Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘WTC’

Är du på jakt efter en artikel som förklarar på ett enkelt och övergripande sätt de vanligaste konspirationsteorierina runt 11 september? Läs då vår artikel Skeptikerskolan, del 7 – Lathund till 11 septemberkonspirationer.

Är du nyfiken på att se filmen Loose Change rekommenderar vi verkligen att ni ser den kommenterade versionen.

Fråga oss inte varför, men nu har svensk media fått för sig att 11 september-konspirationer är det som ungdomar av idag kallar ”the shit”. Att det sen är fyra år sedan det hela stod på toppen i och med släppet av den första versionen av Loose Change är ju en helt annan sak. Hur som helst, lagom till att TV4:s Kalla Fakta visar ett avsnitt om den svenska 11 september-rörelsen publicerar man en opinionsundersökning (pdf). Resultatet av undersökningen pekar på att unga idag är misstror den officiella förklaringen runt 11 september-attackerna. Naturligtvis är det ingen slump att nyheten om ungdomars misstro kablas ut i våra svenska tidningar (DN, SvD, Aftonbladet, Expressen) samma dag som man sänder avsnittet.

Och naturligtvis finns det inget intresse av att ha en helt saklig förklaring, eller ”debunking”, av fenomenet. Istället är det mer intressant att flörta med den här typen av rörelse och framhålla att det kan ju vara så att det ligger en konspiration bakom. För om systerkanalen sänder en ”dokumentär” (och vi använder termen extremt löst) och man redan påvisat felen som lyfts fram där – ja, vem vill då titta?

Så, för att göra det jobb som TV4 borde ha gjort mer av presenteras här nedan en enklare genomgång av programmet och förklaringar till de påståenden som förekommer genom programmet. För den som själv vill se programmet så återfinns det på TV4 Play. Låtom oss börja…

Första konkreta påståendet kommer från Vaken.ses grundare, Mikael Cromsjö:

Det finns ju väldigt… väldigt konkreta bevis just att 11 september var nån form av insiderjobb. Och eh… det kan man se till exempel i analyser av resterna från World Trade Center, att man kan hitta spår av sprängämnen där.

Vad herr Cromsjö åsyftar är den ”undersökning” som Harrit et al. gjorde på damm som ska komma (ej verifierbart) från World Trade Center. Där hävdar Harrit et al. att man hittar indikationer på att så kallad ”nanotermit” skulle kunna ha använts. För det första är termit inget sprängmedel, så herr Cromsjö har fel i detta. För det andra så är det endast Harrit et al. som påstår sig ha hittat termit i resterna, ingen har kunnat verifiera deras påståenden, ingen har fått reda på vem som granskat deras resultat och resultaten har ej heller publicerats i en vetenskaplig tidsskrift. För förhållandevis komplett genomgång av hela cirkusen kring ”nanotermit” och professor Harrit rekommenderas den här artikeln på bloggen 11 Settembre.

Härnäst är det TV4 som kommer med ett påstående som inte är direkt kontrollerbart, då källa saknas:

I New York är sanningsrörelsen stark. En opinionsundersökning har visat att varannan New York-bo tror att regeringen kände till attackerna i förväg.

Som sagt, svepande påståenden som det här ovan är naturligtvis svåra att kontrollera. Dock kan vi göra vissa antaganden, baserat på vilka som undersökts (New York-bor) och reslutatet (hälften tror på statlig inblandning).

Högst troligt är det Zogby-undersökningen från 2004 som TV4 hänvisar till. Intressant att notera är att undersökningen var beställd av ett antal av de så kallades sanningsrörelserna:

SPONSOR: 911truth.org is a coalition of researchers, journalists and victim family members working to expose and resolve the hundreds of critical questions still swirling around 9/11… The Zogby International poll was also cosponsored by Walden Three (walden3.org) and 9/11 Citizens Watch (911citizenswatch.org)

Inte ett problem i sig kanske, även om det är ironiskt att åberopa något som är beställt av den egna intressensfären (”vem tjänar på det”-argumentet är vanligt förekommande inom rörelsen annars).

Efter detta kommer nästa påstående från TV4:

… att FBI fortfarande inte har efterlyst Osama Bin Laden specifikt för 11 september-attackerna, bara för andra terrordåd i Afrika.

För att vara lat tar vi och citerar från vår lathundsartikel om 11 september-attackerna:

Skälet till att Osama Bin Laden inte stämplas för 11 september-attackerna på FBIs webbplats är på grund av Bin Laden ej har formellt delgivits misstanke utpekats som misstänkt för detta brott. Han är eftersökt på de formella anklagelserna om delaktighet i bombattackerna mot två av USAs ambassader.

Denna hantering är i enlighet med hur FBI jobbar. ”Kelley [anm: tidigare delstatsåklagare i New York] said the issue is a matter of legal restrictions and the need to be fair to any defendant… If I were in government, I’d be troubled if I were asked to put up a wanted picture where no formal charges had been filed, no matter who it was”.

TV4 fortsätter:

Det påstås också att vicepresident Dick Cheney personligen förhindrade att militära stridsflygplan beordrades upp för att kontrollera eller skjuta ner det kapade flygplanet på väg mot Pentagon. Påståendet byggs på ett vittnesmål från de officiella förhören.

… varpå ett klipp spelas upp från ”dokumentären” Loose Change där ordväxlingen återfinns. Som vanligt när man har att göra med konspirationsförespråkare så väljs och vrakas det friskt kring vad man citerar. Till exempel älskar de att ta fram Minetas kommentar kring ”does the order still stand?”. Men vad de inte drar fram är vad som sägs strax efter:

MR. MINETA: And so I was not aware that that discussion had already taken place. But in listening to the conversation between the young man and the vice president, then at the time I didn’t really recognize the significance of that.

And then later I heard of the fact that the airplanes had been scrambled from Langley to come up to DC, but those planes were still about 10 minutes away. And so then, at the time we heard about the airplane that went into Pennsylvania, then I thought, ”Oh, my God, did we shoot it down?” And then we had to, with the vice president, go through the Pentagon to check that out.

MR. HAMILTON: But there very clearly was an order to shoot commercial aircraft down.

MR. MINETA: Subsequently I found that out.

Alltså; ordern man pratar om handlar alltså om det precis motsatta mot vad manhävdar från foliehatthållet. Det fanns alltså en order om att skjuta ned planen. Men att Tv4 kollar upp sådant är ju naturligtvis för mycket begärt, fler klick bort på Google.

Och apropå att kolla upp saker, Tv4 tar sig an den ack så uttjatade WTC 7-kollapsen:

Men Loose Change lägger störst vikt vid mysteriet kring byggnad 7 i World Trade Center. På eftermiddagen den 11 september, nästan sju timmar efter tvillingtornens kollapser, rasar också 47-våningshuset ihop. Utan att ha träffats av något flygplan.

I regeringens utredning fanns ingen förklaring till byggnad 7-kollapsen. Losse Change presenterar en egen. Det handlar om en så kallad ”kontrollerad rivning”. Enbart sprängmedel kan orsaka kollapser som den här, och tittaren får själv jämföra med andra, kontrollerade rivningar.

Det här är en äkta face palm-stund. Att lägga fram kollapsen som ett ”mysterium” (inklusive ominuös musik) är förbannade dumheter. Det enda mysteriet är väl varför det fortfarande anses vara en konspiration kring byggnadens kollaps. Varför? Därför att byggnaden stod i vägen för rasmassorna från WTC 1 (se t.ex. detta foto) och brann kraftigt under dagen.

Vad som är både tragiskt och komiskt är det faktum att TV4 verkar läsa rakt av från Loose Changes manus, för de har inte direkt tittat i NISTs (myndigheten som utredde kollapsen) rapport. För den som orkar är det bara att läsa kapitel 4.2 (sidan 47) i rapporten (pdf-varning), det kapitlet sammanfattar orsakerna till varför huset kollapsade. Annars tar vi bara och klistrar in sammanfattningen från NISTs hemsida:

The extensive three-year scientific and technical building and fire safety investigation found that the fires on multiple floors in WTC 7, which were uncontrolled but otherwise similar to fires experienced in other tall buildings, caused an extraordinary event. Heating of floor beams and girders caused a critical support column to fail, initiating a fire-induced progressive collapse that brought the building down.

Vill man förkovra sig i WTC 7 rekommenderas Debunking 911s sida om just denna byggnad och konspirationsteorierna kring huset. Där avhandlas rastider, påståenden om sprängningar och så vidare. Föga förvånande finns det ingen grund i att försöka sammankoppla vanliga rivningsmetoder med husets kollaps.

Tyvärr gör Kalla Fakta inte saken bättre när man försöker göra det enkelt för sig och likställa 11 september-konspirationerna med killarna bakom ”dokumentären” Loose Change. Förutom att man använder sig av det något konstiga uttrycket ”… har filmen klickats 150 miljoner gånger” så är det en blåögd, intetsägande intervju av regissören (eller vad man nu ska kalla honom) Dylan Avery. Men inget konkret i detalj, så vi går vidare.

En kortare intervju görs med David Ray Griffin, en pensionerad teolog, som lägger fram teorin att det skulle varit sprängmedel som sänkte byggnaderna. Det skulle, enligt honom, inte finnas några andra sätt. Detta påstående föranleder Kalla Fakta-gänget att besöka Malmö där Niels Harrit (se ovan, om nanotermit) föreläser. Återigen, läs den här artikeln för en genomgång kring påståendet om nanotermit.

Denna gång blir man dock lite glad, för TV4 visar sig ha kontaktat kvinnan som var redaktör för den tidsskrift som Harrit et al. publicerade sin artikel i, Marie-Paule Pileni. Hon förnekar att hon såg eller fick besked från granskarna av artikeln innan publicering, vilket gör att den inte kan sägas vara vetenskaplig.

I still found the article badly written. And it is not objective.

Och om man fortfarande tror att Bentham är en seriös publikation kan man ta sig en läsning om hur en artikel fylld med nonsens kunde få publiceras… för pengar. Utöver redaktören har Kalla Fakta kontaktat två icke namngivna sprängämnesexperter som får uttala sig om artikeln. Omdömena är inte direkt positiva, för Harrit et al. det vill säga:

Med tanke på nanotermiternas låga densistet skulle det innebära volymer motsvarande flera kontor proppfulla med nanotermit. Hur skulle man kunna föra in detta i byggnaderna obemärkt?

Och med detta påstående så vidtar programmets avrundning.

Sammanfattning

Det började halvdant, blev påtagligt sämre, men slutade på en klart mer informativ ton. Så kan man sammanfatta Kallas Faktas program om sanningsrörelsen. Eller… var det ett program om sanningsrörelsen? Njae, det kan man knappast påstå.

Med snabba hopp mellan Vaken.se, David Ray Griffin, Loose Change och Niels Harrit får man känslan av att det är en liten klick som styr över alla truthers på nätet. Detta är naturligtvis långt ifrån sanningen. Istället handlar det om en rörelse där man är måna om att lyfta fram det som kan uppfattas som legitimt (Harrits professorstitel t.ex.) och/eller hamnar i blickfånget (Loose Change). Det finns inga formella ledare för den här rörelsen, istället handlar det om en löst sammanhållna grupperingar där extremhöger och -vänster samsas med islamister, UFO-förespråkare, allmänna konspirationsteoretiker och helt enkelt vanliga tvivlare.

Erfarenhet säger att det inte hjälper att påpeka felen för de hårdast troende. När t.ex. BBC konfronterar David Avery, mannen bakom Loose Change, med det faktum att han inte citerar ett helt uttalande i sin film och på så sätt ändrar innebörd är hans kommentar ”jaja, det får stå för honom [anm: den som citeras]”. Vad man däremot kan hoppas på är att folk som känner sig tveksamma eller undrande ser till att kolla upp påståenden, kolla upp kopplingar och utpekade samband. Se om de stämmer och om man har, som ovan, citerat korrekt.

För det är vad det handlar om här, se om saker och ting stämmer och att tänka kritiskt. Det är vad vi skulle vilja hävda det största problemet idag med dessa rörelser (inte bara ”sanningsrörelsen”), de som tror på konspirationen gör sig inte besväret att kolla upp källor. Istället tror man på det som rapas upp på det otal konspirationssidor som finns ute på nätet. Man inser inte att citatet är kringskuret för att ta bort det som motsäger konspirationsteorin, man inser inte att man drar slutsatser som inte stöds av materialet. Kritiskt tänkande är, i den rörelsen, en enkelriktad gata. Åt det ”officiella” hållet gäller total blockering, ingenting släpps igenom. Kraven på bevisningen är abnormt, för att inte säga omöjligt, hög. Åt andra hållet, den väg som konspirationen färdas, är å andra sidan helt vidöppen. Här godtas okända vittnesmål, hörsägen och analyser gjorda av glada lekmän.

Sist men inte minst, här nedan har vi samlat dels artiklar som har skrivits på denna blogg om 11 september och dels sidor och artiklar som är informativa för den som vill lära sig mer om 11 september och konspirationen runt detta ödesdigra datum.

Tankebrotts artiklar om 11 september:

Källor, bra-att-ha och andra tillgångar:

 • 9-11 Commission – hemsida för kommissionen som utredde attackerna 11 september
 • NISTNational institute of standards & technology. Myndigheten som ansvarade för utredningen kring World Trade Center-kollapserna
 • Popular Mechanics Debunking the 9/11 Myths – Den amerikanska tidningen Popular Mechanics går igenom de olika konspirationsteorierna runt 11 september
 • 911 Myths – Vältäckande webbsajt som tar upp de mest välspridda konspirationsteorierna kring 11 september
 • Screw Loose ChangeWebbsajt som debunkar påståenden i och kring ”dokumentären” Loose Change.
 • Debunking 911 – Återigen en väldigt välmatad webbsajt som rätar ut frågetecknen kring 11 september
 • Links to 911 research – En samling länkar till olika webbsajter med information kring attackerna och konspirationsteorierna

Och slutligen, känner ni ett obönhörligt kall efter att se Loose Change rekommenderar vi verkligen att ni ser den kommenterade versionen, där motpåståenden och hänvisningar presenteras i takt med filmen.

Read Full Post »

Första delen av den här genomgången hittar du här, andra delen hittar du här.

Vi har nu passerat de kritiska timmarna efter den påstådda terroristattacken mot USA, den 11 september 2001. Många frågar sig hur det hela kunde hända, mitt under näsan på världens mest välbeställda militär- och underrättelsemakt. Kommissioner skapas, undersökningar dras igång, experter kontaktas. Kort sagt; en gigantisk apparat sätts i rörelse för att komma till klarhet i vad som egentligen hände.

Denna sanning har hitintills hållits dold av en liten grupp människor (troligen) och de har inga planer på att låta sanningen komma ut till allmänhetens vetskap. Så, vad krävs då för att hålla snokande utredare och frågvisa professorer ute från undersökningen kring 11 september? För det råder ingen tvekan om resultatet vid ett misslyckande; världshistoriens troligen största hemlighet skulle ligga öppen för den befolkning den var tänkt att förslava.

Efter 11 september – Håll käften!

När det konkreta arbetet vid ”Ground Zero” var slutfört tog laboratorium i USA och andra delar av världen över. Man började undersöka delar från de kollapsade tornen, man gjorde praktiska prov, man simulerade modeller av WTC-tornen och flygplanen. Ett stort antal personer inom en mängd yrkeskategorier engagerades för att kunna utröna bland annat vad som utlöste de katastrofala kollapserna under den 11 september.

Förutom de praktiska försöken och datorsimuleringarna ägnade sig en kommission åt att efterforska hur väl den amerikanska underrättelseapparaten fungerade före och under attackerna. Man tittade dessutom på om man hade kunnat sätta stopp för attackerna, så till vida att man hade haft alla korten på bordet.

Och rad tre till arton, ni apterar sprängladdningen... APTERA, SA JAG!

Och rad tre till arton, ni apterar sprängladdningen... Jo, jag sa: APTERAR SPRÄNGLADDNINGEN!

För de instanser som ägnade sig åt simuleringar krävs det troligen att ett stort antal mullvadar har planterats för att försäkra sig om att simuleringarna lyckas påvisa den officiella versionen, att flygplanskollisioner samt brand sänkte de två tornen och att brand och skador sänkte WTC 7. Alternativet är att, mer eller mindre, alla som är involverade i beräkningarna är med på konspirationen. Om så är fallet så kan de ägna sig åt att kasta lite tärningar och polera siffrorna så de stämmer överens med gängse teori.

Och hur hanterar man alla dessa personer med insikt i vad som skedde när dessa ska intervjuas av 11 september-kommissionens medarbetare? Det naturliga svaret är att väldigt få hade överblick över vad som skedde, och det är kanske hållbart. Problemet är då bara att dessa personer måste ha coachat sina medarbetare på ett sådant sätt att de inte bara berättade ”rätt” saker, dessutom måste återberättandet stämma överens över departements/myndighets/försvarsgrens-gränserna.

Eller så består hela 11 september-kommissionen av konspiratörer, vilket naturligtvis är ett alternativ.

När det kommer till de praktiska proverna finns det åtminstone två möjligheter; antingen så försåg man alla laboratorium med planterade bevis, alternativt så hade man eget folk på plats i dessa institutioner, lärosäten och myndigheter som kunde övervaka processen och sätta stopp för försök att efterforska ”fel” slutsatser. Det första alternativet, att man planterar bevis, kan tyckas vara omständigt då det var mer eller mindre fritt fram att göra provtagningar vid ”Ground Zero”. Skulle man använt sprängämnen där hade detta gjort avtryck i damm och husrester. För att försäkra sig om att ingen tar ”fel” prover skulle man således behöva någon form av övervakning i området. Och hur förklarar man att man hindrar folk från ackrediterade myndigheter att ta prover?

Detsamma gäller för alternativ nummer två; hur hindrar man laboratoriepersonal att fortsätta nedför en viss vägsträcka när man hittat något att undersöka? Men kanske det inte är så svårt. Kanske leder det hela till en tredje möjlighet, en möjlighet som matchar den diaboliska planens omfattning?

”Vi menar det; håll käften!”

Man ser helt enkelt till att muta/skrämma/mörda precis varenda person som över huvud taget kommer i kontakt med bevis för en konspiration. Ingen person är för obetydlig för att få ögonen på sig. Men då kommer problemet; hur håller man koll på alla dessa människor? Den teoretiska övervakningsapparaten som detta skulle krävas är, även i sin minsta teoretiska storlek, helt abnorm. Men för diskussionens skull säger vi att apparaten fungerar fläckfritt. Varje stackare som hittar bevis för en diabolisk plot sätts på en enkel båttur till Arktis eller kastas ned i Hudsonfloden med betongskor. Problemet löst…

… om det inte vore för ett gäng, framför allt, unga killar som skådar igenom denna gigantiska jätteplan. För det är här som vi landar, till syvende och sist, i detta teoriserande. Vi har en organisation som omsatt världens mest komplexa plan för att a) förslava USA/mänskligheten och/eller b) tjäna abnorma mängder pengar och/eller c) annan infernalisk plan. Denna organisation har varit helt felfri i sitt genomförande, allt har gått som smort. De som planerade anfallet har fått förberedelserna inför Dagen D att framstå som anordnandet av en skolpjäs. Men, vad de inte räknade med var alltså ett gäng individer, där många inte har någon högre utbildning inom naturvetenskap, som skulle se igenom planen som om den vore en våt papperspåse.

Genom att analysera lågupplösta kort och videoklipp, samt ”logiskt” resonerande lyckas denna ansamling människor blåsa locket av denna annars så välbevarade hemlighet… och överleva den i övrigt effektiva muta/mörda-metoden som kanske (eller kanske inte) tillämpats på alla de med vetskap om konspirationen eller helt enkelt varit den på spåren.

Slutsats

Så, ridån har gott ner för denna gång. Det är dags att summera den sammanställning som gjorts i dessa tre artiklar om vad som teoretiskt krävs för att få 11 september-konspirationen att gå ihop. Vi har kunnat konstatera att en konspiration av det här måttet inte bara kräver ett stort antal individer som samarbetar för att det hela ska gå vägen, det kräver också en insats från ett stort antal myndigheter som antingen tvingas titta åt andra hållet eller helt enkelt är involverade i den stora planen. Det krävs att ett inte oansenligt antal människor ska försvinna utan ett spår från jordens yta. Det krävs slutligen en ofantlig, icke-existerande, dos tur för kuppmakarna eftersom inte ens de mest välplanerade operationer överlever första stadiet av utförandet.

Så, hädanefter, när någon påstår att 11 september var ett insiderjobb eller att det är uppenbart en konspiration, be dem då förklara hur detta skeende har kunnat hållas hemligt inför en världs blickar. Be dem förklara hur man har kunna hålla tyst om en plan som involverar fyra plan (åtminstone), 3000 döda (åtminstone) och 100 ton sprängämnen (åtminstone) medan till exempel en presidents spioneri på sina politiska rivaler avslöjas av en lokal säkerhetsvakt vid Watergate. Be dem förklara hur det kommer sig att ingen plan i mannaminne har överlevt sin hemlighet, än mindre efter utförandet.

Dock kommer naturligtvis ett sådant klargörande inte ge någonting. Det finns alltid de som kan säga ”oh, nej. Det går att lösa genom att…” varpå en räcka på osannolika skeenden och tur av kosmiska mått krävs för att ens komma halvvägs. Förhoppningsvis har dock artikelserien planterat något sorts frö hos de som känner sig lite osäkra inför skeendet vid den här tiden, kanske börjar man fundera på hur rimligt det egentligen vore med en riktig Hollywood-konspiration.

För som med så många andra dikter fungerar de bättre i en värld som dikteras av författarens penna än verklighetens kaosartade händelseförlopp.

Read Full Post »

Första delen av den här genomgången hittar du här.

Vi befinner oss nu på tidig morgonen av 11 september. För de 19 männen som kom att förknippas med kapningarna så är det troligtvis en tidig morgon, man packar sina väskor och förbereder sig på den absolut sista sträckan på en lång resa. Men bakom kulisserna har det gigantiska maskineriet jobbat under åtskilliga år för att få precis allt att fungera denna dag.

FAA-personalen förberedde sina system för att kunna hantera möjligheten att digitalt ersätta de ”kapade” planen med kryssningsmissiler och andra plan som tar deras plats. NORAD håller igång sin övervakning av den övning som Ryssland ägnar sig åt i norr, samtidigt som cheferna synkroniserar sig med konspirationens kontaktpersoner inom FAA och regeringen/Illuminati.

Nyckelpersoner på de berörda flygplatserna har fått instruktioner att släppa förbi de 19 männen som ska agera kapare. Samtidigt förbereder tekniker de aktuella planen med störningsutrustning så att inga mobilsamtal ska kunna lämna planen och ge någon indikation på vad som egentligen är i görningen.

Långsamt vaknar USA upp till kanske sin sista, lugna dag för en lång tid framöver. Folk anländer till sina jobb på centrala Manhattan, kontoren i World Trade Center-komplexet fylls på med de män och kvinnor som börjar sina dagliga bestyr, ovetandes vad som väntar dem.

Under 11 september – demolering, kärnvapensprängning och kidnappning

För överblickens skull så har vi delat upp händelserna under 11 september i tre större delar;

 • Demoleringen av de tre World Trade Center-byggnaderna
 • Pentagonattacken
 • United 93 försvinnande

Demoleringen av World Trade Center 1, 2 & 7 – och efterdyningar

Beroende på hur man ser på vad som exakt skedde med planen och husen divergerar ansvarsbilden något, men man kan konstatera att grunderna ser något så när likadana ut till en början. Vi har redan konstaterat att vi behöver byggnadsarbetare, målare, demoleringsexperter, forskare och labbtekniker samt underrättelsetjänster för att komma till inledningen av händelserna denna ödesdigra dag. Men vilka fler behövs?

 • Vaktbolag – dessa bolag var tvugna att antingen vara med på konspirationen eller hållas borta från alla byggnader när sprängladdningarna apterades.
 • ”Spanarna” – personerna som ska se till att laddningarna i husen utlöses vid exakt rätt tillfälle. Dessutom måste de vara säkra på att alla apteringar fungerar som de ska.
 • ”Förarna” – enligt vissa teorier ska ett antal vanar fyllda med sprängmedel placerats i källaren till WTC 1 & 2.
 • Polis och/eller brandkår och/eller FBI – Vad händer om en endaste person upptäcker sprängmedel i byggnaden? För att stävja en sådan upptäckt måste man vara säker på att kunna hantera en sådan situation, vilket kräver mullvadar inom en eller flera räddningstjäns- och rättstmyndigheter.
 • Larry Silverstein – se nedan.

Visst, inte så många kanske. Men detta är bara grunden, för beroende på vilken teori man sätter sin tillit till så växer denna skara snabbt. Om man till exempel köper idén att det inte var plan som flög in i husen:

 • Telekomföretagen – Fejkade telefonsamtal måste gå via rätt kanaler för att de ska vara trovärdiga. Kontakterna gentemot omvärlden kan inte ha tillåtits från flygplanen då risken är att passagerarna hade försökt att ringa efter ”flygplanen” hade kraschat in i World Trade Center 1 & 2.
 • Passagerar & besättning – Två plan med 92 respektive 65 personer måste försvinna någonstans utan några som helst spår.
 • ”Hanterare” – Ett antal vakter måste sköta hanteringen av totalt 157 personer i denna version av teorin. Dessa personer måste också se till att passagerare och besättning försvinner.
 • Mekaniker – De två planen, American Airlines 11 och United Airline 175, måste monteras ned och förstöras utan att kunna identifieras någonstans.
 • Vapenansvariga – Någon måste hantera dessa flygande missiler. De ska flygas i ett mönster som inte röjer startposition men som inte heller avslöjar var de ersätter de två flygplanen.
 • ”Skattletarna” – Ett antal motordelar återfinns flera kvarter bort från World Trade Center, någon måste ha placerat dessa på plats för att få det att verka som om delarna slungats dit. Även lösa detaljer som personliga tillhörigheter och pass hittas runt omkring World Trade Center-komplexet, något som borde vara omöjligt.

Vi säger dock att det var flygplan som flög in i World Trade Center 1 & 2 och att det var terrorister som gjorde det hela, men allt styrdes av en ondsint regim/Illuminati. Vad krävs istället?

 • Underrättelsetjänster – någon måste hantera och vägleda terroristteamen så att de sköter sina uppgifter samtidigt som de inte blir upptäckta av andra, ovetande myndigheter.
 • Flygplatspersonal – Teamen med terrorister var tvugna att komma ombord, allt var ju redan förberett. Inget fick gå snett, så ett antal säkerhetsvakter eller mullvadar inom organisationen måste ha sett till att ingen av männen stoppades på flygplatsen.
 • FAA/NORAD – Man måste vara säker på att ingen på FAA lyckas spåra flygplanen eller sätta in effektiva motåtgärder. Alltså behövs ett antal personer som kan iakta och, vid behov, agera inom dessa organisationer den 11 september.
 • ”Skattletarna” – Även här behövs denna kategori. Ett antal lösa detaljer som personliga tillhörigheter och pass hittas runt omkring World Trade Center-komplexet, något som borde vara omöjligt med tanke på flygplanskraschen och den påföljande branden och kollapsen.

Ok, lite olika roller beroende på vilken teori alltså.

Nästa anhalt är strax efter klockan nio på morgonen. Båda planen (eller missilerna)  har kraschat in i World Trade Center 1 & 2 och byggnaderna brinner kraftigt. Eller gör de det? Vissa människor hävdar att att brandmän bara påträffade små brandhärdar och att det egentligen borde varit en enkel sak att släcka bränderna. Då står vi inför nästa lista med personer som engagerade sig i konspirationen:

 • NYFD/räddningstjänst – Om vissa rykten skulle vara sanna upplevs det som en väldigt konstig reaktion att skicka så pass många personer till byggnaderna, totalt dryga 600 in alles. Dessutom borde de brandmän som var på plats i tornen sett dessa ”små” bränder.
 • ”Kontorsarbetare” – Citationstecknen används då de uppenbarligen måste varit skådespelare som ringde 911 och spelade panikslagna, instängda och som sa sig vara omgivna av bränder.
 • ”Jumpers” – Utöver de falska kontorsarbetarna så förekom det dockor eller ofrivilliga som knuffades ut från husen för att få det att se ut som om de försöker undkomma lågorna.
 • ”Brännskadare” & ”brännskadade” – Ett antal personer brännskadades akut vid krascherna, man påstod att skadorna kom från brinnande jetbränsle. Men om nu det mesta av bränslet förverkades vid kraschen, var kom brännskadorna ifrån? En teori skulle således kunna vara att någon ser till att personer som befinner sig långt från kraschen ändå bränns levande.
 • 911-personal – Om bränderna inte var så omfattande torde det förekommit sådana telefonsamtal till larmtjänst, alltså personer som ringde in och berättade att det inte var någon större fara.

Bränderna, stora eller inte, har pågått i mindre än en timme när ett allt större muller som övergår till ett öronbedövande dån fyller luften. Den översta delen av World Trade Center 2 kollapsar i ett moln av damm, stål och bråte medan folk runt omkring flyr för sina liv. En halvtimme senare faller torn 1 på ett snarlikt sätt. Någon lyckades utlösa spräng- och/eller termitladdningarna exakt på de platser där planen träffade.

Men World Trade Center 7 står fortfarande kvar. Har något gått snett? Nej, planerarna verkar veta exakt vad de gör. Ett mindre hus och ett mindre antal delaktiga. Men likväl blir det ett respektingivande antal, förutom den ovan nämnda ”grundlistan”:

 • Larry Silverstein – Ett utav konspirationens starkaste bevis är att denne man, ägaren till World Trade Center, erkänner att man ska ha sprängt byggnaderna. Detta, än värre, i samråd med NYFD (New Yorks brandkår). Således var han inte bara direkt ansvarig för WTC 7-kollapsen utan var fullt involverad i den större konspirationen.
 • NYFD-ledningen – Med tanke på Silversteins erkännande så torde brandkåren varit involverad. Oklart om detta inbegriper även sprängmedel.
 • Brandmän – ett antal påståenden om massiva bränder och skador på huset rapporterades. Om skadorna inte var så omfattande finns det alltså risk att dessa män var inblandade i desinformationskampanj för att få det att framstå som om huset var mer skadat än det egentligen var. Dessutom måste det ha funnits mullvadar även här, eftersom man kunde bedöma när räddningstjänsten ansåg att WTC 7 inte var strukturellt stabilt längre och först då sprängde huset.

Tar det slut här då? Inte riktigt än, alla tre husen har fallit utan att lämna några uppenbara spår efter sig, konspirationen har i alla fall lyckats med sitt första steg. Men det återstår fortfarande två anhalter till.

Kryssningsmissilsattack mot Pentagon

Till skillnad från World Trade Center-kollapsen råder det en förhållandevis tydlig konsensus kring attacken mot Pentagon. Det allra flesta som förespråkar en konspirationsteori på denna punkt tror/vet att det var en kryssningsmissil och alltså inte American Airlines flight 77 som åstadkom branden och en delvis kollaps av byggnaden. Notera att denna del har mycket gemensamt med missilteorin kring WTC 1&2. Vi ställer oss återigen frågan, trots risken för upprepning; vad krävs det i fråga om personalinsats för att få den här delen av konspirationen att gå ihop?

 • Telekomföretagen – Fejkade telefonsamtal måste gå via rätt kanaler för att de ska vara trovärdiga. Kontakterna gentemot omvärlden kan inte ha tillåtits från flygplanen då risken är att passagerarna hade försökt att ringa efter ”flygplanet” hade kraschat in i Pentagon.
 • Passagerar & besättning – Planet med  64 personer måste försvinna någonstans utan några som helst spår.
 • ”Hanterare” – Ett antal vakter måste sköta hanteringen av de 64 personerna. De måste också se till att passagerare och besättning försvinner.
 • Mekaniker – Planet, American Airlines 77 måste monteras ned och förstöras utan att kunna identifieras någonstans.
 • Vapenansvariga – Någon måste hantera missilen. Den ska flygas i ett mönster som inte röjer startposition men som inte heller avslöjar var den ersätter flygplanet.
 • Vrakpersonal – Så fort missilen träffade Pentagon var man tvungen att på plats, utanför Pentagon och i byggnaden, placera ut vrakdelar från flygplanet samt personliga tillhörigheter. Bland dessa delar återfinns både vrakdelar i form av motor- och noshjulsdelar men också delar av människor.
 • ”Vandaler” – Ur vissa vinklar ser man en mer eller mindre perfekt silhuett av ett flygplan mot Pentagons fasad. Antingen har bilderna manipulerats vid källan med hjälp av all media på plats eller så har man med hand- eller maskinkraft bearbetat fasaden. Dessutom har man kapat ett antal lyktstolpar för att få det att framstå som om ett flygplan knäckt dessa och inte en mindre kryssningsmissil.
 • Instruerade vittnen – Ett antal personer identifierade missilen som en Boeing 757, varav en militär C130-pilot gjorde det i ”realtid”, talandes med NORAD.

United 93 – hålet i backen

Även när det kommer till det fjärde planet så råder det något delade meningar om exakt vad som hände med det. Lite förenklat kan man säga att det finns två strömningar bland konspirationsteoretikerna; de som anser att planet verkligen kraschade i Pennsylvania men att det skedde på grund av till exempel nedskjutning, eller de som hävdar att United 93 aldrig kraschlandade utan togs till ett flygfält där man tog omhand om passagerarna.

Förfäktar man den första teorin, den om nedskjutning, är det troligt att följande myndigheter och personer berörs:

 • Flygvapnet eller CIA/Skuggmyndighet – Hur man än vänder och vrider på det så måste man ha ha en platform för missilen som sköt ned United 93. Denna måste ordnas fram av en myndighet eller mäktig organisation som inte bara kan få tag på militär teknologi utan också utrusta ett (troligen) civilt plan med denna hårdvara. Dessutom behövs en…
 • Skytt – Oavsett om denne befann sig på marken eller i luften så är det någon som var tvungen att skjuta ned planet.
 • ”Skattletare” – återigen hittar man vrakdelar där man inte ”borde” hitta dessa. Alltså måste någon ha placerat ut dessa delar för att få det att se ut som om planet kraschade i marken vilket leder till att delar slungas iväg några hundra meter i den tilltänkta kraschlandningens riktning.
 • Bombaren/bombarna – Om man inte köpet missilteorin men ändå anser att planet togs ned på snarlikt sätt så återstår en sprängladdning på flygplanet. Men det förutsätter också att någon/några planterade bomben på planet, inte i kabinen utan på ett sådant ställe att motorn påverkades och på så viss fick planet att gå i backen.

Känns den andra teorin mer plausibel så blir listan väldigt snarlik de andra teorierna som involverar överlevande plan;

 • Telekomföretagen – Fejkade telefonsamtal måste gå via rätt kanaler för att de ska vara trovärdiga. Kontakterna gentemot omvärlden kan inte ha tillåtits från flygplanen då risken är att passagerarna hade försökt att ringa efter ”flygplanet” hade kraschat i backen.
 • Passagerar & besättning – Planet med  44 personer måste försvinna någonstans utan några som helst spår.
 • ”Hanterare” – Ett antal vakter måste sköta hanteringen av de 44 personerna. De måste också se till att passagerare och besättning försvinner.
 • Mekaniker – Planet, United 93, måste monteras ned och förstöras utan att kunna identifieras någonstans.
 • Flygplatspersonal – Kanske dessa bör räknas in under ”Hanterare”. Enligt till exempel ”dokumentären” Loose Change så ska United 93 ha landat på en större flygplats. Detta måste således göras på ett sådant sätt att ingen kan identifiera planet eller dess passagerare.
 • Planbyggare – Om det inte var United 93 som kraschade i Pennsylvania så finns det egentligen två alternativ; Man sprängde ett planformat hål i backen eller så kraschade man ett annat plan. Oavsett lösning så krävs det ytterligare personal som inte bara ordnar denna, inledande manöver. Man behöver dessutom ”strössla” omgivningen med passande detaljer från och bitar av passagerarna på planet.

När tisdagen den 11 september gick mot sitt slut brann det fortfarande i Pentagon och på den plats där World Trade Center-byggnaderna tidigare stod.  Nationen befinner sig i en kollektiv chock. Men alla är inte chockade, vissa jobbar istället febrilt för att slutföra den plan som startade så många år tidigare. Över hela USA, fortsatte de aktiviteter som satt 11 september-attackerna i rullning. Man kunde absolut inte vila än.

I New York tvingas man övervaka arbetet med att plocka i ordning bland rasmassorna efter World Trade Center 1 och 2 samt byggnad 7. Dessutom finns det behov av att fortsätta hitta ”rätt” saker vid de rätta tillfällena. Infiltratörer ser till att dölja de få spår som återstor efter explosioner och/eller termit på platsen. Inhyrda bolag fraktar bort WTCs stålbalkar innan de hinner testas för till exempel rester på sprängmedel.

I Washington jobbar FBI och militär personal tillsammans med räddningstjänst  med att gå igenom den del av Pentagon som träffades av ”flygplanet”. Samtidigt, i takt med att elden dör ut, ser man till att placera ut mer ”bevis” på att det var ett plan som låg bakom det hela.

I Pennsylvania, på ett fält nära Shanksville, arbetar man med att försöka identifiera de lilla som återstår av det förmodade United 93. Trots enorm anslagshastighet och explosion fortsätter man hitta misstänkt oskadda detaljer från passagerarnas tillhörigheter.

Allt detta sker framför näsan på NIST, FEMA och andra myndigheter utan att de reagerar… Men de ska visa sig vara indragna i konspirationen i större utsträckning än någon kunde ana.

Fortsättning följer…

Read Full Post »

Tack vare ett fokus på  konspirationer hos Newsmill under några dagar har vi kunnat läsa åtminstone två stycken artiklar (artikel ett, artikel två) som står på konspirationsteoriernas sida. Samtidigt passade vi på Tankebrott på att publicera en artikel som bygger på en tidigare postning här på bloggen, Vi är rädda – för minnesvatten och minikärnvapenspetsar under WTC.

Erfarenheten säger att det inte direkt lönar sig att argumentera med författarna till dessa konspirationsartiklar. Personerna är så fast i sitt tänk att inte ens en så pass enkel argumentation kring vad peer-review (wikipedia) innebär kan nå någon form av konsensus. ”Men vaddå, granskad som granskad?!” blir resultatet, följt av fingrarna i öronen och ”LALALALALALALAJAGHÖRINGEEEET!”.

Så, för att vara lite konstruktiv tänkte jag att vi kan tillgodose den ”andra sidan” och deras önskemål. Vi tar dem helt enkelt på deras ord och, än bättre, förutsätter att det stämmer. Allt, precis allt stämmer. Så vi sätter oss ned och börjar skissa på vad som kan tänkas krävas för att lyckas med 11 september-konspirationen.

Händelserna runt 11 september kan vi alla nog vara överens om är en av de största incidenterna, utanför krig och naturkatastrofer, som drabbat västvärlden i modern tid. Och detta rent logistiskt.

Tittar man på det ur ett konspirationsperspektiv blir det än större, då det krävs att händelser tvingas ske i den riktning den onda organisationen tänkt sig, personer utanför konspirationen måste hållas ovetande samtidigt som delar av myndigheterna måste släppas in till viss del. Samtidigt måste man ha en backup-plan för precis varje sak som kan gå fel samtidigt som få planer ens kan påbörjas utan att känna av den berömda Murphy-effekten.

Vi förutsätter dock att allt detta är på plats. Man är alltvetande, allsmäktiga och redo för allt. Men att börja med sprängningarna av World Trade Center-byggnanderna är att gå händelserna i förväg. Det hela började mycket, mycket tidigare.

CIA ha hjälpt Bush Jr. med konspirationen? Eller var det pappa som låg bakom?

Har CIA hjälpt Bush Jr. med konspirationen? Eller var det pappa Bush som låg bakom?

Före 11 september – förkunskap, planering, aptering, övning

Någonstans, någon gång, bestämmer sig en samling med mörkermän sig för att göra som de alltid gjort, utföra en vansinnigt komplex plan för att kunna få det man alltid eftersträvar; pengar och makt. Kanske är det vicepresidenten Dick Cheney med kompanjoner, kanske är det världs- och företagsledare i Illuminati, det spelar egentligen ingen roll för konspirationen.

Långsamt börjar en plan utkristallisera sig, en plan som involverar världsherravälde, oljetillgångar, kontroll över massorna, döljandet av tidigare konspirationer samt undanröjandet av misshagliga personer. Personerna i den innersta kretsen knyter allt fler personer i adminstrationen till sig för att få planerna att skrida framåt. Man ser till att underrättelsetjänsterna, militären och delar av de civila myndigheterna förbereder planer för hur de ska gå till väga.

Oavsett exakt hur man anser att ovanstående tidslinje ser ut och vilka de ingående delarna är så finns det en grund som konspirationen står på. Alltså ett antal organisationer, myndigheter och personer som måste ingå i planeringsarbetet och utförandet för att allt ska hålla ihop.

 • De ondsinta i bakgrunden –
  • Bush/Cheney/Wolfowitz/Rumsfeld/Ashcroft et al – neocon-klicken runt presidenten eller
  • Illuminati – den mytomspunna organisationen där världens mäktigaste personer ingår.  Okänt antal, men vi kan räkna med västvärldens och storföretagens ledare
 • Amerikanska underrättelsetjänsterna – CIA, NSA, FBI, DIA, NGA samt TFI. Åtminstone. Så till vida det inte är…
  • En gigantisk, okänd underrättelsetjänst – i USA som lyckas lura alla dessa mer eller mindre officiella underrättelsetjänster och samtidigt sköta 11 september-planeringen.
 • Mediabolagen – Alla dessa måste vara med på att något stort kommer att hända samt att de kommer vara tvungna att publicera propaganda under en lång tid framöver.
 • Logistikföretag & -planerare – Ska du förflytta tiotals eller hundratals ton med sprängmedel, köra in lastbilar med sprängmedel under hus, kidnappa folk från flygplan, bygga om ett antal flygplan och skicka iväg en kryssningsmissil i det civila luftrummet så är det bäst att du har koll på var resurser befinner sig och hur du nyttjar dessa optimalt.
 • Demoleringsexperter – Ingen av teorierna gör riktigt klart om dessa personer kan tänkas vara militära eller civila experter. Dock kan man konstatera att det behövs ett stort antal för att aptera sprängladdningar samt, möjligen, nanotermit i tre byggnader av World Trade Centers storlek. Dessutom behövs…
 • Byggnadsarbetare & målare – När man virar sprängladdningar runt pelare i husen så måste pelarna exponeras, ofta via gipsväggar och liknande. Dessutom måste enorma mängder kabel dras genom husen. Efter att det arbetet är gjort ska det döljas så perfekt att folk som kommer tillbaka till jobbet dagarna efter inte ska se någon skillnad.
 • Forskare och labbtekniker: Enligt senaste rönen från Harrit, Jones et al så ska man använt upp till 100 ton nanotermit i demoleringen av World Trade Center, plus sprängmedel. 10 ton till 100 ton nanotermit är inget man smäller ihop över en natt i ett garage. Således behövs labbtekniker och forskare inom nanotekikområdet för att få ihop den pusselbiten av konspirationen.
 • NORAD – För att kunna använda troliga ursäkter så behövde NORAD se till att planera en övning på samma dag som attackerna skedde. Dessutom behövde man spela upp en generalrepetition inför öppen ridå några år tidigare, bara för att se att allting klaffade.
 • FAA – behövde synkronisera sitt fumlande med NORAD samt kontrollera vilka rutter som kunde vara lämpliga att använda för de ”kapade” planen samt ersättningsplan och de plan som användes för att skjuta ned bland andra United 93.

Ovanstående lista specificerar den interna strukturen. Men för att den officiella ”sanningen” i efterhand ska kunna godtas behöver man också ett antal syndabockar. Så någon instans får i uppgift att hitta män som skulle kunna passa profilen av terrorister med heligt krig på agendan. Det är trots allt den bild man vill ge för att kunna ha en ursäkt att invadera Irak.

Oavsett hur de 20 personer som nu sägs vara ”terrorister” (19 döda, en levande) kommer in i plotten måste de injeceras i världen de sägs ha rört sig i, de kan ju inte uppstå ur tomma intet. Då flera av de inblandade ”terroristerna” var övervakade av utländska (icke-amerikanska) underrättelsetjänster så finns det två alternativ för denna del av teoribildningen:

 1. Franska, Brittiska, Tyska och andra länders underrättelsetjänster var medvetna om konspirationen och spelade med.
 2. Underrättelsetjänsterna (utländska och, möjligen amerikanska)  var ovetandes om konspirationen och spanar på riktigt. De 20 männen agerade under täckmantel för att just framstå som ”terrorist”-aspiranter.

För att alternativ 1 ska fungera krävs följande resurser:

 • Underrättelsetjänster –  I utlandet. civila såväl som militära. Dessa delar synkroniserar sitt arbete med sina amerikanska motsvarigheter samt sitt eget lands…
 • Ordningsmyndigheter – Polis, gränspolis och liknande myndigheter i de berörda länderna som måste se till att ingen stoppas på fel ställe vid flygningar mellan länderna.

Eller så tillkommer deltagarna som alternativ 2 förutsätter:

 • Kontaktpersoner – Dessa kontaktpersoner behöver synkronisera alla 20 herrarna så att de har sina order, gör rätt och har tillgång till all information som behövs för uppdraget. Detta arbete sker globalt, inför ögonen på nationella säkerhetsmyndigheter. Således måste det framstå som ”vanligt” terroristarbete.
 • ”Mullvadar” – Personer som infiltrerar de utländska underrättelsetjänsterna och kontrollerar så att ”lagom mycket” upptäcks om ”terroristerna”. Dessutom sker desinformationskampanjer och plantering av bevis i dessa system.
 • ”Skådisarna” – Alla de som sköter de roller som behövs för att de tjugo ”terroristerna” ser ut att ingå i Al Qaida. Satellittelefonsamtal, mail, kommunikéer från Bin Laden, intervjuer med en skådespelar som ser ut som Bin Laden på plats i Sudan och Afghanistan, samt kontakt med Al Qaida-aktivister.

Oavsett vilket alternativ man tycker borde vara de rimliga så börjar listan på ingående personer redan här bli ohållbar. Flertalet myndigheter, civila såväl som militära måste ingå, kontaktytor mellan myndigheter och privata företag samt myndigheter och media används under en längre tid.Och allt detta sker utan att ett uns av bevis slipper ut, ingen försäger sig eller gör misstag som fått de ovetande delarna av myndigheterna att agera.

Konspiratörernas spel för galleriet?

Konspiratörernas spel för galleriet?

Så när dag går mot natt den 10 september förbereder sig 19 personer som kanske eller kanske inte kapar fyra plan nästa dag. Medan dessa personer lägger sig ned för att försöka få några timmars vila råder febril aktivitet bakom kulisserna.

Den instans som fått order om att aptera sprängladdningar i de tre World Trade Center-husen kontrollerar laddningarna en sista gång, både i källaren och på våningsplanen högst upp i de två tornen samt i källaren på World Trade Center 7. Samtidigt ser man till att återställa allting så att det ser perfekt ut när kontorspersonalen är på plats dagen efter.

Underrättelseagenter instruerar flygplatspersonal hur de ska hantera de 19 männen så att det framstår som en sedvanlig rutinkontroll av passagerare, komplett med en extrakontroll av Muhammed Atta på morgonen i Portland. Mekaniker bearbetar de fyra planen som ska ingå i terrorattacken så att man kan aktivera en störningsfunktion när terrorattackerna ska utföras. Inga telefonsamtal får lämna dessa plan, då kan planen avslöjas.

På en icke-nämnd militärbas, eller möjligen ett krigsfartyg i Atlanten, förbereds avfyrningen av en kryssningsmissil med siktet inställt på Pentagon. Missilen har också konstruerats om för att kunna flyga in i lyktstolpar och välta dessa för att förstärka bilden av att det var ett flygplan som flög in mot Washington D.C.

I datorer hos CIA eller NSA har avancerad mjukvara stått redo ett antal veckor för att kunna simulera passagerares telefonsamtal som går till anhöriga. Dessa samtal är nödvändiga för att ge sken av att  samtalen kommer från passagerare som ”försvinner” i de fyra planens påstådda krascher. Programmen ska kunna svara på tilltal, simulera känslomässig ansträngning samt efterlikna offrens uttal och röstläge.

Samtidigt har CIA (eller NSA) sett till att få en lista på passagerarna som kommer att ingå på de fyra flighterna. Under natten jobbar ett otal tekniker med att klona alla passagerarnas mobiltelefonabbonemang så att uppringning och avtryck i telefonbolagens nät ser ut att komma från offrens mobiltelefoner.

När så natten till slut infinner sig är Världen bara några timmar ifrån världshistoriens största kupp. Och ingen vet om det. Förutom de tusentals personer som redan nu ingår i konspirationen.

Fortsättning följer…

Read Full Post »

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, förintelseförnekare med flera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Detta ämne, 11 september-konspirationer, var uppe som ett av alternativen i omröstningen om vad man ville se behandlat i denna artikelserie. Ämnet fick inte alltför många röster så prioriteringen har legat annorstädes när artikelämnen valts. Men ämnet har alltid legat och pyrt i bakhuvudet, främst med tanke på att artikeln om filmen Zeitgeist är den särdeles mest lästa här på Tankebrott.

Dessutom blev det aktualiserat när en kommentar efterfrågade en enkel och sammanfattande artikel över vilka konspirationsteorier som finns där ute och vad det finns för motargument, utan länkspaghetti. Tanken här är således att bistå med en överblick över 11 september, där jag utgår från vad som påstås från konspirationssidan föjlt av motpåstående från ”officiellt” håll. I slutet av artikeln återfinns en länksamling, uppdelat på ämnesområde.

Del 7 – Lathund till 11 september-konspirationer

Så, var börjar man någonstans i ett så pass stort ämne? Nå, det finns säkert bättre sätt men för att få en överblickbarhet så kommer jag att utgå från följande rubriker; före 11 september, WTC 1 & 2, WTC 7, Pentagon samt United 93. Så långt som absolut möjligt kommer jag att undvika länkar i texten, detta öka läsligheten så mycket som möjligt. För den som verkligen vill gräva ner sig i detaljfrågorna rekommenderas 911 Myths eller Screw Loose Change.

Notera att denna artikel på intet sätt är tänkt att vara en absolut genomgång av alla existerande konspirationsteorier eller alla existerande fakta som motsäger dessa teorier. Se den istället som just en lathund, en introduktion till vad som påstås från konspirationshåll och vad som motsäger deras teorier. Se länkarna ovan för mer detaljer. Jag kommer med största sannolikhet att lägga till lite länkar och konspirationsteorier framöver. Titta i kommentarerna till denna artikel för att se vad som fixats…

Före 11 september

Konspirationsteori: Pentagon och NORAD hade övningar innan 11 september där World Trade Center och Pentagon attackerades. Således övade man för att kunna utföra attackerna under 11 september.

Motpåstående: Denna teori har delvis rätt, NORAD höll i en övning strax innan millenieskiftet där man bland annat övade på att hantera en situation med ett kapat plan som hade World Trade Center som mål. Dock var planet i övningen inkommande från utlandet, därav NORADs inblandning.

Med tanke på att World Trace Center var målet för terrorister 1993 är det kanske inte så konstigt att byggnaderna var mål för denna övning. Dessutom bör det noteras att detta var en regional övning, för att testa rutiner och respons på specifika situationer.

Konspirationsteori: Samma dag som attacken mot New York och Washington DC pågick militärövningar där NORAD ingick. Detta gjorde att förvirringen ökade när budet om de fyra kapade flygen började skickas mellan FAA och NORAD.

Motpåstående: Operation ”Northern Vigilance” pågick mycket riktigt under 11 september. Detta var dock ett svar på en rysk övning med bombplan som pågick vid denna tid, som svar på detta placerades amerikanska jaktplan i norra Kanada och Alaska.

Så fort meddelande kom att flygplan kapats avbröts övningen och NORAD rensade systemet från övningssimuleringen för att kunna hantera situationen.

WTC 1 & 2

Konspirationsteori: Flera andra hus konstruerade av metall/stål har brunnit men inte rasat. Om den officiella versionen skulle vara sann så är det första gången som ett hus rasar på grund av brand.

Motpåstående: Vad man bör ha i åtanke (förutom att 11 september-attackerna var, i sig, ”första gången” något liknande hände) är att WTC var unik i sin uppbyggnad, och i de skador som huset fick utstå.

För det första; World Trade Centers konstruktion skiljer sig kraftigt åt när det kommer till konstruktion i jämförelse med till exempel Madrid/Windsor Tower. WTC var uppbyggt av en ”tub i en tub”-design, medan de exempel som tas fram från konspirationssidan brukar vara en lösning med stål och betong i ett nätverk (tänk kuber av stålbalkar).

För det andra; de hus som tas upp som motexempel träffades inte av en Boeing 767 i hög hastighet. När WTC byggdes tog man in i beräkningarna att huset skulle hålla för en kollision med en mindre, lättare och långsammare Boeing 707. Då hade man heller inte räknat in bränslets påverkan. Kollisionen innebar att de träffade våningsplanen förlorade viktigt stöd från stålpelare som ingår i den upprätthållande konstuktionen.

För det tredje; i och med kollisionen förstördes mycket av brandisoleringen runt stålbalkarna och exponerade dessa för den påföljande branden. Med temperaturer på över 800 grader celsius försvagades stålet så pass mycket att en kollaps var oundviklig.

Konspirationsteori: NIST [anm: National Institute of Standards & Technology] hävdar att så kallad ”pancaking” orsakade tornens kollaps. Detta är omöjligt.

Motpåstående: Nej, NIST hävdar att ”pancaking” uppstod efter att kollapsen inleddes, således är detta fenomen orsakat av husens ras och inte tvärt om.

Konspirationsteori: Man ser tydligt rökpuffar [anm: brukar omnämnas som squibs] strax innan/medan husen rasar. Detta är tecken på explosioner som orsakar husraset.

Motpåstående: ”Problemet” med dessa explosioner är att de ser ut att öka i takt med husets kollaps. En explosion borde vara som störst vid själva detonationögonblicket för att sedan bli allt mindre. Såsom dessa rökpuffar beter sig är det rimligare att anta att det är damm, skräp och annat löst material som pressas ut i samband med husets kollaps.

Eftersom World Trade Center var byggt som det var (tub i en tub) så är det ej heller orimligt att tänka sig att tryck byggs upp vid kollapgsen, likt en kolv i en cylinder, varpå luften tar alla vägar ut som finns på vägen ned.

Konspirationsteori: Smält stål hittades i källaren utav World Trade Center. Detta tyder på att termit användes. Dessutom brinner inte flygbränsle tillräckligt varmt för att smälta stål.

Motpåstående: Detta är en av de vanligaste påståenden som cirkluerar på nätet. Det finns förvisso en viss koppling till konspirationsteorin nedan men det har även en bäring på smält stål i allmänhet.

Bortsett från det ”smälta stålet” som finns på bild och video (se nedan) så är det en specifik bild på en glödande stålbalk som får igång konspirationsteoretikerna. Frågan som ställs är ”hur kan stål glöda 6 veckor efter raset om det inte var termit och annat inblandat?”.

Om vi bortser från den uppenbara diskrepansen mellan explosioner och termit så är det här en kombination av missförstånd och okunskap. Missförstånd därför att man inte vet hur stål beter sig och ser ut när det är uppvärmt. Okunskap eftersom man inte vet vad en exoterm reaktion är.

Beroende på temperatur så går järn från grått till rött till orange till gult till vitt i färg. Bara för att stål har en annan färg än sitt naturliga tillstånd betyder det inte att det kommer att smälta eller har varit smält. När järn är tillräckligt varmt kan det reagera med vattenånga för att bilda järnoxid och väte och vi har således en reversibel reaktion.

Och nej, det finns inga rapporter om smält stål i källaren. Håll koll på alla dessa diskussioner kring vad för material man hittar. Alla konspirationsteorier pratar om stål (steel) medan vad man pratar om från myndighetshåll är metall (metal).

Konspirationsteori: Det finns bildbevis på smält stål som rinner ut från fasaden. Detta kan vara ett bevis på att termit används.

Motpåstående: Här handlar det egentligen om vad som är mest troligt. Det skulle kunna vara termit, men mycket mer troligt är att det handlar om flygplanskroppens aluminium som smälts och blandats med andra, brännbara material från tornet för att slutligen rinna ut på den lägsta punkten.

Konspirationsteori: På bilder från de raserade husen ser man tydligt hur stålbalkar har kapats i enlighet med hur termit används. Således är detta tecken på att just termit användes för att få tornen att rasa.

Motpåstående: Vad dessa, väl utvalda bilder inte visar är det faktum att de kapats efter det att tornen rasat. Se denna bild som exempel på arbetet som utförs.

Konspirationsteori: Nu har en artikel publicerats i en vetenskaplig tidskrift av bland annat en dansk professor där slutsatsen är att bevis finns för att så kallad nanotermit användes i WTC 1 & 2.

Motpåstående: Artikeln är mycket riktigt publicerad av bland annat en dansk professor i kemi, tillsammans med Steven Jones, välkänd sedan tidigare i dessa konspirationssammanhang. I denna artikel är slutsatsen att det man har hittat måste vara tecken på nanotermit och inget annat. Dels finns det ett invändningar mot metoden av insamling (kontamineringsrisk föreligger bland annat), dels finns det kritik mot föresatsen att det endast kan vara nanotermit som återfinns i dammet. En av de tydligare kommentarerna kring detta återfinns i denna postning.

Det om själva artikelns innehåll. När det kommer till artikeln och dess vetenskaplighet så vill man gärna göra gällande från konspirationshåll med just den här artikeln att den är granskad (s.k. peer-review) i tidskriften Bentham Open Access, vetenskap och allt.

Dock finns det flera problem med det påståendet:

 1. Bentham har på senare tid ägnat sig åt pay-to-publish. Lite krasst sagt så handlar det om att betala för att få ut artikeln, kanske inte riktigt liktydigt med “låt resultaten tala för sig”.
 2. Oavsett vad som skrivs på Benthams hemsida så är detta inte en granskad artikel. Efter att danska TV2 intervjuade Harrit så kontaktades kvinnan som sades vara redaktör för den delen av Bentham som artikeln publicerades under. Hon hade ingen aning om att artikeln publicerades, hon hade över huvud taget inte ens sett den. På grund av detta avsade hon sig sitt uppdrag.

Konspirationsteori: Hus av den här storleken/byggmetoden borde rasa åt sidan. Att de faller rakt ser ut precis som kontrollerade sprängningar.

Motpåstående: ”Tack vare” den kollapsande överdelens enorma tyngd, i kombination med konstruktionen (kom ihåg, tub i tub) och den påföljande ”pancaking”-effekten (se ovan) föll tornen rakt ned. Detta är inte något unikt för dessa hus, se länken nedan om ”progressive collapse” för exempel på byggnader som fallit rakt ned.

Konspirationsteori: Ett flygplan, B25 Mitchell, flög in i Empire State Building 1945, huset klarade sig utan några större skador. Hur kan dessa passagerarflygplan orsaka sådan stor skada?

Motpåstående: Beroende på hur mycket bränsle som fanns i de planen som flög in i husen 2001 så var de åtminstone mer än fyra gånger (väldigt, väldigt snällt räknat) så tunga som B25-planet. Utöver detta så flög de in i tornen med en hastighet av 750 km/h och 950 km/h medan B25-planet hade en maxhastighet av 500 km/h.

En kombination av fart, massa och bränsle gör att denna liknelse knappast har något att tillföra.

Konspirationsteori: Ögonvittnen hörde/kände explosioner innan husen rasade.

Motpåstående: När tusen ton stål och material börjar röra på sig kommer det inte att låta som en andeviskning. Står man brevid så kommer det ofelbart att smälla till när balkar brister och huset börjar kollapsa. Bara för att ljudet påminner om en explosion betyder det inte att det var en explosion.

Det brukar vara ett ögonvittne framför andra som framhålls av konspirationsrörelsen, en William Rodriguez som sa sig ha hört explosioner i källaren före World Trade Center träffades av ett flygplan. Förutom problemet med explosioner i källaren så kan vi konstatera att han tidigare sagt att han kände mullrande i huset. Han ändrade dock sin historia 2004 samtidigt som en grupptalan väcktes mot Bush, Cheney och 50 andra.

Konspirationsteori: Det finns en bild på en kvinna som befinner sig på den plats i WTC-husen där planet träffade. Hur kan hon överleva om det är så varmt som man påstår?

Motpåstående: Problemet är att vi inte vet varifrån kvinnan kommer ifrån. På bilden ovan brinner det inte vid mynningen, alltså kan vi anta att det är en stund efter kraschen. Detta innebär också värmen är koncentrerad längre inåt tornet med allt vad det innebär för omgivande temperaturer. En trolig hypotes är att kvinnan kommer från några våningsplan ovanför eller under och har sökt sig till öppningen av okänd anledning, kanske för att komma undan röken eller för att det helt enkelt var ljust där.

WTC 7

Konspirationsteori: World Trade Center 7 träffades inte av något plan, brann inte särskilt mycket men ändå så rasade det.

Motpåstående: När man diskuterar World Trade Center 7 är det en bra början att hålla koll på väderstrecken och var huset låg. Sett ur ett nord/syd-perspektiv var WTC 7 placerad strax norr om WTC 1 (norra tornet), med endast det lägre WTC 6 mellan dem.

När World Trade Center 1 rasade träffade rasmassorna intilliggande husen, inklusive WTC 7 (se detta foto till exempel). Detta innebär att det var södra sidan som fick motta de skador som uppstod på huset. Vad man brukar visa upp i konspirationssammanhang är den norra änden av huset med den retoriska frågan ”ser huset skadat ut?” ställd. Faktum är (var) att södra sidan fick påtagliga skador i och med WTC1 kollaps.

Utöver detta härjade kraftiga bränder i huset och tillgången till vatten var kraftigt begränsat. Även här brukar man visa upp alla sidor utom den södra sidan för att påvisa att inga bränder härjade. Tittar man på södra sidan får man en annan bild, där bolmar röken ut från i stort sett hela byggnaden.

Absolut inga bränder eller skador - look away!

Absolut inga bränder eller skador - look away!

Konspirationsteori: Byggnadens ägare, Larry Silverstein, tog ut en rejäl försäkring med ersättning för terroristattacker  på huset innan 11 september.

Motpåstående: Att vara försäkrad mot terroristattacker var inget nytt. Redan 1993 ingick en ersättning till Silverstein för terrorattacken mot WTC, en ersättning som landade på 510 miljoner USD.

Dessutom har det visat sig att Silverstein först ville försäkra husen till en alltför låg kostnad (1.5 miljarder USD). Utöver detta hade förhandlingar kring kontrakten ej avslutats vid attacken, på grund av detta har juridiska strider pågått över ersättningssumman. Inte alltför smidigt sätt att ”tjäna pengar” på 11 september.

Konspirationsteori: Larry Silverstein erkänner direkt i ett videoklipp att man sprängde huset.

Motpåstående: I en intervju säger Larry Silverstein, angående WTC7, att i en diskussion med en fire department-chef hade de kommit överens om att tillräckligt många liv förlorats den 11 september och att det smartaste vore att ”pull it”.

Ska man tro konspirationsteoretikerna så är detta en term som används inom demoleringsbranschen för att spränga hus. Detta trots att personer inom denna bransch ej känner igen termen. Förutom förvirringen kring denna term så skulle det också innebära att New Yorks brandkår var involverade i en sprängning av WTC7, ett åtagande som verkade högst osäkert (att man borde spränga det det vill säga).

Vad som däremot låter klart mer troligt är att man med ”pull it” åsyftade den insats som arbetade runt WTC7. Att dra tillbaka de brandmän som fortfarande befanns sig kring huset för att undvika spillan av fler liv helt enkelt.

Konspirationsteori: BBC rapporterar att WTC 7 har rasat trots att huset syns i bakgrunden av nyhetssändningen.

Motpåstående: Mellan 08:46 och 17:20 lokal tid så kapas fyra plan, tre flygs in i byggnader, ett kraschar på ett fält, tre hus kollapsar, presidenten befinner sig på hemlig ort, ett landsomfattande flygförbud råder och kaos råder i New York. Är det då så konstigt att ett rykte letar sig upp till en korrespondent som pressas att hela tiden få fram nya uppgifter att presentera?

Vid den tiden som detta rapporteras (16:47 lokal tid) kan det knappast rådit någon tvekan om att huset skulle rasa (se ovan om bränderna och skador). Således är det troligaste att ord som ”kommer att rasa” blev ”har rasat”.

Pentagon

Konspirationsteori: Flertalet vittnen säger att piloten av AA Flight 77, Hanji Hanjour, var en dålig pilot. Hur kan han göra en så pass svår manöver vid inflygningen mot Pentagon?

Motpåstående: Återigen får man hålla i åtanke vad man diskuterar här. Det är alltså en person som är certifierad transportpilot via Amerikanska Luftfartsverket vi pratar om här. Han har alltså godkänts för att framföra och hantera plan av den typen som flög in i Pentagon.

Absolut inga vrakdelar här i AA-färger - look away!

Absolut inga vrakdelar här i AA-färger - look away!

Konspirationsteori: Egentligen är det en missil som träffade Pentagon. Det finns inte några plandelar från en 757 på bilderna.

Motpåstående: Angående missilteorin motsägs detta av både ögonvittnen samt telefonsamtal från det kapade planet. Dessutom återfanns planets svarta låda på plats och DNA-tester kunde identifiera besättning och passagerare.

Dessutom, vi är vana vid att se vid flygplansolyckor är resultatet av en krasch vid start eller landning, ett förlopp som ofta sker vid väldigt låga hastigheter. På grund av denna låga hastighet bryts ofta planet i delar istället för att gå sönder i mindre bitar.

När American Airlines 77 träffade Pentagon var hastigheten påtagligt högre än vid landning. Tack vare hastigheten och anslagsenergin pressades, och förstördes, flygplanskroppen mot huskroppen (som tidigare förstärkts mot till exempel terroristattacker). I kraschen bröts vingarna av och blev en del av den totala flygplanskroppen.

När ett plan fyllt med bränsle kraschar finns det en stor risk att brand uppstår, en brand som ofta konsumerar en stor del av planet. Detta skedde också med plan AA 77, så förutom anslaget mot huskroppen kan brand adderas till orsaken till att inget fullstort plan återfanns på gräsmattan.

Däremot så återfinns det en hel del flygplansrester vid Pentagon, inklusive motordelar. Dock väljer naturligtvis konspirationsteoretiker vilka bilder man visar.

Konspirationsteori: Titta på fasaden på huset som träffades, skadorna motsvarar inte på långa vägar flygplanets storlek.

Motpåstående: Den bild som ofta sprids i dessa sammanhang är utav den redan kollapsade fasaden av Pentagon. Redan cirka 20 minuter efter att AA 77 kraschat in i Pentagon skedde denna kollaps. Andra bilder visar en fasad där hela bottenvåningen täcks av skum från brandbekämpningen.

United 93

Konspirationsteori: Ett oidentifierat, vitt jetplan sågs cirkla runt nedslagsplatsen. Detta skulle kunna vara det plan som sköt ned United 93.

Motpåstående: Det vita planet som sågs cirkla runt nedslagsplatsen var en Dassault Falcon 20 från VF Corp (ägare av Wrangler Jeans bland annat). Planet hade ombetts av FAA att göra en överflygning av området och konfirmera att United 93 hade kraschat. Då man redan befann sig för inflygning mot en närbelägen flygplats var detta inga större bekymmer för besättningen. Man gjorde en överflygning, rapporterade vad man såg (hålet i backen) och fortsatte sedan mot den ursprungliga destinationen.

Vad gäller nedskjutningen finns det inga tecken på detta, bland annat så saknas det karakteristiska mönstret av främst turbinblad som skulle varit synliga innan nedslagsplatsen. Dock ska man inte missta detta med de motordelar som hittades efter planets nedslagsplats. Vid en krasch på 750 km/h rakt ner i backen så är det inte så främmande att tänka sig tyngre vrakdelar som slungas vidare.

Konspirationsteori: Egentligen så landade United 93 i Ohio, det var ett annat flygplan som kraschade i Pennsylvania.

Motpåstående: Detta är en missuppfattning som fått ett eget liv. Det verkar vara en sammanblandning av identiteter mellan United 93 och Delta Airlines 1989 som resulterade i en lokal nyhetsartikel som ligger till grund för denna konspirationsteori.

Delta Airlines 1989 fick landa vid Cleveland Hopkins International Airport därför att man fruktade att det hade blivit kapat och/eller innehöll sprängmedel. Delta Airlines beslöt dessutom att behålla flygplanet i Cleveland då det delade samma flygmönster som ett av de plan som flög in i World Trade Center.

Övrigt

Konspirationsteori: Bin Laden är inte uppsatt som Most Wanted på FBIs webbplats för inblandningen i 11 september-attackerna. Alltså ”vet” man från myndigheternas sida att han inte är inblandad, alternativt att man inte har bevis mot honom.

Motpåstående: Skälet till att Osama Bin Laden inte stämplas för 11 september-attackerna på FBIs webbplats är på grund av Bin Laden ej har formellt delgivits misstanke för detta brott. Han är eftersökt på de formella anklagelserna om delaktighet i bombattackerna mot två av USAs ambassader.

Denna hantering är i enlighet med hur FBI jobbar. ”Kelley [anm: tidigare delstatsåklagare i New York] said the issue is a matter of legal restrictions and the need to be fair to any defendant… If I were in government, I’d be troubled if I were asked to put up a wanted picture where no formal charges had been filed, no matter who it was”.

Konspirationsteori: Flera av kaparna lever fortfarande. Flera, stora nyhetskällor rapporterar om detta.

Motpåstående: Till en början rådde det en förvirring kring vilka kaparna var och vilka namn som använts vid attackerna. Bland annat återfinns artiklar på BBC och The Telegraphs webbplatser om detta.

Vad som sällan nämns i denna diskussion är att man väldigt tidigt visste att kaparna använt sig av stulna identiteter. Därför har även det rapporterats som om kaparna levde när det egentligen handlar om männen som fått sina identiteter stulna. Detta har förklarats i otalet artiklar, men naturligtvis får dessa ingen större spridning i konspirationskretsar.

Konspirationsteori: USA har ett starkt flygvapen som snabbt kan agera vid hot. Att man inte kunde hitta flygplanen och skjuta ned dessa visar att NORAD/militären medvetet undvek att avhjälpa situationen.

Motpåstående: För det första är det ett missförstånd kring vem som har ansvar för vad i USAs luftrum. För det andra så är det en extrem förenkling av hur det går till i dessa lägen.

Inom USAs luftterritorium är det först och främst FAA som har ansvar för att hålla koll på flygtrafiken. På ”marknivå” så är det ATC (air traffic controllers, flygledare) som har hand om detta. Vid en misstänkt kapning ska ATCn bedöma hur rimligt det är att något allvarligt skett. Om en kapning bedöms ske så ska en överordnad kontaktas som bedömer materialet och beslutar huruvida man ska kontakta FAA (Amerikanska Luftfartsverket). På FAA är det en särskilt utpekad ”hijack coordinator” som hanterar dessa frågor.

Denna person kontaktar i sin tur National Military Command Center för att få upp plan att eskortera det kapade planet. Ansvarig hos Military Command Center kontaktar NORAD för att få reda på om det finns jakt redo för uppdraget. Sedan ska man ”bara” få ett ok från Försvarsmyndigheten (Department of Defense). Efter detta har ordnats kan planen lyfta.

Lägg därtill att USA vid denna tidpunkt hade 14 plan vid sju baser i hela landet på 15-minuters-standby så förstår man kanske att det inte är gjort i en handvändning. Dessutom var det stora svårigheter med att hitta planen då dessa stängde av sina transpondrar, en manöver som effektivt förvandlade dem till en variant av nålar i en höstack.

Länkar

Före 11 september:

WTC 1 & 2

WTC 7

 • WTC7 – sida om WTC7 och varför det kollapsade, inklusive Silverstein-biten
 • BBC News – om den ”för tidiga” kollapsnyheten

Pentagon

Övrigt

 • Washington PostBin Laden, Most Wanted For Embassy Bombings?
 • 911 Myths, Intercept TimeAngående hur snabbt det ”borde” gå när man skickar upp jakt mot misstänkta plan
 • BBC News – Redaktören förklarar hur det kom sig att kaparna rapporterades som levande efter 11/9.

Read Full Post »

Efter hitintills tre delar av retorikskolan (I, II, III) som verkar fallit våra läsare på läppen tänkte vi att det kunde vara idé att ta detta koncept till ytterligare ett område; det skeptiska.

Trots det något ambitiösa namnet kommer den här serien att, till en början i alla fall, ägna sig åt myter och konspirationer. Dock kommer vi säkerligen kunna utöka detta till att omfatta andra ämnesområden som rör sig i den skeptiska sfären. Nå, dags att ta plats i konferensrummet och ta sig ett torrt wienerbröd.

Del 1 – Verktyg

När man råkar på en myt eller en konspirationsteori är det inte alltid man besitter den totala järnkollen för att direkt kunna ”debunka” det påstående som görs. I dessa lägen är den första anhalten allt som oftast det egna förnuftet. Tyvärr är det inte alltid helt sunt, vissa påståenden kan ju faktiskt te sig extremt osannolika men vara sanna och vice versa.

I det läget är nätet din bästa vän, för här återfinns en uppsjö med välmatade platser och då oftast med den informationen man behöver. ”Men”, säger vän av ordning, ”vilka är bra och pålitliga?”. Aha, säger jag, det är därför vi är här! För enkelhets skull kan man dela in webbplatser i dels de officiella och dels de inofficiella webbplatserna.

Officiella webbplatser kan till exempel vara myndigheter, tidningar, företag eller liknande. Ett annat ord för dessa vore ”ursprungskällor”. Dessa platser är självklart den bästa platsen att hitta information som relateras till dessa instanser. Dock är det inte alltid lätt att veta exakt vad man letar efter, hur man letar efter det och, slutligen, hur man ska tolka det man hittat.

Inofficiella webbplatser är övriga platser, allt från seriösa vetenskapssidor till de mest galna, foliehattsbärarna. Oftast är det lättare att hitta information på dessa platser. Att väga och bedöma den brukar däremot vara svårare då den kan vara tagen ur sin kontext, förvanskad eller ”klipp och klistrad”.

Här nedan följer ett axplock på, framför allt, inofficiella webbplatser som kan vara nyttiga att ha bland ens bokmärken. Man vet aldrig när dessa behövs.

Medicin & relaterad vetenskap:

 • The LancetEn av världens mest prestigefyllda publikationer inom det medicinska området. Här återfinns många av de rapporter som diskuteras i dagspressen.
 • PubMed.orgArtikeldatabas som drivs av U.S. National Library of Medicine. 18 miljoner sökbara artiklar (dock ej alla i fulltext) inom de flesta områden man kan tänka sig.
 • Dagens MedicinWebbplats med nyheter, insändare och artiklar inom medicin och hälsovård. Bra skrivet, riktar sig både till personer inom yrket men också ”vanliga”.
 • Quack Watch – Samlingssida för allt vad metoder och påståenden inom hälso-/sjukvård heter. Här återfinns också många källor, undersökningar och länkar till ytterligare information.
 • What’s The Harm?Inom skepticism burkar man vara väldigt försiktig med anekdoter som grund för argumentation. Dock kan det vara ett stöd när frågan ”men vad kan det skada om… ?” dyker upp. Uppdelat efter ämne återfinns här berättelser om folk som råkat mer eller mindre illa ut på grund av myter och/eller övertro på pseudovetenskap och andra villfarelser.
 • Talk Origins – En fullspäckad sida om evolutionsteorin/biologi, som även bemöter och vederlägger kreationisters/Intelligent Design-anhängares missuppfattning och felaktigheter.

11 September- / WTC-myter:

 • 911 Myths – En av de mer välmatade ”debunking”-webbplatserna där ute. Extremt grundlig genomgång av händelserna före, under och efter 11 september. Väldigt välmatad FAQ med de vanligaste påståendena och svaren på dessa plus en stor länksamling till andra, liknande sajter.
 • Screw Loose Change – Har din fikabordsgranne också sett filmen på TV4+? Screw Loose Change har en diger samling med sidor där denna så kallade dokumentär plockas isär bit för bit. Dessutom återfinns en hel del nyttiga länkar, som en kommenterad (skeptisk sådan) version av Loose Change samt en ”viewer’s guide” till ”dokumentären”.
 • Popular Mechanics, Debunking 9/11 MythsKanske den mest övergripande sidan för krossande av 11 september-myter och konspirationsteorier. Här bemöts de absolut vanligaste vanföreställningarna och myterna kring terroristattackerna på ett lättförståeligt sätt.
 • Debunking 9/11 Ytterligare en välmatad sida, med en något mer detaljerad nedbrytning av de olika aspekterna kring de konspirationsteorier som finns där ute.

Förintelseförnekelse/revisionism:

 • The Nizkor ProjectLåt inte den 1994-liknande designen skrämma er, den här sidan är fylld till bredden med information kring förintelsen, dess början och hela förloppet, fram till krigsslutet. Dessutom återfinns här en ytterst välbehövlig sektion som kommenterar de vanligaste revisionistpåståendena. Allt från Leuchterrapporten till John Balls flygfotografier och ”lögnen” om 4 miljoner döda i Auschwitz.
 • The Holocaust History ProjectLiksom med Nizkor har man här delat upp informationen i dels överblick, detaljer kring förintelsen olika delar samt bemötandet av revisionistpåståenden.
 • Wikipedia, Holocaust DenialEn bra sammanställning över vad som sagts av vem och i vilket sammanhang. Många bra länkar, både till källor med information kring förintelsen men även till de som vägrar köpa den ”officiella” förklaringen.

Skeptiskt, allmänt:

 • JREF ForumDen här sidan kan te sig lite rörig till en början. Länkar högt som lågt och en något förvirrande färgskala… Men kan man se bortom detta finns här det mesta man kan tänkas behöva veta om det mesta. Vad du än kan tänkas ha hört om något så återfinns det här… med diskussion och länkar till vansinne.
 • Vetenskap och FolkbildingSvensk förening som drivs för att använda ”[…] folkbildning om vetenskaplig metod och för att vi ska använda vetenskapen i frågor där den kan vara oss till hjälp”. Förutom en välmatad sida (artiklar och nyheter t.ex.) skickas även en medlemstidning ut vid namn Folkvett. Välmatad publikation och förnöjsam läsning för (nästan) hela familjen. Väl värt medlemsavgiften på 200 SEK.
  • VoFs forumDen ovan nämnda hemsidans forum, öppet för alla. Som en svensk version av JREF diskuteras det mesta mellan himmel och jord här. Noteras bör att forumet ej är representativt för VoF. Forumet och dess medlemmar ska inte betraktas som föreningen i sig.
 • The Skeptic’s DictonaryStor samling av alla möjliga myter, pseudovetenskap, konspirationer och villfarelser.
 • SkepticHemsidan för Skeptic Society samt Skeptic Magazine. Här finns en hel del artiklar, nyheter och annan information för den som intresserar sig för allt skeptiskt. Här kan man också prenumerera på föreningens nyhetsbrev, eSkeptic.

En inte så omfattande första lektion, men en ack så praktisk sådan. Bidra gärna med egna tips på sidor som är bra att ha, intressanta eller helt enkelt roliga att besöka. Tips och kommentarer mottages gärna i fältet här nedan.

Hemläxa:

Ni trodde inte att ni kom härifrån utan få med er en läxa, va’? Riktigt så komplicerat är det inte, här under återfinns en enkel röstning där frågeställningen är; Vad vill ni att vi ska skriva om härnäst? Är det något särskilt område ni vill att vi tar upp och belyser det från alla möjliga vinklar? Rösta och skriv gärna en kommentar om varför ni vill se just ert ämne i nästa postning.

Poll-resultat, 090226

11 septembermyter: 15% (5 röster)

Förintelsemyter: 39% (13 röster)

Medicinmyter: 33% (11 röster)

Andra myter: 12% (4 röster)

Slut för idag, tack för idag!

Read Full Post »

%d bloggare gillar detta: