Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Skeptikerskolan’ Category

Den här artikeln trodde jag aldrig att jag behövde skriva. Jag trodde ämnet var dött även för de mest övertygade svenska konspirationstroende.

Året var 2009 och jag befann mig i Göteborg för att föreläsa om konspirationsteorier. Efteråt sitter jag och äter middag med några bekanta och får frågan ”vilken är den konspirationsteori du tror är för extrem för att ‘någon’ ska tro på den?”. Mitt svar då var, utan tvekan, chemtrails.

För vem kan tro att vanliga kondensstrimmor skulle vara något annat än just kondensstrimmor. Och varför skulle man spraya oss med påstådda kemikalier? Nä, den idén kommer aldrig få fotfäste i Sverige tänkte jag.

Vi spolar fram till 2014 och konstaterar att en riksdagskandidat varnar för dessa spår i himlen, en riksdagsledamot har beställt en utredning om fenomenet och Sveriges Radio ger konspirationsteorin ett eget inslag (där för övrigt jag deltar).

Men vad är chemtrails och finns de på riktigt? Låt oss dra igång dagens lektion…

Chemtrails – påstådd funktion och sammansättning

Som med så många konspirationsteorier finns det ingen samstämmig syn på vad dessa chemtrails är för något. Detta är ett problem i sig, hur ska man kunna ta ställning till ett påstående när man inte vet över huvud taget funktion i detta?

Nej då, vi ställer bara frågor...

Nej då, vi ställer bara frågor…

Men minsta gemensamma nämnaren är att de troende hävdar att de spår som flygplan lämnar efter sig på himlen är av två typer: kondensstrimmor och chemtrails. Det är alltså skillnad på dessa två, synliga för blotta ögat. Chemtrails ligger kvar längre och ser annorlunda ut gentemot kondensstrimmorna.

Som en troende beskriver det:

Chemtrails (CTs) look like contrails initially, but are much thicker, extend across the sky and are often laid down in varying patterns of Xs, tick-tack-toe grids, cross-hatched and parallel lines. Instead of quickly dissipating, chemtrails expand and drip feathers and mare’s tails.

In 30 minutes or less, they open into wispy formations which join together, forming a thin white veil or a ‘fake cirrus-type cloud’ that persists for hours…

Funktionen i att spraya råder det som sagt delade meningar om. Vissa hävdar att det görs för att förhindra en global uppvärmning, andra hävdar att det handlar om att göra oss sjuka medan de lite mer ute på läktaren anar att man försöker styra våra tankar och beteenden.

Hur detta ska åstadkommas är lite oklart, oavsett vilken funktion man påstår att ”de” ägnar sig åt. En del aktivister säger sig ha analyserat prov som visar höga halter av barium och aluminium i provtagningen, en del säger att det finns vittnesmål och bilder. Oavsett hur det ligger till, vi kommer återkomma till detta specifika påstående lite senare. Låt oss istället börja med när dessa chemtrails dök upp på konspirationstroendes radar.

Spåren på himlen – chemtrails historia

Som en hel del konspirationsteorier är inte chemtrailstron särskilt gammal. Och som så många andra konspirationsteorier har den här tron sitt ursprung i USA.

En sida som grävt rejält i chemtrails högt som lågt är Contrail Science. Mike West, mannen bakom sidan, har ägnat bakgrunden hel del grävande och åtminstone hittat dess populära genombrott:

The folowing link takes you to an archived copy of a conspiracy theory web page from 2000:
http://web.archive.org/web/20000817011330/azwest.net/user/slim/
On it is a link to a file entitled “GENOCIDE.TXT” containing emails from 1997, the first part of which originally came from the BIOWAR-L mailing list dated 9/18/97.

Here you have the key elements of the chemtrail theory, that there are two types of contrail, one that goes away, and one that does not. Further more the one that does not will make you sick.

En av de mer aktiva och drivande i den här frågan var journalisten
William Thomas
. På 90-talet hävdade han, tillsammans med andra engagerade, bestämt att USAs regering besprutade befolkningen.

Den här teorin tog fart, Williams bjöds in till en radioshow med tydlig konspirationsinriktning och chemtrails blev allt mer ett fenomen som folk kände till och kom att bli en av de grundidéerna som cirkulerar i denna rätt obskyra värld.

Men det bör understrykas att det här med chemtrails inte plötsligt uppstod. Idéerna som den ger uttryck nämns bakåt i tiden någorlunda frekvent. Till och med på 50-talet förekom det upplevelser att spåren på himlen påverkade hälsan.

Kondesstrimmor – Så funkar det

Kondensstrimmor, eller på engelska contrails, från flygplan uppstår (med ett undantag) till en början på ungefär samma sätt som när din andedräkt blir som rök på kalla dagar. Men som du märkt ligger ju inte din andedräkt kvar i luften som ett spår direkt. Varför är det så?

Svaret stavas kyla. Högt upp, där många plan flyger, ligger temperaturen under -40 grader C. Vad som händer då är att de små vattendropparna direkt fryser till iskristaller. Till skillnad från din andedräkt kan inte vattendropparna förångas, det är för kallt för det. Vad som händer sen hänger ihop med mängden fukt i den omgivande luften.

Om fukthalten i omgivande luften är lägre än mellan 60-70% kommer iskristallerna att direkt övergå till gas via det som kallas sublimering (det vill säga att det övergår direkt från ett tillstånd till ett annat). Men om fukthalten är över 70% kan reverserad sublimering ske, det innebär att kringliggande fuktig luft bildar is vid kontakt med iskristallerna. Detta innebär att iskristallerna blir större och sjunker snabbare, något som innebär att kondensstrimmorna sprids ut över himmeln på grund av bland annat olika vindhastigheter.

Jag skrev ovan att det finns ett undantag hur kondensstrimmor uppstår och det hänger ihop med det man ser vid till exempel landningar eller akrobatiska manövrering nära marken med flygplan. Det som uppstår då är areodynamiska kondensstrimmor.

Vad som händer är att trycket på ovansidan av vingen sjunker, när luften rör sig genom det sjunkande trycket kondenserar fukten i luften till vattendroppar tack vare en lägre temperatur. Och i vissa fall fryser vattendropparna i den lägre temperaturen, det innebär att man ser ”röken” efter flygplansvingarna (eller andra detaljer).

Men det måste vara fuktigt för att det här ska ske, därför syns den här typen av kondensstrimmor framför allt i varmt och fuktigt väder (kallt väder är allt som oftast torrt). Och då det är varmt kommer iskristallerna snart att dunsta, vilket gör att den här typen av effekt inte ligger kvar särskilt länge efter planet.

Chemtrails – Så funkar det

 

Allvarligt, jag har inte den blekaste...

Allvarligt, jag har inte den blekaste…

Chemtrails – Det här påstår man

Ok, den här är lite lättare. Låt oss se det här kapitlet som något av en FAQ, frågor som ställs ofta och som kan besvaras på ett enkelt sätt.

Konspirationsteori: Som kondensstrimmorna ser ut har det aldrig sett ut tidigare. Chemtrails skiljer sig från kondensstrimmor, ligger kvar längre och är större.

Motpåstående: Så är inte fallet. Det finns många kort från 90-talet, 80-talet och ännu längre tillbaka som visar alla möjliga kondensstrimmor. Smala, breda, utspridda, koncentrerade. Kvardröjande och flyktiga. Betänk också att reguljära passagerarflygningar började först på slutet av 50-talet och har ökat allt eftersom. Knappast konstigt att personer som var barn på 60-talet inte minns den här typen av himmel.

Konspirationsteori: Det finns bilder på flygplan där man ser sprayutrustningen som används.

Motpåstående: De bilder som sprids visar vattenbehållare i flygplan. Varför vill man ha vatten på plats? För att simulera passagerare och olika sorters belastningar inne i kabinen. Komplett med slangar och pumpar för att skifta sida under planets flygning för att simulera till exempel lastförflyttning.

Ni har väl sett "SUPERHEMLIGT GIFT"-trucken parkerad vid planet till Mallis?

Ni har väl sett ”SUPERHEMLIGT GIFT”-trucken parkerad vid planet till Mallis?

Konspirationsteori: Man har mätt upp kraftigt förhöjda halter av barium och aluminium efter överflygningar med ”besprutningsplan”.

Motpåstående: Det finns många där ute som ser sig manade att ta olika sorters prover för att bevisa existensen av de påstådda gifterna som sprutas ut från plan. Jag skulle drista mig till att påstå att ingen av dessa personer är utbildade i att ta den här typen av prov eller att tolka resultaten från dem. Felen man gör vid provtagning är massiva, man kontaminerar proven (”smutsar ned” med t.ex. aluminiumverktyg), man tar ”fel” prover, man tolkar data fel och så vidare och så vidare. En bra sammanställning på hur det brukar se ut finns på den utmärkta sidan Contrail Science.

Konspirationsteori: Planen besprutar oss på hög höjd för att täcka in ett visst område

Motpåstående: På så pass hög höjd finns ingen garanti att man vet var en påstådd besprutning landar. Vätska fryser och dunstar, partiklar driver med vinden på olika oförutsägbara sätt. Om man ska spela med lite i konspirationstron kan man ju undra hur smart det är att bespruta sina ”egna” utav misstag.

Hur snabbt olika partiklar når marken från 10 km höjd

Hur snabbt olika partiklar når marken från 10 km höjd

Konspirationsteori: ”Jag såg det sprayande planet och strax efter blev jag illamående”

Motpåstående: Kanske är den här typen av påstående en av de mer talande för hur chemtrailstroende fungerar. För det finns inte en chans att få dessa symtom, även om hela chematrailskonceptet var helt och fullt sant. Bilden här till höger visar varför, partiklar av en viss storlek tar en extrem lång tid på sig att nå ned till marken. Ibland kan de sväva omkring i atmosfären i åratal innan de når marken. Även de större partiklarna tar flera timmar på sig att komma ned.

Därför är det inte rimligt (ett svårt ord att använda i dessa sammanhang) att personer pratar om att de känner sig direkt påverkade och att exempelvis en skål med ättika ”rensar upp” luften runt omkring dem.

Konspirationsteori: Det är känt att myndigheter har sprayat moln med olika substanser för att nederbörden ska öka, därför är det inte orimligt att de sprayar på detta sätt nu

Motpåstående: Det är fullkomligt sant att man använder sig av olika spraymetoder för att få ut mer nederbörd (kallas cloud seeding), men det sker med dedikerade flygplan och fullt synligt. Dessutom sker det på andra höjder är reguljärflygning. Det är så mycket som skiljer detta från det som chemtrails påstås vara, så det är svårt att påstå att detta är bevis för att konspirationstron är sann.

Sammanfattning

Samtidigt som det här ämnet har förekommit i media, tack vare politiker inom Miljöpartiet och Centern bland annat, så kändes det som om det var dags för en genomgång. Men samtidigt vill jag inte ge den här tron för mycket energi eller uppmärksamhet eftersom

 1. Det är en så fantastiskt avlägsen teoretisk möjlighet, långt bortom rimlighetens gräns
 2. Vi vet hur kondens fungerar (trots allt, it is condensation)
 3. Allvarligt, det är så otroligt dumt

Som så alltid med konspirationsteorier så undrar vi lite mer verklighetsfrämjande hur allt hänger ihop, varför har inte någon sett bevis, varför vill man göra så här, hur fungerar det, hur många är egentligen inblandade, varför vill statsmakterna kontrollera oss på ett sånt osäkert sätt, är det inte en otroligt osäker investering för ett väldigt kostsamt projekt, hur får man till det rent praktiskt, borde inte de massiva mängderna kemikalier göra de icke-inblandade på flygplatsen misstänkta, vem bestämmer när kemikaliesprayen ska sättas på och stängas av, om det är piloten som bestämmer av/på för kemikaliesprayen så är det en jäkla massa piloter med i den här konspirationen, herre gud orkar ni ens läsa hit, om inte flygbolagen är med på det här så kan man undra hur de ställer sig till ökade bränslekostnader för att flyga runt med ett antal ton ”okänd last” hela tiden, om flygbolagen är med på det hela så är det en jäkla massa ledningsgrupper som sitter inne på en hel del riktigt allvarlig information (och ingen av dessa avslöjar för sina partners någonting över huvud taget?)…

Listan kan göras hur lång som helst. Vi kan lugnt konstatera att kondens inte är farligt, däremot vet vi att flygtrafiken bidrar till att släppa ut brutala mängder koldioxid och därmed bidra till klimatförändringar. Där har vi något verkligt att oroa oss för.

Tack för idag, slut för idag!

Read Full Post »

Zombievarning i dubbel bemärkelse! Bloggen lever plötsligt, och begreppet Skeptikerskolan därtill…

Är vi ett folk som följer i vår herres ledband varthän denne leder oss? Köper vi konceptet med vaccin mot sjukdomar, fluor mot karies och folsyra mot neuralrörelsedefekter rakt av? Tydligen inte, för på senare tid har jag (och många andra) fått gå till vaccins försvar, till fluorets försvar och i stort sett försvar av vetenskap som vägledande princip i stort och i smått.

Intresset för fluor och dess vara/icke vara väcktes tack vare en artikel som DN publicerade i ämnet. Där noterade man att fluorfri tandkräm hade börjat dyka upp i handeln, något som oroade experter inom tandhälsa.

Göran Dahllöf, professor och övertandläkare vid avdelningen för barntandvård vid Karolinska institutet, är dock mycket kritisk mot tandkräm utan fluor, eller fluorid, som är korrekt benämning för den form som fluoret oftast förekommer i.
– Fluor i tandkrämen är nödvändigt för att skydda mot karies och det är inte rättvist mot barnen att välja bort det, säger han.

En emaljskylt – så meta…

Så, vi får helt enkelt damma av skolbänkarna och ta tag i fluorfrågan. Mot Skeptikerskolan!

Vad är fluor och varför påverkas tänderna?

Fluor (atomnummer 9) är ett grundämne som tillhör gruppen halogener. Ämnet förekommer inte fritt i naturen utan är kemiskt bundet, oftast som fluorid.

Relationen mellan vår emalj och fluor rör sig, föga förvånande, på den allra minsta nivån omkring oss.

Kanske detta är gammal skåpmat, men för säkerhets skull: Våra tänder har ett yttre lager som kallas för emalj. Det är ett skal som skyddar tandens inre, inklusive nerven lägst in.

I vår munhåla har vi, förutom tänder och tunga, en massa bakterier. Tillsammans med vår saliv bildar bakterierna en biofilm, dental plack, på våra tänder. En del av de här bakterierna utsöndrar syra (bl.a. mjölksyra) när de omsätter kolhydrater i vår mun. När så sker sänks pH-värdet också i munnen.

När pH-värdet sjunker i munnen frigörs vätejoner. Dessa joner löser ut mineraler från emaljen då vätejonen påverkar emaljens byggstens, hydroxylapatitets, löslighet (demineralisering). På sikt kan vi få en permanent skada i emaljen, det vill säga ”hål i tanden”.

Har man däremot behandlat denna yta med fluor (genom tandkräm, munskölj eller liknande) uppstår ”kapslar” med kalciumfluorid. Skalet till denna ”kapseln” består av protein och fosfat och det är detta skal som löses upp i den sura miljön som uppstått. När kapseln löses upp frigörs kalcium och fluorjoner som bildar en skyddande förening (fluor och hydroxylapatit) som lagras i tanden och upphäver skadan (remineralisering).

En fiffig aspekt här är att den frisläppta hydroxidjonen kan bytas ut mot fluoridjonen i hydroxylapatitet. Den föreningen blir starkare och mer motståndskraftig än den tidigare mineralsammansättningen. För att det här utbytet ska kunna ske måste det vara surare än neutralt pH, det vill säga när risken för demineralisering uppstår.

Dessutom påverkar närvaron av fluor i munhålan syraproducerande bakterier direkt, dels genom att angripa deras möjlighet att producera syra och dels genom att minska bakteriernas förökning.

Naturligtvis finns det fler steg och ett antal detaljnivåer till i denna process, men förhoppningsvis ger det en någorlunda god förståelse för den roll som fluor spelar i detta steg.

Är fluor verkligen bra?

Amerikanska motsvarigheten till det som tidigare kallades Smittskyddsinstitutet utnämnde upptäckten av fluorets påverkan på tandhälsan som en av de viktigaste upptäckterna inom folkhälsa någonsin. Både svenska (källa) såväl som internationella organ (källa) förordar användandet av fluor som förebyggande av tandskador.

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att daglig användning av tandkräm med fluor är effektivt för att förebygga karies i de permanenta tänderna hos barn och ungdomar. Tandkräm med högre fluorkoncentration (1 500 ppm) ger större effekt än tandkräm med 1 000 ppm

Och

Widespread use of fluoride has been a major factor in the decline in prevalence and severity of dental caries in the US and other economically developed countries. When used appropriately, fluoride is both safe and effective in preventing and controlling dental caries

Liksom i en del andra vetenskapliga frågor råder det här stor konsensus kring vinsterna och möjliga risker med fluorbehandling. Det man såg tidigt var att redan en liten andel naturligt förekommande fluor i vattnet (1 ppm, 1 mg/liter) gav gott skydd mot karies i större befolkningsgrupper.

Man har ända sedan 50-talet studerat och undersökt om tänder skyddas av fluor och hur det förhåller sig till människans hälsa i gemen. Idag finns ett stort kunskapsunderlag både kring säkerhet och effektivitet (se till exempel Cochrane).

Riskerna med fluor

Som så många andra kemiska sammansättningar där ute finns det risker med fluor. Vad det handlar om här är dosen, som med i stort sett allt i vår omgivning. För mycket salt är inte bra för oss, för mycket socker är inte bra för oss, för mycket zink är inte bra för oss. Till och med vatten är farligt i för stora mängder.

Så vad vet vi om de farliga mängderna kring fluor och deras effekt då?

Det ”vanligaste” fallet (om än ovanlig) av för mycket fluor är det som kallas dental fluoros och drabbar barn där tänderna fortfarande växer till. Vid mild fluoros får man missfärgningar på tänderna. I den formen är färgningarna knappt synliga fläckar och stråk över emaljen. Vid kraftigare fluoros kan emaljen bli, något ironiskt, svagare och skydda sämre mot kariesangrepp. Se denna genomgång i Tandläkartidningen för en bra och tydlig genomgång av hela spektrat av fluoros samt orsakssambanden.

Vid än värre fluoröverdos kan man råka ut för något som kallas för osteofluoros, det innebär att fluor lagras i benvävnaden. Detta leder till ökad benmassa och bentäthet, stelhet och minskad rörlighet.

Risken att råka ut för osteofluoros och dental fluoros är störst om man har en egen vattentäkt med hög fluorhalt. I Sverige tillsätts ingen fluor utöver det som återfinns naturligt i vattnet och i vissa fall kan det blir för mycket. Mellan 0,8 och 1,2 mg fluorid/liter vatten ger ett bra kariesskydd, för lite och man går miste om skyddet medan för mycket gör att risk för mild fluoros föreligger (i värsta fall). Mer än 5,9 mg fluorid/liter vatten räknas som otjänligt och vattentäkten ska bytas ut.

När det kommer till överdoser räknar man i Sverige enligt följande nivåer:

… om ett barn får i sig 5-15 milligram fluor per kilo kroppsvikt ger det förgiftningssymtom. Beräknat på en ettåring som väger tio kilo skulle det innebära 50-15 0 milligram fluor, vilket motsvarar ungefär 1-3 tuber fluortandkräm eller 200-600 fluortabletter

”Fluor ger lägre IQ/autism!” – Harvard-studien

Ovanstående ”citat” (egentligen andemeningen i kritiken och oron) har förekommit på senare tid i rapporteringen kring användandet av fluor, att någon form av överdosering skulle ge (neurologiska) skador på små barn. Det har förekommit tidigare, men 2012 kom en studie från Harvard som tycktes ge belackarna rätt.

Studien, med titeln Developmental Fluoride Neurotoxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis, skulle studera fluorets påverkan på neurologiska utvecklingen hos barn.

Resultatet gav att man tyckte sig se en form av påverkan:

children in high-fluoride areas had significantly lower IQ scores than those who lived in low-fluoride areas

Det låter allvarligt vid en första anblick. Men som alltid är det inte alltid så svartvitt.

Vad som inte direkt framgår vid rapportering är att man använder sig av data från Kina och Iran, inte USA. Sedan är värden för grupperna som intog höga halter av fluorid mellan 2-10 mg fluorid/liter vatten. Minns ni siffrorna en bit upp för vad Sverige bedömer som säkert? Över 1,2 mg fluorid/liter vatten så bör man undvika att ge vatten till småbarn, över 4 mg så ska man vara väldigt restriktiv upp till förskoleåldern. Alltså inte helt applicerbart på svenska, normala förhållanden.

Studien var inte heller experimentell, det vill säga att man inte kunnat kontrollera andra miljöfaktorer. Två av de analyserade studierna tittade till exempel på fluoridexponering via kolrök. Ett rimligt antagande är att det finns andra faktorer som också spelar in i påverkan på IQ-nivåer hos barnen i studien.

Man slår inte heller fast i studien att det finns direkt orsakssamband. Istället lyfter man möjligheten att det kan påverka och att fler studier behövs, en sorts ”försiktighetsprincip”, som så ofta i den här typen av frågor.

Webbsidan Science Based Medicine har en väldigt bra genomgång av studien där man har följande att säga om studiens kvalitet och slutsatser. Det är värt att ta hela stycket (och förstärka sista meningen):

There are many weaknesses to the epidemiological studies reviewed in the recent article – high heterogeneity, poor controlling for other variables, no indication of blinding of IQ assessments, and many others.

But even taken at face value they do not indicate any association between lower IQ and the fluoride levels added to drinking water in the US. In fact, those levels of fluoride were used as the controls in these studies showing higher IQ. (There was a lot of variance of the effect size, but the net effect size on IQ in the meta-analysis was -0.45 standard deviations).

Therefore, if anything, this review adds to the body of evidence for the safety of fluoridation

Alltså, det finns inget i studien som tyder på en koppling mellan IQ-nivåer och de fluoridhalter man ser i USA (och som ligger i ungefärlig nivå med Sveriges rekommenderade nivåer).

Konspirationstro

Varför är alltid dessa bilder så dåligt photoshoppade?

Varför är alltid dessa bilder så dåligt photoshoppade?

Bilden ovanför kommer från en av de otaliga amerikanska sidorna som sprider konspirationstro kring det här med fluor. Den här rörelsen är naturligtvis övertygad om att fluor inte används för att främja tandhälsa. Istället tror man att det är frågan om allt från steriliseringsförsök till att man ska mentalt kontrollera invånarna.

Kanske det inte är så konstigt att konspirationstron kring fluor tagit skruv, trots allt så tillsätter myndigheterna ett konstigt ämne som inte alltid är så hälsosamt (fluorvätesyra till exempel). Det är däremot lite svårare att förstå varför denna syn, att fluor är en stor fara, tagit skruv i här hemma.

I Sverige har vi en liten men högljudd minoritet som anar konspirationer och argan list med fluoret. Då Sverige inte tillsätter fluor i vattnet har denna grupp kanske inte riktigt samma anslutning till debatten som i USA, men frågan är om det inte blir värre framöver. Detta då man fått bland andra Coop att börja med fluorfri tandkräm i hyllorna.

Fluorfritt i affären

I höjd med att DNs artikel om fluorfri tandkräm publicerades så såg jag att Coop var en av de omnämnda affärerna som hade börjat erbjuda den här typen av tandkräm. Sagt och gjort, jag kontaktade Coop och frågade hur de resonerade kring ämnet.Svaret från Coop lämnade mycket övrigt att önska och följande utspann sig:

 

Screen Shot 2014-06-26 at 16.58.34

Screen Shot 2014-06-26 at 16.59.28

Screen Shot 2014-06-26 at 16.59.43

Screen Shot 2014-06-26 at 16.59.55

Trots senare påstötning har jag inte fått något förtydligande i hur Coops ansvariga ser på detta.

En viktig poäng i detta är att jag inte ser det som särskilt rimligt att tvinga folk (på ett eller annat sätt) att köpa fluortandkräm. Däremot finns en överhängande risk att konsumenten inte har hela bilden av fluorets vikt i tandhälsan. Som en akademisk källa jag pratade med uttryckte det; Det jävliga är att folk ser tandkräm som kosmetika, inte [viktig tillsats av] fluor…

Sammanfattning

Den korta, snälla versionen: Fluor är absolut inte farligt om det tas i rimliga mängder. Tvärtom är det väldigt, väldigt bra på att hjälpa till att hålla våra tänder hela och rena. Vi vet detta genom massor med vetenskapliga försök, studier och erfarenhet. Det är känt och välstuderat att bara slipmedel och tandborsten i sig inte skyddar mot karies i vår moderna kosthållning (för referens, se till exempel denna studie).

Så köp dig en tub med 1450 ppm fluortandkräm och spara en del kronor på att inte behöva borra. Se också till att dina barn får en bra start i tandlivet, att förebygga karies tidigt är ett viktigt medel i detta.

Låt inte dina barn behöva se detta!

”Alright, I don’t brush!”

Den lite längre, elakare versionen: Året är 2014 och vi har kommit till ett läge där så pass grundläggande principer som fluorbehandling och vaccination inte bara måste förklaras utan försvaras.

Den här artikeln är inte skriven för att övertyga den som fullt ut tror att Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen är i maskopi med varandra och vill medborgarna ont. Jag kan inte övertyga dig, du behöver komma till insikt själv vad en sådan inställning gör med dig och de runt omkring dig.

Vi lever längre än vi någonsin gjort tidigare, vi har bättre vård än tidigare och vi vet mer om människokroppen och dess sjukdomar än tidigare. Men lik förbannat finns det de där ute som hävdar att några timmar på Google gjort dem redo att berätta för läsarna hur det ligger till. Komplett med en rejäl dos förakt för vetenskap och dess auktoriteter.

Jag önskar att folk i gemen ställde sig en enkel fråga i dessa lägen, när välbeprövade metoder och medel ifrågasätts; vad säger vetenskapen om detta? Inte en studie från en okänd tidning, skriven av en före detta geolog, utan massor med studier, från olika discipliner. Vad vet man om det här?

I Sverige har vi ett väldigt bra verktyg i SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Här studerar man metoder och utvärderar hur väl de fungerar medicinskt. Behandling mot karies genom bland annat fluor (förvisso något gammal studie, men likväl vettig) har studerats och man hittar starka vetenskapliga stöd för effekten hos fluor (not: ”evidens 1” innebär starkt vetenskapligt stöd):

Daglig användning av tandkräm med fluor är en effektiv kariesförebyggande metod för de permanenta tänderna hos barn och ungdomar (Evidens1). Effekten är dosberoende, dvs tandkräm med högre fluorkoncentration (1 500 ppm) ger större effekt än tandkräm med 1 000 ppm (Evidens1).

Jag hoppas att materialet ovan ger er läsare lite råg i ryggen att känna trygghet i att vi vet att fluor fungerar och att det är ett säkert sätt att ha kvar hela tänder under längre tid. Show us ‘em pearly white!

Slut för idag, tack för idag!

Sist men inte minst: stort tack till professor Dan Ericson på Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola för svar på frågor kring fluorets funktion och beskaffenhet.

Read Full Post »

2009-10-28: Uppdaterad info om vaccin kontra sjukdom

2009-11-03: Uppdaterad info om behovet av vaccin efter sjukdom

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, 11 septemberkonspirationer med mera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Måttet är rågat, kamelens rygg är knäckt, bägaren har runnit över och en Svensk tiger. Nog anade man att det skulle bli lite diskussion och funderingar kring det här med vaccin och influensa, men inte att nivån på diskursen skulle befinna sig på en så pass låg nivå som den nu gör. Samtidigt har vi vissa delar av pressen som ser sin chans att få sälja mer lösnummer och dra in fler besökare på hemsidorna genom braskande rubriker som har väldigt lite med verkligheten att göra. Vissa tidningar har dock inte bara chockrubriker.

Så, vad gör man? Ett sätt är att knyta handen i fickan, på hederligt hövligt manér och hoppas på att vanligt folk fattar hur det ligger till… Eller så gör man något åt saken helt enkelt. Här på Tankebrott tycker vi att lösning nummer två är den klart bättre lösningen, så denna gång låter vi Skeptikerskolan ta upp frågetecknen kring det här med vaccination i gemen, A(H1N1)-vaccinet i synnerhet och kanske en och annan fundering kring svininfluensan också.

Kanske har ni noterat att influensan döps till lite olika saker, beroende på var man läser någonstans. Ett mer formellt namn på den aktuella influensan är A(H1N1), och anger vilken stam det handlar om, men för enkelhets skull kallar vi den för svininfluensa genom artikeln fortsättningsvis.

Innehållsförteckning:

Nå, vi börjar med en titt på några vanliga påståenden som dyker upp rörande vaccinering, virus och hur immunförsvaret fungerar, för att få lite kött på benen.

Vaccin, virus och immunförsvaret

Påstående:

Att få sjukdomen är en mer naturlig, och mer effektiv, lösning än att ta vaccin.

Svar:
Förutom det faktum att upplevelsen av smittsamma sjukdomar (och deras följdverkningar) knappast kan klassas som önskvärda ska man ha i åtanke att det inte är någon skillnad för immunförsvaret att få ett vaccin eller att få en sjukdom. Att bli immuniserad med vaccin triggar samma effekt i immunförsvaret, d.v.s. kroppen lär sig bekämpa viruset i fråga.

Man kan säga att vaccinering är exakt samma som ”naturlig” smitta, men med den bonusen att man slipper bli sjuk och alla risker som det kan innebära. Läs om hur vaccin fungerar här.

Tillägg och rättning:
Våra uppmärksamma läsare har sett till att vi håller oss på tårna. Det har framkommit att ovanstående är om inte fel så åtminstone missvisande. Vaccin behöver inte alls ge exakt samma immunrespons som sjukdomen i sig, men i de flesta fall får man ett tillräckligt skydd. Krisinformation.se formulerar det kortfattat:

Om man vaccinerar sig mot nya influensan bygger man då upp ett lika bra immunförsvar för framtiden som om man hade insjuknat i influensan?

Rent generellt brukar det vara så att infektionen i sig ger ett bredare och kanske starkare försvar. Ett bra vaccin kan dock komma nära den effekten (i praktiken lika), men hur det går med detta vaccin är för tidigt att säga.

Med tanke på influensavirusets benägenhet att förändra sig så kan man ändå inte räkna med mer än ett partiellt skydd för nya infektioner i framtiden, oavsett om man haft infektionen eller vaccinerat sig. Detta partiella skydd kan dock vara nog så viktigt och utgöra skillnaden mellan ett allvarligt eller ett milt förlopp.

Vi hoppas att ni läsare fortsätter granska det vi skriver så att informationen blir så rätt men ändå lättläst som möjligt.

Påstående:

Immunförsvaret stressas av vaccin.

Svar:
Det är inte tal om stress i den negativa bemärkelse man vardagligt menar. Det här påståendet är korrekt i den meningen att det isåfall även innebär stress för systemet av att få sjukdomen naturligt. Det handlar snarare lite förenklat om aktivering hellre än stress. Aktiveringen består i att olika delar av immunförsvaret triggas och börjar lära sig bilda antikroppar och immunförsvarsceller som i fortsättningen ska hantera sjukdomen så att man blir immun.

Om något stressas kroppen mycket mer av att få sjukdomen naturligt, eftersom det innebär att man blir sjuk (med varierande konsekvenser beroende på sjukdomen i fråga). Läs mer om kroppens immunförsvar här.

Påstående:

Vaccin är onödigt! Har man en gång varit sjuk är man ju immun.

Svar:
Om man överlever sjukdomen, så ja, då är man generellt och grovt sett immun. Syftet med vaccin är att förebygga sjukdomen, att förhindra smittospridning, så om man redan har eller har haft sjukdomen (och överlevt) är man inte i målgruppen i första hand.

Tillägg:

Det måste påpekas att det är svårt att avgöra (om det ej bekräftas med provtagning) att man verkligen haft svininfluensan, och att man därmed kan tänkas ha blivit immun. Läs mer här.

Virus A(H1N1)v

Virus A(H1N1)v

Påstående:

Läkemedelsbolagen tjänar obscena mängder pengar på vaccin! Det gillar jag inte, så jag tänker inte vaccinera mig.

Svar:

När det gäller massvaccineringar som den som är aktuell i dagsläget för svininfluensan är vaccindoserna redan inköpta, vilket betyder att bolaget i fråga får betalt oavsett om man vaccinerar sig eller ej. Dessutom är det svårt att hitta en produkt man använder som inget företag tjänar pengar på.

Man kan också fråga sig om något företag verkligen skulle utveckla en produkt om det inte fanns en vinst i det hela. För att få lite perspektiv i frågan kan man titta på försäljningen av vaccinet ifråga (vaccinet Pandemrix mot svininfluensan) i jämförelse med andra, bästsäljande produkter (Advair, till exempel) i läkemedelskatalogerna. Slutligen kan man fråga sig vad dessa företag skulle tjäna mer på; att tillverka ett vaccin som går för förhållandevis låga summor, eller bistå med allsköns behandlingsformer för att behandla alla följdåkommor och sjukdomar som drabbar de som fått smittan?

Påstående:

Jag behöver inte vaccinera mig! Blir jag sjuk stannar jag hemma och då smittar jag ingen.

Svar:
Faktum är att sjukdomar som t.ex. svininfluensan smittar även om man inte själv märker av symptomen. Det betyder att man kan gå runt ovetandes om att man bär på smittan en tid innan sjukdomen bryter ut, vilket också innebär att man därmed sannolikt smittar andra under den tiden. Inkubationstiden (alltså från det att man ”får” smittan tills dess att den bryter ut) är mellan 1-7 dagar, där snittet ligger på tre dagar. Läs om inkubationstiden här.

Påstående:

Jag tillhör inte riskgrupperna, jag behöver inget vaccin.

Svar:
Det finns alltid en andel av befolkningen som inte kan vaccineras, t.ex. spädbarn, äldre och andra som av olika medicinska skäl (som inte behöver vara relaterade till just vaccinet i fråga) inte tål eller svarar på vaccinet i fråga. Deras välbefinnande och smittorisk är då avhängigt något som kallas flockimmunitet, eller herd immunity.

Det är en effekt som uppstår om tillräckligt stor andel av befolkningen blir immuniserade. I regel ska minst ca 80%, och gärna alla som kan, av befolkningen vara vaccinerade, för att denna effekt ska upprätthållas. De som av olika anledningar inte kan få vaccinet förlitar sig alltså helt på att så många som möjligt är det så att smittan inte kan spridas. Läs mer om flockimmunitet här, och se en riktigt bra, sammanfattande animering här.

Svininfluensan

Påstående:

Svininfluensan är ingen allvarlig influensa. Säsongsinfluensan dödar fler än den här.

Svar:
Säsongsinfluensan återkommer varje år och viruset det handlar om i det fallet muterar med jämna mellanrum. Trots detta är en del av befolkningen immuna mot den, vilket begränsar smittospridningen. Vissa riskgrupper, till exempel äldre personer, har möjlighet att vaccinera sig mot den. I fallet med svininfluensan är det lite annat, eftersom det är en ny influensa, inte bara en variant på tidigare virusstammar.

Därför finns knappt någon immunitet mot influensan, vilket betyder att många fler riskerar att bli smittade med följden av att fler blir allvarligt sjuka eller döda. Läs mer om skillnaden mellan svininfluensa och säsongsinfluensan här.

Svininfluensavaccinet – Pandemrix

Påstående:

Vaccinet är framhastat och otestat. Man vet inte vad det har för effekt på folk.

Svar:

Först och främst, vaccinet är testat. Prototypvaccinet är testat på cirka 9000 personer, det slutgiltiga vaccinet på färre. Men vad man ska tänka på är att det här vaccinet och dess framtagning inte skiljer sig nämnvärt från framtagandet av vaccin mot säsongsinfluensan. Vaccinets grund är fortfarande densamma, vad som är nytt är själva delen som ska få immunförsvaret att reagera och göra oss, förhoppningsvis, immuna mot influensan.

De uppgifter som hittills finns rörande biverkningar av vaccinet visar att de är helt jämförbara med biverkningarna från vaccinet mot säsongsinfluensan. Läs mer om arbetet med att testa och godkänna vaccinet här.

Lite lustifikt kan man fråga om du har en helt ny bil som måste provköras efter att du stoppat in en ny stereo i den.

Vaccination med nya vaccinet

Vaccination med vaccinet Pandemrix

Påstående:

Läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, som tillverkat vaccinet, har frånskrivit sig allt ansvar och kan inte åtalas om vaccinationen leder till dödsfall eller skador.

Svar:
Nej, detta stämmer inte, GSK har inte åtalsimmunitet. Läs mer här. Uppdatering: läs även fördjupningsartikeln kring misstolkningarna om ”åtalsimmuniteten”.

Påstående:

Vaccinet innehåller kvicksilver. Kvicksilver lagras i kroppen och kan ge upphov till neurologiska skador. Vi vet inte något om dessa effekter.

Svar:

Påståendet har en gnutta sanning i sig, men långt ifrån hur det egentligen ser ut. Influensavaccinet innehåller ämnet tiomersal som fungerar som konserveringsmedel. Tiomersal är en kvicksilver-förening som i kroppen bryts ned till etylkvicksilver som lämnar kroppen förhållandevis snabbt, även om en liten del stannar kvar under längre tid i kroppen.

Tiomersal används i vaccin för att förhindra bakterietillväxt då vaccinet kommer i förpackningar som innehåller flera doser. Denna typ av konserveringsmedel har använts sedan femtiotalet och har använts i storleksordningen miljarder doser. Både Värdshälsoorganisationen WHO och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) har studerat användandet och inte hittat något som skulle tyda på negativ inverkan. Läs mer om tiomersal och dess användning här.

Det finns högljudda organisationer som har hävdat, och fortsätter hävda, att tiomersal orsakar autism. Det finns dock inga belägg för att det skulle vara fallet, inga kopplingar mellan tiomersal och autism finns. Det bör också påpekas att mängden kvicksilver som finns i en dos Pandemrix motsvarar den mängd man får i sig genom maten på några dagar. Relevant är även att gränsvärdet för kvicksilver i en burk barnmat är fyra gånger högre än mängden kvicksilver som finns i Pandemrix per dos. Läs mer om tiomersal och kvicksilver här.

Slutligen, det finns en klar poäng med att använda konserveringsmedel i vaccin. Som exempel; 1928 vaccinerades barn mot difteri, i det här specifika fallet var det 21 barn som vaccinerades via en påbörjad behållare (utan något konserveringsmedel). En vecka senare hade 12 stycken av dessa barn dött av, vad som senare slogs fast, injiceringen av levande stafylokocker i deras blodomlopp.

Påstående:

Vaccinet innehåller adjuvans, där bland annat skvalen ingår. Man kan bli ytterst sjuk av skvalen och vi vet inte vad det har för effekter på kroppen.

Svar:

Adjuvans är vad man kan kalla en katalysator för vårt immunförsvar, att reagera på en redan liten dos med så kallade influensaantigen (det som immunförsvaret ska bilda antikroppar mot). Utan adjuvansen finns risken att immunförsvaret inte skapar en tillräcklig immunitet mot viruset.

I andra vaccin ingår inte adjuvans, men detta har sin förklaring i att de vaccinen bygger på virus som vi sedan tidigare har haft kontakt med och redan har ett visst ”immunologiskt minne”, vilket innebär att immunförsvaret lättare kan reagera på antigenet i vaccinet.

Skvalen finns också naturligt hos oss i kroppen, det är en ämne som bildas i mellanledet vid biosyntes av kolesterol. Skvalen finns med i vaccinet i adjuvansen som beskrivs ovan, och ökar på immunreaktionen på antigenet i vaccinet, även om kunskapen om hur exakt detta går till saknas. Det finns idag dock inga studier som tyder på att skvalen skulle vara farligt. Det pratas också här och där att skvalen skulle vara orsakan bakom det så kallade gulf war syndrome, men skvalen har avförts som utlösande/orsakande faktor.

Läs mer om skvalen och adjuvans här.

Påstående:

Det finns virus i vaccinet, alltså sprutas det in virus direkt in i kroppen. Det är knappast särskilt hälsosamt eller nyttigt.

Svar:

Det som återfinns i vaccinet är en avdödad form av viruset, en form som behövs för att immunförsvaret ska kunna bygga upp immunitet mot, i detta fallet, svininfluensan. Det är alltså inte den formen på viruset som vi får i oss om vi smittas av en influensa till exempel. Läs mer om hur det fungerar med avdödade virus här.

Påstående:

När man vaccinerade mot svininfluensan förra gången var det många som drabbades av det som kallas GBS, flera dog till och med. Det kan hända med det här vaccinet också.

Svar:

GBS, eller Guillain-Barré Syndrome, är en autoimmun åkomma som drabbar nervsystemet efter en infektion. Det som händer är att immunförsvaret retas till att få ytterligare en inflammatorisk reaktion, en reaktion som drabbar nervceller. Detta resulterar i domnader, stickningar och svaghet i kroppen.

Upptäcks sjukdomen och den behandlas blir de absolut flesta helt återställda. Låter man bli att behandla GBS kan bestående men uppstå och, i värsta fall, dödsfall inträffa. GBS uppträder i händelse av influensa eller andra virusinfektioner men också vid vaccinering. Risken att råka ut för GBS ligger på ungefär en på miljonen.

Varför GBS omnämns i och med svininfluensan beror på att 1976 vaccinerades en betydande del av USAs befolkning mot ett befarat svininfluensautbrott. I och med detta steg andelen drabbade av GBS till en på 100,000 (d.v.s. en risk på 0.00001), och ett 30-tal personer avled på grund av GBS. Av de ca 48 miljoner som vaccinerades utgör alltså dessa 30 en väldigt liten, men tragisk, del. Dock, och detta är väldigt viktigt att hålla i åtanke, har man inte kunnat knyta GBS-ökningen specifikt till vaccineringen. Faktum är att man inte kan svara helt säkert på varför risken ökade något.

Ingen annan vaccinering har resulterat i en ökning av antalet GBS-fall, och inte finns det heller några indikationer på att något annat skulle gälla för Pandemrix, eller influensan för den sakens skull (minns att den uppstår efter infektion). Dock har försiktighetsåtgärder vidtagits, genom att alla tecken på GBS ska rapporteras och bedömas just för att man ska kunna ha en chans att avgöra vad som kan orsaka det.

Läs mer om GBS och vaccination i denna artikel.

Tillägg: Det här är kanske en av de viktigare påpekanden (engelska) som kommit kring GBS kontra vaccin; det faktum att det är klart större risk att insjukna i GBS om man har haft influensan (40 till 70 personer per en miljon insjuknade) än om man tar vaccinet (1-2 per en miljon vaccinerade).

Avslutning

Sammanfattningsvis kan man säga att sjukdomen också har biverkningar. Man blir mottaglig för pneumokocker och riskerar en dödlig lunginflammation. (Bi)verkningarna hos sjukdomen måste vägas mot (bi)verkningarna hos vaccinet, och vaccinet är helt överlägset ur den aspekten.

Så, det var allt som vi hade att bjuda på idag här på Skeptikerskolan. Vi hoppas att ni fått lite matnyttigt med er från informationen ovan, kanske har vi till och med lärt oss något nytt. Då nätet flödar över av mer eller mindre seriösa sidor som siktar in sig på svininfluensan och vaccinering har vi samlat ett antal, i vårt tycke, intressanta länkar här nedan. Alla länkar leder till svenska sidor. Vi kommer dessutom att posta en hel del länkar i kommentarerna till denna artikel, men då blandar vi friskt mellan svenska och engelska.

Relevanta länkar:

– Tack för idag, slut för idag –

Read Full Post »

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, förintelseförnekare med flera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Efter 11 september-lektionen (och tillika lathund) började tankarna snurra kring vad man skulle kunna titta på efter 11 september hade avverkats grundligt här på Tankebrott. Ganska snart efter detta började jag återigen läsa Gerald Posners Case Closed och slogs av att vi här har ett perfekt ämne att avhandla i lathundsformat. Det är en konspiration som väldigt många, även i Sverige, känner till. Det är också ett ämne där väldigt många ”vet” vad som egentligen hände (dvs. att det var fler skyttar och/eller att Oswald var oskyldig).  Mycket har skrivits om Lee Harvey Oswald och från konspirationshåll finns det olika syn på hur denne man passar in i den stora konspirationen. Vissa hävdar att Oswad inte fanns i närheten av ett gevär eller ens var kapabel till att skjuta, andra menar att han förvisso var inblandad men att det var andra som låg bakom hans engagemang.

Som alltid bör det dock påpekas att den här artikeln på intet sätt kan gripa över hela konspirationsteoriserandet kring mordet på John F. Kennedy. Antalet teorier tycks vara oändligt, således har jag valt att koncentrera mig på de absolut vanligaste frågeställningarna och teorierna kring JFK, Lee Harvey Oswald samt den ödesdigra dagen i Dallas, 1963.

Konspirationsteori: Oswald var inte våldsam av sig, inte heller visade han några särskilda tendenser åt det hållet.

Motpåstående: Lee Harvey Oswald hade en trasslig barndom och växte upp förhållandevis svåra omständigheter. Fram till sin 18-årsdag hade han bott på 22 platser runt omkring New Orleans, Dallas och New York. Hans uppväxt var till största delen faderslös (hans biologiska far dog två månader innan Oswald föddes, i oktober 1939) och mellan 1942 och 1943 sattes barnen i familjen på barnhem då hans mor inte kunde försörja dem alla.

Under sin i uppväxt var Oswald något av en enstöring, undandragen och svår att få kontakt med. Hans problem i skolan i New York ledde till en beordrad psykiatrisk utvärdering där läkaren bedömde Oswald som:

… personality pattern disturbance with schizoid features and passive–aggressive.  Lee has to be seen as an emotionally, quite disturbed youngster who suffers under the impact of really existing emotional isolation and deprivation; lack of affection, absence of family life and rejection by a self-involved and conflicted mother.

Slutsatsen i utvärderingen var också att Oswald skulle fortsätta behandlas inom den psykiatriska vården. Detta skedde dock inte då hans mor såg till att ta med honom tillbaka till New Orleans innan någon behandling kunde påbörjas. Även om Oswald var tillbakadragen med andra visade han våldsamma tendenser gentemot sin mor, som han slog ett antal gånger under uppväxten.

I vuxen ålder fortsatte Oswald att visa tendenser på att kunna ta till våld då det framkom att han slog sin ryska fru vid upprepade tillfällen. Dessutom visade han upp den tidigare omnämnda passiva-aggressiva tendenserna då han vägrade att lära sin ryskspråkiga fru engelska utav rädsla att hon skulle vändas mot honom.

Utöver dessa drag och incidenter finns också mordförsöket på General Walker (se Mordförsöket på Generalmajor Edwin Walker nedan) där bevisen pekar på att det var utfört av Oswald.

Konspirationsteori: Oswald utbildades förvisso på skytte i marinkåren men han visade sig inte vara någon särdeles duktig skytt. Detta skulle innebära att han inte kunde skjuta så pass bra som krävdes från fönstret vid boklagret.

Motpåstående: Efter tre veckors utbildning på M1 Garand-geväret sköt Oswald en serie som renderade i en poäng på 212, två poäng över nivån för att klassas som sharpshooter (osäker på om den svenska rollen som ”skarpskytt” motsvarar detta), den näst högsta nivån inom marinkåren vid den här tiden. Denna grad innebar att han kunde träffa ett mål på 10 tum (~25 cm) från ett avstånd på 200 yards (~183 meter) 8 gånger av 10.

Utbildningspersonal i marinkåren, ansvariga för skjututbildningen, konstaterar att baserat på Oswalds genomförande av utbildningen och skjutresultaten var det inga problem för honom att utföra mordet på Kennedy.

Konspirationsteori: Oswald hade inget gevär hemma, det som hittades i boklagret var planterat eller så tillhandahölls geväret av andra aktörer.

Motpåstående: Lee Harvey Oswald höll sig med en alternativ identitet, Alex J. Hidell, som han använde till bland annat till sin postbox. Denne Hidell beställde ett Carcano-gevär (kaliber 6.5 mm)  med kikarsikte. Bevisen som pekar på att det var Oswald som beställde (och mottog) geväret är flera. Skrivstilen på beställningen på geväret matchar Oswalds handstil, leverans skedde till postboxen som Oswald hyrde samt det faktum att Oswald poserar med geväret på flera kort som hans fru tog.

Carcano 6.5 mm

Carcano 6.5 mm

Efter mordet genomgick geväret noggranna undersökningar som visade att fiber från Oswalds tröja återfanns i gevärskolvens ändplatta, på kolven fanns också ett avtryck från en handflata som identifieras som Oswalds.

Geväret förvarades invirad i en filt i ett garage vid det hus som hans fru bodde i för tillfället. På morddagen såg flera personer Oswald bära på ett paket, invirat i en filt. Mannen som körde Oswald till jobbet den morgonen trodde det var campingutrustning medan Oswald ska ha sagt till kollegorna på boklagrat att paketet innehöll gardinstänger.

Mordförsöket på Generalmajor Edwin Walker

Edwin Walker var en pensionerad general som var känd för sin starka antikommunistiska övertygelse och segregationsvänliga inställning. Walker avskedas från sin tjänstgöring i Väst-Tyskland då han hade spritt extremistpropaganda till sina mannar. Tack vare Walkers engagemang mot kommunismen fick Oswald upp ögonen för generalen och dennes farlighet.

I Oswalds ögon var Walker en tvättäkta fascist som företrädde en fascistisk organisation. Han jämförde till och med mordförsöket på Walker med den teoretiska möjligheten att mörda Hitler.

Generalmajor Edwin Walker

Generalmajor Edwin Walker

På kvällen 10 april 1963 besköts Walker när denne satt vid ett skrivbord i dennes matsal. Kulan hade dödat generalen om det inte hade varit för att kulan träffade fönsterkarmen och på så sätt ändrades dess bana. Istället skadades Walker i armen av den nu splittrade kulan.

Det som binder Oswald till dådet är dels ett avskedsbrev han hade skrivit till sin fru och dels kulan som hittades vid brottsplatsen. Brevet skrevs  i händelse att han skulle gripas efter att mordet genomförts (brevet hittades först i december 1963). Kulan från mordförsöket var så pass skadad att inga ballistiska test kunde göras, däremot utfördes neutronaktiveringstest på kulan. Dessa tester visade att det med absolut största säkerhet var en kula från samma tillverkningsomgång som de två kulor som träffade president Kennedy.

Konspirationsteori: De kort som frun sägs ha tagit på med Oswald och geväret, det kan mycket väl vara en förfalskning. Om det nu är en förfalskning så faller en stor del av beviset för att Oswald ägt geväret.

Motpåstående: De omtalade korten är en av de stora hörnpelarna inom konspirationsteorierna kring Kennedymordet. Det är egentligen det enda ”fysiska” beviset som alltså binder Oswald till vapnet innan mordet begicks. Frågor har ställts om allt från skuggors vinklar till huruvida det verkligen är Oswald som håller i geväret, eller om ansiktet är inklistrat i efterhand.

Fotona ifråga togs i mars 1963 och visar Oswald ståendes i sin trädgård med geväret, en revolver samt två stycken marxistiska nyhetsblad (The Worker samt The Militant). Fotona togs av Oswalds fru Marina med parets egna kamera, en Imperial Reflex Duo-Lens 620.

När fotona visades för Oswald efter mordet förnekade han att det var han på korten samt sa att de var förfalskade. Detta motsägs av både Marina Oswald (som säger sig ha tagit korten) och Oswalds mor, modern berättade att hon sett ett av korten och att Marina brände kortet på dagen efter mordet.

När House Select Committee gjorde sin undersökning av fotona fick man tag på ett kort som Oswald gett till en bekant där han skrivit ”Fascistjägare – ha ha ha” (på ryska) samt ”To my friend George, Lee Oswald, 5/IV/63”. Handstilen studerades av experter, medan man inte kunde binda den ryska texten till Oswald hävdade man däremot med att den engelska texten var skriven av Oswald.

Under House Select-arbetet undersöktes korten av ett team av fotoexperter som hade en helt annan möjlighet att undersöka korten än vad Warrenkommissionen hade ifråga om kortens äkthet. Man identifierade unika märken som kameran lämnade efter sig på negativen, så pass unika var dessa märken att man kunde utesluta ”vilken annan kamera som helst”.

Utöver detta tittade man på skärpedjup, kornsammansättning, exponering och andra tekniker som skulle kunna peka på om korten var förfalskade eller inte. Tjugoen frågor som ställts innan undersökningen bemöttes, ingen fråga lämnades obesvarad eller ledde till någon slutsats om att det inte var Oswald samt korrekt gevär på bilderna.

Oswald med geväret som döda Kennedy

Oswald med geväret som dödade Kennedy

Konspirationsteori: Geväret som påstods ha skjutit Kennedy har en så pass långsam laddningsmekanism att det aldrig kunde ha använts för att skjuta tre skott. Det måste finnas fler skyttar.

Motpåstående: Beroende på vilken källa man ska sätta sin tillit till så behövde Oswald mellan 4.8 och 5.6 sekunder på sig att skjuta tre gånger samt ladda två gånger (första kulan låg redan i loppet). Kritiker hävdar att det inte gick att utföra detta moment och samtidigt kunna skjuta med precision.

Ett antal försök har visat att det går (4.1 sekunder utav personer som inte kan geväret, ända ner till 3.3 sekunder i House Select Committee-test) att utföra dessa moment med precision men egentligen är det ovidkommande.  Utförliga analyser av Zapruderfilmen visar att Oswald hade närmare 8 sekunder på sig, totalt, för att sikta, skjuta och ladda om.

Differensen i tid kommer från Warrenkommissionens antagande att det första skottet träffar Kennedy i nacken och guvernör Connally i bröst och hand, andra missar och tredje träffar Kennedy i huvudet. Analyser visar att det med absolut största sannolikhet är det första skottet som missar, andra skottet tar i nacken på Kennedy och guvenör Connallys bröst och hand samt det tredje som träffar Kennedy i huvudet.

Kennedy träffas, från Zapruderfilmen (notera de höjda armarna i första kortet)

Kennedy träffas, från Zapruderfilmen (notera de höjda armarna i övre rutan)

Konspirationsteori: När Kennedys huvud träffas ser man tydligt hur det kastas tillbaka, som om skottet kom från sidan eller framifrån. Det är inte möjligt med sådan huvudrörelse om skottet kommer bakifrån.

Motpåstående: Även om det ser konstigt ut så är det en korrekt fysisk reaktion som stämmer överens med vad som borde hända med en höghastighetskula som träffar ett tunt skal med mycket mjuk materia, fjärran från flygande kroppar som i Hollywoodfilmer. Kortfattat kan man säga att den materia som Carcanokulan tar med sig på vägen ut agerar som ett utlopp (”jetstråle”) vilket leder till att huvudet tvingas bakåt. Detta exemplifieras bra i denna video från Bullshit.

Den så kallade magiska kulans väg... Inte så magisk när man tittar närmare

Den så kallade magiska kulans väg... Inte så magisk när man tittar närmare

Konspirationsteori: Hur kan en enda kula röra sig såsom hävdas av Warrenkommissionen? Det är fysiskt omöjligt, se på illustrationen ovan.

Motpåstående: Ja, det är fysiskt omöjligt om det vore så att man tagit i beaktande två faktorer; kläderna samt placeringen i bilen. Den korta förklaringen är att man utgått från skotthål i kläderna samt att Kennedy och guvernör Connally satt i linje och på samma höjd när skottet föll (se bilden ovan), dock var så inte fallet.

Om man utgår från Kennedys kläder och tittar på in- och utgångshål går skottet in längre ned och utgångshålet högre upp på kroppen än som var fallet. Vid obuktionen kom man fram till att presidenten träffats av två kulor, en i ryggen och en i bakhuvudet. Vid obduktionens början kunde läkarna inte hitta något utgångshål i halsen (man hade inte sett presidentens skjorta), detta var till stor del på grund av den trakeotomi som gjordes på presidenten i samband med upplivningsförsöken. Röntgenbilder visade dock på vilken väg som kulan tagit; från hålet i ryggen passerar kullan precis intill bröstkorgens första ryggkota (som skadas) och ut genom halsen, precis vid slipsknuten.

Placering i bilen vid skott nummer två

Placering i bilen vid skott nummer två

Vid försök och simuleringar har man kommit fram till att kulan träffade Kennedy med en hastighet av 1 700-1 800 feet/sekund (518-548 m/s). Kulan går in i Kennedys rygg, passerar ryggkotan och går ut genom halsen (notera att inga bendelar har träffats). I det här läget, när kulan lämnar Kennedys kropp, har den börjat tumla (gör ”kullerbyttor” i luften), så när Connally träffas ligger kulan på sidan, detta antyds bland annat av ingångshålet i Connallys axel.

När kulan träffar Connally har den tappat mycket lite fart (då inga bendelar träffades), men väl inne i Connally slår kulan mot ett revben (högre, femte) och går ut under höger bröstvårta på Connally. Kulan träffar sedan den höjda, högra armen. Fortfarande tumlande går den in baklänges och träffar strålbenet i armen. Slutligen går kulan ut ur armen, på dess ”undersida” och har tillräckligt med fart för att precis penetrera vänstra låret.

Konspirationsteori: Om det nu inte är en konspiration, hur kommer det sig att House Select Committees undersökning slog fast att det fanns två skyttar och att denne befann sig vid Grassy Knoll?

Motpåstående: Uttalandet om flera skyttar (och ett fjärde skott) lutar sig mot den akustiska analys man gjorde av inspelning från polisradion hos Dallaspolisen. Efter analys tyckte man sig kunna höra ett fjärde skott, varpå detta togs med i slutsatsen. Dock visade det sig vid närmare granskning att inspelningen vad gjord flera minuter efter mordet på Kennedy.

1982 tillsattes en grupp av National Academy of Science för att studera huruvida man gjort en korrekt bedömning av tillgängligt ljudmaterial. Deras slutsats var att det fanns stora brister med föregående kommittés arbet och slutsats.

Konspirationsteori: Hur kom det sig att Jack Ruby bara kunde gå in och ”råka” befinna sig vid den plats där Oswald togs ut 24 november? Att det var en ren slump att han var beväpnad och kunde befinna sig längst fram är lite för otroligt.

Motpåstående: För att den här teorin ska fungera finns det en viktig detalj i det här som måste fungera; Jack Ruby måste veta när Oswald skulle komma ut genom dörren i garaget under polishuset. Då det var ett ytterst kort ögonblick som Oswald var exponerad för folk så handlar det om exakt timing i en tid före mobiltelefoner, instant messaging och liknande.

Jack Ruby var en nattklubbsägare i Dallas som drev den inte alltför framgångsrika klubben Carousel. Klubben, som var något av en burlesqueklubb mätt i dagens mått, gjorde att han hade kontakter över hela Dallas, både med polismän och med yrkeskriminella. Det finns de som hävdar att Ruby hade mer än ”kontakter” med yrkeskriminella men det föreligger inga bevis för detta, istället handlar det troligen om gemensamma bekanta eller dylikt.

I och med att Ruby hade kontakter inom polisstyrkan i Dallas samt det faktum att han var en väldigt entusiastisk och ”gåpåig” person lyckades han ta sig in i polishuset på kvällen till den 22:a och bevittnade en presskonferens (där han även fastnade på bild). Ruby var så uppriven av mordet på Kennedy att han gav order om att hålla nattklubben stängd utav respekt för den avlidne presidenten och var därmed ”ledig” att bevittna presskonferensen. Väl på plats interagerade han även med presskåren och pratade med poliser och åklagare på plats.

Folk runt omkring Ruby upplevde att han snabbt verkade tappa det mentala fotfäste han hade i verkligheten efter mordet. Han började mumla för sig själv, han verkade disträ och allmänt bortkopplad. Något hade klickat i huvudet på Ruby, helt enkelt. Den 24:e november blev Ruby uppringd av en av sina anställda, hon behövde få ut sin lön, vilket Ruby gick med på och lovade att ordna under dagen. Han åkte ned till Dallas centrum och gick in på ett Western Union-kontor för att ordna med utbetalning.

Slump eller illvillig konspiration?

Slump eller illvillig konspiration?

Medan Ruby ordnade med överföringen befann sig Oswald fortfarande i häktet. Den överföring som var planerad till klockan 10 på morgonen hade skjutits på flera gånger och först vid klockan 11 var man klar med förhören. Då man meddelade Oswald att överföringen skulle påbörjas bad Oswald om att få byta kläder, vilket ordnades.

Ruby var klar vid Western Union-kontoret vid 11:17 och befann sig då bara en kort promenad från polishuset. Medan polisen ordnade med en falsk transport för att försöka minska trycket på den riktiga transporten smet Ruby förbi den vaktande polismannen via en serviceinfart. 30 sekunder innan Oswald sköts var Ruby alltså inne i huset, inte ens framme vid pressuppbådet och dörren där Oswald togs ut. Resten av händelseförloppet är tragiskt uppenbart.

Om vi tittar på händelseförloppet och kraven för att en konspiration skulle skulle fungera så skulle den anställda på Rubys klubb vara med på det hela, dessutom skulle framskjutandet av transporten synkroniseras med Ruby (på något sätt), Rubys ärende på Western Union skulle också hanteras på sådant sätt att det föll perfekt samman med den bil som strax efter ställde sig utanför polishuset så att han kunde smita in. Dessutom måste Oswald själv varit med på konspirationen då hans klädbyte tog så pass lång tid att Ruby precis hann anlända vid dörren.

Ruby visade tecken på att vara fjärmad från verkligheten direkt efter mordet. I stort sett varje polis han mötte på väg till cellen fick frågan om de inte kände igen honom, han var ju Jack Ruby!

På frågan om varför han sköt svarade Ruby till en början att han gjorde det för att bespara Jacqueline Kennedy den smärtsamma processen att återvända till Dallas. Senare drog dock Ruby tillbaka detta uttalande och hävdade att det var en av hans försvarare som kom med det påståendet. Detta har dock motbevisats då Ruby gav denna beskrivning till den som behagade lyssna innan försvararen ens hunnit anlända. Mycket pekar på att Ruby tog till denna anklagelse på grund av frustration och besvikelse med sitt försvar, enligt honom själv var det en självklarhet att han skulle bli den hjälte han såg sig som.

Rubys brott var faktiskt en fantastisk räcka av slumpmässiga händelser, det hade räckt med en aktivitet som tog lite längre (eller kortare) tid för att hela händelsekedjan skulle ta en annan väg. Men att påstå att det är en konspiration gör det hela än mer fantastiskt då det inte går att planera så pass mycket slump utan att det kör ihop sig utmed vägen. Ibland händer faktiskt saker bara, utan en illvillig hand i bakgrunden som styr.

Slutsats

Det finns hyllkilometer på hyllkilometer skrivet om Kennedymordet, både prokonspiration och mer verklighetsbaserat (eller vad man ska kalla det). Med tanke på hur extremt invävd konspirationen är med populärkultur idag lär den aldrig dö ut, oavsett hur mycket man debunkar. Det finns alltid fler ”okända” faktorer att ta upp, fler än de som avverkats i denna artikel.

Jag har medvetet valt att inte ta upp de mer flyktiga och skakiga teorierna, som Oswaldkopian, Oswalds påstådda underrättelsetjänstarbete (kort tid som radaroperatör i det militära), Oswalds tid i Ryssland samt hans försök att åka till Kuba. Dessa aspekter är förvisso närvarande bland konspirationsteorierna, men så pass omfattande att de inte passar i en lathund. Dessutom är det inte riktigt de teorier som är de mest välkända bland gemene man.

Vill man läsa på mer som finns det oändligt mycket att gräva sig genom där ute. Här nedan finns det ett antal länkar för ett börja med, kan också rekommendera Posners bok Case Closed. Läs den och se om det fortfarande håller att hävda att det fanns fler skyttar, att Ruby var beordrad att döda Oswald, att Oswald arbetade för CIA/FBI/KGB/GRU eller andra mer eller mindre välformulerade teorier.

– Tack för idag, slut för idag! –

Källor som användes för denna artikel:

Read Full Post »

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, förintelseförnekare med flera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Det känns som det dyker upp en ny hälso- eller kosttrend var dag numer. Borta är den tid då det långsamt kom ett rykte om att Jane Fonda nog käkade enbart ägg och grapefrukt för att gå ner i vikt. Nu avlöser dieterna och metoderna varandra, ackompanjerade av välkända ansiktslyft och gnistrande tandrader i mode- och kvällstidningarna.

En av de just dessa metoder som cirkulerar idag är detox. Avgiftning på ren svenska, men allt låter naturligtvis mer hippt och ballt på engelska. Tanken är att man ska rensa ut ur kroppen allt onyttigt, giftigt och skadligt för att sedan låta kroppen börja om på ny kula. En reboot av systemet om man så vill. Men vilka är dessa ämnen egentligen, och hur ska man få dessa ut ur kroppen?

Del 8 – Detox

För att komma någonstans med att greppa begreppet detox kan det vara på plats att få till en definition. För enkelhets skull tar vi definitionen från Wikipedia:

Detoxification, or detox for short is the removal of toxic substances from the body. In conventional medicine, detoxification can also be achieved artificially by techniques such as dialysis and (in a very limited number of cases) chelation therapy.

Som sagt; att bli av med gifter ur kroppen, till exempel via dialys eller kelering. Men vad säger firmorna som utlovar en ”naturlig” avgiftning, dessa behandlingar som ska göras oss lika snygga, smärta och vackra som kändisarna i tidningarna och på TV?

Ulrika Davidsson, i en chatt på Aftonbladet:

Att detoxa innebär att man avgiftar kroppen och då utesluter man kost som innehåller gifter b la salt, socker, kaffe, alkohol, huvudvärkstabletter, besprutad och processad mat. Dessutom undviker man mjölkprodukter, vete, kött och faktiskt också fisk, kyckling och fågel. Den kost man äter på ett Detoxprogram är livsmedel som har en utrensande effekt, bland annat obesprutade grönsaker, frukt, quinoa, linser, olja, nötter, frön mm.

Sajten Vitamera har en liten annan definition:

När man inom hälsorörelsen talar om förgiftning och detox så syftar man på något helt annat. Man menar att kroppen ständigt blir förgiftad och den huvudsakliga mängden gifter kommer från tarmen. Genom att rensa upp i tarmen blir hela kroppen renare.

Gifterna i kroppen har olika ursprung. Dels är det exogena gifter, (gifter som kommer utifrån) och dels är det endogena gifter (gifter som kroppen själv producerar). De endogena gifterna produceras huvudsakligen i tarmen, men även i cellerna från själva ämnesomsättningen. I tarmen har vi uppskattningsvis 500-1000 olika typer av mikroorganismer (bakterier, svampar etc). Totalt har vi 10 gånger fler bakterier i tarmen än vi har celler i kroppen. Balansen mellan dessa tarmbakterier är viktig och om de goda bakterierna minskar i antal så ökar de dåliga som bildar ämnen som gör att vi mår sämre och i värsta fall blir sjuka.

E-handeln Curanovum:

Det handlar alltså inte om diet utan om att få in mer vitaminer och mineraler i kosten och därmed bli piggare, snyggare och bli av med sötsuget. Detox har flera välgörande effekter: Svullnader går ner eller försvinner, du blir piggare, får klarare tankar och minns bättre.

Det minskar eller tar bort förkylning och allergi.Humöret blir jämnare och huden blir mjukare, mindre torr och smidig. Det ger starkare hår och naglar, minimerar eller eliminerar problem med gaser, magont och svullen buk. Det minskar smärta och ledvärk eftersom inflammationen minskar.

Slutligen tar vi lite text från Anna Skippers webbshop, där naturligtvis detoxprodukter säljs.

Begreppet Detox är ganska nytt i Sverige. Med dagens ökade stress och miljöförstöring ökar ständigt behovet av stödjande terapier för att hjälpa och stödja avgiftningen av kroppen.

Faktum är att det inte finns så mycket information att tillgå på nätet. Övriga träffar när man söker på ”detox” eller ”avgiftning” är ungefär snarlikt formulerade. Gifter får vi i oss från miljön och från maten vi sätter i oss.

Ok, då vet vi att det finns interna och externa hot. Frågan är bara hur man blir av med gifterna.

Tarmplack – en skitsak

Visste du att du just nu går omkring med en sjusärdeles mängd plack i ditt tarmpaket? Detta är tydligen både skadligt men också problematiskt med avseende på näringsupptag. För att åtgärda detta tar man en reningskur som får placket att lossna från tarmväggen och vips så har man ett fullt fungerande mag/tarmpaket igen… Eller?

En ledtråd till vad detta så kallade ”tarmplack” är kan till exempel fås av beskrivningen av hur en kur går till:

Fyra gånger om dagen dricker du fastedrycker blandat med örter och en speciell lera.

Say, would you like a chocolate-covered pretzel?

Say, would you like a chocolate-covered pretzel?

Hur många vill slå vad om att leran gör ett avtryck av tarmen innan den hunnit komma ut i rätt ände/ända? En indikation på att detta ”tarmplack” endast finns för den som verkligen tar en sådan kur som beskrivs ovan är det faktum att fenomenet inte existerar i andra domäner än just den alternativmedicinska.

Inte helt sällan består rensningskuren av bentonitlera, samma ingrediens som återfinns i till exempel kattsand. Andra lösningar är kombinationer av fikon och senna (Cassia senna). Resultatet är dock detsamma, ”ormliknande” avföring som sägs vara detta fruktade ”tarmplack”.

Men detta faktum hindrar inte personer att slänga upp otalet bilder på långpannor med – just det – stolta troféer från porslinstronen (OBS, jag skämtar ej. Långpannor med avföring finnes på länken ovan).

Respectful Insolences artikel om tarmtrakten är en utmärkt utgångspunkt för den som vill läsa lite mer om påståenden om tarmen och förklaringar till dessa påståenden.

Syreberikat vatten – dyra, syrerika pruttar

Trots att detta inte är någon stor produkt i Sverige är det ändå en produkt som synts tillräckligt för att förtjäna ett extra omnämnande. Tanken med syreberikat vatten är att tillföra kroppen extra syre så att vi blir piggare och mer hälsosamma.

Beroende på vem du frågar så finns det mer eller mindre tydliga förklaringar kring vad som kan åtgärdas med denna produkt och hur den fungerar. En lösning beskriver det hela på följande vis:

Syrerika vätskor är särskilt välkända för att hålla både kroppen och hjärnan friska. Det syresatta vattnet ACTIVE O2 från Adelholzener innehåller minst 50 mg syre per liter.

När du dricker syresatt vatten syresätts framför allt det syrefattiga venösa blodet. Syre som frigörs genom vatten kan tränga igenom magvävnaden till magens blodkärl, vilket betyder att organen i magtrakten – särskilt levern – får tillgång till extra syre. Levern spelar en avgörande roll för ämnesomsättningen genom att skapa energi av den näring som finns i kroppen. Levern ansvarar bl.a. för lipidkatabolism (fettreducering) och detoxifiering (avlägsnande av skadliga ämnen, t.ex. alkohol och mediciner, från kroppen).

Om vi inte har evolverat fram gälar i magtrakten under den senare tiden skulle man kunna hävda att personerna som skrivit denna text bara hittar på, rakt av. Kanske låter 50 mg som mycket, men då bör man kanske påpeka att en extra liter inandningsluften resulterar i ungefär 146 milligram med ”extra” syre till kroppen, helt gratis. Våra lungor är så pass väl anpassade för att kunna ta upp syre och, genom hemoglobin, transportera ut detta till resten av kroppen.

Ett tips är att ta en titt på följande sida, för en mer djupgående analys; Oxygenated water nonsense.

Gifter – via fötterna

Vi har alltså klarat av magen och tarmarna. Men gifterna består, exakt vilka gifter det handlar om är fortfarande osäkert, dock är en sak säker; vår vänner inom alternativmedicinen har alla möjliga mirakelmedel för att frälsa oss ifrån ondo.

En av de senaste och mer fantasirika lösningarna på giftproblemet är att suga ut allt dåligt genom dina fotsulor.

Med lite olivolja kanske det kan bli en bra sallad...

Med lite olivolja kanske det kan bli en bra sallad...

Detox Foot Pads bygger på österlänsk medicin där man under lång tid insett att alla giftiga ämnen som lagras i kroppen har negativ inverkan på hälsan. Giftiga ämnen samlas bl a i fötterna. Detox Foot Pads innehåller helt naturliga örter som hjälper kroppena att dra ur orenheter och gifter medans du sover. På ett helt naturligt sätt – helt utan biverkningar! Fästes enkelt på undersidan av fötterna innan du går och lägger dig. Stimulerar organen enligt reflexologins principer!

Resultatet av dessa utdragna gifter syns tydligt, de tidigare vita plåstren är mörkbruna. Nu definierar man inte exakt vad man menar med ”naturliga örter” men jag skulle nog våga satsa lite pengar på att dessa är samma plåster som säljs lite varstans på nätet under namnet Kinoki Pads. Poängen är att dessa plåster innehåller trävinäger i torr form, som framträder med en mörk färg när det kommer i kontakt med fukt. Så förutom smutsen och lite döda hudceller från fötterna så har man den naturliga avdunstningen från huden.

Gifter – åker ut när gräset åker in

Vetegräsjuice har framhållits som ett undermedel, det finns få saker som det inte hjälper mot. Gift i kroppen, mjäll, tandvärk, oralhygien, matsmältning, hudbesvär, förstoppning, you name it! Det ska även innehålla mångdubbelt med vitaminer och mineraler i jämförelse med vanliga grönsaker.

Vi kan konstatera att göra juice på vetegräs motsvarar ungefär godtycklig grönsak, näringsmässigt sett. Men vi kan också konstatera att det inte återfinns något magiskt i växten, det är helt enkelt ytterligare en grön växt som du kan mala ner och dricka. Men du kan också fortsätta käka broccoli och spenat och få i dig samma (eller till och med mer) näring.

Gifter – kelering

Jaha, vi har konstaterat att vi inte kan suga ut gift ur fotsulorna, syreberikat vatten står sig slätt mot ett andetag samt att gräsdrinkar inte har den effekten som påstås. Vad återstår? En sak som nämns är att vi går omkring med en fasligt massa tungmetaller i oss – vi andas in det, vi får i oss det via mat och via kläder och så vidare.

Lösningen på detta är kelering, en behandling som faktiskt förekommer inom sjukvården men då för fall av bekräftad tungmetallförgiftning. Noterar ni den förra meningen där? Där jag skriver ”bekräftad”, det finns faktiskt väldigt goda skäl till att inte utföra kelering om man inte har diagnostiserats med tungsmetallsförgiftning.

When EDTA is not administered by a health professional for the treatment of heavy metal poisoning more serious side effects can occur.[2]

Chelation therapy can be hazardous, even conducted with the FDA-approved chelation agents. In August 2005, botched chelation therapy conducted by an ACAM member killed a 5-year-old autistic boy,[16] a 3-year-old nonautistic girl died in February 2005, and a nonautistic adult died in August 2003. These deaths were due to cardiac arrest caused by hypocalcemia during chelation therapy.[33] Only the 3-year-old girl had been medically assessed and found to have an elevated blood lead level and resulting low iron levels and anemia, a proper medical cause for chelation therapy to be conducted.[34]

More than 30 deaths have been recorded in association with IV-administered disodium EDTA since the 1970s.[16]

Som om det inte vore nog med att man förespråkar mer eller mindre godtycklig kelering av fullt hälsosamma individer så finns det en strömning som är övertygade om att man kan ”reversera” autism hos barn genom kelering. En del av resultaten återfinns i citatet ovan…

Gifter – ”ända” utvägen

Om inte gifterna kan komma ut någon annan väg kanske man kan ta hand om det via den kanske populäraste vägen inom alternativmedicinen – bakvägen. Det sägs att man ska bli klarare i knoppen, mer avslappnad och en helt ny människa om man låter en mer eller mindre utbildad person pumpa upp tiotals liter vatten i häcken på en. Varför? Jo, därför att man liksom sköljer ut allt gammalt, fastklibbat gegg som man har haft med sig under en längre tid.

 

Ho ho ho, Santa needs a colonic! (Johnny Knoxville från Jackass)

Ho ho ho, Santa needs a colonic! (Johnny Knoxville från Jackass)

Låt oss åter titta över Atlanten för att få en lite vink om hur USAs kontrollorgan ser på det här med tarmsköljning.

The FDA classifies colonic irrigation systems as Class III devices that cannot be legally marketed except for medically indicated colon cleansing (such as before a radiologic endoscopic examination). No system has been approved for ”routine” colon cleansing to promote the general well being of a patient.

Och om man inte blir övertygad av detta varningens finger kanske man kan erbjuda en läsning utav de risker som tarmsköljning kan medföra.

Colon cleansing may disrupt the balance between bacteria and natural chemicals in the bowel, and may interfere with the colon’s ability to shed dead cells.[15]

Other rare but serious complications include gastrointestinal perforation from improper insertion,[16][17] and amoebic infection from poorly sterilised equipment.[18] Some colon cleansing regimes disrupt fluid and electrolyte balance which may lead to dehydration and salt depletion, whilst repeated or excessive cleansing programs can lead to anemia and malnutrition.[14]

Excessive use of enemas have also been associated with cardiac problems such as heart failure,[14] and heart attacks related to electrolyte imbalances when used with coffee.[19]

Summa sumarum; låt bli att ta kaffesumpen från jobbet den dagen du känner dig lite extra hängig.

Slutsats

Vår kropp består av ett antal organ vars jobb är att hålla oss vid liv, detta görs genom att varje organ utför sin uppgift. Lungorna låter blodet ta upp syre samtidigt som de ventilerar ut koldioxid, levern ”filtrerar” vårt blod och ser till att bryta ner slaggprodukter för att bland annat förpassa detta material till njurarna för den slutliga passagen ut i urinen.

I de fall som metoderna/produkterna ens är aktiva så kan inget av de ovan beskrivna metoderna matcha vad vår kropp kan göra. I de fall som vår kropp står handfallen (i fråga om tungmetaller till exempel) finns hjälp att få, men då rör vi oss inom sjukvårdens domäner och inte inom preventiv, ”le som en fotomodell”-kvällstidningshälsa.

Slutligen kanske det kan vara på sin plats att tipsa om denna artikel från BBC, en rapport om en undersökning som gjordes i Storbritannien angående just detox-produkter. Resultatet var att få kunde ens definiera vad deras produkter skulle hjälpa mot. Kanske än mer cyniskt var att många produkter enkom hade fått ”detox” påhängt för att verka mer aktivt och påverkande än vad de egentligen var.

No two companies seemed to use the same definition of detox – defined by the Oxford English Dictionary as the removal of toxic substances or qualities.

In the majority of cases, producers and retailers were forced to admit that they had simply renamed processes like cleaning or brushing, as detox, the scientists said.

Så, slappna av, ät nyttigt och rör på dig, det är den detox som du möjligen behöver.

– Tack för idag, slut för idag! –

Read Full Post »

Är du nyfiken på vad som skrivits tidigare i denna artikelserie? Här har vi bland annat avhandlat genmodifierade grödor, aspartam, förintelseförnekare med flera. Du hittar alla dessa artiklar i Skeptikerskolan.

Detta ämne, 11 september-konspirationer, var uppe som ett av alternativen i omröstningen om vad man ville se behandlat i denna artikelserie. Ämnet fick inte alltför många röster så prioriteringen har legat annorstädes när artikelämnen valts. Men ämnet har alltid legat och pyrt i bakhuvudet, främst med tanke på att artikeln om filmen Zeitgeist är den särdeles mest lästa här på Tankebrott.

Dessutom blev det aktualiserat när en kommentar efterfrågade en enkel och sammanfattande artikel över vilka konspirationsteorier som finns där ute och vad det finns för motargument, utan länkspaghetti. Tanken här är således att bistå med en överblick över 11 september, där jag utgår från vad som påstås från konspirationssidan föjlt av motpåstående från ”officiellt” håll. I slutet av artikeln återfinns en länksamling, uppdelat på ämnesområde.

Del 7 – Lathund till 11 september-konspirationer

Så, var börjar man någonstans i ett så pass stort ämne? Nå, det finns säkert bättre sätt men för att få en överblickbarhet så kommer jag att utgå från följande rubriker; före 11 september, WTC 1 & 2, WTC 7, Pentagon samt United 93. Så långt som absolut möjligt kommer jag att undvika länkar i texten, detta öka läsligheten så mycket som möjligt. För den som verkligen vill gräva ner sig i detaljfrågorna rekommenderas 911 Myths eller Screw Loose Change.

Notera att denna artikel på intet sätt är tänkt att vara en absolut genomgång av alla existerande konspirationsteorier eller alla existerande fakta som motsäger dessa teorier. Se den istället som just en lathund, en introduktion till vad som påstås från konspirationshåll och vad som motsäger deras teorier. Se länkarna ovan för mer detaljer. Jag kommer med största sannolikhet att lägga till lite länkar och konspirationsteorier framöver. Titta i kommentarerna till denna artikel för att se vad som fixats…

Före 11 september

Konspirationsteori: Pentagon och NORAD hade övningar innan 11 september där World Trade Center och Pentagon attackerades. Således övade man för att kunna utföra attackerna under 11 september.

Motpåstående: Denna teori har delvis rätt, NORAD höll i en övning strax innan millenieskiftet där man bland annat övade på att hantera en situation med ett kapat plan som hade World Trade Center som mål. Dock var planet i övningen inkommande från utlandet, därav NORADs inblandning.

Med tanke på att World Trace Center var målet för terrorister 1993 är det kanske inte så konstigt att byggnaderna var mål för denna övning. Dessutom bör det noteras att detta var en regional övning, för att testa rutiner och respons på specifika situationer.

Konspirationsteori: Samma dag som attacken mot New York och Washington DC pågick militärövningar där NORAD ingick. Detta gjorde att förvirringen ökade när budet om de fyra kapade flygen började skickas mellan FAA och NORAD.

Motpåstående: Operation ”Northern Vigilance” pågick mycket riktigt under 11 september. Detta var dock ett svar på en rysk övning med bombplan som pågick vid denna tid, som svar på detta placerades amerikanska jaktplan i norra Kanada och Alaska.

Så fort meddelande kom att flygplan kapats avbröts övningen och NORAD rensade systemet från övningssimuleringen för att kunna hantera situationen.

WTC 1 & 2

Konspirationsteori: Flera andra hus konstruerade av metall/stål har brunnit men inte rasat. Om den officiella versionen skulle vara sann så är det första gången som ett hus rasar på grund av brand.

Motpåstående: Vad man bör ha i åtanke (förutom att 11 september-attackerna var, i sig, ”första gången” något liknande hände) är att WTC var unik i sin uppbyggnad, och i de skador som huset fick utstå.

För det första; World Trade Centers konstruktion skiljer sig kraftigt åt när det kommer till konstruktion i jämförelse med till exempel Madrid/Windsor Tower. WTC var uppbyggt av en ”tub i en tub”-design, medan de exempel som tas fram från konspirationssidan brukar vara en lösning med stål och betong i ett nätverk (tänk kuber av stålbalkar).

För det andra; de hus som tas upp som motexempel träffades inte av en Boeing 767 i hög hastighet. När WTC byggdes tog man in i beräkningarna att huset skulle hålla för en kollision med en mindre, lättare och långsammare Boeing 707. Då hade man heller inte räknat in bränslets påverkan. Kollisionen innebar att de träffade våningsplanen förlorade viktigt stöd från stålpelare som ingår i den upprätthållande konstuktionen.

För det tredje; i och med kollisionen förstördes mycket av brandisoleringen runt stålbalkarna och exponerade dessa för den påföljande branden. Med temperaturer på över 800 grader celsius försvagades stålet så pass mycket att en kollaps var oundviklig.

Konspirationsteori: NIST [anm: National Institute of Standards & Technology] hävdar att så kallad ”pancaking” orsakade tornens kollaps. Detta är omöjligt.

Motpåstående: Nej, NIST hävdar att ”pancaking” uppstod efter att kollapsen inleddes, således är detta fenomen orsakat av husens ras och inte tvärt om.

Konspirationsteori: Man ser tydligt rökpuffar [anm: brukar omnämnas som squibs] strax innan/medan husen rasar. Detta är tecken på explosioner som orsakar husraset.

Motpåstående: ”Problemet” med dessa explosioner är att de ser ut att öka i takt med husets kollaps. En explosion borde vara som störst vid själva detonationögonblicket för att sedan bli allt mindre. Såsom dessa rökpuffar beter sig är det rimligare att anta att det är damm, skräp och annat löst material som pressas ut i samband med husets kollaps.

Eftersom World Trade Center var byggt som det var (tub i en tub) så är det ej heller orimligt att tänka sig att tryck byggs upp vid kollapgsen, likt en kolv i en cylinder, varpå luften tar alla vägar ut som finns på vägen ned.

Konspirationsteori: Smält stål hittades i källaren utav World Trade Center. Detta tyder på att termit användes. Dessutom brinner inte flygbränsle tillräckligt varmt för att smälta stål.

Motpåstående: Detta är en av de vanligaste påståenden som cirkluerar på nätet. Det finns förvisso en viss koppling till konspirationsteorin nedan men det har även en bäring på smält stål i allmänhet.

Bortsett från det ”smälta stålet” som finns på bild och video (se nedan) så är det en specifik bild på en glödande stålbalk som får igång konspirationsteoretikerna. Frågan som ställs är ”hur kan stål glöda 6 veckor efter raset om det inte var termit och annat inblandat?”.

Om vi bortser från den uppenbara diskrepansen mellan explosioner och termit så är det här en kombination av missförstånd och okunskap. Missförstånd därför att man inte vet hur stål beter sig och ser ut när det är uppvärmt. Okunskap eftersom man inte vet vad en exoterm reaktion är.

Beroende på temperatur så går järn från grått till rött till orange till gult till vitt i färg. Bara för att stål har en annan färg än sitt naturliga tillstånd betyder det inte att det kommer att smälta eller har varit smält. När järn är tillräckligt varmt kan det reagera med vattenånga för att bilda järnoxid och väte och vi har således en reversibel reaktion.

Och nej, det finns inga rapporter om smält stål i källaren. Håll koll på alla dessa diskussioner kring vad för material man hittar. Alla konspirationsteorier pratar om stål (steel) medan vad man pratar om från myndighetshåll är metall (metal).

Konspirationsteori: Det finns bildbevis på smält stål som rinner ut från fasaden. Detta kan vara ett bevis på att termit används.

Motpåstående: Här handlar det egentligen om vad som är mest troligt. Det skulle kunna vara termit, men mycket mer troligt är att det handlar om flygplanskroppens aluminium som smälts och blandats med andra, brännbara material från tornet för att slutligen rinna ut på den lägsta punkten.

Konspirationsteori: På bilder från de raserade husen ser man tydligt hur stålbalkar har kapats i enlighet med hur termit används. Således är detta tecken på att just termit användes för att få tornen att rasa.

Motpåstående: Vad dessa, väl utvalda bilder inte visar är det faktum att de kapats efter det att tornen rasat. Se denna bild som exempel på arbetet som utförs.

Konspirationsteori: Nu har en artikel publicerats i en vetenskaplig tidskrift av bland annat en dansk professor där slutsatsen är att bevis finns för att så kallad nanotermit användes i WTC 1 & 2.

Motpåstående: Artikeln är mycket riktigt publicerad av bland annat en dansk professor i kemi, tillsammans med Steven Jones, välkänd sedan tidigare i dessa konspirationssammanhang. I denna artikel är slutsatsen att det man har hittat måste vara tecken på nanotermit och inget annat. Dels finns det ett invändningar mot metoden av insamling (kontamineringsrisk föreligger bland annat), dels finns det kritik mot föresatsen att det endast kan vara nanotermit som återfinns i dammet. En av de tydligare kommentarerna kring detta återfinns i denna postning.

Det om själva artikelns innehåll. När det kommer till artikeln och dess vetenskaplighet så vill man gärna göra gällande från konspirationshåll med just den här artikeln att den är granskad (s.k. peer-review) i tidskriften Bentham Open Access, vetenskap och allt.

Dock finns det flera problem med det påståendet:

 1. Bentham har på senare tid ägnat sig åt pay-to-publish. Lite krasst sagt så handlar det om att betala för att få ut artikeln, kanske inte riktigt liktydigt med “låt resultaten tala för sig”.
 2. Oavsett vad som skrivs på Benthams hemsida så är detta inte en granskad artikel. Efter att danska TV2 intervjuade Harrit så kontaktades kvinnan som sades vara redaktör för den delen av Bentham som artikeln publicerades under. Hon hade ingen aning om att artikeln publicerades, hon hade över huvud taget inte ens sett den. På grund av detta avsade hon sig sitt uppdrag.

Konspirationsteori: Hus av den här storleken/byggmetoden borde rasa åt sidan. Att de faller rakt ser ut precis som kontrollerade sprängningar.

Motpåstående: ”Tack vare” den kollapsande överdelens enorma tyngd, i kombination med konstruktionen (kom ihåg, tub i tub) och den påföljande ”pancaking”-effekten (se ovan) föll tornen rakt ned. Detta är inte något unikt för dessa hus, se länken nedan om ”progressive collapse” för exempel på byggnader som fallit rakt ned.

Konspirationsteori: Ett flygplan, B25 Mitchell, flög in i Empire State Building 1945, huset klarade sig utan några större skador. Hur kan dessa passagerarflygplan orsaka sådan stor skada?

Motpåstående: Beroende på hur mycket bränsle som fanns i de planen som flög in i husen 2001 så var de åtminstone mer än fyra gånger (väldigt, väldigt snällt räknat) så tunga som B25-planet. Utöver detta så flög de in i tornen med en hastighet av 750 km/h och 950 km/h medan B25-planet hade en maxhastighet av 500 km/h.

En kombination av fart, massa och bränsle gör att denna liknelse knappast har något att tillföra.

Konspirationsteori: Ögonvittnen hörde/kände explosioner innan husen rasade.

Motpåstående: När tusen ton stål och material börjar röra på sig kommer det inte att låta som en andeviskning. Står man brevid så kommer det ofelbart att smälla till när balkar brister och huset börjar kollapsa. Bara för att ljudet påminner om en explosion betyder det inte att det var en explosion.

Det brukar vara ett ögonvittne framför andra som framhålls av konspirationsrörelsen, en William Rodriguez som sa sig ha hört explosioner i källaren före World Trade Center träffades av ett flygplan. Förutom problemet med explosioner i källaren så kan vi konstatera att han tidigare sagt att han kände mullrande i huset. Han ändrade dock sin historia 2004 samtidigt som en grupptalan väcktes mot Bush, Cheney och 50 andra.

Konspirationsteori: Det finns en bild på en kvinna som befinner sig på den plats i WTC-husen där planet träffade. Hur kan hon överleva om det är så varmt som man påstår?

Motpåstående: Problemet är att vi inte vet varifrån kvinnan kommer ifrån. På bilden ovan brinner det inte vid mynningen, alltså kan vi anta att det är en stund efter kraschen. Detta innebär också värmen är koncentrerad längre inåt tornet med allt vad det innebär för omgivande temperaturer. En trolig hypotes är att kvinnan kommer från några våningsplan ovanför eller under och har sökt sig till öppningen av okänd anledning, kanske för att komma undan röken eller för att det helt enkelt var ljust där.

WTC 7

Konspirationsteori: World Trade Center 7 träffades inte av något plan, brann inte särskilt mycket men ändå så rasade det.

Motpåstående: När man diskuterar World Trade Center 7 är det en bra början att hålla koll på väderstrecken och var huset låg. Sett ur ett nord/syd-perspektiv var WTC 7 placerad strax norr om WTC 1 (norra tornet), med endast det lägre WTC 6 mellan dem.

När World Trade Center 1 rasade träffade rasmassorna intilliggande husen, inklusive WTC 7 (se detta foto till exempel). Detta innebär att det var södra sidan som fick motta de skador som uppstod på huset. Vad man brukar visa upp i konspirationssammanhang är den norra änden av huset med den retoriska frågan ”ser huset skadat ut?” ställd. Faktum är (var) att södra sidan fick påtagliga skador i och med WTC1 kollaps.

Utöver detta härjade kraftiga bränder i huset och tillgången till vatten var kraftigt begränsat. Även här brukar man visa upp alla sidor utom den södra sidan för att påvisa att inga bränder härjade. Tittar man på södra sidan får man en annan bild, där bolmar röken ut från i stort sett hela byggnaden.

Absolut inga bränder eller skador - look away!

Absolut inga bränder eller skador - look away!

Konspirationsteori: Byggnadens ägare, Larry Silverstein, tog ut en rejäl försäkring med ersättning för terroristattacker  på huset innan 11 september.

Motpåstående: Att vara försäkrad mot terroristattacker var inget nytt. Redan 1993 ingick en ersättning till Silverstein för terrorattacken mot WTC, en ersättning som landade på 510 miljoner USD.

Dessutom har det visat sig att Silverstein först ville försäkra husen till en alltför låg kostnad (1.5 miljarder USD). Utöver detta hade förhandlingar kring kontrakten ej avslutats vid attacken, på grund av detta har juridiska strider pågått över ersättningssumman. Inte alltför smidigt sätt att ”tjäna pengar” på 11 september.

Konspirationsteori: Larry Silverstein erkänner direkt i ett videoklipp att man sprängde huset.

Motpåstående: I en intervju säger Larry Silverstein, angående WTC7, att i en diskussion med en fire department-chef hade de kommit överens om att tillräckligt många liv förlorats den 11 september och att det smartaste vore att ”pull it”.

Ska man tro konspirationsteoretikerna så är detta en term som används inom demoleringsbranschen för att spränga hus. Detta trots att personer inom denna bransch ej känner igen termen. Förutom förvirringen kring denna term så skulle det också innebära att New Yorks brandkår var involverade i en sprängning av WTC7, ett åtagande som verkade högst osäkert (att man borde spränga det det vill säga).

Vad som däremot låter klart mer troligt är att man med ”pull it” åsyftade den insats som arbetade runt WTC7. Att dra tillbaka de brandmän som fortfarande befanns sig kring huset för att undvika spillan av fler liv helt enkelt.

Konspirationsteori: BBC rapporterar att WTC 7 har rasat trots att huset syns i bakgrunden av nyhetssändningen.

Motpåstående: Mellan 08:46 och 17:20 lokal tid så kapas fyra plan, tre flygs in i byggnader, ett kraschar på ett fält, tre hus kollapsar, presidenten befinner sig på hemlig ort, ett landsomfattande flygförbud råder och kaos råder i New York. Är det då så konstigt att ett rykte letar sig upp till en korrespondent som pressas att hela tiden få fram nya uppgifter att presentera?

Vid den tiden som detta rapporteras (16:47 lokal tid) kan det knappast rådit någon tvekan om att huset skulle rasa (se ovan om bränderna och skador). Således är det troligaste att ord som ”kommer att rasa” blev ”har rasat”.

Pentagon

Konspirationsteori: Flertalet vittnen säger att piloten av AA Flight 77, Hanji Hanjour, var en dålig pilot. Hur kan han göra en så pass svår manöver vid inflygningen mot Pentagon?

Motpåstående: Återigen får man hålla i åtanke vad man diskuterar här. Det är alltså en person som är certifierad transportpilot via Amerikanska Luftfartsverket vi pratar om här. Han har alltså godkänts för att framföra och hantera plan av den typen som flög in i Pentagon.

Absolut inga vrakdelar här i AA-färger - look away!

Absolut inga vrakdelar här i AA-färger - look away!

Konspirationsteori: Egentligen är det en missil som träffade Pentagon. Det finns inte några plandelar från en 757 på bilderna.

Motpåstående: Angående missilteorin motsägs detta av både ögonvittnen samt telefonsamtal från det kapade planet. Dessutom återfanns planets svarta låda på plats och DNA-tester kunde identifiera besättning och passagerare.

Dessutom, vi är vana vid att se vid flygplansolyckor är resultatet av en krasch vid start eller landning, ett förlopp som ofta sker vid väldigt låga hastigheter. På grund av denna låga hastighet bryts ofta planet i delar istället för att gå sönder i mindre bitar.

När American Airlines 77 träffade Pentagon var hastigheten påtagligt högre än vid landning. Tack vare hastigheten och anslagsenergin pressades, och förstördes, flygplanskroppen mot huskroppen (som tidigare förstärkts mot till exempel terroristattacker). I kraschen bröts vingarna av och blev en del av den totala flygplanskroppen.

När ett plan fyllt med bränsle kraschar finns det en stor risk att brand uppstår, en brand som ofta konsumerar en stor del av planet. Detta skedde också med plan AA 77, så förutom anslaget mot huskroppen kan brand adderas till orsaken till att inget fullstort plan återfanns på gräsmattan.

Däremot så återfinns det en hel del flygplansrester vid Pentagon, inklusive motordelar. Dock väljer naturligtvis konspirationsteoretiker vilka bilder man visar.

Konspirationsteori: Titta på fasaden på huset som träffades, skadorna motsvarar inte på långa vägar flygplanets storlek.

Motpåstående: Den bild som ofta sprids i dessa sammanhang är utav den redan kollapsade fasaden av Pentagon. Redan cirka 20 minuter efter att AA 77 kraschat in i Pentagon skedde denna kollaps. Andra bilder visar en fasad där hela bottenvåningen täcks av skum från brandbekämpningen.

United 93

Konspirationsteori: Ett oidentifierat, vitt jetplan sågs cirkla runt nedslagsplatsen. Detta skulle kunna vara det plan som sköt ned United 93.

Motpåstående: Det vita planet som sågs cirkla runt nedslagsplatsen var en Dassault Falcon 20 från VF Corp (ägare av Wrangler Jeans bland annat). Planet hade ombetts av FAA att göra en överflygning av området och konfirmera att United 93 hade kraschat. Då man redan befann sig för inflygning mot en närbelägen flygplats var detta inga större bekymmer för besättningen. Man gjorde en överflygning, rapporterade vad man såg (hålet i backen) och fortsatte sedan mot den ursprungliga destinationen.

Vad gäller nedskjutningen finns det inga tecken på detta, bland annat så saknas det karakteristiska mönstret av främst turbinblad som skulle varit synliga innan nedslagsplatsen. Dock ska man inte missta detta med de motordelar som hittades efter planets nedslagsplats. Vid en krasch på 750 km/h rakt ner i backen så är det inte så främmande att tänka sig tyngre vrakdelar som slungas vidare.

Konspirationsteori: Egentligen så landade United 93 i Ohio, det var ett annat flygplan som kraschade i Pennsylvania.

Motpåstående: Detta är en missuppfattning som fått ett eget liv. Det verkar vara en sammanblandning av identiteter mellan United 93 och Delta Airlines 1989 som resulterade i en lokal nyhetsartikel som ligger till grund för denna konspirationsteori.

Delta Airlines 1989 fick landa vid Cleveland Hopkins International Airport därför att man fruktade att det hade blivit kapat och/eller innehöll sprängmedel. Delta Airlines beslöt dessutom att behålla flygplanet i Cleveland då det delade samma flygmönster som ett av de plan som flög in i World Trade Center.

Övrigt

Konspirationsteori: Bin Laden är inte uppsatt som Most Wanted på FBIs webbplats för inblandningen i 11 september-attackerna. Alltså ”vet” man från myndigheternas sida att han inte är inblandad, alternativt att man inte har bevis mot honom.

Motpåstående: Skälet till att Osama Bin Laden inte stämplas för 11 september-attackerna på FBIs webbplats är på grund av Bin Laden ej har formellt delgivits misstanke för detta brott. Han är eftersökt på de formella anklagelserna om delaktighet i bombattackerna mot två av USAs ambassader.

Denna hantering är i enlighet med hur FBI jobbar. ”Kelley [anm: tidigare delstatsåklagare i New York] said the issue is a matter of legal restrictions and the need to be fair to any defendant… If I were in government, I’d be troubled if I were asked to put up a wanted picture where no formal charges had been filed, no matter who it was”.

Konspirationsteori: Flera av kaparna lever fortfarande. Flera, stora nyhetskällor rapporterar om detta.

Motpåstående: Till en början rådde det en förvirring kring vilka kaparna var och vilka namn som använts vid attackerna. Bland annat återfinns artiklar på BBC och The Telegraphs webbplatser om detta.

Vad som sällan nämns i denna diskussion är att man väldigt tidigt visste att kaparna använt sig av stulna identiteter. Därför har även det rapporterats som om kaparna levde när det egentligen handlar om männen som fått sina identiteter stulna. Detta har förklarats i otalet artiklar, men naturligtvis får dessa ingen större spridning i konspirationskretsar.

Konspirationsteori: USA har ett starkt flygvapen som snabbt kan agera vid hot. Att man inte kunde hitta flygplanen och skjuta ned dessa visar att NORAD/militären medvetet undvek att avhjälpa situationen.

Motpåstående: För det första är det ett missförstånd kring vem som har ansvar för vad i USAs luftrum. För det andra så är det en extrem förenkling av hur det går till i dessa lägen.

Inom USAs luftterritorium är det först och främst FAA som har ansvar för att hålla koll på flygtrafiken. På ”marknivå” så är det ATC (air traffic controllers, flygledare) som har hand om detta. Vid en misstänkt kapning ska ATCn bedöma hur rimligt det är att något allvarligt skett. Om en kapning bedöms ske så ska en överordnad kontaktas som bedömer materialet och beslutar huruvida man ska kontakta FAA (Amerikanska Luftfartsverket). På FAA är det en särskilt utpekad ”hijack coordinator” som hanterar dessa frågor.

Denna person kontaktar i sin tur National Military Command Center för att få upp plan att eskortera det kapade planet. Ansvarig hos Military Command Center kontaktar NORAD för att få reda på om det finns jakt redo för uppdraget. Sedan ska man ”bara” få ett ok från Försvarsmyndigheten (Department of Defense). Efter detta har ordnats kan planen lyfta.

Lägg därtill att USA vid denna tidpunkt hade 14 plan vid sju baser i hela landet på 15-minuters-standby så förstår man kanske att det inte är gjort i en handvändning. Dessutom var det stora svårigheter med att hitta planen då dessa stängde av sina transpondrar, en manöver som effektivt förvandlade dem till en variant av nålar i en höstack.

Länkar

Före 11 september:

WTC 1 & 2

WTC 7

 • WTC7 – sida om WTC7 och varför det kollapsade, inklusive Silverstein-biten
 • BBC News – om den ”för tidiga” kollapsnyheten

Pentagon

Övrigt

 • Washington PostBin Laden, Most Wanted For Embassy Bombings?
 • 911 Myths, Intercept TimeAngående hur snabbt det ”borde” gå när man skickar upp jakt mot misstänkta plan
 • BBC News – Redaktören förklarar hur det kom sig att kaparna rapporterades som levande efter 11/9.

Read Full Post »

Då var det dags för den sjätte delen i Skeptikerskolan. De tidigare delarna i denna skola hittar du här.

Egentligen var det här ett ämne som jag hade tänkt ta fram när det var dags för nästa Veckans Tankebrott, ingen större affär… trodde jag.

Om vi börjar från början så var det den nyhet som spreds runt världen efter jordskalvet (DN, SvD, BBC News), och den påföljande förödelsen, som drabbade framför allt staden L’Aquila i Italien i början av veckan. Vi är inte riktigt vana vid så pass stora dödstal efter jordskalv i vår del av världen, normalt sett är det mindre utvecklade regioner som ska få ta sådana smällar som man nu fick ta emot i Italien.

Ganska snart dök det plötsligt upp indikationer i media på att varningar getts inför skalvet, komplett med statsmakters förtryck och hjältemodigt motstånd.

Del 6 -Nyhetscykeln och jordbävningen i Italien

I den uppkopplade världen av idag handlar det om att vara först, inte alltid att ha alla rätt. Vi såg detta exemplifierat med Irans uppenbart photoshoppade missil och vi såg hur media tuggade fradga över plasmahatande EU-byråkrater. Det var först efter eftersökningar gjorda av bland annat bloggare (och mindre stressade journalister kan tänkas) som man tilläts presentera en mer nyanserad bild av skeendet.

Utsikt över staden L'Aquila

Utsikt över staden L'Aquila

Tyvärr, kan vi konstatera, har inte media kommit till läget med den ”nyanserade bilden” än i fråga om jordskalvet i Italien, åtminstone inte i Sverige.

”24 hour news cycle”

Tidning efter tidning rapporterar om den hjältemodige italienske forskaren som försökte varna befolkningen om det förestående skalvet och hur ondskefulla staten satte stopp för hans räddningsinsats. Exemplen är otaliga:

 • Expressen: Expert varnade för skalvet – blev tystad av myndigheterna
 • Aftonbladet: Lyssnade inte på skalvvarningarna
 • Svenska Dagbladet: Förvarningar om skalv nonchalerades
 • Dagens Nyheter: Varningar om skalv nonchalerades
 • VLT: Förvarningar om skalv nonchalerades
 • Nyheter24: Skalvets förvarningar viftades bort
 • Norran: Förvarningar om skalv nonchalerades
 • SvT: Förvarningar om skalv nonchalerades
 • Vk: Förvarningar om skalv nonchalerades

Först av allt, är inte rubrikerna väldigt lika? Kanske har det att göra med att majoriteten av artiklarna baserar sig alla på en enda källa, ett telegram från TT. Några av artiklarna nyttjar något fler källor men artikeln innehåller fortfarande i grunden samma information som återfinns i TTs text.

Så, TT hävdar följande; en italiensk seismolog vid namn Gioacchino Giuliani ska ha slagit larm i slutet av mars då han ansåg att alla tecken tydde på ett kommande storskalv. Seismologens varningar ska dock ha tystats ned av L’Aquilas borgmästare med bland annat en polisanmälan. Skalvet kunde 1) ha förutspåtts och 2) liv kunde ha räddats.

Den italienske forskaren räddaren i nöden?

Gioacchino Giuliani

Gioacchino Giuliani

Vem är då denne Gioacchino Giuliani? Om man börjar med yrket så påstår TT att han är seismolog. Men att bara titta på en källa känns lite osäkert, vi tar helt enkelt och ger oss ut på nätet och gör en sökning.

Första träffen är på Reuters som inte nämner något om att Giuliani skulle vara seismolog, enkom att han jobbar på Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Utöver detta är det värt att konstatera att hans estimat på när och var slog fel:

Giuliani’s forecast was far from perfect. He believed the quake would have struck the town of Sulmona, which is more than 50 km (30 miles) south of L’Aquila. He also got the date wrong, predicting the quake would strike several days earlier.

The head of Italy’s Civil Protection Agency, Guido Bertolaso, told reporters that if they had listened to Giuliani, they probably would have evacuated the residents of Sulmona to L’Aquila just in time for the earthquake.

Ok, men då har vi ett institut att gå på. Vi går till institutets hemsida och gör en sökning på Gioacchino Giuliani. Resultat? En träff, en enda träff och det är på en lista över vilka som jobbar på elektronikavdelningen. Tyvärr står det inte vilken titel som tillhör vilket namn, men vad vi i alla fall kan notera är att det är en lista över ”PHYSICISTS, TECHNOLOGISTS AND TECHNICIANS”. Det går således inte inte att läsa ut från denna källa vad Giuliani jobbar med, dock kan vi konstatera att det inte är säkert att han jobbar som seismolog. Särskilt då inga andra träffar återfinns på dennes namn.

Efter lite mer letande börjar det dyka upp fler och fler källor som ger en något klarare bild av Giuliani. Science Insider (tidningen Science blogg) skriver till exempel:

But who is Giuliani? He works at the National Laboratories at Gran Sasso, though he’s been variously identified as a seismologist, physicist, and technician at Italy’s National Institute of Nuclear Physics, not Gran Sasso’s National Institute of Nuclear Physics. “He is a technician in a collaboration with Gran Sasso, which is based in Turin—and his work on earthquakes is a hobby, nothing to do with the research project here,” that institute’s director told Nature, who said the research center has been a “bit embarrassed” by the media reports.

[författarens förstärkning]

Detta påstående, att mannen är en tekniker, backas upp utav bland andra Physics Today och LA Times.  Vi kan alltså hålla det för högst troligt att Giuliani är en tekniker med ett intresse, dock ej proffesionellt, för jordbävningar.

Dessutom visar det sig att Gioacchino Giuliani är innehavare av ett patent på… ni gissar rätt, en apparat som mäter radongas för att förutspå jordskalv.

Applicant:    GIULIANI, Gioacchino [IT/IT]; (IT).

Inventor:    GIULIANI, Gioacchino; (IT).

Title: APPARATUS FOR THE DETECTION OF RADON GAS CONCENTRATION VARIATION IN THE ENVIRONMENT, METHOD FOR SUCH DETECTION AND THEIR USE IN FORECASTING OF SEISMIC EVENTS.

Giulianis uppfinning - radonmätning

Giulianis uppfinning - radonmätning

Men trots detta kan han ju faktiskt ha en poäng med sin mätning av radongas. Det kanske är så att det kan ligga till grund för en bedömning av kommande jordskalv. Eller?

Jordskalvets Nostradamus? Eller lätt att ha rätt efteråt?

Giuliani mätte utsläpp av radongas för att göra sin bedömning när jordskalv skulle ske. Teorin rör sig kring att radongas frigörs när förkastningssprickor rör på sig inför jordskalv. En plötslig ökad koncentration av radongas innebär alltså att ett jordskalv är nära förestående, eller åtminstone om man förlitar sig på teorin bakom denna princip. Men om det nu går att göra förhållandevis korrekta bedömningar av när och var en skalv ska ske så kan man fråga sig varför det Gioacchino Giuliani bedömning låg flera dagar och flera mil fel.

Men trots denna diskrepans anser sig Giuliani vara den hjälte som kunde satt stopp för denna naturkatastrofs mänskliga pris:

After Monday’s disaster, Mr Giuliani, a researcher attached to Italy’s National Institute of Nuclear Physics, was quoted as saying he was owed an apology.

”We have been able to predict these kind of events for 10 years,” he told the Corriere della Sera newspaper.

”Over the last three days we were seeing a sharp increase in quantities of radon, over and above the level that is safe.”

Vi ser också här att enligt Giuliani har metoden funnits, och fungerat, under cirka 10 år. Fantastiskt, men även lite sorgligt då det kunde ha kommit dryga 500 000 döda människor till nytta. Jag tillåter mig en stunds tvivel på att seismologer i Italien (eller resten av världen) håller med i uttalandet om metoden här ovan.

Faktum är att om vi riktar blickarna mot seismologin och vad dess vetenskapsmän & -kvinnor har att säga om radonmätningar och förutsägelser blir budskapet inte riktigt detsamma:

Paul G. Silver of the Carnegie Institution of Washington in Washington, D.C., a seismologist who co-authored a review on earthquake prediction in 1976, offered this reaction to the Italian quake and Giuliani: “It is highly unlikely that radon research has gotten to the stage where radon could be used as the basis for making an actual prediction. We still do not yet know how to predict earthquakes, so I think his warnings were treated properly. Some news outlets reported increased seismic activity over the past few weeks in the area. If true, this would still not be sufficient to issue a warning, given our present state of knowledge. To my knowledge, neither radon nor any other kind of observation [other than foreshocks] has been shown to be a reliable precursor of earthquakes. Of course, it would be useful to see his observations.”

Via BBC News och Reuters uttalar sig Ross Stein från US Geological Survey:

”You can always find individual cases where one of those phenomena has preceded an earthquake but they’re not reliable,” he said.

But he added: ”Internationally, this method has no better track record than any of the other loved but then abandoned earthquake precursory phenomena.”

”It’s a very humbling field to be in … We cannot predict earthquakes,” said Ross Stein, a geophysicist at the U.S. Geological Survey in Menlo Park, California.

”To predict an earthquake, whatever it is that we’re using would have to be a reliable indicator … And no one has gotten close to that.”

I slutet av Reuters-intervjun sätter Stein fingret på den springande punkten, som så ofta med dessa ämnen som rör sig inom det vetenskapliga området; granskning.

Stern [sic] said if Giuliani wanted to be taken seriously by the scientific community, he should publish his work and put it up to review.

”This physicist from Italy has every right to pursue something, as do the cockroach people. But we all have to subject our work to the same standards of review,” Stern [sic] said.

Slutsats

I den här delen av Skeptikerskolan har jag försökt påvisa hur lätt det är för media idag att rusa iväg med en nyhet utan den minsta graden av kontroll. Istället för att göra några snabba sökningar på nätet publiceras materialet direkt och så får man ta smällen senare om det skulle visa sig att man har fel.

På en högre detaljnivå har vi pekat på följande delar i rapporteringen från Italien:

 1. Titel – Gioacchino Giuliani jobbar som tekniker, och inte seismolog,
 2. Förutspåelse – Giulianis bedömning av när och var jordskalvet skulle ske var båda felaktiga,
 3. Intressekonflikt – via WIPOs (World Intellectual Property Organization) hemsida ser vi att Giuliani har ett patent på en apparat som mäter radongas och som är tänkt att användas för prognos av jordskalv,
 4. Icke-existerande metod – Mätning av radongas är ingen fungerande teknik för att bedöma när jordskalv sker. Således är det ej heller en metod som fungerat i tio år.

Så, ju färskare en händelse är, desto mer misstänksam bör man vara över historier om hjältar och deras mirakelmetoder som kunde räddat staden/båten/barnen bara om man hade lyssnat på denne.

– Tack för idag, slut för idag! –

Read Full Post »

Tidigare delar i Skeptikerskolan är; Introduktion, Förintelsen, Vitamin C och Aspartam.

Nämn ”genmodifiering” för folk i din omgivning och du kommer se en nästan universell reaktion som kan sammanfattas med ett ord; misstanke. De som tillfrågas ser kanske framför sig Triffid-liknande köttätare, Monsantoägda koncentrationsläger eller ett jordklot, förvandlad till en enda, stor öken. Kort sagt, få personer har något annat än en negativ bild av genmodifiering… Och man skulle kunna säga att vi har en global aktör framför andra att tacka för detta. Entré, Greenpeace.

Del 5 – Greenpeace och GMO

Termen GMO står för Genetically Modified Organism, alltså organismer som har modifierats på genetisk nivå för att bete sig på ett önskat sätt, annorlunda från tidigare beteende. Främsta användningsområdet för GMO är inom jordbruket idag, och det är här som Greenpeace kommer in i bilden.

Greenpeaces engagemang
Miljörörelsen Greenpeace gillar inte GMO över huvud taget. Därför kommer man under 2009 driva kampanjen ”Hej då, GMO!” (med ett stopp i bland annat Järna) där man ska belöna de som utropar GMO-fria zoner och framhålla fördelarna med att lokalodlade grödor som inte är genetiskt modifierade.

Från Greenpeace håll finns det massor att läsa om när det kommer till GMO, men för att få en någorlunda läsbar artikel tänkte jag koncentrera mig på informationssidan ”Problemen med GMO i korthet” och de fem vitala punkter man presenterar.

I korthet lägger Greenpeace fram följande som skäl till varför organisationen och, kan vi förmoda, läsaren är starka motståndare:

 • GMO-odlingar hotar den biologiska mångfalden
 • GMO-odlingar smittar vanliga odlingar
 • Odling av GMO-grödor ökar kemikalieberoendet
 • Bioteknikföretagen tjänar stora pengar på småbrukarnas bekostnad
 • Befarade hälsorisker utreds inte innan GMO-produkterna släpps på marknaden
 • Konsumenterna får inte veta när de köper kött producerat med GMO

GMO-odlingar hotar den biologiska mångfalden & GMO-odlingar smittar vanliga odlingar

GMO kan tränga undan naturliga arter och överföra sina gener, eller skapa okända korsningar med okända egenskaper… Denna genetiska förorening är ett betydande hot eftersom GMO inte kan återkallas när de väl har släppts ut i naturen.

Detta är ett vanligt argument mot genmodifierade växter, men det kommer inte utan fler motpåståenden.

Först och främst; situationen med vandrande växter och korspollineringar är inget som är direkt unikt för genmodifierade växter. Det är, trots allt, såsom naturen fungerar och det är upp till den som sår dessa växter, GMO eller inte, att bedöma vad man ska introducera i den biotop man befinner sig i.

När många genmodifierade organismer odlas sprider de sig med vind och bipollinering och blandar sig med både vanliga och ekologiska odlingar.

Det är lite intressant att spridningsargumentet anförs, att pollinering sker till höger och vänster, då det är precis detta skälet som åberopas när man hävdar att onda företag sätter in ”aktiveringsgener” eller ”terminatorgener” i grödorna för att suga ut varje jordbruk. Grödor med aktiveringsgener skulle kräva att man ”väcker upp” dem inför varje tillväxtperiod innan de kan börja gro. Grödor med terminatorgener kan, potentiellt, inte spridas då de produceras sterila, alltså att de endast kan ge skörd en gång för att sedan vissna och dö ut. Således skulle inte jordbruk kunna spara utsäde för nästa års sådd. Men köper man ett sådant resonemang slår det , som sagt, också på det ovanstående anti-GMO-argumentet.

Noteras bör också att bara för att man använder ordet GMO och ”smitta” gör det inte händelsen som sådan, spridningen, något annorlunda från hur det normalt sett går till. Sker en korspollinering med en annan växt i en odling, oavsett ursprung, har den odlingen ”smittats”.

Odling av GMO-grödor ökar kemikalieberoendet

De genmodifierade grödorna har utvecklats för det allra mest industrialiserade och kemiberoende jordbruket.

En av poängerna med genmodifiering är att slippa användandet av samma mängd kemikalier vid odlandet av grödor. Torktolerans, insektsresistans och sanerande grödor är bara några exempel på hur genmodifierade grödor kan användas för att minska beroendet av kemikalier vid odling.

Biotech crops have reduced pesticide spraying by 286 million kg (-7.8%: equivalent to about 40% of the annual volume of pesticide active ingredient applied to arable crops in the European Union) and as a result decreased the environmental impact associated with herbicide and insecticide use on the area planted to biotech crops by 15.4%;

Att dessutom få grödor som ger större och/eller mer näringsrik avkastning från samma jordmån som icke-modifierade grödor eller som är torktoleranta är naturligtvis än mer hjälpsamma, framför allt i områden som påverkas av mat- och näringsbrist.

Vissa grödor… har manipulerats för att tåla bekämpningsmedel som tar död på ogräs. Det finns en stor risk att ogräsen blir resistenta mot bekämpningsmedlet och att mer och mer gifter då måste användas.

Risken föreligger naturligtvis att vi får en viss resistens hos ogräs, ärvd från en GMO-gröda, men åter igen är detta beteende inte något unikt för GMO-området. Resistans uppstår även med ”vanliga” växter. Så länge vi inte använder mekaniska metoder kommer detta att fortgå.

En nyhet med tydlig bäring på detta är kommer från Plant Biotechnology Journal där tidningen skriver att man har en ny metod för att förhindra spridning av gener till andra grödor. Satt i relation till den nyheten kan vi konstatera att inga källor ges till de påståenden om en ”stor risk” i korsandet av ogräs och GMO-grödor som Greenpeace anger, således kan vi inte heller bedöma hur relevant eller hur ”stor” denna spridningsrisk anses vara.

De andra växterna, som majs eller bomull, producerar själva ett insektsgift som skyddar dem mot insektsangrepp. Insektsgiftet utsöndrats sedan i naturen och påverkar andra insekter och  mikroorganismerna i marken, som är själva grundförutsättningen för ett livskraftigt jordbruk.

Återigen, inga källor anges utan bara ett konstaterande av att giftet verkligen utsöndras och påverkar biotopen. Nå, ska vi titta på vad som sägs kring detta. Vi kan konstatera att det finns ett antal studier av specifika GMO-grödor som inte visar på någon påverkan på insekter. Samtidigt är det en logisk omöjlighet, att bevisa någots totala avsaknad av farlighet, precis lika tillämpbart på vatten och bomull som på GMO-grödor.

Vad man däremot kan göra är att ha ett strikt regelverk och genomgående kontroller av GMO-grödor för att det inte ska spridas potentiellt skadliga växter. Inom EU är det EFSA-myndigheten (European Food Safety Authority) som sköter denna kontroll. På myndighetens hemsida kan man läsa vad som bedöms inför ett införande av en genmodifierad gröda inom EU:

 • the molecular characterisation of the GM product, taking into account the characteristics of the donor and recipient organism;
 • the compositional, nutritional, and agronomic characteristics of the GM product;
 • the potential toxicity and allergenicity of the GM product;
 • the potential environmental impact following a deliberate release of the GM product and taking into account its intended uses either for import, processing or cultivation

Vi kan således slå fast att det finns klara direktiv för hur man ska gå till väga för att inte få en skadlig inverkan på biotopen, djur eller människor från växter som modifierats på genetisk basis.

Bioteknikföretagen tjänar stora pengar på småbrukarnas bekostnad

GMO-grödorna har utvecklats av några stora bioteknikföretag med Monsanto (företaget bakom PCB och Agent Orange) i spetsen.

Förutom att ägna sig åt poisoning the well (felaktigt, till och med) så tar Greenpeace och målar upp GMO-området som en lekplats endast för stora och ONDA multinationella företag. I verkligheten är exemplen otaliga där statliga institutioner, universitet och fonder engagerar sig i forskning för att ta fram lösningar inom GMO-området, utan vinstintresse.

Utöver försöket att koppla samman GMO-grödor med PCB och Agent Orange ägnas hela argumentationspunkten åt att antyda att WTO och USA tvingar på bönder GMO-tekniken under förespegling att det skulle sätta stopp för svält.

Förutom att det ringer obehagligt av idealet av ”den noble vilden” och antiglobalisering kan vi konstatera att detta argumentet på intet sätt handlar om GMO-grödors fördelar/nackdelar ur ett vetenskap-/hälsoperspektiv. Istället är det en fråga om patent och copyright, något Greenpeace är mer än kunniga om.

Enligt FN:s mat- och lantbruksorgan, FAO, finns det redan idag 1,5 gånger mer mat på jorden än vad som krävs för att tillgodose hela världens behov

Återigen, utan en källa är detta påstående helt värdelöst för debatten. Men, låt oss för debattens skull ta detta som ett giltigt påstående. Det innebär att vi främst borde koncentrera oss på att säkra matleveranserna och bara ägna lite tid åt att få ordning på ökad produktion, eller hur? Inte enligt FAOs chef, Jacques Diouf:

We face the challenge now of not only ensuring food for the 973 million who are currently hungry, but also ensuring there is food for nine billion people in 2050. We will need to double global food production by 2050

Utöver det faktum att vi kommer att behöva öka produktionen av grödor kan vi konstatera att åkommor orsakade av brist på vitamin A skulle kraftigt kunna minskas om grödor som till exempel golden rice skulle kunna användas.

Vad Greenpeace inte heller nämner i sina texter är det faktum att FAO inte är anti-GMO på något sätt. Däremot agerar de utifrån aspekten att modifierade grödor är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa utvecklingsländer. Via vetenskap och ekonomiska incitament kan man nå en både säker och rättvis användning:

Governments should provide incentives, institutions and an enabling environment for public- and private-sector agricultural biotechnology research, development and deployment. Public-private partnerships and other innovative strategies to mobilize research and technology delivery for the poor should be encouraged.

Befarade hälsorisker utreds inte innan GMO-produkterna släpps på marknaden

Mycket få studier har gjorts av hälsoeffekter på människor eller djur som ätit GMO.

Om vi ignorerar den uppenbara kontradiktionen i rubrik kontra citat så ber jag att få hänvisa till den punktlista från EFSA som presenterades en bit upp. Dessutom tåls det att specifikt hänvisa till riskbedömningen som görs av EFSAs panel. Notera att själva godkännandet av GMO sköts av  medlemsländerna, EFSA bistår som vetenskaplig remissinstans:

For any genetically modified organism and derived food or feed to be authorised in the EU, a company must submit an application for authorisation on placing on the market in line with European legislation. In accordance with EU legislation, an independent scientific risk assessment is to be carried out by the EFSA’s GMO Panel to evaluate the safety of the GMO and derived food or feed. The Panel’s independent scientific advice is then used by the Commission and Member States when taking a decision on market approval.

I USA sköts denna verksamhet av Biotechnology Regulatory Services, en underavdelning till APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service).

Utöver EFSA rekommenderas ett besök på den svenska myndigheten som hanterar GMO-frågor primärt, Gentekniknämnden. Där återfinns ett antal nyheter kring tester av GMO och deras påverkan på omgivningen.

Konsumenterna får inte veta när de köper kött producerat med GMO

På grund av kommersiella intressen förnekas allmänheten rätten att veta om det finns GMO i livsmedelskedjan

Man kan tolka det som en komersiell konspiration, eller det faktum att myndigheter helt enkelt inte klassar djur som matats med GMO-grödor som i sig genetiskt modifierade:

Kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder är inte genetiskt modifierade produkter och behöver därför inte märkas. Det gäller även kläder som är gjorda av genetiskt modifierad bomull.

Vidare i Greenpeace citat om märkning åberopas en egen genomförd attitydundersökning:

Detta trots att 93 procent av de svenska konsumenterna i en ny undersökning säger att de vill att köttet ska märkas på ett sådant sätt att det framgår om djuren fått genmodifierat foder.

Nej, det är inte vad undersökningen (PDF-varning) säger. Vad populationen svarade på var följande:

Anser du att köttprodukter som kommer från djur uppfödda med genmodifierat foder bör märkas så att konsumenterna kan få kännedom om att genmodifierat foder använts i djuruppfödningen?

Greenpeace vill få det till att 93% av befolkningen kräver en märkning medan vad man svarade på en ”bra att ha”-fråga. Hårklyveri kanske, men en tillräcklig stor skillnad för att belysa här.

Ett relaterat ämne till rubriken ovan är attityden hos konsumenter inför GMO inom EU. King’s College utförde en undersökning 2006 med titeln ”Do European Consumers buy GM Foods?”. Projektet syfte har varit att:

på olika direkta och indirekta sätt studerat vad människor faktiskt gör när de handlar livsmedel, inte bara vad de säger att de skulle göra

Slutsatsen (sammanfattning, pdf-varning) som rapportens författare drog var:

De GMO-produkter som finns på konsumentmarknaden tycks kunna säljas.

I praktiken visade det sig att konsumenter ofta handlade annorlunda än de sade sig göra. En tredjedel av respondenterna i vår studie hade en felaktig uppfattning om huruvida de köpt GMO-livsmedel eller ej medan en annan tredjedel inte visste vad de köpt.

Dock konstateras det att den allmänna debatten för en förhållandevis osynlig tillvaro i den publika debatten. Dock dominerar en negativ bild av genmodifierade grödor när GMO kommer på tal.

– –

Slutsats

Vad kan vi konstatera, så här på slutet av en länkfylld och meterlång artikel? GMO är fortfarande kontroversiellt och domineras av ett alltför stort mått av vidskeplighet, pseudovetenskap och ideologi. Det är fullkomligt förståeligt att folk är misstänksamma mot detta arbete med livets byggstenar, men att då hemfalla åt en intellektuell version av att sätta fingrarna i öronen är lite oroande. Istället borde man ägna sig åt att ta reda på fakta från ett flertal källor, ett tema som brukar förekomma gång efter annan här i Skeptikerskolan.

Greenpeace må vilja väl men med spektakulära (och tvivelaktiga) metoder och med ideologin buren på rockslaget går det helt enkelt inte att ta organisationen på allvar. Och detta är inte unikt för Greenpeace. Varje organisation som låter politik och tyckande gå före vetenskap och kritiskt tänkande förtjänar att förpassas till skolbänken igen.

Läs artiklarna, nyheterna och rapporterna. Fundera över vad man kommer fram till och vad det har för påverkan på oss och resten av världen istället för att köpa en kvicktänkt slogan från endera läger.

– Tack för idag, slut för idag! –

Read Full Post »

Nu har vi avverkat grunderna, Förintelsen och vitamin C i Skeptikerskolan. Om det finns önskemål där ute på vad vi borde ta upp härefter är vi idel öra. Annars fortsätter vi med ämnen som vi kommer på, allt eftersom.

Ända sedan det dök upp på marknaden har det funnits en teori om att aspartam skulle vara kopplat till cancer, viktökningar eller andra, hälsovådliga effekter. Det är sådana saker som folk ”vet” men inte kan peka på var man skulle fått denna vetskap ifrån. Är det verkligen så att det råder förvirring kring effekterna hos dett sötningsmedel? Och hur är det ställt med övriga medel på marknaden?

Del 4 – Aspartam

Aspartam, eller N-L-alfa -aspartyl-L-fenylalanin-1-metylester (C14H18N2O5), uppfanns av en slump 1965 när kemisten James M Schlatter jobbade på att ta fram en magsårsmedicin. Schlatter råkade spilla aspartam på handen och, efter att han konstaterade att det var ogiftigt, smakade på det. Han upptäckte att det smakade sött varpå företaget han jobbade för fortsatte forskningen kring ämnet och det hela resulterade i patent 3,492,131, i januari, 1970.

När företaget som innehade patentet på aspartam, G.D. Searle & Co., försökte få det godkänt som livsmedel stoppades de av amerikanska FDA (Food and Drug Administration). Skälet till att de hejdas var att två personer vittnade om att sötningsmedlet ska ha visat sig ge upphov till cancer i råttor, vittnesmål som satte stopp för aspartam fram till 1980 då det granskades återigen av FDA, som då godkände sötningsmedlet som livsmedel.

Uppbyggnad och nedbrytning

Aspartam - så ser det ut...

Aspartam - så ser det ut...

Aspartam är uppbyggt av fenylanalin och asparaginsyra, två aminosyror, samt metanol. Medlet är ungefär 200 gånger sötare än vanligt socker utan att innehålla sockrets energivärde. Därför lämpar sig aspartamet som sötningsmedel, även om den är instabil vid uppvärmning. När aspartam väl har konsumerats bryts det ned i mag- och tarmkanalen där det återgår till de två aminosyrorna och metanol. Aminosyrorna återfinns naturligt i de proteiner vi får i oss med vår mat, så även metanol. Därmed är det inget mystiskt bakom upptagningen av de nedbrutna ämnena jämfört med hur vi tar upp deras ”naturliga” motparter, ett glas tomatjuice till exempel innehåller sex gånger så mycket metanol som man får av en burk med aspartamsötad läsk.

Rekommenderade nivåer?

På svenska Livsmedelsverket står det att finna följande rekommendation:

ADI-värdet [anm: acceptabelt dagligt intag] (med en säkerhetsfaktor på 100) fastställdes från djurdata till 40 mg/kg kroppsvikt och dag. Det innebär att en person som väger 60 kg kan konsumera 2,4 g aspartam/dag (40 mg/kg x 60 kg).

Aspartamsötade läskedrycker får innehålla högst 600 mg/l. Det betyder att en person som väger 60 kg kan dricka fyra liter aspartamsötad läsk/dag. Ofta innehåller sötad lågkaloriläsk mindre mängd aspartam än den högsta tillåtna, vilket betyder att större mängder kan drickas utan att ADI-värdet överskrids.

Man skulle också kunna sammanfatta ovanstående citat med ”en sjuhelvetes massa läsk”. Utöver detta kan man nämna att aspartam inte kan utsöndras med modersmjölken. Livsmedel sötade med sötningsmedel innebär således ingen risk för ammande mödrar, så länge mor och barn inte lider av fenylketonuri. Nämnas bör dock att denna åkomma är ovanlig (dryga 1 på 15 000 födslar).

Cancer! Konspirationer! CANCERKONSPIRATIONER!

Så var kommer alla dessa cancerrykten ifrån? De fanns innan internet, så någonstans måste de ha uppstått.

Det hela verkar ha börjat redan i början av sötningsmedlets existens, som nämnts här ovan, när aspartam granskades av FDA. Två personer som redan gjort sig kända för sitt motstånd för tillsatser i maten, John Olney och James Turner, påstod att misstankar om säkerhetsbrister förelåg och krävde en offentlig utfrågning. Påståendena och företagets material granskades utav en FDA-grupp, som i sin slutsats fann att inga misstankar om oegentligheter på det vetenskapliga planet förelåg.

När det visade sig att en av de drivande personerna bakom FDAs godkännande av aspartam slutade sin tjänts och började jobba för PR-firman Burson-Marsteller var cirkeln sluten för många konspirationsteorietiker. Burson-Marsteller hade jobbat för Searle, saken var biff. Saken gick så långt att det ledde till en utredning som 1987 slog fast att inga oegentligheter hade förekommit när aspartam godkändes.

Idag är det främst en studie som aspartammotståndarna vilar sig mot, en studie som utfördes av European Ramazzini Foundation Institute. I den studien ansåg man sig ha vetenskapligt belägg för att aspartam orsakade cancer i råttor. Slutsatsen var inte nådigt skrämmande heller:

The authors concluded that aspartame is ”a multipotential carcinogenic agent, even at a daily dose of 20 mg/kg body weight, much less than the current acceptable daily intake”

Varken FDA och deras europeiska kollegor, EFDSA, drog riktigt samma slutsatser från det material som institutet bistod dem med [anm: vår förstärkning]:

FDA could not conduct a complete and definitive review of the study because ERF did not provide the full study data. Based on the available data, however, we have identified significant shortcomings in the design, conduct, reporting, and interpretation of this study. FDA finds that the reliability and interpretation of the study outcome is compromised by these shortcomings and uncontrolled variables, such as the presence of infection in the test animals.

Additionally, the data that were provided to FDA do not appear to support the aspartame-related findings reported by ERF. Based on our review, pathological changes were incidental and appeared spontaneously in the study animals, and none of the histopathological changes reported appear to be related to treatment with aspartame.

Även våra egna SLV har en bra genomgång av folks oro kring cancerrykten som omger aspartam. Framför allt koncentrerar man sig på en artikel från 1996, skriven av Olney et al.

Slutsats

Aspartam är ett av de mest välundersökta livsmedlen på marknaden idag, alla kategorier. Trots envisa påståenden om cancerkopplingar har ingen välgjord studie funnit sådana kopplingar. Utifrån vad vi vet idag, och med tanke på hur ämnet bryts ned, finns det inga som helst tecken på eller logiska kopplingar till att hälsorisker skulle föreligga vid konsumtion av aspartam.

Återigen ser vi exempel på vad som händer när ”man har ju hört att…” och kontrollen av fakta blir lidande. Om ni tar med er något från denna lektion så bör det vara vikten av att titta igenom källorna noggrant innan ni börjar forma någon form av slutsats.

– Tack för idag, slut för idag –

Read Full Post »

Som nämndes i del 2 av denna skeptikerskola har bloggens besökare fått rösta om vad de vill se för ämnen behandlade. Strax bakom förra delens ämne, förintelsemyter, kom medicinmyter. Så, var så goda…

Låt mig gissa att du åtminstone någon gång antingen fått rådet att trycka i dig apelsiner och annat vitamin C-haltigt inför en annalkande förkylning, eller helt enkelt gjort detta som en ryggmärgsreflex.

Jag tror de flesta av oss fått de itutat i oss sen barnsben, att vitamin C skyddar mot förkylningar. Och nu, med hjälp av Internet, får vi reda på att det inte bara stoppar förkylingar, rejäla doser av vitamin C verkar kunna sätta stopp för cancerns spridning i kroppen, kanske till och med se till att den drar sig tillbaka.

Del 3 – Vitamin C

Det hela kan egentligen spåras tillbaka till en enda person för dryga 40 år sedan; Linus Pauling och dennes artikel med titeln ”Orthomolecular psychiatry” i tidningen Science 1968.

Linus Pauling

Linus Pauling

Innan vi går vidare med vad hans artikel stipulerar kan vi konstatera att Linus Pauling inte var någon glad amatör. Pauling var utbildad kemist (professor inomt teoretisk kemi), 1954 vann han Nobelpriset i kemi för sitt arbete med kemiska bindingar och dess funktion. Fram till sin död skrev han dessutom ett antal böcker och artiklar kring kvantmekanik och molekylärmedicin och utöver detta vann han också Nobels fredspris 1962 för sitt arbete mot kärnvapenförsök ovan jord.

Men känd för allmänheten kom han att bli först med sina teorier kring vitamin C och boken Vitamin C and the Common Cold. I boken framförde han idén om att vi människor kan drastiskt minska risken för att dra på oss förkylningar genom att överdosera vitamin C. Pauling kom att studera detta fenomen då han blev introducerad till ämnet genom biokemisten Irwin Stone 1966 och följdaktligen provade teorin med överdosering.

Utöver förkylningsprevention började Pauling, tillsammans med den brittiske kirurgen Ewan Cameron, studera denna vitamins inverkan på cancersjuka människor. Tillsammans skrev herrarna boken Cancer and Vitamin C där de framförde sina iaktagelser. Dock kom deras resultat att förhållandevis snabbt att kritiseras då två studier utfördes på Mayokliniken publicerades in New England Journal of Medicine, resultatet var att man inte lyckades replikera Paulings/Camerons resultat.

Paulings Problem med Cancer

Naturligtvis var Pauling inte nöjd med de resultat som Mayoklink kom fram till. Han var mer än missnöjd, om man ska tro dem i hans närhet:

As Ewan Cameron observed at the time, ”I have never seen him so upset…; he regards this whole affair as a personal attack on his integrity.” Pauling thought that Moertel’s paper was a case of ”fraud and deliberate misrepresentation” and consulted his attorneys about the possibility of filing a libel suit. He then went on to accuse the New England Journal of engaging in a ”conspiracy to suppress the truth.”

Vad som följde beror på vems utsaga man ska ta för ”sanningen”. Om man står på Paulings sida så följde ett idogt arbete för att få upprättelse mot vad som uppfattades som en attack mot honom personligen och proffesionellt. Ska man tro den andra sidan, som får representeras av denna artikelQuackwatch, fanns det mer bakom kritiken än vad Pauling eller hans supportrar ville erkänna:

Linus Pauling’s claim that high-dose vitamin C prolonged the life of cancer patients was based on improper statistical analysis of data from a case series. Subsequent clinical trials found no benefit from what he recommended. Case reports indicate that high-dose vitamin C can produce kidney damage. And laboratory studies have shown that vitamin C might even accelerate cancer growth. Thus, even if supplementary vitamin C is eventually be found to have some use in fighting cancer, that role is not likely to be extensive.

I dagsläget är tyvärr Wikipediasidan över Linus Pauling inriktad på hans roll som vitamin-profeten, utan alltför mycket kritiskt granskande artiklar inom ämnet. För att skaffa sig en nyanserad bild är Quackwatch-artikeln värd att läsa, med den får man en specifik insyn i kritiken och motkritiken runt Mayoklinikens försök.

Paulings problem med förkylning

Men förkylningsprevention då? Det vet ju alla att det funkar, pressa i sig apelsiner och andra vitamin C-haltiga produkter…

2-oxo-L-threo-hexono-1,4- lactone-2,3-enediol

2-oxo-L-threo-hexono-1,4- lactone-2,3-enediol

Tyvärr, kanske man ska säga, är det inte riktigt så. Tittar man på de undersökningar som gjorts under årens lopp pekar dessa enhälligt på en slutsats; vitamin C har ingen förhindrande effekt gentemot förkylningar för gemene man.

So far, at least 30 experiments have tested the ability of vitamin C to protect against colds in large groups of people. Four biomedical scientists who have analyzed the results of these trials have found Pauling’s claims unsupported, except for slight reduction in severity, in most of those trials that were scientifically properly designed and execute

Enda indikationen man sett i vissa undersökningar är ett visst, preventivt skydd för de som tränar väldigt mycket eller som befinner sig i kalla miljöer under längre tid.

Paulings Problem med megadosering

En vanlig kommentar kring det här med megadosering är att vitamin C är vattenlösligt och det som inte används kommer ut med urinen. Problem solved! Åter igen, det är inte riktigt så enkelt som man först tror. Risk föreligger faktiskt för fysiska besvär vid överdosering men då ska man, i ärlighetens namn, överdosera vitaminer under lång tid. Dock bör man ha klart för sig att det föreligger en reell risk för biverkningar, det går helt enkelt inte att kissa bort problemet.

Slutligen…

För den som vill veta mer om Pauling och dennes korståg för vitamin C kan man med fördel läsa The Dark Side of Linus Pauling’s Legacy, en artikel som sitt omniösa namn till trots är en rätt klarsynt genomgång av Paulings bidrag till vanföreställningarna kring vitamin C. Dessutom bör avsnitt 103 utav Skeptoid nämnas, då det programmet till stor del inspirerade och låg till grund för denna artikel. Och med hjälp av programmets slutsats avslutar jag även denna lilla del i skeptikerskolan:

The simple fact is that nearly everyone who eats anything close to a balanced diet in any developed country is extremely unlikely to have a vitamin deficiency. Thus, there is no plausible benefit to vitamin supplementation for general health or wellness.

– Tack för idag, slut för idag! –

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggare gillar detta: