Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘svininfluensan’

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

I del 1, del 2 och del 3 har vi talat om medias roll i kontroversen kring svininfluensan och vaccineringen, i synnerhet då genom chockrubriker och alarmistiska vinklingar. Denna gång handlar det beklagligt nog om ett dödsfall i samband med vaccinering mot svininfluensan. Ett fall som faktiskt kan kopplas till vaccinering.

Ett axplock av rubrikerna man ser rörande denna tragiska nyhet är

Rubrikerna ger alltså sken av att eftersom som det skedde ”efter” så skedde det också ”på grund av”. Läser man artiklarna istället för enbart rubrikerna får man dock en lite mer nyanserad bild, i vissa fall.

Aftonbladet slår på stora trumman och meddelar att de ”i dag [kan] avslöja det första dödsfallet som orsakats av vaccinet”, och skriver att

– Vaccinet är den direkta eller indirekta orsaken till mannens död, säger Ingemar Persson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket.

Man kan fråga sig varför Aftonbladet inte nämner det som SR.se belyser — en väldigt viktig aspekt i sammanhanget:

Mannen avled två veckor efter sin vaccinering, på grund av att kroppen började stöta bort det transplanterade hjärtat, enligt en rapport till biverkningsenheten på Läkemedelsverket.

Samtidigt hade mannen inte skött sin medicinering för att förhindra avstötning. Det säger Ingemar Persson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket.

(vår fetning)

Det hade varit på sin plats med en något mer balanserad rubrik på SR:s artikel, kanske något i stil med ”Hjärttransplanterad dog pga avstötning efter att ha slarvat med medicineringen, och  vaccinet kan ha bidragit”. Artikeln ger en annan starkt bidragande faktor till att mannen avled, men rubriken är den man ser och minns lättast.

Visserligen kan vaccinet ha agerat katalysator i avstötandet — man vet ännu inte — men mannens hälsa var sannerligen inget normaltillstånd, och därtill än mer komplicerat på grund av slarv med viktig medicinering. Detta antyds av Epressen:

– Dödsfallet har inte nödvändigtvis ett samband med vaccinet, säger Ingemar Persson vid Läkemedelsverket till Expressen.se.

Expressens artikel var också förvånande nog ovanligt saklig och tydlig med att vaccinets roll i dödsfallet inte är klarlagt (än):

Den avlidne hade nyligen genomgått en hjärttransplantation och tillhörde därmed en av riskgrupperna. Efter vaccineringen stöttes hjärtat bort av kroppen.
– Det är en avstötningsreaktion som är orsaken till dödsfallet, men vi har absolut inte något säkerställt orsakssamband. Det finns en bedömning som gör att det finns en möjlighet för det, men det finns andra omständigheter i detta specifika fall som gör att det råder stor osäkerhet kring huruvida vaccinet har med dödsfallet att göra.
Går det över huvud taget att få svar på frågan om vaccinationen har framkallat avstötningen?
– Det är alltid en bedömningsfråga. Negativa saker sker, det betyder inte att det finns ett orsakssamband. Nu vill vi ha svar på frågan om det kan vara så och om vi behöver ändra vår information, säger Ingemar Persson till Expressen.se.

Av ovanstående att döma är alltså inte vaccinets roll i dödsfallet fullt så fastställd som rubrikerna ger sken av. Förhoppningsvis ger utredningarna klara besked, åt vilket håll det än må vara. Det kommer givetvis att bli svårt att utesluta vaccinet som dödsorsak, men av mannens hälsotillstånd att döma kan man förmodligen dra välgrundade slutsatser av vad som bidrog och hur mycket.

Rubrikernas ord måste också sättas i ett annat perspektiv. I Sverige dör i runda slängar ca 300 personer per dag. Någon av dessa kanske vaccineras samma dag, dagen innan eller veckan före. Detta innebär alltså att någon av de 300 dog ”efter vaccineringen”.

Ingen förnekar att vaccinet kan ha bidragit till att mannen i det aktuella fallet dog, men det som saknas är just nyans, perspektiv och balansering i formuleringar och rapportering. I synnerhet när även detta fall handlade om en svårt sjuk person, vars frånfälle dessutom med all säkerhet till stor del berodde på brister i medicineringen.

Läs också Orsakverkan, som uttrycker sitt missnöje över rapporteringen.

Read Full Post »

Hejsan!

Om ni nyligen har hittat hit,  kanske via SVT Debatt eller Kalla Faktas program, kanske vi kan erbjuda lite snabblänkar till material på den här webbplatsen om främst 11 september som kan vara av intresse.

Hoppas ni hittar artiklar som ni finner läsvärda, även om andra ämnen. Ge oss gärna era kommentarer och synpunkter på artiklarna ni läser. Diskussioner välkomnas!

Read Full Post »

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

I jakt på ökade upplagor tenderar kvällspressens förstasidor att vara en paranoid historia, där man ena stunden är otroligt anti något för att följa upp det dagen efter med att vara extremt pro samma sak. Vi har sett det nu senast med svininfluensan och vaccinet (del 1, del 2). Men samtidigt som man öser ur sig skräckartiklar till höger och vänster ser vi väldigt lite av det som man skulle kunna kalla journalismens hörnpelare; uppföljningar av nyheter och att rapportera om dessa.

Ett sådant exempel är den nyhet som Aftonbladet kablade ut lagom till att massvaccinationen i Sverige startade; den söta cheerleadern som endast kunde röra sig baklänges efter att hon hade blivit vaccinerad. Ve och fasa! Död och pina!

Läkarna tror att sjukdomen kommit av en svår reaktion på vaccinet hon tagit mot influensa, men påpekar samtidigt att reaktionen är extremt ovanlig och att hejaklacksledaren är en på miljonen att drabbas så här.

Om man tittar på de inlänkade bloggarna så är det faktiskt inte så långt ifrån hur det uppfattas, som död och förintelse kort sagt.  Frågan var nu, skulle vi nu få se en hel nation med människor som var tvungna att ta sig fram baklänges, med ett nervsystem som trasats sönder av ett dödsvaccin? Skulle Sverige befolkas av en befolkning som såg ut som statister till Dawn of the Dead? Uppenbarligen inte.

Faktum är att det har varit förvånansvärt tyst om det här fallet sen rapporteringen ovan, Aftonbladet har istället fullt upp med att skrämma folk med att dödsvaccinet börjar ta slut i delar av landet. Kanske det inte är särskilt förvånande men återigen kan vi konstatera att Aftonbladet ser det som viktigare att återberätta saker än att undersöka dem. Reporter kontra journalist.

Frågan är om det är så svårt att ta reda på vad som hänt sen Aftonbladets artikel publicerats. Vi testar att ta på oss journalisthatten och göra det jobb som man kan tycka borde vara naturligt för media att göra. Vi ställer helt enkelt frågan; vad hände? Utav Aftonbladets rapportering vet vi att kvinnan ska ha drabbats av något som kallas för dystoni och att det drabbar ”en på miljonen”. Källan för allt detta är enligt tidningen det amerikanska TV-programmet Inside Edition. Nå väl, dags att börja bena upp vad som hände, och händer.

För det första får sig diagnosen, dystoni, en törn. Enligt Dystonia Medical Research Foundation finns det inget i kvinnans symtom som kan kopplas samman med åkomman:

Because of the concern of individuals with dystonia as to whether or not to get a flu shot because of this reported case, we have sought the opinion of dystonia experts on this case. Based on the footage that has been shared with the public, it is their unanimous consensus that this case does not appear to be dystonia.

Bloggaren och neurologen Steven Novella citerar källan ovan och konstaterar samtidigt att den enda nyhetskällan han såg som kontaktade någon form av expertis var, lite förvånande, Fox News (vår förstärkning i texten nedan):

The one news report that I saw that actually consulted an expert for their opinion was Fox News. Leigh Vinocur, and emergency room physician, was interviewed and relayed the opinion that the neurologists she consulted were of the opinion that Jennings’ symptoms were consistent with a psychogenic disorder. In other words – her symptoms are not neurological, they are psychological.

Däremot är det inte sagt att kvinnan inte lider av symptomen eller att hon orsakat dessa självmant. Novella påpekar att symptomen kan uppstå genom till exempel stress eller liknande, och att det detta psykosomatiska tillstånd kan återställas ”av sig själv”.

Men det tar inte slut här. Allt ovan är ju egentligen andrahandsuppgifter av förvisso experter, men som fortfarande inte fått chansen att undersöka den drabbade kvinnan. Läkarna som diagnosticerat henne på John Hopkins är bundna av tystnadsplikt, och då kvinnan inte gett något godkännande för dem att uttala sig är de tysta i det här fallet. Vad man däremot kan titta i är det rapporteringsverktyg för biverkningar av vaccin som återfinns i USA (vaccine adverse event reporting systems, VAERS). Rapporterna anonymiseras men med tanke på hur speciellt fallet är så är det högst osannolikt att det finns fler fall med alla dessa parametrar. I fallbeskrivningen står att läsa;

The admitting neurologist felt that there was a strong psychogenic component to the symptomology, and made a final diagnosis of weakness.

Och det hela slutar inte här, heller. Sedan kvinnan, ms. Jennings, gick ut i media om den här historien har hon blivit ett posterfall för antivaccinrörelsen i USA. Och det dröjde inte länge förrän hon fick en behandling som förespråkas i dessa kretsar, kelering. Naturligtvis blev hon helt återställd, det mirakulösa tillfrisknandet påbörjades tydligen redan när terapin påbörjades. Steven Novella igen:

However, now Jennings herself, and Dr. Buttar, report that Jennings began to improve while still sitting in the chair and receiving her chelation therapy, and within 36 hours her symptoms were completely gone.

But to me, this impossibly rapid recovery is a dramatic confirmation that her symptoms were psychogenic to begin with. It is simply implausible that brain injury from mercury toxicity could be reversed so quickly – especially when you consider that Dr. Buttar had Jennings at death’s door.

Vill ni ha lite fler aspekter av detta fall rekommenderas bloggen Respectful Insolence och dess utförliga och välskrivna rapport om det här fallet.

Nå, vi står vi änden av den här rapporteringen och det är kanske dags att sammanfatta vad vi kommit fram till. Fallet Desiree Jennings trumpetades ut över större delen av världen som ett fall av biverkning av vaccin, men det var inget som direkt kontrollerades (förutom av Fox News, i alla fall till en början). Man har inte heller från medias sida följt upp rapporteringen på något sätt, åtminstone inte i Sverige.

Ms. Jennings led troligen av symptom som orsakades av ett psykosomatiskt tillstånd. Hennes snabba tillfrisknande understryker ytterligare att det inte var någon neurologisk skada inblandad i detta. Biverkningsrapporten från sjukvården visar att dystoni inte var den diagnos som hon tillskrevs av den undersökande neurologen, vilket motsäger den ursprungliga rapporteringen.

Det är inte första gången vi ställer oss frågan det finns någon som helst professionalism på Aftonbladet eller om det bara även denna gång handlar om lösnummerförsäljning. Att ursäkta sig med att man ”bara” rapporterar vad som händer är i det här läget långt ifrån godtagbart. Högen med skräckartiklar blir bara högre och högre samtidigt som äkta journalism lyser med sin frånvaro på denna tidning.

Nej, vi är inte förvånande. Nej, vi har inte förväntat oss något annat. Men någon gång måste räkenskapen komma, en tidpunkt när gränsen korsas och man blir en direkt samhällsfara. Frågan är om inte den gränsen är korsad sedan länge av tidningen Aftonbladet och de reportrar som återfinns där.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: