Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Vetenskap’

Då urspårningen i kommentarerna till Lathund till vaccin och svininfluensa-artikeln blev längre och även längre ifrån ämnet än väntat är det nog bäst den fortsätter här under istället, om den fortsätter.

Om inte annat så för att inte besudla kommentarerna där med ett helt annat ämne alltför mycket (för de som inte bryr sig om det diskussionen kom att handla om).

Relevanta kommentarer har flyttas hit.

Read Full Post »

Den förmodligen redan klassiska nyheten om den brutalt men ack så öppet ateistiske VD:n för 118800-smstjänsten väcker inte bara de religiösas nyfikenhet och stridslust — även de mest vetenskapligt illiterata tyckarna tangentbordsvomerar fram sina missuppfattningar och gravt felaktiga tolkningar av vetenskap, och givetvis detsamma gällande ateism. Tack och lov ger prästen i sms-historian mer balanserade kommentarer under två andra artiklar på denna sida. Läs mer här och här.

Marcus Svensson skriver

I konsten att minska sitt kundunderlag är den ”rationelle” ateisten och företagaren Markus Öhman en förebild. Människor med en tro är enligt honom ”galna”. Därför sprider han nu ”sanningen” med hjälp av sin teletjänst.

Notera att Svensson med illa dold avsky för rationalitet använder sig av citationstecken runt egenskapen som den frispråkige Markus Öhman uppvisar. Svensson menar också att Öhmans sms-svar är felaktigt. Jag utmanar härmed, på stående fot, Svensson att övertyga mig om motsatsen; att kristendomen inte är en saga; att den är sann, såsom den är beskriven i Bibeln. Det är, som vanligt, på de troende som bevisbördans ok vilar.

Svensson fortsätter, i väntad anda:

Öhman har, troligen omedvetet, utsatt sig själv för en logisk kontradiktion. Eftersom ateister genom tro utesluter möjligheten av en högre existens är de givetvis också att klassa som troende.

Den enda kontradiktionen som här finnes är den som Svensson själv framhåller; att ateism vore en tro. Jag vet inte hur många gånger man måste poängtera felaktigheten i det påståendet för att det ska gå fram. Frustrationen gör sig påmind, sannerligen. Att vara ateist är att inte ha en tro (på en eller flera gudar). Oftast på grund av avsaknad av goda, sunda och (ja) rationella skäl att tro att en gud existerar. I mitt fall tar jag ett steg längre, särskilt om guden som kristendomen beskriver är den framhållna övervakande och styrande makten, och beskriver mig som antiteist.

Jag tar det i enklare ordalag. Ateism är att inte ha en tro. Det är inte en tro på en icke-tro. Det är en icke-tro. Jag har ingen tro. Jag har inga goda skäl att tro på en eller flera gudar, och inga sådana skäl har heller någonsin presenterats någonstans, så därför har jag ingen tro på någon gud. Frågan om guds existens ställs även här, och besvaras på ett, med fotnoten i beaktande, synnerligen korrekt sätt.

Svensson gräver i nästa stycke sedan en grop åt sig själv när han (helt riktigt) påstår att

Vetenskapen [inte kan] bevisa en högre existens, men heller inte med bevis utesluta en sådan.

På den punkten ger jag honom stöd, men frågar samtidigt ”Varför då tro på något som det inte finns belägg eller bevis för?”. Det är för mig obegripligt. Det är väl det rationella tänkandet som gör mig sådan, att jag inte tror på vad som helst utan goda skäl för det.

Var kommer då den fullständiga okunskapen om vetenskap in då? Vi läser vidare:

Man måste dessutom tro för att förstå. Credo ut intelligam, som det heter. En forskare måste allltid göra antaganden och i ”tro” pröva sig fram. En del försöker göra tro och vetande till varandras motpoler. I själva verket är de varandras förutsättningar.

Det tjusiga latinska ordstävet till trots, felaktigheten består. ”En forskare”, d.v.s. vetenskapsman, måste göra antaganden, det kallas hypoteser, men på intet sätt kommer tro in i bilden. I varje fall inte tro som i meningen religiös tro, alltså utan rationella och välgrundade skäl för den tron. Den vetenskapliga metoden går i korthet ut på prövning av hypoteser. Man testar hypotesen/-erna med experiment eller tester. Visar dessa att hypotesen är felaktig, då förkastar man den, och om man så vill, fortsätter med en ny hypotes. Därigenom skaffar man sig kunskap om omvärlden.

Väsenskilt från detta förfarande är religion, där man har en ”sanning” i sin heliga skrift. Den är orubblig och står för den enda rätta världsbilden, oavsett hur mycket som motbevisar eller ifrågasätter den. Nåja, vi ser nog hur ni väljer bort delar som inte passar, lägger till egna personliga tolkningar, och vrider och vänder på skrifterna så de ska passa er i rådande tider. Vari ligger egentligen det heliga i Den Heliga Skrift?

Det berömda vi-och-dom-tänkandet ger sig också till känna i Svensson inlägg. Vad vore väl en text skriven av en vad jag måste anta är en religiös person utan det?

När Öhman SMS:ar ut sanningen, så är det hans ”sanning”.

Här implicerar Svensson alltså att hans ”vi” är bärare av den riktiga ”sanningen” medans ”dom” står för den felaktiga. Här står det åter de religiösa fritt att visa varför deras sanning är den rätta, och inte får ifrågasättas.

Vem är intresserad av den?

Alla som inte delar den religiösa tron; alla som sätter värde på rationellt fritänkande och auktoritetskritik. Alla som har en världsbild som tål granskning.

Inte jag.

Jag kommer aldrig att använda Markus Öhmans infantila teletjänst.

Marknadsekonomins fördelar är tydliga; välj bort det som inte passar. Men välj bort det på goda grunder. Tjänstens effektivitet är inte på något sätt avhängigt huruvida den tillgodoser just dina religiösa föreställningar och andra vidskepelser.

Behåll gärna din privata tro, njut av den om den ger dig tröst. Men tvinga den inte på andra, och kritisera inte kritiken mot den. Och läs gärna en bok eller två om vetenskap.

Read Full Post »

Dagen.se skriver att Conservapedia erbjuder ”alternativ” information.

Är du skeptisk till evolutionsteorin och letar efter argument på internet?

Det har nog undgått artikelns författare att evolutionsteorin är en av de bäst underbyggda vetenskapliga teorierna, någonsin. Den är bevisad om och om igen. Att leta argument mot den är ett ogjort arbete, men det hindrar inte folk från att försöka, och det florerar en multitud av missuppfattningar, missförstånd och felaktigheter kring evolutionsteorin.

Skillnaden är obetydlig för somliga.

Skillnaden är obetydlig för somliga.

Att vara skeptisk mot evolution är att vara okunnig om den; att inte förstå den; att inte förstå bevisen. Evolution är inte en öppen fråga; den är ett faktum.

I artikeln står det också, lite lätt missnöjt, att det

[t]ill exempel finns massor av information om evolutionen [anm: på Wikipedia] – men knappt något alls om skapelseläran.

Ja, det finns mycket att skriva om en så välstuderad naturlig mekanism, men väldigt lite finns i faktaväg om skrönor och sagor, och seriös forskning för att bevisa fablerna är svår att finna. Biologer och vetenskapsmän lyckas däremot med att utöka bevisfloran.

Man kan, lite retoriskt, fråga sig var de vetenskapliga bevisen för skapelseberättelsen finns. Ingen presenterar några sådana, av den enkla anledningen att de inte existerar. Det är lönlöst att fylla spaltmetrar med kreationistargument som bemötts ett flertal gånger, och inga håller för granskning.

Det tipsas också i artikeln om att

[…] kunskapstörstande [kan ]hitta information om till exempel intelligent design […]

Visst, läs gärna om det, men kom ihåg att det inte är vetenskap, om ens pseudovetenskap.

Dagen.se presenterar en egen tolkning av ordet ”alternativ”, och den är alltså av betydelsen ”felaktig”.

Det ironiska med information av och för fundamentalister är att den ibland inte går att skilja från parodi, vilket gör att även Conservapedia brottas med uppgiften att sålla det parodiska från mer blygsamt nonsens.

Conservapedia rekommenderas dock som underhållning, som ett slags textbaserat Fox News. Varning: Frustration och irritation kan uppstå vid läsning!

Read Full Post »

Tvåtusen glas vatten - supernajs!

Två tusen glas vatten - supernajs!

Anna Skipper är kostrådgivare och deltar i det käcka programmet Du är vad du äter. I dagens Aftonbladet får hon kommentera det faktum att forskningen inte ser några vinster i att dricka mycket vatten, emedans hon tycker det är mycket bra. Jag citerar:

”Om man vill gå ner i vikt och rena kroppen finns det inget bättre än att dricka hett vatten en gång i halvtimmen. Det är bland det mest välgörande man kan göra, säger hon.”

Intressant. Å ena sidan har vi (enligt artikeln) Agnes Wold, professor vid Sahlgrenska akademin och Rachel C Vreeman och Aaron E Carrolls publikation i ”British Medical Journal”. Och googlar man lite så kan man se att andra, seriösa akademiker, kommit fram till liknande saker: 8 glasses of water a day myth a diet urban legend. Vad har då Skipper för bakgrund som gör att hon kan avfärda tung forskning så glatt och ledigt? En koll på hennes hemsida, där hon har en… bakgrund får man väl kalla det, visar att hon inte har någon utbildning, men att hon TÄNKT läsa till läkare:

Jag hade först som avsikt att studera till läkare men blev ganska snart intresserad av komplementära terapier då jag såg hur väl dessa fungerade i praktiken trots visst motstånd från etablissemanget

Men Skipper försöker, som många andra, tillskriva sig akademisk bakgrund via proxy:

Anna har sedan 1996 samarbetat med Peter Wilhelmsson Phd som skrivit över 15 böcker om människan som tar upp allt ifrån bantning till hur du blir av med din astma.

Vem är nu denna Phd? Hans böcker verkar användas flitigt bland alternativmedicinska utbildningar, dessutom har han visst skrivit lite om Candida, jag gissar att han inte har samma inställning som den etablerade vetenskapen där.  Det är dock lite svårt att hitta bra information om honom, vilket alltid gör mig nyfiken. På Adlibris hittas ett fåtal böcker som Peter har gett ut. I dessa lägen är det alltid spännande att se vilka förlag de ges ut på. Här hittar vi ”Örtagårdens bokförlag” och ”Ica Bokförlag”, inte jättetunga namn för en akademiker, kanske. I pubmed existerar han överhuvudtaget inte bland deras 16 miljoner artiklar om medicin (jag utgår ifrån att det inte är han som skrivit artikeln om tandimplantat från Umeå Universitet). Det är svårt att hitta Peters avhandling online eller några publikationer, men i en pdf som handlar om elöverkänslighet hittar vi följande:

Peter Wilhelmsson, B.A., M.A., N.D., N.M. His education includes Naturopathic Studies, 1979–1983 at the European College of Natural Medicine, Wetslar, Germany, practitioner training at the Institute of Functional Medicine, Gig Harbour, USA, training and accreditation by A4M as Anti-ageing Practitioner, Chicago, USA.

Jag ska inte säga mycket om utbildningarna, men de är kanske inte från de mest kända och etablerade universiteten och högskolorna. Det intressanta är dock att det inte står något om hans Phd där.

Det är överlag lite bökigt att hitta bra sidor om Peter, men i en av bokbeskrivningarna finner vi:

Peter Wilhelmsson har tidigare bl.a. givit ut Friskare liv (1997 och 1999) och Lev ung längre (2000) på ICA bokförlag. Han driver en integrerad funktionsmedicinsk klinik (IFM Falun) utanför Falun och har varit verksam i över 25 år, med klinisk nutrition och örtmedicin som specialitet. När boken kommit ut kommer han att resa runt i landet och berätta om den.

IFM Faluns hemsida hittar vi rent av Peters infosida.

Mest intressant är att hans titlar är Naturläkare och näringsmedicinare. Det står inget om hans Phd där. En Naturläkare är ju då inte samma som en läkare, istället krävs följande gedigna utbildningsbakgrund:

God utbildning inom minst två av de klassiska naturläkemetoderna, så som exempelvis homeopati, akupunktur, kiropraktik, örtmedicin och näringsmedicin samt specialisering i minst 2 diagnostiska former.
En Naturläkare kombinerar olika terapiformer för den aktuella patienten. Diagnostiska metoder kan vara iris-/ögondiagnostik och god kännedom om vanliga kliniska diagnosmetoder, så som ytanatomi, reflexzoner, perkussion, auskultation, reflexer etc.
Gedigen utbildning i basmedicin ( anatomi, fysiologi, sjukdomslära osv motsvarande minst 40 poäng.
En Naturläkare har en utbildning motsvarande minst 4 års heltidsstudier.

Men Peter är dessutom näringsmedicinare! För att få den suspekt-riktig-läkar-liknande titeln krävs följande:

Utbildningskrav för Auktoriserad Näringsmedicinare
a. Medlemskap i NMTF
b. Genomgång av Näringsterapeut utbildningen eller minst 200 timmar av likvärdiga kurser
c. Godkänd grundmedicin (minst sjuksköterskenivå, minst 40 poäng enligt KAMs rekommendationer)
d. Godkänd genomgång av NMTFs vidareutbildning i form av korrespondenskurs.

Det tycks vara hela 357 utbildningstimmar! Inte illa. Och en korrespondenskurs! Det mest charmiga är att första kravet för att få titeln inte är utbildningen, utan medlemsskapet…

Huruvida naturläkare är bra att gå till kan ju diskuteras, en underhållande historia kan läsas på Expressen.
Jag är dock skeptisk. Om inte annat när priserna för besök/behandlingar betänks.

Men, min poäng här är ju inte att tala illa om Peter (som mest blev indragen i detta på grund av Skipper). Mitt bekymmer är mer om attityden hos den alternativa medicinen. Deras retorik går ut på att traditionell medicin är för trög och girig för att anpassa sig till nya metoder, den bara vill sälja mediciner för att tjäna pengar, och den ser inte till helheten. Men när då de sega, bökiga metoderna (vetenskaplighet) faktiskt TESTAR de saker som de alternativa hyllar (som vatten, i detta fall) så… Struntar de alternativa fullständigt i det, och hänvisar till ”mångtusenårig tradition”. Vilket är trams vad gäller medicinska behandlingar eftersom vi historiskt har gjort en massa dumma, farliga, saker för att behandla krämpor. Som att ta gödsel på sår.
Vad jag tycker att man kan förvänta sig hos en som saknar medicinsk utbildning, men gärna rider på vinstera i att ha en sådan, vilket Anna Skipper gör, är en viss ödmjukhet inför vetenskapen. Att helt enkelt acceptera en del forskning och anpassa de alternativa behandlingarna. Istället är de lika korrumperade och fastrotade i icke-fungerande metoder som de anklagar de verkliga läkarna att vara. Märkligt.

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: