Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘vaken.se’

Hejsan!

Om ni nyligen har hittat hit,  kanske via SVT Debatt eller Kalla Faktas program, kanske vi kan erbjuda lite snabblänkar till material på den här webbplatsen om främst 11 september som kan vara av intresse.

Hoppas ni hittar artiklar som ni finner läsvärda, även om andra ämnen. Ge oss gärna era kommentarer och synpunkter på artiklarna ni läser. Diskussioner välkomnas!

Read Full Post »

Eller, än mer korrekt: Tankebrotts genmäle på Vaken.ses genmäle på Tankebrotts debattartikel.

Ett par dagar efter att Tv4:s Kalla Fakta inledde granskningen av den svenska ”sanningsrörelsen” förra söndagen kontaktade SVT Debatt Tankebrott och bad om en debattartikel om konspirationsteorier och deras samhällspåverkan.  Sagt och gjort, en debattartikel skrevs ihop och skickades över.

Som ett led i detta verkar det också som om folket bakom Vaken.se, med Mikael Cromsjö i spetsen, fick samma erbjudande om en artikel. Och om man ska tro deras forum så är denna artikel Mikael Cromsjös svar. Just nu återfinns artikeln på Sourze.se, men den borde alltså dyka upp på SVT Debatt också. Om eller när detta sker får tiden utvisa helt enkelt, denna artikel kommer uppdateras med länk när så sker. Tillägg: och där var artikeln på plats på SVT Debatts webbplats.

Men oavsett publiceringsplats är ett genmäle på denna artikel naturligtvis självskrivet. Således presenterar vi här nedan en genomgång av debattartikeln, inklusive våra kommentarer. Mycket nöje.

Cromsjö inleder artikel, med rubriken Tänk kritiskt om det du hört om 9/11:

Det finns en rädsla för att gå vilse i informationen som finns tillgänglig och därmed skapa sig en felaktig världsbild, vilket är något som jag förstår helt. Därför är vetenskapsteori ett av de viktigaste ämnena som vi tar upp på Vaken.se.

Här har vi alla någonting att lära. Vi måste använda oss av vetenskaplig metodik. Vi måste utveckla vår förmåga att tänka kritiskt och vi måste förstå vikten av att noggrant granska information vi får. Vi kan inte fortsätta att okritiskt acceptera den information som presenteras för oss, vare sig det kommer professionellt paketerat genom media, eller genom det fria internet.

Tvivelsutan är vetenskaplig metodik det som ackumulerar den kunskap som ger oss den livskvalitet vi idag har. Vetenskapsteori är viktigt för att förstå skillnaden mellan riktig vetenskap å ena sidan och pseudovetenskap, eller annan klandervärd företeelse å andra sidan.

Om nu dessa etiketter är viktiga för Vaken.se, varför sprider man då sådan ovetenskaplig och felaktig ”information” som man de facto gör om t.ex. vaccin? Varför publicerar man på Vaken.se artiklar som framställer vaccin som någon sorts massförstörelsevapen, precis som om det inte finns både enorma mängder belägg för deras positiva effekter och massiv kunskap om dem och deras beståndsdelar?

Cromsjö får dock medhåll i det att man bör vara kritisk mot information man läser, både i media och på andra ställen på internet. Detta gäller givetvis det material man själv förmedlar och därför blir Cromsjös inledande stycken inte bara ironiska, utan även rent löjeväckande. Såvida inte Cromsjö menar att det det är dags att börja tänka kritiskt; d.v.s. dags att sluta med att okritiskt sprida desinformation och obelagda påståenden eller feltolkade slutsatser.

Låt oss ta fallet med Desiree Jenkins, som Vaken.se framhålls som ett avskräckande exempel på hur ”farliga vaccin är”. Här utmålas svininfluensavaccinet som det som orsakade kvinnans påstådda neurologiska sjukdom, vilket det inte var, kvinnan led istället av en psykosomatisk åkomma. Detta är naturligtvis inget som tas upp i artikeln på Vaken.se. Istället piskar man vidare på den döda hästen och påstår att vaccin även orsakar autism, vilket vid det här laget har vederlagts grundligt. Några sådana kopplingar finns helt enkelt inte. Läs om detta på till exempel CDC.gov (engelska) eller på Socialstyrelsen.se (s.26, pdf-varning). I övrigt rekommenderas Neurologicas artiklar om autism.

Är det en fråga om selektivt vetenskapligt och kritiskt tänkande som Vaken.se förespråkar? Om inte, varför gör man inte det intellektuellt hederliga och berättar att inga studier har lyckats påvisa det orsakssamband som Vaken.se påstår att det finns mellan vaccin och autism?

Det är just på grund av den låga vetenskapliga kvalitén på den officiella utredning som sanningsrörelsen har vuxit fram så starkt. I organisationen Architects and Engineers for 911 Truth[1] har 953 professionella arkitekter och ingenjörer ställt krav på en ny och verkligt oberoende utredning av händelserna kring den 11:e september 2001. Andra organisationer som kräver en ny utredning är bl.a. Pilots for 911 Truth[2], Scholars for 9/11 Truth[3], Veterans for 911 Truth[4], Firefighters for 911 Truth[5], Lawyers for 911 Truth[6], Medical professionals for 911[7] och Political Leaders for 9/11 Truth[8].

Visst finns det folk som kräver både det ena och det andra. Men på vilka grunder? De stora orden om vikten av vetenskapligt och kritiskt tänkande faller platt när det här sedan bara refereras till sidor där precis den aspekten saknas; dessa är inte vetenskapliga källor. Det är, helt enkelt, åsikter och tyckande som presenteras som om det vore fakta. Faktum är att detta är det enda som man refererar till, den digitala motsvarigheten till upprop och vi ställer oss frågande till vad detta över huvud taget har med vetenskap att göra.

Det handlar inte om att jag vill att du ska tro på en viss teori, utan jag tror på din förmåga att själv skapa dig en egen uppfattning.

Här ser vi alltså igen att fakta och belägg inte är så viktiga som Cromsjö inledningsvis ville få det att verka som. Vi ser istället det som vi i vår debattartikel underströk; att åsikter och egna uppfattningar framhålls som lika viktiga och trovärdiga som fakta och belägg, oavsett om det man tror på är sant eller ej.

Låt oss titta på någonting som faktiskt hände den 11:e september 2001.

Två flygplan flyger in i World Trade Center-tornen och samma dag kollapsar tre skyskrapor symmetriskt rakt ned. Alltså TVÅ flygplan men TRE skyskrapor som nästan helt pulveriseras. Den tredje skyskrapan, WTC 7, låg ca 100 meter längre bort och var 47 våningar hög.

Sen finns det flera teorier om vad som hände, jag ska kort presentera två av dessa.

En teori är att Osama bin Laden med Al-Qaeda konspirerar mot USA. De lyckas kapa flygplanen, överlista USA:s försvar och mot alla odds få ned alla tre byggnaderna.

Att koka ner komplexa händelser till några få meningar kan få det mesta att framstå som futtigt, orimligt och mystiskt. Försök att beskriva till exempel Tysklands utveckling mellan första och andra världskriget på samma sätt, eller varför inte Vietnams hantering av USA under Vietnaminsatsen?

Hur som helst, det är det första rent konkreta som vi kan diskutera kring i alla fall. Vi kan konstatera till en början att hus i material som betong och stål som kollapsar tenderar att pulveriseras, detta oavsett flygplanens inblandning. Flygplanen påbörjade en händelsekedja som skulle visa sig ha oanade komplikationer, med bränder och påföljande strukturella svagheter som följd.

Vad som Al-Qaida företar sig genom att  ”överlista USA:s försvar” förstår vi inte riktigt. Kanske kan det vara det faktum att Cromsjö tror, liksom många konspirationsövertygade, att amerikanska luftförsvaret NORAD även håller i inrikesansvaret. Detta ansvar ligger inte primärt på militären utan på amerikanska luftfartsverket, FAA. Bin Ladens mål var inte heller att få husen att rasa, detta var en oväntad bonus för Al-Qaida. Målet var istället att iscensätta en spektakulär attack och få så mycket uppmärksamhet som möjligt.

Slutligen, notera hur Cromsjö delar upp det hela mellan vad som ”verkligen” skedde och sen den teoribildning som vidtagit (förutom att den ena har en massiv bevisning och andra… inte har det). Alltså; genom den uppspaltning utmålas det inledande stycket som om det är något alla är överens om, även på konspirationssidan. Men är då detta verkligen vedertaget inom den så kallade ”sanningsrörelsen”? Knappast, titta runt på nätet så ser man att även en så pass enkel sak som beskrivs av Cromsjö är ifrågasatt. Det räcker med att gå till Cromsjös eget forum för att konstatera att det inte råder konsensus kring detta.

En annan teori är att det militärindustriella komplexet, dvs samma typ av människor som bl.a. släppte ned atombomber över Hiroshima och Nagasaki, låg bakom attentatet. Med alla tänkbara resurser till sitt förfogande utförde de en avancerad militäroperation där de tog över flygplanen, flög in dem i byggnaderna och demolerade sedan alla tre skyskraporna.

Felslut och argumentationsfel är inte ovanliga på Vaken.se. Inte heller den här artikeln missar tillfällen att begå sådana. ”Den typ av människor”, som här inte så elegant ska få oss att instinktivt ogilla de som utpekas som ansvariga för 9/11-attackerna, är givetvis ingenting annat än ett så kallat guilt by association.

Massmedierna ger bilden av att det första alternativet är det enda möjliga, trots uppenbara brister i den teorin. Men kan det inte finnas andra möjligheter? Det är slutligen upp till dig att avgöra vad du tror. Vill du låta någon annan besluta för dig vad som är sant och falskt? Eller ska du undersöka det själv och skapa din egen uppfattning?

Bristerna som här nämns är inga brister som gör hela officiella förklaringen ogiltig. Det är istället så kallade anomalier, eller detaljer. Det rör sig helt enkelt om fragmentariska delar av den officiella förklaringen som antingen har förklarats ofullständigt, eller så har ingen (vetenskapligt hållbar) förklaring kunnat ges, av olika anledningar.

Den som ägnar sig åt vetenskapsteori och vetenskapligt tänkande inser att anomalier inte stjälper en teori rakt av. De är visserligen oförklarade eller låter sig svårligen förklaras, men det innebär inte å andra sidan att den övergripande förklaringen inte håller. Dubbelnegationen till trots.

Fundera också över det faktum att man från den så kallade ”sanningsrörelsens” sida anser att en obesvarad fråga kring den officiella versionen stjälper hela teorin. Samtidigt kan man på inget sätt presentera en egen, sammanhållande teori. Frågan är då varför man inte är lika obevekligt hård mot den egna teorin.

Vi står inför en ny tidsålder. Genom IT-revolutionen har all information hittat ut på internet och är numera allmänt tillgänglig för alla som söker. Det går inte längre att dölja någonting och slutligen kommer sanningen att visa sig. Den sanningsrevolution som vi nu är på väg in i innebär många möjligheter. Det finns nu en chans att vi för första gången skall få ett samhälle som verkligen kan möta våra behov.

Cromsjö har en något idealiserad bild av hur nätet funkar, vi vill nog hävda att man har svårt att hitta all information där ute på den globala datornätet. Däremot kan vi konstatera att det i alla fall finns väldigt, väldigt mycket information att tillgå. Och bland denna information finns det också mycket skitsnack att tillgå. Arbetet för folk idag som är ute på nätet är i många fall just att försöka se vad som är relevant och pålitligt samt vad som är irrelevant och opålitligt.

Den revolution som omnämns i originalartikeln innebar också att vilken person som helst med en dator och en uppkoppling kan lägga upp vad denne känner för på nätet. I vissa fall är detta fördelaktigt och samhällsnyttigt, för ett exempel räcker det med att titta på  wikileaks.org. Samtidigt handlar det om att titta på sådant material källkritiskt. Är det en rimlig källa, är det ”allt” material och är det korrekt återgivet, frågor som borde vara helt grundläggande för varje läsande person. Om och om igen har den så kallade ”sanningsrörelsen” visat sig inte ha något intresse av att ställa sådana frågor, istället är det viktigare att den egna världsbilden upprätthålls. Med en sådan bevekelsegrund har man således överseende med brister på både återgivelse, ursprung och saklighet.

Om vi tittar tillbaka så ser vi historieböckerna fyllda till bredden med hänsynslösa härskare som förslavat sitt folk, satt dem i koncentrationsläger och mördat dem. Men hur många kan föreställa sig att det ska kunna hända igen? Hur mycket har egentligen förändrats i människans natur? Många tror att den så kallade demokratin och de så kallade fria massmedierna ska rädda oss. Men vi vet själva att Tysklands demokrati kunde bli en diktatur samt massmedian ett propagandaredskap över en natt.

Det här är nog en burk som vi tror att Cromsjö egentligen inte vill öppna upp. För att dra paralleller med vad som skedde i Tredje Riket för 70 år sedan och vad som sker idag innebär också att man öppnar upp en liknelse mellan t.ex. folket på Vaken.se och de som i dagligt tal kallas för ”förintelseförnekare”. De sistnämnda vill ju också ”bara” ställa frågor kring den officiella teorin, eftersom den skulle vara ”full av hål och felaktigheter”. Förvisso är detta ett ytterst svagt argument i sig, det kan vi tillstå, men likväl är vägen för en sådan liknelse öppen. Och det är kanske en fråga som personer i rörelsen bör ställa sig, för det är också något man bör kunna svara på.

Att sedan utmåla det nazistiska övertagandet av Tyskland som att det skedde ”över en natt” är inget mindre än svagsint. Lever man i en sådan villfarelse saknar man den historiska kontexten, Weimarrepublikens framväxt samt den politiska utvecklingen efter Burgerbräukeller-kuppen… För att bara nämna några få punkter.

Och när vi sedan reser oss upp och varnar för de faror som vi ser komma så ropar sanningsministeriet ut – tankebrott!

Martyrens slängkappa går i en färg som då inte klär denna rörelse särskilt väl, hur gärna man än vill drapera sig i dess kulört. Att hävda att man utpekas för att ägna sig åt det populära uttrycket (och, naturligtvis, världsberömt bloggnamn) tankebrott är på sätt och vis väldigt talande för rörelsen och dess bevekelsegrunder.

Tankebrott kan i dagligt tal sägas vara att man inte ”får” tänka vissa tankar, en term som populariserades i Orwells bok 1984. Men vi ställer oss lite undrande till vari kritiken mot själva tankarna finnes. Ingenstans, oss veterligen, säger media (eller vi, för den delen) att man inte får tänka si eller så, däremot avkräver i alla fall vi att man presenterar fakta och källor när man påstår något. Motiveringen och argumentation går före själva åsikten. Håller de förstnämnda kan man mycket lättare respektera (kanske rentav acceptera) den sistnämnda.

Att då dra till med martyrstämpeln får det hela mer att framstå som ett dagis där barnet som inte får som det vill skriker ”DUMMA DIG!” till den som nu står i vägen. Detta blir också extra tydligt när artikeln inleds med vidlyftiga ord om vetenskaplighet, men det enda man kan erbjuda i denna form visar sig vara vanliga upprop och inget annat. Återkopplingen till åsikter som fakta ter sig allt klarare.

Cromsjö avslutar artikeln med ett rungande upp till kamp-artat slagord:

Kunskap är frihet!

Vi inspireras av detta barrikadklättrande, men tar gärna avstamp i vår utbildningshistoria. För när har väl valspråket som Uppsala Universitet stoltserar med över ingången till aulan passat bättre än nu?

Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större


Andreas Anundi

CJ Åkerberg

Read Full Post »

Är du på jakt efter en artikel som förklarar på ett enkelt och övergripande sätt de vanligaste konspirationsteorierina runt 11 september? Läs då vår artikel Skeptikerskolan, del 7 – Lathund till 11 septemberkonspirationer.

Är du nyfiken på att se filmen Loose Change rekommenderar vi verkligen att ni ser den kommenterade versionen.

Fråga oss inte varför, men nu har svensk media fått för sig att 11 september-konspirationer är det som ungdomar av idag kallar ”the shit”. Att det sen är fyra år sedan det hela stod på toppen i och med släppet av den första versionen av Loose Change är ju en helt annan sak. Hur som helst, lagom till att TV4:s Kalla Fakta visar ett avsnitt om den svenska 11 september-rörelsen publicerar man en opinionsundersökning (pdf). Resultatet av undersökningen pekar på att unga idag är misstror den officiella förklaringen runt 11 september-attackerna. Naturligtvis är det ingen slump att nyheten om ungdomars misstro kablas ut i våra svenska tidningar (DN, SvD, Aftonbladet, Expressen) samma dag som man sänder avsnittet.

Och naturligtvis finns det inget intresse av att ha en helt saklig förklaring, eller ”debunking”, av fenomenet. Istället är det mer intressant att flörta med den här typen av rörelse och framhålla att det kan ju vara så att det ligger en konspiration bakom. För om systerkanalen sänder en ”dokumentär” (och vi använder termen extremt löst) och man redan påvisat felen som lyfts fram där – ja, vem vill då titta?

Så, för att göra det jobb som TV4 borde ha gjort mer av presenteras här nedan en enklare genomgång av programmet och förklaringar till de påståenden som förekommer genom programmet. För den som själv vill se programmet så återfinns det på TV4 Play. Låtom oss börja…

Första konkreta påståendet kommer från Vaken.ses grundare, Mikael Cromsjö:

Det finns ju väldigt… väldigt konkreta bevis just att 11 september var nån form av insiderjobb. Och eh… det kan man se till exempel i analyser av resterna från World Trade Center, att man kan hitta spår av sprängämnen där.

Vad herr Cromsjö åsyftar är den ”undersökning” som Harrit et al. gjorde på damm som ska komma (ej verifierbart) från World Trade Center. Där hävdar Harrit et al. att man hittar indikationer på att så kallad ”nanotermit” skulle kunna ha använts. För det första är termit inget sprängmedel, så herr Cromsjö har fel i detta. För det andra så är det endast Harrit et al. som påstår sig ha hittat termit i resterna, ingen har kunnat verifiera deras påståenden, ingen har fått reda på vem som granskat deras resultat och resultaten har ej heller publicerats i en vetenskaplig tidsskrift. För förhållandevis komplett genomgång av hela cirkusen kring ”nanotermit” och professor Harrit rekommenderas den här artikeln på bloggen 11 Settembre.

Härnäst är det TV4 som kommer med ett påstående som inte är direkt kontrollerbart, då källa saknas:

I New York är sanningsrörelsen stark. En opinionsundersökning har visat att varannan New York-bo tror att regeringen kände till attackerna i förväg.

Som sagt, svepande påståenden som det här ovan är naturligtvis svåra att kontrollera. Dock kan vi göra vissa antaganden, baserat på vilka som undersökts (New York-bor) och reslutatet (hälften tror på statlig inblandning).

Högst troligt är det Zogby-undersökningen från 2004 som TV4 hänvisar till. Intressant att notera är att undersökningen var beställd av ett antal av de så kallades sanningsrörelserna:

SPONSOR: 911truth.org is a coalition of researchers, journalists and victim family members working to expose and resolve the hundreds of critical questions still swirling around 9/11… The Zogby International poll was also cosponsored by Walden Three (walden3.org) and 9/11 Citizens Watch (911citizenswatch.org)

Inte ett problem i sig kanske, även om det är ironiskt att åberopa något som är beställt av den egna intressensfären (”vem tjänar på det”-argumentet är vanligt förekommande inom rörelsen annars).

Efter detta kommer nästa påstående från TV4:

… att FBI fortfarande inte har efterlyst Osama Bin Laden specifikt för 11 september-attackerna, bara för andra terrordåd i Afrika.

För att vara lat tar vi och citerar från vår lathundsartikel om 11 september-attackerna:

Skälet till att Osama Bin Laden inte stämplas för 11 september-attackerna på FBIs webbplats är på grund av Bin Laden ej har formellt delgivits misstanke utpekats som misstänkt för detta brott. Han är eftersökt på de formella anklagelserna om delaktighet i bombattackerna mot två av USAs ambassader.

Denna hantering är i enlighet med hur FBI jobbar. ”Kelley [anm: tidigare delstatsåklagare i New York] said the issue is a matter of legal restrictions and the need to be fair to any defendant… If I were in government, I’d be troubled if I were asked to put up a wanted picture where no formal charges had been filed, no matter who it was”.

TV4 fortsätter:

Det påstås också att vicepresident Dick Cheney personligen förhindrade att militära stridsflygplan beordrades upp för att kontrollera eller skjuta ner det kapade flygplanet på väg mot Pentagon. Påståendet byggs på ett vittnesmål från de officiella förhören.

… varpå ett klipp spelas upp från ”dokumentären” Loose Change där ordväxlingen återfinns. Som vanligt när man har att göra med konspirationsförespråkare så väljs och vrakas det friskt kring vad man citerar. Till exempel älskar de att ta fram Minetas kommentar kring ”does the order still stand?”. Men vad de inte drar fram är vad som sägs strax efter:

MR. MINETA: And so I was not aware that that discussion had already taken place. But in listening to the conversation between the young man and the vice president, then at the time I didn’t really recognize the significance of that.

And then later I heard of the fact that the airplanes had been scrambled from Langley to come up to DC, but those planes were still about 10 minutes away. And so then, at the time we heard about the airplane that went into Pennsylvania, then I thought, ”Oh, my God, did we shoot it down?” And then we had to, with the vice president, go through the Pentagon to check that out.

MR. HAMILTON: But there very clearly was an order to shoot commercial aircraft down.

MR. MINETA: Subsequently I found that out.

Alltså; ordern man pratar om handlar alltså om det precis motsatta mot vad manhävdar från foliehatthållet. Det fanns alltså en order om att skjuta ned planen. Men att Tv4 kollar upp sådant är ju naturligtvis för mycket begärt, fler klick bort på Google.

Och apropå att kolla upp saker, Tv4 tar sig an den ack så uttjatade WTC 7-kollapsen:

Men Loose Change lägger störst vikt vid mysteriet kring byggnad 7 i World Trade Center. På eftermiddagen den 11 september, nästan sju timmar efter tvillingtornens kollapser, rasar också 47-våningshuset ihop. Utan att ha träffats av något flygplan.

I regeringens utredning fanns ingen förklaring till byggnad 7-kollapsen. Losse Change presenterar en egen. Det handlar om en så kallad ”kontrollerad rivning”. Enbart sprängmedel kan orsaka kollapser som den här, och tittaren får själv jämföra med andra, kontrollerade rivningar.

Det här är en äkta face palm-stund. Att lägga fram kollapsen som ett ”mysterium” (inklusive ominuös musik) är förbannade dumheter. Det enda mysteriet är väl varför det fortfarande anses vara en konspiration kring byggnadens kollaps. Varför? Därför att byggnaden stod i vägen för rasmassorna från WTC 1 (se t.ex. detta foto) och brann kraftigt under dagen.

Vad som är både tragiskt och komiskt är det faktum att TV4 verkar läsa rakt av från Loose Changes manus, för de har inte direkt tittat i NISTs (myndigheten som utredde kollapsen) rapport. För den som orkar är det bara att läsa kapitel 4.2 (sidan 47) i rapporten (pdf-varning), det kapitlet sammanfattar orsakerna till varför huset kollapsade. Annars tar vi bara och klistrar in sammanfattningen från NISTs hemsida:

The extensive three-year scientific and technical building and fire safety investigation found that the fires on multiple floors in WTC 7, which were uncontrolled but otherwise similar to fires experienced in other tall buildings, caused an extraordinary event. Heating of floor beams and girders caused a critical support column to fail, initiating a fire-induced progressive collapse that brought the building down.

Vill man förkovra sig i WTC 7 rekommenderas Debunking 911s sida om just denna byggnad och konspirationsteorierna kring huset. Där avhandlas rastider, påståenden om sprängningar och så vidare. Föga förvånande finns det ingen grund i att försöka sammankoppla vanliga rivningsmetoder med husets kollaps.

Tyvärr gör Kalla Fakta inte saken bättre när man försöker göra det enkelt för sig och likställa 11 september-konspirationerna med killarna bakom ”dokumentären” Loose Change. Förutom att man använder sig av det något konstiga uttrycket ”… har filmen klickats 150 miljoner gånger” så är det en blåögd, intetsägande intervju av regissören (eller vad man nu ska kalla honom) Dylan Avery. Men inget konkret i detalj, så vi går vidare.

En kortare intervju görs med David Ray Griffin, en pensionerad teolog, som lägger fram teorin att det skulle varit sprängmedel som sänkte byggnaderna. Det skulle, enligt honom, inte finnas några andra sätt. Detta påstående föranleder Kalla Fakta-gänget att besöka Malmö där Niels Harrit (se ovan, om nanotermit) föreläser. Återigen, läs den här artikeln för en genomgång kring påståendet om nanotermit.

Denna gång blir man dock lite glad, för TV4 visar sig ha kontaktat kvinnan som var redaktör för den tidsskrift som Harrit et al. publicerade sin artikel i, Marie-Paule Pileni. Hon förnekar att hon såg eller fick besked från granskarna av artikeln innan publicering, vilket gör att den inte kan sägas vara vetenskaplig.

I still found the article badly written. And it is not objective.

Och om man fortfarande tror att Bentham är en seriös publikation kan man ta sig en läsning om hur en artikel fylld med nonsens kunde få publiceras… för pengar. Utöver redaktören har Kalla Fakta kontaktat två icke namngivna sprängämnesexperter som får uttala sig om artikeln. Omdömena är inte direkt positiva, för Harrit et al. det vill säga:

Med tanke på nanotermiternas låga densistet skulle det innebära volymer motsvarande flera kontor proppfulla med nanotermit. Hur skulle man kunna föra in detta i byggnaderna obemärkt?

Och med detta påstående så vidtar programmets avrundning.

Sammanfattning

Det började halvdant, blev påtagligt sämre, men slutade på en klart mer informativ ton. Så kan man sammanfatta Kallas Faktas program om sanningsrörelsen. Eller… var det ett program om sanningsrörelsen? Njae, det kan man knappast påstå.

Med snabba hopp mellan Vaken.se, David Ray Griffin, Loose Change och Niels Harrit får man känslan av att det är en liten klick som styr över alla truthers på nätet. Detta är naturligtvis långt ifrån sanningen. Istället handlar det om en rörelse där man är måna om att lyfta fram det som kan uppfattas som legitimt (Harrits professorstitel t.ex.) och/eller hamnar i blickfånget (Loose Change). Det finns inga formella ledare för den här rörelsen, istället handlar det om en löst sammanhållna grupperingar där extremhöger och -vänster samsas med islamister, UFO-förespråkare, allmänna konspirationsteoretiker och helt enkelt vanliga tvivlare.

Erfarenhet säger att det inte hjälper att påpeka felen för de hårdast troende. När t.ex. BBC konfronterar David Avery, mannen bakom Loose Change, med det faktum att han inte citerar ett helt uttalande i sin film och på så sätt ändrar innebörd är hans kommentar ”jaja, det får stå för honom [anm: den som citeras]”. Vad man däremot kan hoppas på är att folk som känner sig tveksamma eller undrande ser till att kolla upp påståenden, kolla upp kopplingar och utpekade samband. Se om de stämmer och om man har, som ovan, citerat korrekt.

För det är vad det handlar om här, se om saker och ting stämmer och att tänka kritiskt. Det är vad vi skulle vilja hävda det största problemet idag med dessa rörelser (inte bara ”sanningsrörelsen”), de som tror på konspirationen gör sig inte besväret att kolla upp källor. Istället tror man på det som rapas upp på det otal konspirationssidor som finns ute på nätet. Man inser inte att citatet är kringskuret för att ta bort det som motsäger konspirationsteorin, man inser inte att man drar slutsatser som inte stöds av materialet. Kritiskt tänkande är, i den rörelsen, en enkelriktad gata. Åt det ”officiella” hållet gäller total blockering, ingenting släpps igenom. Kraven på bevisningen är abnormt, för att inte säga omöjligt, hög. Åt andra hållet, den väg som konspirationen färdas, är å andra sidan helt vidöppen. Här godtas okända vittnesmål, hörsägen och analyser gjorda av glada lekmän.

Sist men inte minst, här nedan har vi samlat dels artiklar som har skrivits på denna blogg om 11 september och dels sidor och artiklar som är informativa för den som vill lära sig mer om 11 september och konspirationen runt detta ödesdigra datum.

Tankebrotts artiklar om 11 september:

Källor, bra-att-ha och andra tillgångar:

  • 9-11 Commission – hemsida för kommissionen som utredde attackerna 11 september
  • NISTNational institute of standards & technology. Myndigheten som ansvarade för utredningen kring World Trade Center-kollapserna
  • Popular Mechanics Debunking the 9/11 Myths – Den amerikanska tidningen Popular Mechanics går igenom de olika konspirationsteorierna runt 11 september
  • 911 Myths – Vältäckande webbsajt som tar upp de mest välspridda konspirationsteorierna kring 11 september
  • Screw Loose ChangeWebbsajt som debunkar påståenden i och kring ”dokumentären” Loose Change.
  • Debunking 911 – Återigen en väldigt välmatad webbsajt som rätar ut frågetecknen kring 11 september
  • Links to 911 research – En samling länkar till olika webbsajter med information kring attackerna och konspirationsteorierna

Och slutligen, känner ni ett obönhörligt kall efter att se Loose Change rekommenderar vi verkligen att ni ser den kommenterade versionen, där motpåståenden och hänvisningar presenteras i takt med filmen.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: