Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘vaccination’

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

AB

Ansvarsfull rapportering...

Ibland värmer det att läsa löpsedlarna medan man väntar i kön på snabbköpet för att betala sina varor. Som idag…

I sin strävan att hjälpa svenska folket så mycket de bara kan tar Aftonbladet idag och stoltserar med framsidan som syns ovan. ”Vaccinet kan göra dig sjuk – Hela listan: Alla 114 anmälda biverkningar”. Fattar ni det? 114 anmälda biverkningar av… flera hundra tusen doser! Nu ser det ut som om denna artikel tillhör den pappersspecifika, så länk till tidningen blir det lite svårt med. Däremot kan vi ta tjuren vid hornen och titta på Läkemedelsverkets hemsida, för där har vi ”hela listan”… Också.

Allmänna symtom o fynd: Allmän sjukdomskänsla, förkylningssymtom, och influensasymtom. Allmänpåverkad 16

Allergiska reaktioner såsom rodnad, svullnad, klåda, värme, stickningar, hudutslag, urtikaria, och angioödem 37

Svettning 2

Feber  25

Frossa 22

Blod: lymfkörtelsvullnad, petekier 3

Cirkulation: hjärtklappning, blodtrycksfall, hypertoni, tryckkänsla över bröstet 5

Centrala nervsystemet: Yrsel, trötthet, huvudvärk (oftare lite kraftigare), svimningskänsla, svimning, distinkt nervsmärta i huvudet och sänkt medvetandegrad. 43

Luftvägsbiverkningar: dyspné, andningspåverkan och heshet 4

Mag-tarmkanalen: Illamående (frekvent), diarré, kräkningar (frekvent), knipsmärtor i buken, kräkningar 14

Muskulo-skeletala biverkningar:

Smärta: besvärande ont i armen, lokal irritation vid injektionsstället 17

Smärta: ont i ryggen, nacke, ledvärk, värk i kroppen, ömhet i kroppen 10

Smärta: muskelvärk 7

Domnad i vänster arm och muskelsvaghet 2

Psykiska biverkningar: sömnlöshet, orolig sömn mycket drömmar, mardrömmar 4

Ögon: Blixtar, suddighet och konjunktivit. 5

Visst, inget kul att råka utför och kan man välja så slipper man väl helst huvudvärk, ont i armen, orolig sömn med mera. Dock torde det slå upplevelsen att få en redig influensa, kan man ju tycka. Särskilt om man tittar på upplevelserna som rapporteras och antalet som upplever dessa. Självklart finns det ett mörkertal i detta, men likväl borde listan här ovan stämma till eftertanke.

Hur som helst, att ta diskussionen härifrån till att ha så pass hysteriska rubriker som vår kära kvällstidning här ovanför är inte bara osedvanligt sensationslystet utan fördummande. Men visst, det kanske är dags att Aftonbladet börjar med ”verklighetsbaserade” och självklara löpsedlar framöver. Jag ser fram emot ”Du kan bli bli skadad av att gå”, ”Mat kan göra dig sjuk”, ”Medicin kan döda dig” samt, naturligtvis, ”Du kan dö av hockey” (länk).

Man undrar om Aftonbladets tidigare artikel , Myterna kring vaccinering, var ett olycksfall i arbetet. Det känns mer om skräckartiklar som denna är denna sorgliga institutions modus operandi.

Vad säger ni, våra läsare? Har media skött rapporteringen bra, dåligt, varken eller? Varför? Har ni skräckexempel? Eller har ni kanske exempel på riktigt bra artiklar på området? Skriv en kommentar här nedan och berätta…

Allmänna symtom o fynd: Allmän sjukdomskänsla, förkylningssymtom, och influensasymtom. Allmänpåverkad. 16
Allergiska reaktioner såsom rodnad, svullnad, klåda, värme, stickningar, hudutslag, urtikaria, och angioödem. 37
Svettning 2
Feber 25
Frossa 22
Blod: lymfkörtelsvullnad, petekier 3
Cirkulation: hjärtklappning, blodtrycksfall, hypertoni, tryckkänsla över bröstet 5
Centrala nervsystemet: Yrsel, trötthet, huvudvärk (oftare lite kraftigare), svimningskänsla, svimning, distinkt nervsmärta i huvudet och sänkt medvetandegrad. 43
Hudbiverkningar: se allergiska reaktioner ovan.
Luftvägsbiverkningar: dyspné, andningspåverkan och heshet 4
Mag-tarmkanalen: Illamående (frekvent), diarré, kräkningar (frekvent), knipsmärtor i buken, kräkningar 14
Muskulo-skeletala biverkningar:
Smärta: besvärande ont i armen, lokal irritation vid injektionsstället 17
Smärta: ont i ryggen, nacke, ledvärk, värk i kroppen, ömhet i kroppen 10
Smärta: muskelvärk 7
Domnad i vänster arm och muskelsvaghet 2
Psykiska biverkningar: sömnlöshet, orolig sömn mycket drömmar, mardrömmar 4
Ögon: Blixtar, suddighet och konjunktivit. 5

Read Full Post »

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

Apropå påståendet att läkemedelsbolagen skulle sett till att få någon form av immunitet för skador som skulle kunna uppstå i och med vaccinering med t.ex. Pandremix.

Man har grävt fram ett dokument (pdf-varning) från EU-kommissionen som behandlar A(H1N1)-influensan och WHOs klassificering av denna som pandemi. I detta dokument hittar man en formulering som man anser är svart på vitt att läkemedelsbolagen kommer undan med… allt.

In such a case marketing authorisation holders, manufacturers and health professionals are not subject to civil or administrative liability for any consequences resulting from the use of a vaccine when such use of an unauthorised vaccine is recommended or required by a competent authority in response to the pandemic situation

Låter rätt allvarligt, va’? Inget ansvar och icke-godkänt läkemedel. Och visst, det är vad som sägs i dokumentet. Men… det brukar alltid komma ett men i dessa meningar. Men, låt oss titta på vad man säger i stycket innan:

Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents. This encompasses pandemic situations, such as the Influenza A (H1N1) 2009 pandemic.

Notera att det står ”member states may”, alltså kan (vid behov). Notera sen också när detta behov infaller (när t.ex. en pandemi inträffar). Och notera också formuleringen om läkemedlet, ”unauthorized” (alltså otestat/icke godkänt). Är Pandremix otestat? Nej, bevisligen inte (pdf-varning).

Och tittar vi lite extra noga på det citerade stycket så finns det också en fotnot som i sin tur hänvisar till artikel 5 i EU-direktiv 2001/83/EC, DIRECTIVE 2001/83/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 6 NOVEMBER 2001 ON THE COMMUNITY CODE RELATING TO MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE.

Varför är detta nu intressant? Jo, det märks rätt snart varför man hänvisar hit. Vi plockar fram paragraf 2, på sidan sjutton i direktivet och läser (eller, här, citerar):

2. Member States may temporarily authorise the distribution of an unauthorised medicinal product in response to the suspected or confirmed spread of pathogenic agents, toxins, chemical agents or nuclear radiation any of which could cause harm.

Alltså, det handlar helt enkelt om att medlemsstater har rätt att köpa in och använda läkemedel som ej testats fullt ut i extrema nödfall. Nödfall såsom sjukdomar, gifter eller radioaktivt nedfall. Ta gärna en titt på när dokumentet upprättades (november, 2001) och fundera hur världen såg ut i det läget. Larm om ricin, antrax och smutsiga bomber tillhörde vardagen, då är det knappast konstigt att man ser till att göra utrymme för nödsituationer inom EU. Och om man nu tar till dessa läkemedel sp kan inte tillverkarna hållas ansvariga för följderna, föga förvånande. Naturligtvis diskuteras det i direktivet även det faktum att beslut tas av experter och berörda parter, men det är utanför denna diskussion.

Således kan vi alltså svara; nej, GSK har fortfarande ansvar för Pandremix och kan mycket väl ställas till svars om nu något skulle vara konstigt med produkten.

Read Full Post »

2009-10-28: Uppdaterad info om vaccin kontra sjukdom

2009-11-03: Uppdaterad info om behovet av vaccin efter sjukdom

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, 11 septemberkonspirationer med mera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Måttet är rågat, kamelens rygg är knäckt, bägaren har runnit över och en Svensk tiger. Nog anade man att det skulle bli lite diskussion och funderingar kring det här med vaccin och influensa, men inte att nivån på diskursen skulle befinna sig på en så pass låg nivå som den nu gör. Samtidigt har vi vissa delar av pressen som ser sin chans att få sälja mer lösnummer och dra in fler besökare på hemsidorna genom braskande rubriker som har väldigt lite med verkligheten att göra. Vissa tidningar har dock inte bara chockrubriker.

Så, vad gör man? Ett sätt är att knyta handen i fickan, på hederligt hövligt manér och hoppas på att vanligt folk fattar hur det ligger till… Eller så gör man något åt saken helt enkelt. Här på Tankebrott tycker vi att lösning nummer två är den klart bättre lösningen, så denna gång låter vi Skeptikerskolan ta upp frågetecknen kring det här med vaccination i gemen, A(H1N1)-vaccinet i synnerhet och kanske en och annan fundering kring svininfluensan också.

Kanske har ni noterat att influensan döps till lite olika saker, beroende på var man läser någonstans. Ett mer formellt namn på den aktuella influensan är A(H1N1), och anger vilken stam det handlar om, men för enkelhets skull kallar vi den för svininfluensa genom artikeln fortsättningsvis.

Innehållsförteckning:

Nå, vi börjar med en titt på några vanliga påståenden som dyker upp rörande vaccinering, virus och hur immunförsvaret fungerar, för att få lite kött på benen.

Vaccin, virus och immunförsvaret

Påstående:

Att få sjukdomen är en mer naturlig, och mer effektiv, lösning än att ta vaccin.

Svar:
Förutom det faktum att upplevelsen av smittsamma sjukdomar (och deras följdverkningar) knappast kan klassas som önskvärda ska man ha i åtanke att det inte är någon skillnad för immunförsvaret att få ett vaccin eller att få en sjukdom. Att bli immuniserad med vaccin triggar samma effekt i immunförsvaret, d.v.s. kroppen lär sig bekämpa viruset i fråga.

Man kan säga att vaccinering är exakt samma som ”naturlig” smitta, men med den bonusen att man slipper bli sjuk och alla risker som det kan innebära. Läs om hur vaccin fungerar här.

Tillägg och rättning:
Våra uppmärksamma läsare har sett till att vi håller oss på tårna. Det har framkommit att ovanstående är om inte fel så åtminstone missvisande. Vaccin behöver inte alls ge exakt samma immunrespons som sjukdomen i sig, men i de flesta fall får man ett tillräckligt skydd. Krisinformation.se formulerar det kortfattat:

Om man vaccinerar sig mot nya influensan bygger man då upp ett lika bra immunförsvar för framtiden som om man hade insjuknat i influensan?

Rent generellt brukar det vara så att infektionen i sig ger ett bredare och kanske starkare försvar. Ett bra vaccin kan dock komma nära den effekten (i praktiken lika), men hur det går med detta vaccin är för tidigt att säga.

Med tanke på influensavirusets benägenhet att förändra sig så kan man ändå inte räkna med mer än ett partiellt skydd för nya infektioner i framtiden, oavsett om man haft infektionen eller vaccinerat sig. Detta partiella skydd kan dock vara nog så viktigt och utgöra skillnaden mellan ett allvarligt eller ett milt förlopp.

Vi hoppas att ni läsare fortsätter granska det vi skriver så att informationen blir så rätt men ändå lättläst som möjligt.

Påstående:

Immunförsvaret stressas av vaccin.

Svar:
Det är inte tal om stress i den negativa bemärkelse man vardagligt menar. Det här påståendet är korrekt i den meningen att det isåfall även innebär stress för systemet av att få sjukdomen naturligt. Det handlar snarare lite förenklat om aktivering hellre än stress. Aktiveringen består i att olika delar av immunförsvaret triggas och börjar lära sig bilda antikroppar och immunförsvarsceller som i fortsättningen ska hantera sjukdomen så att man blir immun.

Om något stressas kroppen mycket mer av att få sjukdomen naturligt, eftersom det innebär att man blir sjuk (med varierande konsekvenser beroende på sjukdomen i fråga). Läs mer om kroppens immunförsvar här.

Påstående:

Vaccin är onödigt! Har man en gång varit sjuk är man ju immun.

Svar:
Om man överlever sjukdomen, så ja, då är man generellt och grovt sett immun. Syftet med vaccin är att förebygga sjukdomen, att förhindra smittospridning, så om man redan har eller har haft sjukdomen (och överlevt) är man inte i målgruppen i första hand.

Tillägg:

Det måste påpekas att det är svårt att avgöra (om det ej bekräftas med provtagning) att man verkligen haft svininfluensan, och att man därmed kan tänkas ha blivit immun. Läs mer här.

Virus A(H1N1)v

Virus A(H1N1)v

Påstående:

Läkemedelsbolagen tjänar obscena mängder pengar på vaccin! Det gillar jag inte, så jag tänker inte vaccinera mig.

Svar:

När det gäller massvaccineringar som den som är aktuell i dagsläget för svininfluensan är vaccindoserna redan inköpta, vilket betyder att bolaget i fråga får betalt oavsett om man vaccinerar sig eller ej. Dessutom är det svårt att hitta en produkt man använder som inget företag tjänar pengar på.

Man kan också fråga sig om något företag verkligen skulle utveckla en produkt om det inte fanns en vinst i det hela. För att få lite perspektiv i frågan kan man titta på försäljningen av vaccinet ifråga (vaccinet Pandemrix mot svininfluensan) i jämförelse med andra, bästsäljande produkter (Advair, till exempel) i läkemedelskatalogerna. Slutligen kan man fråga sig vad dessa företag skulle tjäna mer på; att tillverka ett vaccin som går för förhållandevis låga summor, eller bistå med allsköns behandlingsformer för att behandla alla följdåkommor och sjukdomar som drabbar de som fått smittan?

Påstående:

Jag behöver inte vaccinera mig! Blir jag sjuk stannar jag hemma och då smittar jag ingen.

Svar:
Faktum är att sjukdomar som t.ex. svininfluensan smittar även om man inte själv märker av symptomen. Det betyder att man kan gå runt ovetandes om att man bär på smittan en tid innan sjukdomen bryter ut, vilket också innebär att man därmed sannolikt smittar andra under den tiden. Inkubationstiden (alltså från det att man ”får” smittan tills dess att den bryter ut) är mellan 1-7 dagar, där snittet ligger på tre dagar. Läs om inkubationstiden här.

Påstående:

Jag tillhör inte riskgrupperna, jag behöver inget vaccin.

Svar:
Det finns alltid en andel av befolkningen som inte kan vaccineras, t.ex. spädbarn, äldre och andra som av olika medicinska skäl (som inte behöver vara relaterade till just vaccinet i fråga) inte tål eller svarar på vaccinet i fråga. Deras välbefinnande och smittorisk är då avhängigt något som kallas flockimmunitet, eller herd immunity.

Det är en effekt som uppstår om tillräckligt stor andel av befolkningen blir immuniserade. I regel ska minst ca 80%, och gärna alla som kan, av befolkningen vara vaccinerade, för att denna effekt ska upprätthållas. De som av olika anledningar inte kan få vaccinet förlitar sig alltså helt på att så många som möjligt är det så att smittan inte kan spridas. Läs mer om flockimmunitet här, och se en riktigt bra, sammanfattande animering här.

Svininfluensan

Påstående:

Svininfluensan är ingen allvarlig influensa. Säsongsinfluensan dödar fler än den här.

Svar:
Säsongsinfluensan återkommer varje år och viruset det handlar om i det fallet muterar med jämna mellanrum. Trots detta är en del av befolkningen immuna mot den, vilket begränsar smittospridningen. Vissa riskgrupper, till exempel äldre personer, har möjlighet att vaccinera sig mot den. I fallet med svininfluensan är det lite annat, eftersom det är en ny influensa, inte bara en variant på tidigare virusstammar.

Därför finns knappt någon immunitet mot influensan, vilket betyder att många fler riskerar att bli smittade med följden av att fler blir allvarligt sjuka eller döda. Läs mer om skillnaden mellan svininfluensa och säsongsinfluensan här.

Svininfluensavaccinet – Pandemrix

Påstående:

Vaccinet är framhastat och otestat. Man vet inte vad det har för effekt på folk.

Svar:

Först och främst, vaccinet är testat. Prototypvaccinet är testat på cirka 9000 personer, det slutgiltiga vaccinet på färre. Men vad man ska tänka på är att det här vaccinet och dess framtagning inte skiljer sig nämnvärt från framtagandet av vaccin mot säsongsinfluensan. Vaccinets grund är fortfarande densamma, vad som är nytt är själva delen som ska få immunförsvaret att reagera och göra oss, förhoppningsvis, immuna mot influensan.

De uppgifter som hittills finns rörande biverkningar av vaccinet visar att de är helt jämförbara med biverkningarna från vaccinet mot säsongsinfluensan. Läs mer om arbetet med att testa och godkänna vaccinet här.

Lite lustifikt kan man fråga om du har en helt ny bil som måste provköras efter att du stoppat in en ny stereo i den.

Vaccination med nya vaccinet

Vaccination med vaccinet Pandemrix

Påstående:

Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, som tillverkat vaccinet, har frånskrivit sig allt ansvar och kan inte åtalas om vaccinationen leder till dödsfall eller skador.

Svar:
Nej, detta stämmer inte, GSK har inte åtalsimmunitet. Läs mer här. Uppdatering: läs även fördjupningsartikeln kring misstolkningarna om ”åtalsimmuniteten”.

Påstående:

Vaccinet innehåller kvicksilver. Kvicksilver lagras i kroppen och kan ge upphov till neurologiska skador. Vi vet inte något om dessa effekter.

Svar:

Påståendet har en gnutta sanning i sig, men långt ifrån hur det egentligen ser ut. Influensavaccinet innehåller ämnet tiomersal som fungerar som konserveringsmedel. Tiomersal är en kvicksilver-förening som i kroppen bryts ned till etylkvicksilver som lämnar kroppen förhållandevis snabbt, även om en liten del stannar kvar under längre tid i kroppen.

Tiomersal används i vaccin för att förhindra bakterietillväxt då vaccinet kommer i förpackningar som innehåller flera doser. Denna typ av konserveringsmedel har använts sedan femtiotalet och har använts i storleksordningen miljarder doser. Både Värdshälsoorganisationen WHO och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har studerat användandet och inte hittat något som skulle tyda på negativ inverkan. Läs mer om tiomersal och dess användning här.

Det finns högljudda organisationer som har hävdat, och fortsätter hävda, att tiomersal orsakar autism. Det finns dock inga belägg för att det skulle vara fallet, inga kopplingar mellan tiomersal och autism finns. Det bör också påpekas att mängden kvicksilver som finns i en dos Pandemrix motsvarar den mängd man får i sig genom maten på några dagar. Relevant är även att gränsvärdet för kvicksilver i en burk barnmat är fyra gånger högre än mängden kvicksilver som finns i Pandemrix per dos. Läs mer om tiomersal och kvicksilver här.

Slutligen, det finns en klar poäng med att använda konserveringsmedel i vaccin. Som exempel; 1928 vaccinerades barn mot difteri, i det här specifika fallet var det 21 barn som vaccinerades via en påbörjad behållare (utan något konserveringsmedel). En vecka senare hade 12 stycken av dessa barn dött av, vad som senare slogs fast, injiceringen av levande stafylokocker i deras blodomlopp.

Påstående:

Vaccinet innehåller adjuvans, där bland annat skvalen ingår. Man kan bli ytterst sjuk av skvalen och vi vet inte vad det har för effekter på kroppen.

Svar:

Adjuvans är vad man kan kalla en katalysator för vårt immunförsvar, att reagera på en redan liten dos med så kallade influensaantigen (det som immunförsvaret ska bilda antikroppar mot). Utan adjuvansen finns risken att immunförsvaret inte skapar en tillräcklig immunitet mot viruset.

I andra vaccin ingår inte adjuvans, men detta har sin förklaring i att de vaccinen bygger på virus som vi sedan tidigare har haft kontakt med och redan har ett visst ”immunologiskt minne”, vilket innebär att immunförsvaret lättare kan reagera på antigenet i vaccinet.

Skvalen finns också naturligt hos oss i kroppen, det är en ämne som bildas i mellanledet vid biosyntes av kolesterol. Skvalen finns med i vaccinet i adjuvansen som beskrivs ovan, och ökar på immunreaktionen på antigenet i vaccinet, även om kunskapen om hur exakt detta går till saknas. Det finns idag dock inga studier som tyder på att skvalen skulle vara farligt. Det pratas också här och där att skvalen skulle vara orsakan bakom det så kallade gulf war syndrome, men skvalen har avförts som utlösande/orsakande faktor.

Läs mer om skvalen och adjuvans här.

Påstående:

Det finns virus i vaccinet, alltså sprutas det in virus direkt in i kroppen. Det är knappast särskilt hälsosamt eller nyttigt.

Svar:

Det som återfinns i vaccinet är en avdödad form av viruset, en form som behövs för att immunförsvaret ska kunna bygga upp immunitet mot, i detta fallet, svininfluensan. Det är alltså inte den formen på viruset som vi får i oss om vi smittas av en influensa till exempel. Läs mer om hur det fungerar med avdödade virus här.

Påstående:

När man vaccinerade mot svininfluensan förra gången var det många som drabbades av det som kallas GBS, flera dog till och med. Det kan hända med det här vaccinet också.

Svar:

GBS, eller Guillain-Barré Syndrome, är en autoimmun åkomma som drabbar nervsystemet efter en infektion. Det som händer är att immunförsvaret retas till att få ytterligare en inflammatorisk reaktion, en reaktion som drabbar nervceller. Detta resulterar i domnader, stickningar och svaghet i kroppen.

Upptäcks sjukdomen och den behandlas blir de absolut flesta helt återställda. Låter man bli att behandla GBS kan bestående men uppstå och, i värsta fall, dödsfall inträffa. GBS uppträder i händelse av influensa eller andra virusinfektioner men också vid vaccinering. Risken att råka ut för GBS ligger på ungefär en på miljonen.

Varför GBS omnämns i och med svininfluensan beror på att 1976 vaccinerades en betydande del av USAs befolkning mot ett befarat svininfluensautbrott. I och med detta steg andelen drabbade av GBS till en på 100,000 (d.v.s. en risk på 0.00001), och ett 30-tal personer avled på grund av GBS. Av de ca 48 miljoner som vaccinerades utgör alltså dessa 30 en väldigt liten, men tragisk, del. Dock, och detta är väldigt viktigt att hålla i åtanke, har man inte kunnat knyta GBS-ökningen specifikt till vaccineringen. Faktum är att man inte kan svara helt säkert på varför risken ökade något.

Ingen annan vaccinering har resulterat i en ökning av antalet GBS-fall, och inte finns det heller några indikationer på att något annat skulle gälla för Pandemrix, eller influensan för den sakens skull (minns att den uppstår efter infektion). Dock har försiktighetsåtgärder vidtagits, genom att alla tecken på GBS ska rapporteras och bedömas just för att man ska kunna ha en chans att avgöra vad som kan orsaka det.

Läs mer om GBS och vaccination i denna artikel.

Tillägg: Det här är kanske en av de viktigare påpekanden (engelska) som kommit kring GBS kontra vaccin; det faktum att det är klart större risk att insjukna i GBS om man har haft influensan (40 till 70 personer per en miljon insjuknade) än om man tar vaccinet (1-2 per en miljon vaccinerade).

Avslutning

Sammanfattningsvis kan man säga att sjukdomen också har biverkningar. Man blir mottaglig för pneumokocker och riskerar en dödlig lunginflammation. (Bi)verkningarna hos sjukdomen måste vägas mot (bi)verkningarna hos vaccinet, och vaccinet är helt överlägset ur den aspekten.

Så, det var allt som vi hade att bjuda på idag här på Skeptikerskolan. Vi hoppas att ni fått lite matnyttigt med er från informationen ovan, kanske har vi till och med lärt oss något nytt. Då nätet flödar över av mer eller mindre seriösa sidor som siktar in sig på svininfluensan och vaccinering har vi samlat ett antal, i vårt tycke, intressanta länkar här nedan. Alla länkar leder till svenska sidor. Vi kommer dessutom att posta en hel del länkar i kommentarerna till denna artikel, men då blandar vi friskt mellan svenska och engelska.

Relevanta länkar:

– Tack för idag, slut för idag –

Read Full Post »

Men… Hur… Vad… Finns det något sätt att få doktor Dahlqvist att återgå till skolbänken och inte utala sig om saker hon uppenbarligen glömt från skoltiden?

Från Expressen:

Annika Dahlqvist tycker att myndigheternas påbud att svenska folket ska vaccinera sig mot svininfluensan för att inte sprida smittan vidare är uppåt väggarna. Orsaken är att vaccinet kan innehålla potentiellt farliga halter av kvicksilver, menar hon.
– Vi vet inte hur mycket kvicksilver som är farligt, men om vi får vacciner som innehåller ämnet så ansamlas det i kroppen. Det kan hända att skadeeffekterna är större än själva sjukdomen.

Hon rekommenderar ändå de så kallade riskgrupperna att ta vaccinet. Men för övriga personer tycker hon det är bättre att kroppen skaffar sig antikroppar mot influensan på naturlig väg – det vill säga genom att ha sjukdomen.
– Man får ett bättre försvar mot svininfluensan om man har haft den. Annars måste man vaccinera sig varje år. Men de som vill ha vaccin ska naturligtvis få det. Det är just argumentet att vi ska vaccinera oss för andras skull som jag tycker är fel.

Var ska man börja? Ska man börja? Det känns som om det öser ut vettiga artiklar från lite varstans (dock ej kvällspressen förvisso), men likväl får kvacksalvare (vilket man nog för börja kalla doktor Dahlqvist för) störst utrymme. Se, vi skriver om detta, QED och så vidare. Så, istället för att tråka ut er med en massa citat och dylikt så bistår vi istället med länkar och ger ett nästanlöfte om att skriva någon form av sammanfattning kring detta…

Tillägg: Antagligen intervjuas doktor Dahlqvist på grund av denna text på Newsmill. Om vi säger så här, texten är inte bättre när hon for orera fritt än när hon intervjuas för en kvällsblaska.

Länkar om vaccination och svininfluensan:

Och för… någons skull, läs inte kommentarerna till Expressen-artikeln om ni vill behålla någon form av tilltro till mänskligheten. Vad säger jag, förresten? Läs på och vältra er i eländet.

Read Full Post »

Det var en dag som många väntat på. Äntligen besannades deras varningsrop, deras flaggningar för kanske den största mänskliga katastrof som står vid vår dörr. Ett dödsfall hade registrerats i och med att en flicka vaccinerats i England! Det kunde inte bli så mycket bättre än så här…

Att skräptidningar som Aftonbladet såg det för gott att vältra sig i den här tragiska historien förvånar väl ingen, men att något så när seriösa tidningar som SvD gick i samma koppel hade man kanske inte trott. Rubrikerna och ingresser formades på sådant sätt att man inte direkt ljög medan man samtidigt sträckte på sanningen så långt det bara gick.

SvD:

Skolflicka dog av vaccin

Brittiska Natalie, 14, dog bara timmar efter att ha fått en Cervarix-injektion i skolan. Vaccinationen är en del av ett nationellt program mot livmodershalscancer.

Aftonbladet:

Flicka dog efter cancervaccination

Natalie, 14, dog bara några timmar efter att hon vaccinerats mot livmoderhalscancer. Nu utreder brittiska hälsomyndigheter om dödsfallet kan kopplas till vaccineringen.

Notera nu hur detta formuleras, alla försök görs att försöka koppla samman vaccinationen med dödsfallet. För det kan ju inte finnas någon annan orsak, eller hur? SvD måste dock tona ner lite på hysteritrumman då man tillstår att:

National Health Service har inte hittat någon koppling mellan flickans död och injektionen men har stängt av vaccinationsavdelningen på skolan som försiktighetsåtgärd.

Även Aftonbladet försöker släta över detta något genom att intervjua en svensk läkare, men rubriken kvarstår. Vaccinera = död. Orsak. Verkan.

SvD påbörjade sitt backande dagen efter med en likväl varnande artikel om hur oron sprider sig efter dödsfallet. Trots att man redan i ingressen påpekar att en första obduktion pekar på att flickan led av en allvarlig medicinsk åkomma är det inte det som får fokus i artikeln. Istället fokuserar man på att det ändå möjligen kan vara vaccinets fel, ”GlaxoKlineSmith drar ju tillbaka de berörda satserna! Och en flicka blev förlamad av vaccinet förra året!”. Och närmast som eftertanken nämner man att 1.4 miljoner doser har utdelats.

Orsak. Verkan.

Orsak. Verkan. Bröstcancer.

Ja, bröstcancer. Vid obduktionen av den fortonåriga flickan hittade man en svårtartad cancersvulst i flickans bröst. SvD har förvisso den goda smaken att trycka denna nyhet (till skillnad från Aftonbladet) men fortfarande slår man på vaccinationstrumman då man envist hävdar att man hela tiden misstänkte vaccinet, något som SvD redan påpekat inte var fallet i sin första artikel.

Obduktionen visar på tumör. När resultatet kommit står det klart att 14-åriga Natalie Morton dog av svår cancer och inte skolvaccinationen som man först misstänkt.

Självklart ska man ta rapporter om biverkningar på allvar men denna rapportering bör nog till en början hanteras och tolkas av professionell vårdpersonal/utredare och inte mediavärldens motsvarighet till en restauranginkastare på Cypern.

Vi människor är väldigt duktiga på att feltolka orsak och verkan, korrelation och kausalitet. Bara för att något sker i samband med en händelse (korrelation) behöver det inte betyda att de två är direkt sammankopplade (kausalitet). Men istället omhuldas denna mänskliga svaghet som om det vore något nästintill gudomligt. ”Jag vet vad jag såg! Jag vet vad jag kände!”. Nej, vi vet väldigt sällan vad vi såg. Vi vet vad vi tolkade som vad vi såg, orsakssamband i kombination med egna genvägar och missade detaljer.

Den här tragiska historien om den brittiska skolflickan är en artikel i raden av artiklar där reportern (till skillnad från journalist) missförstår, eller väljer att inte förstå, risken för sammanblandning av korrelation och kausalitet och istället kör på sin egen agenda. Idag ser jag att SvDs Inger Attestam raljerar över det faktum att influensan fortsätter att minska och att vi i Sverige fortfarande ska genomföra en massvaccination:

Om vaccinkampanjen lyckas, och omkring 70 procent vaccinerar sig har stora delar av den svenska befolkningen förhoppningsvis utvecklat ett skydd åtminstone under ett år. När en andra våg eventuellt kommer får viruset inte möjlighet att sprida sig.

Alltså, om så många som möjligt vaccinerar sig bör det inte bli någon fortsättning på svininfluensan. Det innebär samtidigt att vi inte får veta om en andra våg kommer eller inte heller hur farlig eller ofarlig denna upphaussade svininfluensa är i realiteten.

Vi lär heller aldrig då få veta om massvaccineringen för tre miljarder kronor var motiverad eller en gigantisk överreaktion.

Det är alltid lätt att stå att peka och beklaga sig över ”slöseri med skattepengar” eller ”för lite, för sent” när man har korten på borden. Få vet hur svininfluensans väg ser ut i närtid, den kan ”dö ut” eller så kan den växa i styrka beroende på ett otal faktorer. Vad man inte kan säga är ”så här är det”, vad man kan agera på är säkerhetsprincipen. Alltså; bättre att vara lite överskyddade än att inte vara det och chansa på effekterna.

Jag kan köpa att någon som inte kommit kontakt med sjukvården särskilt mycket, eller har läst historien om vaccination, känner lite oro och funderingar kring det här. Men vad jag inte köper är att svensk media piskar upp folks oro genom att spela på missuppfattningar mellan korrelation och kausalitet, orsak och verkan. Det är oansvarigt och potentiellt farligt. Istället för att försöka förklara varför till exempel det finns ett intresse av hjordimmunitet eller vad som skiljer (A)H1N1-influensan från andra influensor spenderar man tiden med att leka bror Duktig och peka på allas möjliga tillkortakommanden. Som att misstolka orsak och verkan.

Orsak.

Verkan.

Read Full Post »

Inte för att jag säger att doktor Annika Dahlqvist blev felciterad i denna artikel (även om hon hävdar felcitering… men samtidigt fortsätter hävda ursprungstesen), men den här seriestrippen är inte särskilt långt ifrån hur Aftonbladet och dess gelikar arbetar.

Hur vetenskapsjournalistisk fungerar (klicka för större)

Hur vetenskapsjournalistisk fungerar (klicka för större)

Ursprungligen från Saturday Morning Breakfast Cereal, via Pharyngula.

Read Full Post »

Säg ”LCHF” och jag får en något dimmig blick och håller på att ramla baklänges. Säg ”Annika Dahlqvist” och gör det än värre. Normalt sett brukar jag hålla mig utanför hela kostdebatten, mycket tack vare det enormt uppskruvade tonläget från båda läger (men där LCHF-troende nog får sägas står för största skramlet).

Dock har doktor Annika Dahlqvist sett det för gott att ge sig in i debatten kring vaccination och svininfluensa efter en krönika i DN, skriven av Karin Bojs. Där påpekar Bojs det problematiska i en debatt där tyckande och troende går före grundläggande, vetenskaplig bevisning.

En tidig version av det vaccin som Sverige ska använda, en så kallad prototyp, har testats på 5.000 vuxna personer. Nu testas slutversionen på ytterligare 9.000 personer, inklusive barn. Testen visar hittills att en hel del människor, fler än en på tio, får lätta biverkningar såsom huvudvärk, muskelvärk samt svullnad och rodnad där sprutan går in.

Ett fåtal – färre än en på tusen – får värre biverkningar såsom nervsmärta och kramp.

Detta gillas, som sagt, inte av doktor Annika Dahlqvist.

Hon litar på att experterna, som i sin tur kan vara påverkade av vaccinfabrikanterna, har rätt när de bedömer att riskerna av influensan är större än av vaccinationen. Facit får vi i bästa fall efteråt. Riskerna av influensan visar sig direkt i form av komplikationer och död, men biverkningar av vaccinet kan uppstå senare i former som man inte direkt kan härleda till vaccinet.

Och inte blir det bättre när Aftonbladet intervjuar. Där framgår det att det kan vara så att all hysteri kan vara ”Big Pharmas” fel samt att det kan vara så att hälften av svenskarna inte kommer att vaccinera sig. Att ha en doktor som uttalar sig i dessa ordalag skulle naturligtvis inte ha något med saken att göra. Dessutom en doktor som inte verkar förstå principen bakom hjordimmunitet eller vetenskapliga principer.

Vetenskapliga studier är aldrig annat än avbilder och i värsta fall förvanskningar av verkligheten.

Samt det numera berömda citatet angående hennes inhämtande av fakta. Förvisso i samband med LCHF men det torde knappast vara bättre ställt när det kommer till immunologi

Jag är inte så bra på engelska och jag är inte van att läsa vetenskapliga arbete. Jag hinner helt enkelt inte läsa en massa engelsk text…

Alltså; utan att vara utbildad på området och med en ”viss” brist inför den vetenskapliga metoden så uttalar sig doktor Dahlqvist tvärsäkert om vaccination och immunitet. Det som jag kanske finner mest graverande i den här soppan är kommentaren om vaccinet och dess biverkningar. Såsom det framställts kan man tro att det är en helt ny form av läkemedel, vilket det inte är. Vad som är nytt i vaccinet är den specifika virusstammen och inget annat. Men till skillnad från fantasimediciner (homeopatiska till exempel) måste läkemedel genomgå tester för att utesluta farliga biverkningar.

The flu vaccine uses the same basic technology that has been used for decades, and therefore it is very reliable and the risks are fairly well known. Each year the vaccine has to be tweaked to target the likely strains of Influenza A that will be prominent that year.

So the risks from the vaccine may vary slightly as new strains are being targeted, but over the last 30 years since the 1976 episode the risk of GBS has been steady at about 1 in a million – far less than the risk of the flu itself.

Therefore the accusation that the upcoming H1N1 flu vaccine is untested is not a fair or accurate statement. It is highly tested. But it is true that the particular strains targeted will be new. Some charge that therefore vaccinating the public will amount to a large “guinea pig” experiment.

This is a naive and misleading statement, however. The fact is that every single medical intervention, every new drug on the market, is in the same situation. Even if we highly test a new drug or treatment in thousands of subjects, it may be marketed to millions. We cannot possibly know the statistical effects on millions of people until it happens. There is therefore nothing different about the H1N1 vaccine from any other mass medical intervention.

Vill doktor Dahlqvist fortsätta äta sina mackor utan den ”gula skokrämen!” så må det vara hänt, men när man har ett så pass stort (och troende) följe som hon har bör man väga sina ord på silvervåg. Så istället för att se till vad vetenskapen kan komma fram till fortsätter istället doktor Dahlqvist att vägledas av sin magkänsla och med den vita rocken och stetoskopet som garant för att allt är sant.

Notera att det här är en komiskt framträdande, dock låter det skrämmande likt vad som förespråkas av vissa element:

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d bloggare gillar detta: