Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘VAERS’

Tack vare ett visst debattprogram från en viss statlig TV-kanal vaknade tanken i mig att analysera den vaccindebatt man hade, ord för ord. Men ganska snart kände jag ett enda stort ”men varför det?”. Som bloggkollegan Andreas Anundi uttryckte det för några år sedan i Expressen:

Att bemöta en lögn tar tusen gånger så lång tid som att slunga ut den

Just det citatet cirkulerade i mitt huvud under en tag efter TV-programmet. Och till slut stod jag inför en tanke som inte gick att komma ifrån: den här typen av tröskel måste gå att uttrycka som en faktor eller kvot, utan alltför stora insatser.

Det måste alltså gå att uttrycka i en siffra hur mycket mer arbete ett motbevisande av konspirationsteorier eller antivetenskapspåståenden som krävs jämfört med att uttala dessa påståenden. Sagt och gjort, fram åkte pennan och några dammiga minnen från mellanstadiematten grävdes fram.

Gish gallop - alla tokiga påståenden på en gång...

Gish gallop – alla tokiga påståenden på en gång…

Steg 1: Gish Gallop-faktorn

Gish Gallop, vad sjutton är det för någonting? Om jag säger så här lite retoriskt istället; hur lätt är det att bemöta en person som bara häver ur sig det ena ”fakta”-påståendet efter det andra? I en mening så kan det rymmas många påståenden med siffror, namn eller årtal som skulle behöva benas ut och brytas ned.

En mer omfattande definition kan du hitta här, men principen hoppas jag står klar. Att bara ösa på med påståenden gör att debattmotståndaren får antingen bränna tid på att motbevisa dessa eller hoppa över påståenden, med kända utrop om ”men det här beviset då?!”. Så, uppställningen är inte alltför komplex: Tidförpåstående

Det enklaste formatet jag kunde tänka mig var att sätta in tiden det tar att påstå saker, delat med antalet ”fakta”-påståenden som personer kommer med. Detta ger alltså, lite förenklat, tid per ”fakta”-påstående.

Steg 2: Motbevis-faktorn

Samma princip kan man säga ledsagar den här delen som i steg 1. Det innebär att vi tar tiden det tar att ta fram motbevis(en) delat med antalet referenser som krävs för att motbevisa det som sägs. Tidförmotbevis Detta ger, också lite förenklat, tid per referens som tas fram.

Steg 3: Allt sätts samman

Om vi nu sätter ihop formeln enligt följande: Helformen_ejfaktor … får vi fram en faktor på hur mycket mer tid per sekund behöver du, jag, vi lägga för att motbevisa en sekunds påstående från en konspirationstroende.  Ju högre faktor, desto större arbete att hitta eller bena ut bevis mot varje sekunds påstående. Vi är nästan i mål, men vi behöver ta hänsyn till en sak till.

Steg 4: En sista faktor

Något man bör ha i åtanke är att alla har olika erfarenhet att jaga tag på bevis eller gå upp och bemöta mer eller mindre galna påståenden. Jag, till exempel, är rätt flyhänt när det kommer att hitta referenser kring 11 september-konspirationsteorier. Men sätt en ointresserad, normalutbildad person så kommer det definitivt ta längre tid. Så, vi behöver ta erfarenhet med i beräkningen enligt följande princip: Komplettformel Och kunskapsfaktorn hanteras så här:

  • 0.5 – Frågor inom ens egen utbildning eller yrke. Proffs
  • 1 – ”Amatörkunnig”, har bemött förut och vet var man ska leta och vilka källor som är pålitliga
  • 2 – Milt intresserad och sett diskussionen förut. Dock lite osäker på vilka källor man borde använda
  • 3 – Nybörjare eller oerfaren

Det innebär att slutsumman påverkas drastiskt av erfarenheten och ens vana att leta reda på referenser och motbevis. Kanske inte så konstigt.

Omsatt i verkligheten…

Kommer ni ihåg att jag sa att jag inte orkade ta tag i debatten om vaccin på SVT? Glöm det, det är dags att gå igenom några påståenden. Men endast för att bevisa hur formeln ovan fungerar i verkligheten.

Exempel 1, vaccin bättre än mässling: Redan i inledningen av SVT Debatt, vid 13:23 får vi chansen att testa formeln. Linda Karlström, som man nog får säga frontar antivaccinationsrörelsen i Sverige, får ordet. Hon presenteras som att hon inte vaccinerat sina barn mot mässlingen och att dessa står oskyddade mot sjukdomen:

Dom har visst ett skydd, dom har ett naturligt immunförsvar som inte förstörts av injicerade kroppsfrämmande kemikalier

Karlströms första uttalande tar 7 sekunder. Och gränsen kan dras lite olika här, men jag räknar följande:

  • Påstående 1: Naturligt skydd är bättre mot mässlingen än vaccin
  • Påstående 2: Vaccin angriper immunförsvaret och förstör det

Så, med dessa värden får vi följande: 7 sekunder / 2 påståenden = 3.5 sekunder per påstående. Nästa steg innebär att jag behöver starta tidtagaruret, för nu ska det jagas referenser. GO! (och här erbjuder vi lite pausmusik för den väntande läsaren) Och, mina damer och herrar, resultatet har kommit in! Totalt spenderade jag dryga 870 sekunder med att hitta passande referenser till de två påståenden som Karlström kom med:

  • Påstående 1: Nej, naturligt är inte bättre. Mässlingen är väldigt smittsam och allvarlig. Dryga 30% av de smittade får följdsjukdomar, ca. 1 på 1 000 får hjärnhinneinflammation (källa: Folkhälsomyndigheten)
  • Påstående 2: Nej, vaccinet är säkert med få bieffekter och där vinsten vida överstiger risken (källa: SBU)

Givet formeln ovan så får vi följande: 870 sekunder för att hitta motbevis / Fem referenser hittades (varav två användes, efter utvärdering) = 174 sekunder per referens. Och för sakens skull så ser jag mig själv som glad amatör, vilket leder till att kunskapsfaktorn blir 1, det vill säga försumbar. Och givet hela formeln så ser det ut så här:

174 sekunder per referens / 3.5 sekunder per antivaccinationspåstående = 49.71

Slutsatsen är att för varje sekund Karlström pratar kommer jag behöva spendera närmare 50 sekunder för att hitta en lämplig referens. Och då är det ett ämne jag har någorlunda koll på…

Exempel 2, dödligheten och vaccinet:

I en diskussion om mässlingens dödlighet bryter Karlström in igen (24:42 in i programmet):

Jag vill understryka att under de senaste 10 åren är det 108 barn i USA som har dött pga MPR-vacciner

Självklart anges ingen källa eller varifrån detta påstående kommer. Men det här uttalandet tar Karlström rätt så exakt 6 sekunder att häva ur sig. Och skulle jag vara jäklig så skulle vi kunna se detta som två påståenden (antalet döda samt att MPR-vaccinet skulle över huvud taget vara dödligt). Men låt gå, vi räknar detta som ett påstående som levereras på 6 sekunder alltså.

Återigen drar jag mig ut på referensjakt och bjuder på följande musikstycke, håll till godo:

Och vi är tillbaka! Den här gången tog det strax under 14 minuter att hitta det jag behövde, hela vägen. Inte så mycket för att källan i sig var särskilt svår att hitta utan för att jag behövde verifiera (och spara) resultatet i en påföljande databas.

Men motpåståendet (det vill säga, Verkligheten) är följande. MPR-vaccinet är ett mycket säkert vaccin (källa: SBU). Man har inte sett (eller utrett) något dödsfall som skulle ha orsakats av vaccinet i Sverige eller i USA, helt enkelt.

Siffran som Karlström drar till med kommer ursprungligen från den amerikanska antivaccin-organisationen NVIC (National Vaccine Information Center). De hävdar mycket riktigt att 108 barn dött av MPR-vaccin mellan 2004 och 2014. Talen har de tagit från databasen över biverkningar av vaccin som körs av amerikanska myndigheter (se till exempel denna nyhet).

Och det är här det börjar bli intressant och tiden drar iväg. För gör man en sökning (2004-2014, dödsfall, USA) över alla typer av mässlingsvaccinering mellan de givna årtalen får man 69 anmälda dödsfall (se denna PDF för detaljer).

Hur jag än meckar med statistiken får jag inte fram rätt antal drabbade. Det är först när jag använder NVICs egna portal för att extrahera data som jag inser vad som sker. Antivaccinorganisationen har gjort en portal som, faktiskt, är mycket enklare att använda än myndigheternas egna. Via den får jag rätt siffror därför att… Kan ni gissa? Jo, man använder statistik från alla territorier inom USA (inklusive de utanför kontinentala USA som Guam, Mikronesien osv.). Klurigt, och ”bra” för siffrorna.

Puh, lång förklaring till var siffran kom ifrån. Men trogna läsare av Tankebrott vet hur det är ställt med VAERS-databasen, självrapportering och otvättad data är ingen bra grund för att bedöma fall inom vård och medicin. Som man själva påpekar på databasens hemsida:

There are limitations to VAERS data. A report to VAERS does not mean that the vaccine caused the adverse event, only that the adverse event occurred sometime after vaccination

Lång historia för att komma fram till följande. Jag spenderade 834 sekunder och hittade två referenser (417 sekunder per referens). Karlström hade ett påstående på 6 sekunder:

417 sekunder per referens / 6 sekunder per antivaccinationspåstående = 69.5

Så, i den här situationen behöver jag närmare 70 sekunder för varje sekund som Karlström pratar.

Sammanfattning

1. Jag hatar SVT Debatt

2. Jag hatar antivaccinrörelsen

Och för det tredje… Om du är väldigt duktig på att bena ut argument och hitta referenser kan du kanske sänka tiden du behöver ägna åt att hitta rätt motargument/bevis och argumentationsmässigt klämma åt din ”motståndare”. Men många av oss har inte alltid totalkoll på ämnet eller ens vet var man ska börja. Hur mycket tid går då inte åt?

Givet allt som sas i SVT Debatts inslag om vaccin så finns material nog för en helt egen bloggpost på temat. Men lek då med tanken att Linda Karlström (med påhängd supporter från Vaccin.me) fick tala, totalt, i 4 minuter. Det innebär att den som vill jobba på motargument skulle behöva göra det i dryga tre timmar och tjugo minuter.

Och jag tror att det finns mycket roligare saker att ägna sig åt än sådant. Som att rita upp förslag på varningskort man kan tilldela debattörer!

Varning - Immun mot fakta. Slå 2T20 för att övervinna...

Varning – Immun mot fakta. Slå 2T20 för att övervinna…

Read Full Post »

Vi skippar allt försnack och tar oss direkt till pudelns kärna. Återigen är antivaccinationslägret ute och hittar på saker, denna gång är det vaccin.me som både missförstått och hittat på saker.

Vaccin och dödsfall bland barn – antivaccinationsrörelsens vetenskap i lånta fjädrar

Den som har läst på vår blogg eller systersajten vaccininfo.com kanske känner till databasen VAERS (Vaccine Adverse Effect Reporting System). Det är ett system som används i USA för att rapportera misstänkta vaccinbiverkningar. Dessutom, och detta är väldigt viktigt i sammanhanget, kan vem som helst rapportera i detta system.

Nej nej nej.

Nej nej nej.

Detta innebär att t.ex. intressgrupper rapporterar in ”biverkningar” för att ha underlag vid en eventuell stämning. Samt, naturligtvis, hur en man förvandlades till Hulken efter vaccinering.

Vaccin.me skriver:

I en ny vetenskaplig studie på 38,000 vaccinskadefall framkommer att ju fler vaccin barn får desto större är risken för vaccinskador och plötsligt dödsfall pga allvarliga reaktioner mot vaccin.

Till att börja med kan vi titta på tidningen som den här undersökningen publiceras i, Human & Experimental Toxicology och författarna bakom studien. Tidningen i  sig har en låg impact factor (enkelt uttryckt; sällan citerad och med låg påverkan inom sin bransch). Det är också en tidning som har en förmåga att ta in alternativämnen (som t.ex. homeopati) och antivaccinationsartiklar.

Som alltid inom alternativrörelsen är det oerhört viktigt när en av de egna har en titel som tycks vara relevant för ämnet. Således presenteras en av författarna till artikeln som ”Dr.”, men vad man inte nämner är att han är fil. dr. i datavetenskap och inget som ens är i närheten av vård eller medicin. Däremot är han väldigt aktiv med att skriva antivaccinationsartiklar.

Författare numme två till artikeln är en Neil Miller, en av personerna bakom antivaccinationsrörelsen Think Twice.

Vad är det då för undersökning och vad är det man har hittat? Jo, enligt artikelförfattarna:

Our findings show a positive correlation between the number of vaccine doses administered and the percentage of hospitalizations and deaths.

(slarvigt översatt: våra resultat visar en positiv korrelation mellan antalet vaccindoser som ges och mängd sjukhusintagningar och dödsfall)

Författarna till undersökningen misslyckas med (eller ”glömmer” att ta upp) att antalet dödsfall bland spädbarn och barn stadigt har minskat sen 60-talet i USA (spädbarn, barn under 5). Vad man däremot finner är att det finns en topp runt 3 månader för sjukhusvistelse och dödsfall, just runt perioden då risken för plötslig spädbarnsdöd (SIDS) är som störst.

En möjlig koppling mellan SIDS och vaccin har undersökts flertalet gånger, vetenskapligt. Dock har man inte hittat något som tyder på en sådan koppling.

Det görs mycket väsen också att denna artikel är ”peer-reviewed”, dvs. att den är granskad av personer med kopplingar till ämne. Vad jag kan se så är det Walter Schumm och Paul G King som varit granskande av artikeln, ingen av herrarna har utbildning som kan anses vara kopplade till ämnet.

Från vaccin.me:

Det finns inga vetenskapliga studier som bedömer riskerna med multipla vaccinationer.

Detta är en direkt upprepning från den amerikanska artikeln och är orimlig i all sin ignorans. Då multipla vacciner ges rätt ofta så är det något som måste genomgå studier för att få användas inom sjukvården. En enkel sökning via valfri sökmotor ger ett antal träffar där vetenskapliga studier presenteras. Exempel från Institute of National Health och Sveriges egna SBU

Slutligen; är det något som anti-rörelsen (oavsett det gäller GMO, mediciner eller teknik) älskar så är det att hitta pengakopplingar mellan industri och artikelförfattare. Förutom ovan nämnda koppling mellan Miller och Think Twice återfinns följande text i artikeln:

Funding This work is funded by the National Vaccine Information Center (NVIC) who donated $2,500 towards the SAGE Choice Open Access fee for this article.

Follow. The. Money…

Nåväl, en mer rejäl genomgång av denna undermåliga studie finns på den utmärkta bloggen Respectful Insolence.

Prognos: Sverige blir vaccinfasciststat – Antivaccinationsrörelsen leker siare

Visste ni att vi efter 1/1 2013 kommer tvingas vaccinera oss? Eller rättare sagt; detta är en ”prognos” som med braskande rubriker smälls upp på antivaccinationssidan vaccin.me och Torbjörn Sasserssons Newsvoice:

Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination i Sverige

Ett vaccinationsregister inrättas där det registreras vem som vaccinerat sig och med vilka vaccin, samt vilka som inte vaccinerat sig.

Sasserdamus siar snett.

Sasserdamus siar snett.

En stilla reflektion över detta är ”hur fasen kommer man fram till detta?”. För vad Sassersson et al baserar sig på är ändringen i smittskyddslagen som träder i kraft. Som Smittskyddsinstitutet skriver:

Den nya lagen om vaccinationsregister som träder i kraft 1 januari 2013 innebär att alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till ett nytt vaccinationsregister. Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret och får ett tydligt uppdrag i lagen att långsiktigt och systematiskt följa upp de nationella vaccinationsprogrammen, vaccinationstäckningen, hur vaccinationerna påverkar sjuklighet i befolkningen och hur de aktuella sjukdomarna sprids. Det nya vaccinationsregistret kommer också vara värdefull i uppföljningen av vaccinsäkerhet.

Notera att det inte handlar om att ha en lista över icke-vaccinerade, något som hävdas från konspirationshåll. Betänk också att det var just denna brist som många har klagat över tidigare i Sverige, ”hur kan man inte ha ett vaccinationsregister?!”.

När man nu inför ett sådant för ökad säkerhet heter det plötsligt att alla ska övervakas. Hur man än vänder sig har man den ovaccinerade rumpan bak.

Den debattartikel som Sassersson et al. hänvisar till innehåller inget som kan kopplas till vacciner eller ovilja att vaccinera sig eller sina barn. Istället handlar det om farhågor om förmyndarmentalitet kring till exempel rök- eller alkoholvanor, insatser som har liten effekt gentemot levnadsvillkor, arbetsmöjlighet osv.

I slutänden kan man inte annat än att le åt eländet när visionen ”… rättsliga följder för ovaccinerade” målas upp.

Sammanfattning

Antivaccinationsrörelsen (liksom övriga anti-rörelser) vill så desperat vara en del av den coola, vetenskapliga världen. De använder sig av titlar (”Titta, hen är ju DOKTOR!”), tidningar (”Titta, den är granskad av en DOKTOR!”) och artiklar (”Titta, den är skriven av en DOKTOR!”).

Samtidigt kan man inte acceptera ens de mest basala premisser inom vetenskapen. Istället handlar det om att komma fram till en redan känd slutsats, att vaccin är livsfarliga. För även om man hävdar att man är för ”säkra vaccinationer” så finns det inget i antivaccinationsrörelsens värld som kvalificerar in inom detta.

Till syvende och sist är man emot vacciner och därmed också en hel världs slutsats; att vacciner är en av de viktigaste medicinska uppfinningar vi någonsin gjort som räddat livet på och förändrat livet för miljontals människor.

Read Full Post »

<span>%d</span> bloggare gillar detta: