Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tomten’

Vi kan på Dagen.se läsa att den danska pastorn Jon Knudsen, verksam inom Lökken Frikirke, har en smått radikal syn på den stundande högtiden.

Att pynta med jultomtar är att ägna sig åt djävulsdyrkan […] Hans kyrka är en tomtefri zon.

Där ser man! Det är ju visserligen inget nytt att religiösa samfund och enskilda utövare helt godtyckligt definierar ondska, omoraliska beteenden och diverse persona non grata (såväl personer som företeelser), men det är inte ofta man ser en sådan betydelseglidning som den ovan.

Knudsen rationaliserar sin ståndpunkt med att jämföra med andra religiösa föreställningar om rätt och fel.

Egentligen är denna uppfattning inte konstigare än att muslimerna inte får äta fläskkött.

Det är sant att muslimer betraktar fläskkött som orent, men konstigare är det nog med denna tolkning av tomten. Muslimernas aversion mot fläskkött kan, till skillnad från tomteskräcken, ha en mer praktisk och rationell grund. Den kan nämligen baseras på det faktum att fläskkött, då det om det inte handhas och förvaras på rätt sätt kan bli otjänligt pga olika organismer som frodas i skämt kött. Det förefaller inte särskilt otänkbart att föreställa sig att fläskköttberedandet och ditoförvarandet för 1400 år sedan inte var det mest lämpliga av sätten.

Tomteskräck kan förvisso också förklaras med olika scenarion, t.ex. med en lite mer än lovligt förfriskad tomte på besök någon gång i barndomen (hur det ligger till i detta fall har jag dock ingen aning om), men att det föreligger risk för djävulsdyrkan tror jag nog är en tämligen marginaliserad uppfattning.

Knudsen lägger nu ner all kraft på att öppna ögonen på Lökkenborna så att de upptäcker tomtarnas ”sanna natur”, och tar ställning till om det vill använda jultiden till att dyrka Gud eller djävulen.

En intressant, men falsk, dikotomi framläggs här. Varför inte Oden, Apollo eller någon annan gudom som beskrivits och tillbetts genom historien? Inte för att jag tror eller tycker att någon av dem, varken nuvarande gudar eller de mer bortglömda gudarna, är faktiska väsen som finns och bör tas hänsyn till, men det vore intressant att höra Knudsen motivera den uppdelningen.

– Jag har stor erfarenhet av demoner, så för mig är detta inte bara en teologisk eller intellektuell fråga. Det finns många som plågas av demoner, säger Jon Knudsen, som berättar för Nordjyske stiftstidende att han ofta tvingas tillgripa exorcism.

Ja, vad ska man säga om det? Det finns turligt nog psykofarmaka och andra kliniska metoder att använda sig av idag, trots allt, som verkar råda bot på många demoner som plågar människor.

Jon Knudsen har också uppmanat dagispersonalen att hålla tomten borta från hans barn.

Kan man kräva det samma av Herr Knudsen? Kan man kräva att han håller sin dygnet-runt-övervakande figur med skägg borta från andras barn? Det kan vi nog bara drömma om.

Noteras bör att detta inlägg inte är ett försvarstal för tomten som sådan. Snarare är syftet att belysa (en av många) religiösa anhängares villfarelser och absurda utspel. Högen av dessa växer.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: