Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Bloggen’ Category

Den här artikeln trodde jag aldrig att jag behövde skriva. Jag trodde ämnet var dött även för de mest övertygade svenska konspirationstroende.

Året var 2009 och jag befann mig i Göteborg för att föreläsa om konspirationsteorier. Efteråt sitter jag och äter middag med några bekanta och får frågan ”vilken är den konspirationsteori du tror är för extrem för att ‘någon’ ska tro på den?”. Mitt svar då var, utan tvekan, chemtrails.

För vem kan tro att vanliga kondensstrimmor skulle vara något annat än just kondensstrimmor. Och varför skulle man spraya oss med påstådda kemikalier? Nä, den idén kommer aldrig få fotfäste i Sverige tänkte jag.

Vi spolar fram till 2014 och konstaterar att en riksdagskandidat varnar för dessa spår i himlen, en riksdagsledamot har beställt en utredning om fenomenet och Sveriges Radio ger konspirationsteorin ett eget inslag (där för övrigt jag deltar).

Men vad är chemtrails och finns de på riktigt? Låt oss dra igång dagens lektion…

Chemtrails – påstådd funktion och sammansättning

Som med så många konspirationsteorier finns det ingen samstämmig syn på vad dessa chemtrails är för något. Detta är ett problem i sig, hur ska man kunna ta ställning till ett påstående när man inte vet över huvud taget funktion i detta?

Nej då, vi ställer bara frågor...

Nej då, vi ställer bara frågor…

Men minsta gemensamma nämnaren är att de troende hävdar att de spår som flygplan lämnar efter sig på himlen är av två typer: kondensstrimmor och chemtrails. Det är alltså skillnad på dessa två, synliga för blotta ögat. Chemtrails ligger kvar längre och ser annorlunda ut gentemot kondensstrimmorna.

Som en troende beskriver det:

Chemtrails (CTs) look like contrails initially, but are much thicker, extend across the sky and are often laid down in varying patterns of Xs, tick-tack-toe grids, cross-hatched and parallel lines. Instead of quickly dissipating, chemtrails expand and drip feathers and mare’s tails.

In 30 minutes or less, they open into wispy formations which join together, forming a thin white veil or a ‘fake cirrus-type cloud’ that persists for hours…

Funktionen i att spraya råder det som sagt delade meningar om. Vissa hävdar att det görs för att förhindra en global uppvärmning, andra hävdar att det handlar om att göra oss sjuka medan de lite mer ute på läktaren anar att man försöker styra våra tankar och beteenden.

Hur detta ska åstadkommas är lite oklart, oavsett vilken funktion man påstår att ”de” ägnar sig åt. En del aktivister säger sig ha analyserat prov som visar höga halter av barium och aluminium i provtagningen, en del säger att det finns vittnesmål och bilder. Oavsett hur det ligger till, vi kommer återkomma till detta specifika påstående lite senare. Låt oss istället börja med när dessa chemtrails dök upp på konspirationstroendes radar.

Spåren på himlen – chemtrails historia

Som en hel del konspirationsteorier är inte chemtrailstron särskilt gammal. Och som så många andra konspirationsteorier har den här tron sitt ursprung i USA.

En sida som grävt rejält i chemtrails högt som lågt är Contrail Science. Mike West, mannen bakom sidan, har ägnat bakgrunden hel del grävande och åtminstone hittat dess populära genombrott:

The folowing link takes you to an archived copy of a conspiracy theory web page from 2000:
http://web.archive.org/web/20000817011330/azwest.net/user/slim/
On it is a link to a file entitled “GENOCIDE.TXT” containing emails from 1997, the first part of which originally came from the BIOWAR-L mailing list dated 9/18/97.

Here you have the key elements of the chemtrail theory, that there are two types of contrail, one that goes away, and one that does not. Further more the one that does not will make you sick.

En av de mer aktiva och drivande i den här frågan var journalisten
William Thomas
. På 90-talet hävdade han, tillsammans med andra engagerade, bestämt att USAs regering besprutade befolkningen.

Den här teorin tog fart, Williams bjöds in till en radioshow med tydlig konspirationsinriktning och chemtrails blev allt mer ett fenomen som folk kände till och kom att bli en av de grundidéerna som cirkulerar i denna rätt obskyra värld.

Men det bör understrykas att det här med chemtrails inte plötsligt uppstod. Idéerna som den ger uttryck nämns bakåt i tiden någorlunda frekvent. Till och med på 50-talet förekom det upplevelser att spåren på himlen påverkade hälsan.

Kondesstrimmor – Så funkar det

Kondensstrimmor, eller på engelska contrails, från flygplan uppstår (med ett undantag) till en början på ungefär samma sätt som när din andedräkt blir som rök på kalla dagar. Men som du märkt ligger ju inte din andedräkt kvar i luften som ett spår direkt. Varför är det så?

Svaret stavas kyla. Högt upp, där många plan flyger, ligger temperaturen under -40 grader C. Vad som händer då är att de små vattendropparna direkt fryser till iskristaller. Till skillnad från din andedräkt kan inte vattendropparna förångas, det är för kallt för det. Vad som händer sen hänger ihop med mängden fukt i den omgivande luften.

Om fukthalten i omgivande luften är lägre än mellan 60-70% kommer iskristallerna att direkt övergå till gas via det som kallas sublimering (det vill säga att det övergår direkt från ett tillstånd till ett annat). Men om fukthalten är över 70% kan reverserad sublimering ske, det innebär att kringliggande fuktig luft bildar is vid kontakt med iskristallerna. Detta innebär att iskristallerna blir större och sjunker snabbare, något som innebär att kondensstrimmorna sprids ut över himmeln på grund av bland annat olika vindhastigheter.

Jag skrev ovan att det finns ett undantag hur kondensstrimmor uppstår och det hänger ihop med det man ser vid till exempel landningar eller akrobatiska manövrering nära marken med flygplan. Det som uppstår då är areodynamiska kondensstrimmor.

Vad som händer är att trycket på ovansidan av vingen sjunker, när luften rör sig genom det sjunkande trycket kondenserar fukten i luften till vattendroppar tack vare en lägre temperatur. Och i vissa fall fryser vattendropparna i den lägre temperaturen, det innebär att man ser ”röken” efter flygplansvingarna (eller andra detaljer).

Men det måste vara fuktigt för att det här ska ske, därför syns den här typen av kondensstrimmor framför allt i varmt och fuktigt väder (kallt väder är allt som oftast torrt). Och då det är varmt kommer iskristallerna snart att dunsta, vilket gör att den här typen av effekt inte ligger kvar särskilt länge efter planet.

Chemtrails – Så funkar det

 

Allvarligt, jag har inte den blekaste...

Allvarligt, jag har inte den blekaste…

Chemtrails – Det här påstår man

Ok, den här är lite lättare. Låt oss se det här kapitlet som något av en FAQ, frågor som ställs ofta och som kan besvaras på ett enkelt sätt.

Konspirationsteori: Som kondensstrimmorna ser ut har det aldrig sett ut tidigare. Chemtrails skiljer sig från kondensstrimmor, ligger kvar längre och är större.

Motpåstående: Så är inte fallet. Det finns många kort från 90-talet, 80-talet och ännu längre tillbaka som visar alla möjliga kondensstrimmor. Smala, breda, utspridda, koncentrerade. Kvardröjande och flyktiga. Betänk också att reguljära passagerarflygningar började först på slutet av 50-talet och har ökat allt eftersom. Knappast konstigt att personer som var barn på 60-talet inte minns den här typen av himmel.

Konspirationsteori: Det finns bilder på flygplan där man ser sprayutrustningen som används.

Motpåstående: De bilder som sprids visar vattenbehållare i flygplan. Varför vill man ha vatten på plats? För att simulera passagerare och olika sorters belastningar inne i kabinen. Komplett med slangar och pumpar för att skifta sida under planets flygning för att simulera till exempel lastförflyttning.

Ni har väl sett "SUPERHEMLIGT GIFT"-trucken parkerad vid planet till Mallis?

Ni har väl sett ”SUPERHEMLIGT GIFT”-trucken parkerad vid planet till Mallis?

Konspirationsteori: Man har mätt upp kraftigt förhöjda halter av barium och aluminium efter överflygningar med ”besprutningsplan”.

Motpåstående: Det finns många där ute som ser sig manade att ta olika sorters prover för att bevisa existensen av de påstådda gifterna som sprutas ut från plan. Jag skulle drista mig till att påstå att ingen av dessa personer är utbildade i att ta den här typen av prov eller att tolka resultaten från dem. Felen man gör vid provtagning är massiva, man kontaminerar proven (”smutsar ned” med t.ex. aluminiumverktyg), man tar ”fel” prover, man tolkar data fel och så vidare och så vidare. En bra sammanställning på hur det brukar se ut finns på den utmärkta sidan Contrail Science.

Konspirationsteori: Planen besprutar oss på hög höjd för att täcka in ett visst område

Motpåstående: På så pass hög höjd finns ingen garanti att man vet var en påstådd besprutning landar. Vätska fryser och dunstar, partiklar driver med vinden på olika oförutsägbara sätt. Om man ska spela med lite i konspirationstron kan man ju undra hur smart det är att bespruta sina ”egna” utav misstag.

Hur snabbt olika partiklar når marken från 10 km höjd

Hur snabbt olika partiklar når marken från 10 km höjd

Konspirationsteori: ”Jag såg det sprayande planet och strax efter blev jag illamående”

Motpåstående: Kanske är den här typen av påstående en av de mer talande för hur chemtrailstroende fungerar. För det finns inte en chans att få dessa symtom, även om hela chematrailskonceptet var helt och fullt sant. Bilden här till höger visar varför, partiklar av en viss storlek tar en extrem lång tid på sig att nå ned till marken. Ibland kan de sväva omkring i atmosfären i åratal innan de når marken. Även de större partiklarna tar flera timmar på sig att komma ned.

Därför är det inte rimligt (ett svårt ord att använda i dessa sammanhang) att personer pratar om att de känner sig direkt påverkade och att exempelvis en skål med ättika ”rensar upp” luften runt omkring dem.

Konspirationsteori: Det är känt att myndigheter har sprayat moln med olika substanser för att nederbörden ska öka, därför är det inte orimligt att de sprayar på detta sätt nu

Motpåstående: Det är fullkomligt sant att man använder sig av olika spraymetoder för att få ut mer nederbörd (kallas cloud seeding), men det sker med dedikerade flygplan och fullt synligt. Dessutom sker det på andra höjder är reguljärflygning. Det är så mycket som skiljer detta från det som chemtrails påstås vara, så det är svårt att påstå att detta är bevis för att konspirationstron är sann.

Sammanfattning

Samtidigt som det här ämnet har förekommit i media, tack vare politiker inom Miljöpartiet och Centern bland annat, så kändes det som om det var dags för en genomgång. Men samtidigt vill jag inte ge den här tron för mycket energi eller uppmärksamhet eftersom

  1. Det är en så fantastiskt avlägsen teoretisk möjlighet, långt bortom rimlighetens gräns
  2. Vi vet hur kondens fungerar (trots allt, it is condensation)
  3. Allvarligt, det är så otroligt dumt

Som så alltid med konspirationsteorier så undrar vi lite mer verklighetsfrämjande hur allt hänger ihop, varför har inte någon sett bevis, varför vill man göra så här, hur fungerar det, hur många är egentligen inblandade, varför vill statsmakterna kontrollera oss på ett sånt osäkert sätt, är det inte en otroligt osäker investering för ett väldigt kostsamt projekt, hur får man till det rent praktiskt, borde inte de massiva mängderna kemikalier göra de icke-inblandade på flygplatsen misstänkta, vem bestämmer när kemikaliesprayen ska sättas på och stängas av, om det är piloten som bestämmer av/på för kemikaliesprayen så är det en jäkla massa piloter med i den här konspirationen, herre gud orkar ni ens läsa hit, om inte flygbolagen är med på det här så kan man undra hur de ställer sig till ökade bränslekostnader för att flyga runt med ett antal ton ”okänd last” hela tiden, om flygbolagen är med på det hela så är det en jäkla massa ledningsgrupper som sitter inne på en hel del riktigt allvarlig information (och ingen av dessa avslöjar för sina partners någonting över huvud taget?)…

Listan kan göras hur lång som helst. Vi kan lugnt konstatera att kondens inte är farligt, däremot vet vi att flygtrafiken bidrar till att släppa ut brutala mängder koldioxid och därmed bidra till klimatförändringar. Där har vi något verkligt att oroa oss för.

Tack för idag, slut för idag!

Read Full Post »

Zombievarning i dubbel bemärkelse! Bloggen lever plötsligt, och begreppet Skeptikerskolan därtill…

Är vi ett folk som följer i vår herres ledband varthän denne leder oss? Köper vi konceptet med vaccin mot sjukdomar, fluor mot karies och folsyra mot neuralrörelsedefekter rakt av? Tydligen inte, för på senare tid har jag (och många andra) fått gå till vaccins försvar, till fluorets försvar och i stort sett försvar av vetenskap som vägledande princip i stort och i smått.

Intresset för fluor och dess vara/icke vara väcktes tack vare en artikel som DN publicerade i ämnet. Där noterade man att fluorfri tandkräm hade börjat dyka upp i handeln, något som oroade experter inom tandhälsa.

Göran Dahllöf, professor och övertandläkare vid avdelningen för barntandvård vid Karolinska institutet, är dock mycket kritisk mot tandkräm utan fluor, eller fluorid, som är korrekt benämning för den form som fluoret oftast förekommer i.
– Fluor i tandkrämen är nödvändigt för att skydda mot karies och det är inte rättvist mot barnen att välja bort det, säger han.

En emaljskylt – så meta…

Så, vi får helt enkelt damma av skolbänkarna och ta tag i fluorfrågan. Mot Skeptikerskolan!

Vad är fluor och varför påverkas tänderna?

Fluor (atomnummer 9) är ett grundämne som tillhör gruppen halogener. Ämnet förekommer inte fritt i naturen utan är kemiskt bundet, oftast som fluorid.

Relationen mellan vår emalj och fluor rör sig, föga förvånande, på den allra minsta nivån omkring oss.

Kanske detta är gammal skåpmat, men för säkerhets skull: Våra tänder har ett yttre lager som kallas för emalj. Det är ett skal som skyddar tandens inre, inklusive nerven lägst in.

I vår munhåla har vi, förutom tänder och tunga, en massa bakterier. Tillsammans med vår saliv bildar bakterierna en biofilm, dental plack, på våra tänder. En del av de här bakterierna utsöndrar syra (bl.a. mjölksyra) när de omsätter kolhydrater i vår mun. När så sker sänks pH-värdet också i munnen.

När pH-värdet sjunker i munnen frigörs vätejoner. Dessa joner löser ut mineraler från emaljen då vätejonen påverkar emaljens byggstens, hydroxylapatitets, löslighet (demineralisering). På sikt kan vi få en permanent skada i emaljen, det vill säga ”hål i tanden”.

Har man däremot behandlat denna yta med fluor (genom tandkräm, munskölj eller liknande) uppstår ”kapslar” med kalciumfluorid. Skalet till denna ”kapseln” består av protein och fosfat och det är detta skal som löses upp i den sura miljön som uppstått. När kapseln löses upp frigörs kalcium och fluorjoner som bildar en skyddande förening (fluor och hydroxylapatit) som lagras i tanden och upphäver skadan (remineralisering).

En fiffig aspekt här är att den frisläppta hydroxidjonen kan bytas ut mot fluoridjonen i hydroxylapatitet. Den föreningen blir starkare och mer motståndskraftig än den tidigare mineralsammansättningen. För att det här utbytet ska kunna ske måste det vara surare än neutralt pH, det vill säga när risken för demineralisering uppstår.

Dessutom påverkar närvaron av fluor i munhålan syraproducerande bakterier direkt, dels genom att angripa deras möjlighet att producera syra och dels genom att minska bakteriernas förökning.

Naturligtvis finns det fler steg och ett antal detaljnivåer till i denna process, men förhoppningsvis ger det en någorlunda god förståelse för den roll som fluor spelar i detta steg.

Är fluor verkligen bra?

Amerikanska motsvarigheten till det som tidigare kallades Smittskyddsinstitutet utnämnde upptäckten av fluorets påverkan på tandhälsan som en av de viktigaste upptäckterna inom folkhälsa någonsin. Både svenska (källa) såväl som internationella organ (källa) förordar användandet av fluor som förebyggande av tandskador.

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att daglig användning av tandkräm med fluor är effektivt för att förebygga karies i de permanenta tänderna hos barn och ungdomar. Tandkräm med högre fluorkoncentration (1 500 ppm) ger större effekt än tandkräm med 1 000 ppm

Och

Widespread use of fluoride has been a major factor in the decline in prevalence and severity of dental caries in the US and other economically developed countries. When used appropriately, fluoride is both safe and effective in preventing and controlling dental caries

Liksom i en del andra vetenskapliga frågor råder det här stor konsensus kring vinsterna och möjliga risker med fluorbehandling. Det man såg tidigt var att redan en liten andel naturligt förekommande fluor i vattnet (1 ppm, 1 mg/liter) gav gott skydd mot karies i större befolkningsgrupper.

Man har ända sedan 50-talet studerat och undersökt om tänder skyddas av fluor och hur det förhåller sig till människans hälsa i gemen. Idag finns ett stort kunskapsunderlag både kring säkerhet och effektivitet (se till exempel Cochrane).

Riskerna med fluor

Som så många andra kemiska sammansättningar där ute finns det risker med fluor. Vad det handlar om här är dosen, som med i stort sett allt i vår omgivning. För mycket salt är inte bra för oss, för mycket socker är inte bra för oss, för mycket zink är inte bra för oss. Till och med vatten är farligt i för stora mängder.

Så vad vet vi om de farliga mängderna kring fluor och deras effekt då?

Det ”vanligaste” fallet (om än ovanlig) av för mycket fluor är det som kallas dental fluoros och drabbar barn där tänderna fortfarande växer till. Vid mild fluoros får man missfärgningar på tänderna. I den formen är färgningarna knappt synliga fläckar och stråk över emaljen. Vid kraftigare fluoros kan emaljen bli, något ironiskt, svagare och skydda sämre mot kariesangrepp. Se denna genomgång i Tandläkartidningen för en bra och tydlig genomgång av hela spektrat av fluoros samt orsakssambanden.

Vid än värre fluoröverdos kan man råka ut för något som kallas för osteofluoros, det innebär att fluor lagras i benvävnaden. Detta leder till ökad benmassa och bentäthet, stelhet och minskad rörlighet.

Risken att råka ut för osteofluoros och dental fluoros är störst om man har en egen vattentäkt med hög fluorhalt. I Sverige tillsätts ingen fluor utöver det som återfinns naturligt i vattnet och i vissa fall kan det blir för mycket. Mellan 0,8 och 1,2 mg fluorid/liter vatten ger ett bra kariesskydd, för lite och man går miste om skyddet medan för mycket gör att risk för mild fluoros föreligger (i värsta fall). Mer än 5,9 mg fluorid/liter vatten räknas som otjänligt och vattentäkten ska bytas ut.

När det kommer till överdoser räknar man i Sverige enligt följande nivåer:

… om ett barn får i sig 5-15 milligram fluor per kilo kroppsvikt ger det förgiftningssymtom. Beräknat på en ettåring som väger tio kilo skulle det innebära 50-15 0 milligram fluor, vilket motsvarar ungefär 1-3 tuber fluortandkräm eller 200-600 fluortabletter

”Fluor ger lägre IQ/autism!” – Harvard-studien

Ovanstående ”citat” (egentligen andemeningen i kritiken och oron) har förekommit på senare tid i rapporteringen kring användandet av fluor, att någon form av överdosering skulle ge (neurologiska) skador på små barn. Det har förekommit tidigare, men 2012 kom en studie från Harvard som tycktes ge belackarna rätt.

Studien, med titeln Developmental Fluoride Neurotoxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis, skulle studera fluorets påverkan på neurologiska utvecklingen hos barn.

Resultatet gav att man tyckte sig se en form av påverkan:

children in high-fluoride areas had significantly lower IQ scores than those who lived in low-fluoride areas

Det låter allvarligt vid en första anblick. Men som alltid är det inte alltid så svartvitt.

Vad som inte direkt framgår vid rapportering är att man använder sig av data från Kina och Iran, inte USA. Sedan är värden för grupperna som intog höga halter av fluorid mellan 2-10 mg fluorid/liter vatten. Minns ni siffrorna en bit upp för vad Sverige bedömer som säkert? Över 1,2 mg fluorid/liter vatten så bör man undvika att ge vatten till småbarn, över 4 mg så ska man vara väldigt restriktiv upp till förskoleåldern. Alltså inte helt applicerbart på svenska, normala förhållanden.

Studien var inte heller experimentell, det vill säga att man inte kunnat kontrollera andra miljöfaktorer. Två av de analyserade studierna tittade till exempel på fluoridexponering via kolrök. Ett rimligt antagande är att det finns andra faktorer som också spelar in i påverkan på IQ-nivåer hos barnen i studien.

Man slår inte heller fast i studien att det finns direkt orsakssamband. Istället lyfter man möjligheten att det kan påverka och att fler studier behövs, en sorts ”försiktighetsprincip”, som så ofta i den här typen av frågor.

Webbsidan Science Based Medicine har en väldigt bra genomgång av studien där man har följande att säga om studiens kvalitet och slutsatser. Det är värt att ta hela stycket (och förstärka sista meningen):

There are many weaknesses to the epidemiological studies reviewed in the recent article – high heterogeneity, poor controlling for other variables, no indication of blinding of IQ assessments, and many others.

But even taken at face value they do not indicate any association between lower IQ and the fluoride levels added to drinking water in the US. In fact, those levels of fluoride were used as the controls in these studies showing higher IQ. (There was a lot of variance of the effect size, but the net effect size on IQ in the meta-analysis was -0.45 standard deviations).

Therefore, if anything, this review adds to the body of evidence for the safety of fluoridation

Alltså, det finns inget i studien som tyder på en koppling mellan IQ-nivåer och de fluoridhalter man ser i USA (och som ligger i ungefärlig nivå med Sveriges rekommenderade nivåer).

Konspirationstro

Varför är alltid dessa bilder så dåligt photoshoppade?

Varför är alltid dessa bilder så dåligt photoshoppade?

Bilden ovanför kommer från en av de otaliga amerikanska sidorna som sprider konspirationstro kring det här med fluor. Den här rörelsen är naturligtvis övertygad om att fluor inte används för att främja tandhälsa. Istället tror man att det är frågan om allt från steriliseringsförsök till att man ska mentalt kontrollera invånarna.

Kanske det inte är så konstigt att konspirationstron kring fluor tagit skruv, trots allt så tillsätter myndigheterna ett konstigt ämne som inte alltid är så hälsosamt (fluorvätesyra till exempel). Det är däremot lite svårare att förstå varför denna syn, att fluor är en stor fara, tagit skruv i här hemma.

I Sverige har vi en liten men högljudd minoritet som anar konspirationer och argan list med fluoret. Då Sverige inte tillsätter fluor i vattnet har denna grupp kanske inte riktigt samma anslutning till debatten som i USA, men frågan är om det inte blir värre framöver. Detta då man fått bland andra Coop att börja med fluorfri tandkräm i hyllorna.

Fluorfritt i affären

I höjd med att DNs artikel om fluorfri tandkräm publicerades så såg jag att Coop var en av de omnämnda affärerna som hade börjat erbjuda den här typen av tandkräm. Sagt och gjort, jag kontaktade Coop och frågade hur de resonerade kring ämnet.Svaret från Coop lämnade mycket övrigt att önska och följande utspann sig:

 

Screen Shot 2014-06-26 at 16.58.34

Screen Shot 2014-06-26 at 16.59.28

Screen Shot 2014-06-26 at 16.59.43

Screen Shot 2014-06-26 at 16.59.55

Trots senare påstötning har jag inte fått något förtydligande i hur Coops ansvariga ser på detta.

En viktig poäng i detta är att jag inte ser det som särskilt rimligt att tvinga folk (på ett eller annat sätt) att köpa fluortandkräm. Däremot finns en överhängande risk att konsumenten inte har hela bilden av fluorets vikt i tandhälsan. Som en akademisk källa jag pratade med uttryckte det; Det jävliga är att folk ser tandkräm som kosmetika, inte [viktig tillsats av] fluor…

Sammanfattning

Den korta, snälla versionen: Fluor är absolut inte farligt om det tas i rimliga mängder. Tvärtom är det väldigt, väldigt bra på att hjälpa till att hålla våra tänder hela och rena. Vi vet detta genom massor med vetenskapliga försök, studier och erfarenhet. Det är känt och välstuderat att bara slipmedel och tandborsten i sig inte skyddar mot karies i vår moderna kosthållning (för referens, se till exempel denna studie).

Så köp dig en tub med 1450 ppm fluortandkräm och spara en del kronor på att inte behöva borra. Se också till att dina barn får en bra start i tandlivet, att förebygga karies tidigt är ett viktigt medel i detta.

Låt inte dina barn behöva se detta!

”Alright, I don’t brush!”

Den lite längre, elakare versionen: Året är 2014 och vi har kommit till ett läge där så pass grundläggande principer som fluorbehandling och vaccination inte bara måste förklaras utan försvaras.

Den här artikeln är inte skriven för att övertyga den som fullt ut tror att Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen är i maskopi med varandra och vill medborgarna ont. Jag kan inte övertyga dig, du behöver komma till insikt själv vad en sådan inställning gör med dig och de runt omkring dig.

Vi lever längre än vi någonsin gjort tidigare, vi har bättre vård än tidigare och vi vet mer om människokroppen och dess sjukdomar än tidigare. Men lik förbannat finns det de där ute som hävdar att några timmar på Google gjort dem redo att berätta för läsarna hur det ligger till. Komplett med en rejäl dos förakt för vetenskap och dess auktoriteter.

Jag önskar att folk i gemen ställde sig en enkel fråga i dessa lägen, när välbeprövade metoder och medel ifrågasätts; vad säger vetenskapen om detta? Inte en studie från en okänd tidning, skriven av en före detta geolog, utan massor med studier, från olika discipliner. Vad vet man om det här?

I Sverige har vi ett väldigt bra verktyg i SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Här studerar man metoder och utvärderar hur väl de fungerar medicinskt. Behandling mot karies genom bland annat fluor (förvisso något gammal studie, men likväl vettig) har studerats och man hittar starka vetenskapliga stöd för effekten hos fluor (not: ”evidens 1” innebär starkt vetenskapligt stöd):

Daglig användning av tandkräm med fluor är en effektiv kariesförebyggande metod för de permanenta tänderna hos barn och ungdomar (Evidens1). Effekten är dosberoende, dvs tandkräm med högre fluorkoncentration (1 500 ppm) ger större effekt än tandkräm med 1 000 ppm (Evidens1).

Jag hoppas att materialet ovan ger er läsare lite råg i ryggen att känna trygghet i att vi vet att fluor fungerar och att det är ett säkert sätt att ha kvar hela tänder under längre tid. Show us ‘em pearly white!

Slut för idag, tack för idag!

Sist men inte minst: stort tack till professor Dan Ericson på Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola för svar på frågor kring fluorets funktion och beskaffenhet.

Read Full Post »

Skeptikerskolan - The Final Front(ier)...

I dag har vi haft det stora nöjet att slå upp dörrarna till webbplatsen för boken Skeptikerskolan. På webbplatsen hittar du inte bara källorna till boken, där finns också tips på artiklar, webbplatser och bloggar att läsa, ett kompendium till boken (läggs upp 25/8) och en hel del annat.

Vi kommer även att uppdatera den sidan med information om intervjuer, recensioner och annat som kan tänkas ha koppling till boken framöver.

Och självklart återfinns länkar till platser på nätet där boken kan köpas, men det har du väl redan gjort?

Mycket nöje!

Read Full Post »

Det börjar röra på sig på bokfronten. Liksom naturens grönska bryter ut runt Valborgsmäss har även bokbranschen börjat blomstra på allvar. Bland höstens böcker ser vi en bok som är skriven av två debuterande författare som intresserar oss lite extra. Skeptikerskolan, författad av Andreas Anundi och CJ Åkerberg, minsann.

Omslag till ”Skeptikerskolan”

Så, vi noterar att vi hamnar efter Blondinbella, men före David Batra och Maria Wetterstrand. Under rådande omständigheter vågar vi inte uttala oss om detta är en antydan från förlaget eller om vi helt enkelt är bättre än komiker och politiker… och sämre än bloggande 20-somethings med Paris Hilton-komplex. Time will tell.

Och i enlighet med de sociala reglerna så måste naturligtvis boken ha sin alldeles egna Facebooksida och Twitter-kanal. Kom och hälsa på oss, vi bits inte… hårt.

Read Full Post »

Tankebrott på Twitter…

Idag har Tankebrott gått på tåget till framtiden. Således kan ni nu hänga med på de korta, tidsenliga, nyheterna via vår kanal på Twitter.

Read Full Post »

QED or... ?

Vetenskapsman eller avhugget huvud? (klicka för större)

Avdelningen som har hand om Söndagssagan har tagit fram en kortare rebus för alla läsare att ge sig i kast med. Eller ja, rebus… Markera textstycket under för att se lösningen.

”Bevis eller håll tyst å gå ut”. Eller, för att använda lol speak ”Pruf OR STFU N GTFO KTHXBAI”.

Read Full Post »

Efter det gågna årets rasande framgång, likt en influensa hög på Jack Russel-gener, tar vi och ger oss på något av ett metaämne. Det kanske kan behövas efter en höst där fokuseringen legat lite väl hårt på snoriga näsor och exploderande byggnader…

Titel och tyckande

”Tankebrott”, tänkte jag, ”det blir en bra titel”. Lite smånöjd med mig själv plitade jag ned de sista detaljerna innan den här bloggen var registrerad för ett och ett halvt år sedan.

Det visade sig vara ett rätt gott val av namn, så här i efterhand. Inte nog med att bloggens titel genererar viss uppmärksamhet, den är också en (inte alltför) subtil hyllning till George Orwells bok 1984.

Titeln har tjänat oss gott under året men också legat till grund för en del missförstånd och upprörda känslor. Framför allt är det kombinationen med att vi spenderar en del tid ute i det träsk som är konspirationshypoteserna och bloggens titel. ”Hur kan ni bara säga att det är fel att tänka X. Ni har missförstått termen tankebrott!”. Ibland är indignationen stor över att vi har mage att avkräva folk någon form av bevisning och hur kan vi ens komma på tanken att säga till folk vad de ska tänka?!

Så, för att försöka få någon rätsida på det här tar vi nu och sätter ned foten i frågan och kan konstatera en och endast en sak (till att börja med); går man ut på nätet och propagerar för något så har man också öppnat upp sig för kritik av detta.

Det är ingen svår princip, däremot verkar det vara desto svårare att ta till sig denna princip. Bara för att man råkar ha en åsikt om, säg, massvaccinationen mot svininfluensan betyder det inte att man kan häva ur sig detta på nätet och förvänta sig enbart applåder och hurra-rop följt av enbart medhåll.

Just det sistnämnda är något av ett mysterium för många människor idag. Allt utom medhåll i en diskussion tas som en personlig förolämpning och bemöts därefter. Det kvittar hur välformulerad kritiken är, det anses fortfarande vara ett övertramp att ifrågasätta debattörens övertygelse.

För övertygelse är lika med fakta, ”jag tror, alltså är det sant”. Och man behöver inte gå längre för att hitta källor på sin övertygelse. Blotta faktumet att man tycker något är bevis nog.

Kanske är det då inte så förvånande att denna ovan omtalade rekylreaktionen återfinns så många gånger i kommentarsfält nätet över. Reaktionen är lika förutsägbar som den är omedelbar; det här är något jag vet är sant, således behövs inga bevis eller andra belägg. Säg inte åt mig vad jag ska tänka!

Det är möjligen titeln som får folk att slänga på det sista antagandet, att vi försöker säga till folk vad de ska tänka. Men det är också ett förvånande ställningstagande. För har man använt sig av till exempel ett publiceringsverktyg som en blogg eller ett forum på nätet så har man också öppnat sig för kommentarer och åsikter om ens egna åsikter.

Låt oss likna det vet religiös övertygelse. En person som knallar omkring och är religiös i största allmänhet i sin privata sfär har inte bett om att få någon kommentar om sin övertygelse. Inte heller har han eller hon lagt ut sin tro för andra att argumentera kring. Skulle denne religiösa person däremot öppna upp en blogg med titeln ”därför tror jag att religion är svaret på allt” så är det en annan femma. Plötsligt har övertygelsen gått från att vara privat till att vara publik.

Om åsikten är publik så är den också, som sagt, öppen för tolkning eller motargument. Att bli emotsagd i sådana lägen kan inte sägas vara någon form av krav på vad man tänker, istället är det möjligen ett krav på att man tänker. Eller hur man tänker, för alla tankegångar och argument är inte korrekta och sanna, vad man än vill tro om saken.

Censur är den högsta formen av smicker…

Men yttrandefriheten då? Det är inte alltför sällan som vi läser argumentet att var och varannan person minsann inte får sprida sin uppfattningar till höger och vänster utan att ifrågasättas och kritiseras, och spelar yttrandefrihetskortet! ”Kom inte här och kritisera mig, vi har faktiskt yttrandefrihet i det här landet! Försök inte censurera mig!”.

Inte nog med att sådana utbrott visar att man troligen missförstått vad yttrandefrihet (och censur) är, man har även missat att det medför att man måste förvänta sig – och tillåta -andra att ha åsikter om ens egna åsikter.

Read Full Post »

Det här är en tilläggsartikel till Skeptikerskolan, del 10 – Lathund till vaccin (och svininfluensa) (länk). Detta för att hålla uppdateringar och nya frågor så lättlästa som möjligt.

I del 1, del 2 och del 3 har vi talat om medias roll i kontroversen kring svininfluensan och vaccineringen, i synnerhet då genom chockrubriker och alarmistiska vinklingar. Denna gång handlar det beklagligt nog om ett dödsfall i samband med vaccinering mot svininfluensan. Ett fall som faktiskt kan kopplas till vaccinering.

Ett axplock av rubrikerna man ser rörande denna tragiska nyhet är

Rubrikerna ger alltså sken av att eftersom som det skedde ”efter” så skedde det också ”på grund av”. Läser man artiklarna istället för enbart rubrikerna får man dock en lite mer nyanserad bild, i vissa fall.

Aftonbladet slår på stora trumman och meddelar att de ”i dag [kan] avslöja det första dödsfallet som orsakats av vaccinet”, och skriver att

– Vaccinet är den direkta eller indirekta orsaken till mannens död, säger Ingemar Persson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket.

Man kan fråga sig varför Aftonbladet inte nämner det som SR.se belyser — en väldigt viktig aspekt i sammanhanget:

Mannen avled två veckor efter sin vaccinering, på grund av att kroppen började stöta bort det transplanterade hjärtat, enligt en rapport till biverkningsenheten på Läkemedelsverket.

Samtidigt hade mannen inte skött sin medicinering för att förhindra avstötning. Det säger Ingemar Persson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket.

(vår fetning)

Det hade varit på sin plats med en något mer balanserad rubrik på SR:s artikel, kanske något i stil med ”Hjärttransplanterad dog pga avstötning efter att ha slarvat med medicineringen, och  vaccinet kan ha bidragit”. Artikeln ger en annan starkt bidragande faktor till att mannen avled, men rubriken är den man ser och minns lättast.

Visserligen kan vaccinet ha agerat katalysator i avstötandet — man vet ännu inte — men mannens hälsa var sannerligen inget normaltillstånd, och därtill än mer komplicerat på grund av slarv med viktig medicinering. Detta antyds av Epressen:

– Dödsfallet har inte nödvändigtvis ett samband med vaccinet, säger Ingemar Persson vid Läkemedelsverket till Expressen.se.

Expressens artikel var också förvånande nog ovanligt saklig och tydlig med att vaccinets roll i dödsfallet inte är klarlagt (än):

Den avlidne hade nyligen genomgått en hjärttransplantation och tillhörde därmed en av riskgrupperna. Efter vaccineringen stöttes hjärtat bort av kroppen.
– Det är en avstötningsreaktion som är orsaken till dödsfallet, men vi har absolut inte något säkerställt orsakssamband. Det finns en bedömning som gör att det finns en möjlighet för det, men det finns andra omständigheter i detta specifika fall som gör att det råder stor osäkerhet kring huruvida vaccinet har med dödsfallet att göra.
Går det över huvud taget att få svar på frågan om vaccinationen har framkallat avstötningen?
– Det är alltid en bedömningsfråga. Negativa saker sker, det betyder inte att det finns ett orsakssamband. Nu vill vi ha svar på frågan om det kan vara så och om vi behöver ändra vår information, säger Ingemar Persson till Expressen.se.

Av ovanstående att döma är alltså inte vaccinets roll i dödsfallet fullt så fastställd som rubrikerna ger sken av. Förhoppningsvis ger utredningarna klara besked, åt vilket håll det än må vara. Det kommer givetvis att bli svårt att utesluta vaccinet som dödsorsak, men av mannens hälsotillstånd att döma kan man förmodligen dra välgrundade slutsatser av vad som bidrog och hur mycket.

Rubrikernas ord måste också sättas i ett annat perspektiv. I Sverige dör i runda slängar ca 300 personer per dag. Någon av dessa kanske vaccineras samma dag, dagen innan eller veckan före. Detta innebär alltså att någon av de 300 dog ”efter vaccineringen”.

Ingen förnekar att vaccinet kan ha bidragit till att mannen i det aktuella fallet dog, men det som saknas är just nyans, perspektiv och balansering i formuleringar och rapportering. I synnerhet när även detta fall handlade om en svårt sjuk person, vars frånfälle dessutom med all säkerhet till stor del berodde på brister i medicineringen.

Läs också Orsakverkan, som uttrycker sitt missnöje över rapporteringen.

Read Full Post »

Det är alltid intressant och lärorikt att få höra på när kunnigt folk diskuterar olika ämnen, och precis detta får man om man lyssnar på Skeptics Guide to the Universe. I dessa tider av svininfluensa och vaccinskräck passar det bra att tipsa om ett specialavsnitt som tillägnas svininfluensan (mp3), men även svinfluensavaccinet och vaccin i allmänhet tas upp.

Steven Novella, David Gorski, Mark Crislip och Joe Albietz, alla skribenter på bl.a. Science-Based Medicine, står för diskussionen.

Mycket nöje!

Read Full Post »

Hejsan!

Om ni nyligen har hittat hit,  kanske via SVT Debatt eller Kalla Faktas program, kanske vi kan erbjuda lite snabblänkar till material på den här webbplatsen om främst 11 september som kan vara av intresse.

Hoppas ni hittar artiklar som ni finner läsvärda, även om andra ämnen. Ge oss gärna era kommentarer och synpunkter på artiklarna ni läser. Diskussioner välkomnas!

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: