiska undanmanövrar.

Det fastlås också att den nya religionen har baserats på

personal combinations of theology drawn from a smattering of world religions such as Christianity, Buddhism, Judaism, Hinduism, and Islam as well as secularism.

Det glädjer mig att se att sekulära idéer fick vara med på ett hörn, eftersom det torde vara det självklara valet för en modern demokrati. Sammantaget är siffrorna fortfarande i mitt tycke fortfarande för höga med avseende på tjusningen av religion och tendenser till tro, men utveckling av dessa aspekter är positiv, då De Nya Troende väljer sin egen väg, de tar inte skrivna dogmer för sanning. De tänker självständigt.


Read Full Post »

OK, hur förklarar alla Siewert Öholmar och Göran Skyttar detta då (se videon nedan)?

Studien som jag antar det rör sig om kan läsas här: Cross-National Correlations of Quantifiable Societal Health with Popular Religiosity and Secularism in the Prosperous Democracies, (Gregory S. Paul, Baltimore, Maryland).

I sammanfattningen skriver Paul bl.a.

There is evidence that within the U.S. strong disparities in religious belief versus acceptance of evolution are correlated with similarly varying rates of societal dysfunction, the strongly theistic, anti-evolution south and mid-west having markedly worse homicide, mortality, STD, youth pregnancy, marital and related problems than the northeast where societal conditions, secularization, and acceptance of evolution approach European norms (Aral and Holmes; Beeghley, Doyle, 2002).

Vad lustigt.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: